Dosje javnega naročila 002485/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Obnova dela vozišča LC 177230 Šmarje - Puče, od km 0,582 - 0,800 (218 m)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 127.952,66 EUR

JN002485/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.04.2021
JN002485/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2021
JN002485/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.06.2021
JN002485/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002485/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
obcina@koper.si, Alan Žiberna
Alan.ziberna@koper.si
+386 56646396

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si/sl/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24955
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova dela vozišča LC 177230 Šmarje - Puče, od km 0,582 - 0,800 (218 m)
Referenčna številka dokumenta: 371-158/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija dela vozišča na cesti Šmarje - Puče,
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Koper, LC Šmarje - Puče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova dela vozišča na lokalni cesti Šmarje - Puče. Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (vključno s pojasnili in dopolnitvami le-te).


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno. Na javnem odpiranju ponudb v sistemu e-JN bo razkrit dokument, ki ga bo ponudnik pripel v razdelek »Predračun« v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.04.2021   17:18
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo celotne RD. Objavili ste samo dve strani.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani.

Pri objavi je prišlo do napake. Naročnik je sedaj na spletni strani objavil celotno razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav.