Dosje javnega naročila 002529/2021
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče
Blago: Prehranski izdelki in drugi izdelki za postrežbo hrane za potrebe Univerze v Mariboru z dostavo na lokacije naročnika 1. ponovitev postopka za neoddan sklop 7.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 20.817,98 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002529/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.04.2021
JN002529/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2021
JN002529/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.06.2021
JN002529/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2021
JN002529/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Popravek, objavljeno dne 12.07.2021
JN002529/2021-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.07.2021
JN002529/2021-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002529/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Pivola 10
2311
SI
Hoče
Slovenija
Boris Žnidarič
boris.znidaric@um.si
+386 26130851
+386 26130855

Internetni naslovi
http://fk.uni-mb.si/fkbv/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/395255/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_SKLOP_7.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1699
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prehranski izdelki in drugi izdelki za postrežbo hrane za potrebe Univerze v Mariboru z dostavo na lokacije naročnika 1. ponovitev postopka za neoddan sklop 7.
Referenčna številka dokumenta: 302/2-PREH_UM-1/2021/21-TR
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Prehranski izdelki in drugi izdelki za postrežbo hrane za potrebe Univerze v Mariboru z dostavo na lokacije naročnika 1. ponovitev postopka za neoddan sklop 7
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede lokaciji: Pivola 10, 2311 Hoče in Vrhov dol 14, 2341 Limbuš
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehranski izdelki in drugi izdelki za postrežbo hrane za potrebe Univerze v Mariboru z dostavo na lokacije naročnika 1. ponovitev postopka za neoddan sklop 7.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.05.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2021