Dosje javnega naročila 005790/2020
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Blago: Pogonsko gorivo, mazivo in tekočine za vozila ter ekstra lahko kurilno olje
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 18.050.565,83 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005790/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.09.2020
JN005790/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2020
JN005790/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2020
JN005790/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2020
JN005790/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2020
JN005790/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2020
JN005790/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2021
JN005790/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2021
JN005790/2020-ODL03P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2021
JN005790/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 16.04.2021
JN005790/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2021
JN005790/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2021
JN005790/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2021
JN005790/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2021
JN005790/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2021
JN005790/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2021
JN005790/2020-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Popravek, objavljeno dne 22.04.2021
JN005790/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2021
JN005790/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2021
JN005790/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2021
JN005790/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2021
JN005790/2020-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2021
JN005790/2020-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2021
JN005790/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005790/2020-F02 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2021/S 079-204200

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sektor za investicije in nabavo, Irena Klis Presker
irena.klispresker@posta.si
+386 24492308
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pogonsko gorivo, mazivo in tekočine za vozila ter ekstra lahko kurilno olje
Referenčna številka dokumenta: 0021/2020/0021/JNB/6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nabava pogonskega goriva, dodatka h gorivu Adblue, maziv in tekočin za vozila, ekstra lahkega kurilnega olja, vinjet ter opravljanje storitev pranja vozil.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 14.795.545,80 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1 sestavljajo lokacije po prilogi I (vse poštne lokacije kjer se nahajajo uprave PE, prav tako PLC Ljubljana in PLC Maribor in Uprava družbe, kakor tudi pošte, ki se nahajajo v mestih, kjer je sedež PE) in druge poštne lokacije razvidne iz priloge II.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Maziva in tekočine za vozila
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24951100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Maziva in tekočine za vozila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekstra lahko kurilno olje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekstra lahko kurilno olje s podsklopi:

Podsklop 3.1: PE Ljubljana
Podsklop 3.2: PE Maribor
Podsklop 3.3 : PE Celje
Podsklop 3.4: PE Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dodatek h gorivu Adblue
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dodatek h gorivu Adblue
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005790/2020-F01
Številka obvestila v UL: 2021/S 075-192951
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.04.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.04.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
MOL SLOVENIJA, trgovsko podjetje d.o.o.
Lendavska ulica 24
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
OMV SLOVENIJA, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o.
Ulica 15.maja 19
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
MORGANTI OIL posredovanje, trgovina, gostinstvo, promet, svetovanje, druge poslovne storitve d.o.o.
Jezdarska ulica 20
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 14.158.772,80 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 14.158.772,80 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Maziva in tekočine za vozila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.04.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 74.773,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 74.773,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Ekstra lahko kurilno olje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.04.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
LOGO ENERGIJA, skladiščenje in prevozi, d.o.o.
Ljubljanska cesta 66
1290
SI
Grosuplje
Slovenija

Da
MORGANTI OIL posredovanje, trgovina, gostinstvo, promet, svetovanje, druge poslovne storitve d.o.o.
Jezdarska ulica 20
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GATIS Goriški avtotransport, trgovina in storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici
Polje 4
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 500.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 500.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Dodatek h gorivu Adblue

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.04.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 62.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 62.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2021