Dosje javnega naročila 002582/2021
Naročnik: OBČINA MAKOLE, Makole 35, 2321 Makole
Storitve: Prevozi šolskih otrok v Občini Makole za obdobje 4 šolskih let (od 2021/2022 do 2024/2025)
ZJN-3: Odprti postopek

JN002582/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.04.2021
JN002582/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002582/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 079-202369
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MAKOLE
Makole 35
2321
SI032
Makole
Slovenija
MATJAŽ KOPŠE
matjaz.kopse@obcina-makole.si
+386 028029203
+386 028029250

Internetni naslovi
http://www.obcina-makole.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.obcina-makole.si/objava/444652

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1696
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevozi šolskih otrok v Občini Makole za obdobje 4 šolskih let (od 2021/2022 do 2024/2025)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevozi šolskih otrok v Občini Makole za obdobje 4 šolskih let (od 2021/2022 do 2024/2025)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1 za 1. in 2. relacijo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Občine Makole: Relacija 1: Makole - Ložnica (Ložnica 5) - Mostečno - Pečke - Makole; Relacija 2: Makole - Globoko - Stranske Makole - Makole
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi šolskih otrok v Občini Makole - Sklop 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2 za 1. in 2. relacijo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Občine Makole: Relacija 1: Makole - Rove (Dežno pri Makolah 61/a) - Varoš 15 (do križišča kjer je možno obrniti) - Varoš 10 (do mosta prek Dravinje) - Makole;
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi šolskih otrok v Občini Makole - Sklop 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3 za 1. in 2. relacijo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Občine Makole: Relacija 1: Makole - Šega - Motanje (Stari Grad 72)-Babna Loka - Dole (Stari Grad 54) Babna Loka -Resenik (Stari Grad 43) - Makole; Relacija 2:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi šolskih otrok v Občini Makole - Sklop 3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.05.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično prek e-JN aplikacije.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA MAKOLE
Makole 35
2321
Makole
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2021   14:16
VPRAŠANJE
Naročnik naj točno določi, kolikšno je minimalno število vozil, s katerim mora razpolagati ponudnik. Le tako bo naročnik z gotovostjo prepričan, da bo prejel ponudbo ponudnika, ki ima zahtevane kapacitete, hkrati bo prejete ponudbe tudi lažje pregledal z vidika dopustnosti. Točna opredelitev minimalnih zahtev po vozilih povečuje transparentnost javnega naročanja, tudi ponudniki bomo vedeli, kakšno kapaciteto moramo zagotoviti, da ne bo dvomov glede priznanja usposobljenosti. V nasprotnem primeru lahko pride do zahtevkov za revizijo, v katerem bodo neuspešni ponudniki zatrjevali, da je izbrani ponudnik preveč optimiziral vožnje in s tem zmanjšal minimalno število vozil. Naročnik naj se takšnim zapletom izogne in določi minimalno število vozil.

Hvala.

ODGOVOR

Ponudnik mora za vsak posamezen sklop, za katerega odda ponudbo, razpolagati z najmanj enim vozilom, ki ima kapaciteto, da zadosti potrebam, ki so predvidene v okviru posameznega sklopa.


Datum objave: 12.05.2021   14:19
VPRAŠANJE
Oddana ponudba po e-sistemu je do naročnika zavezujoča, ker jo je podala prav za ta namen pooblaščena oseba. Žig in podpis tega ne spremenita. E-Ponudba je zavezujoča enako, kot če je še žig in podpis. Namen e-ponudbe je prejem elektronske vloge. Vztrajanje na žigu in podpisu pa e-vlogo razvrednoti, zato prosimo za ponoven razmislek o smiselnosti uporabe žiga in podpisa.

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval tudi ponudbo, ki jo bo oddal Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb.
Uporabnik ponudnika ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.