Dosje javnega naročila 002514/2021
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava OPPN za območje OPPN 139: Novi center
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 91.348,96 EUR

JN002514/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.04.2021
JN002514/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2021
JN002514/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.06.2021
JN002514/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2021
JN002514/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.05.2023
JN002514/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.05.2023
JN002514/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.07.2023
JN002514/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002514/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24963
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava OPPN za območje OPPN 139: Novi center
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava OPPN za območje OPPN 139: Novi center
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava OPPN za območje OPPN 139: Novi center
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Iz razlogov, operedeljenih v razpisni dokumenatciji in pogodbi
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2021   11:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24963


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2021   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo vas za pojasnilo, ali se v sistem e-JN obrazec "Podatki o ponudniku in obrazec ponudbe" naloži pod razdelek Predračun?

Zanima nas še ali podizvajalci tudi izpolnijo prilogo 6(Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb) in prilogo 7 (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb).

Zahvaljujemo se vam za odgovor in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR


Obrazec "Podatki o ponudniku in obrazec ponudbe" se naloži v razdelek Predračun.

Tudi podizvajalci morajo izpolniti prilogo 6 in prilogo 7.

JSS MOL