Dosje javnega naročila 002487/2021
Naročnik: OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
Gradnje: Sanacija plazu pod igriščem na Marnem
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002487/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.04.2021
JN002487/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002487/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5
1430
SI
Hrastnik
Slovenija
Martin Šikovc
martin.sikovc@rra-zasavje.si
+386 70789033

Internetni naslovi
https://www.rra-zasavje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.rra-zasavje.si/si/novice/javno-narocilo-za-sanacijo-plazu-pod-igriscem-na-marnem-v-obcini-hrastnik-502.html
ESPD: https://www.rra-zasavje.si/si/novice/javno-narocilo-za-sanacijo-plazu-pod-igriscem-na-marnem-v-obcini-hrastnik-502.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1718
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu pod igriščem na Marnem
Referenčna številka dokumenta: JN-1718
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Na severnem obrobju platoja, na katerem je izvedeno igrišče pri Gasilskem domu Marno, se je sprožil plaz, ki je odnesel dobršen del platoja. Odlom je širine cca 24 m, splazeli material pa je opaziti v dolžini cca 40 m. Odlomni rob sega skoraj do polovice igrišča, usad pod njim pa je celo do globine 4,5 m.
Sanacijo nasipa brez globokih izkopov in zamenjave materiala ni mogoče izvesti, zato se izvede podporna konstrukcija. Ker je podlaga za temeljenje podpornega 'L' zidu relativno globoko, se temeljenje zidu izvede na mikropilotih. Za zidom se izvede drenaža, ki se preko revizijskega jaška spelje pod temeljem zidu na prosto in od tam naprej s kontroliranim površinskim odvodom do grape. Za zidom se izvede zasip in se na novo uredi ustroj, ograja na zidu ter obnovi balinišče in ponovno postavijo objekti, ki so se odstranili zaradi izvedbe sanacije. V staro traso se položi TK podzemni vod, pobočje pod konstrukcijo pa se splanira in rekultivira.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Na severnem obrobju platoja, na katerem je izvedeno igrišče pri Gasilskem domu Marno, se je sprožil plaz, ki je odnesel dobršen del platoja. Odlom je širine cca 24 m, splazeli material pa je opaziti v dolžini cca 40 m. Odlomni rob sega skoraj do polovice igrišča, usad pod njim pa je celo do globine 4,5 m.
Sanacijo nasipa brez globokih izkopov in zamenjave materiala ni mogoče izvesti, zato se izvede podporna konstrukcija. Ker je podlaga za temeljenje podpornega 'L' zidu relativno globoko, se temeljenje zidu izvede na mikropilotih. Za zidom se izvede drenaža, ki se preko revizijskega jaška spelje pod temeljem zidu na prosto in od tam naprej s kontroliranim površinskim odvodom do grape. Za zidom se izvede zasip in se na novo uredi ustroj, ograja na zidu ter obnovi balinišče in ponovno postavijo objekti, ki so se odstranili zaradi izvedbe sanacije. V staro traso se položi TK podzemni vod, pobočje pod konstrukcijo pa se splanira in rekultivira.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2021
Konec: 31.10.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2021   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, če lahko objavite celotno projektno dokumentacijo ali vsaj gradbeno situacijo ter prereze.

lp,

ODGOVOR

Pozdravljeni, na spletni strani je bila v zvezi z JN objavljena dodatna gradbena dokumentacija.