Dosje javnega naročila 002520/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: ČISTILNA, DEZINFEKCIJSKA IN MEHČALNA SREDSTVA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 104.648,77 EUR

JN002520/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.04.2021
JN002520/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2021
JN002520/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2021
JN002520/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.10.2021
JN002520/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2021
JN002520/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2021
JN002520/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2021
JN002520/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002520/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI037
Novo mesto
Slovenija
Marija Žefran
marija.zefran@sb-nm.si
+386 73916170

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-nm.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1750
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ČISTILNA, DEZINFEKCIJSKA IN MEHČALNA SREDSTVA
Referenčna številka dokumenta: 16-07/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivni nakup:
1 ČISTILNIH SREDSTEV ZA STROJNO ČIŠČENJE RAZNIH MEDICINSKIH INŠTRUMENTOV IN OPREME (za termodezinfektorje, blatekse, dezinfektorje, ...);
2. OSTALA ČISTILNA, DEZINFEKCIJSKA IN MEHČALNA SREDSTVA.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ČISTILNA SREDSTVA ZA STROJNO ČIŠČENJE RAZNIH MEDICINSKIH INŠTRUMENTOV IN OPREME
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila

ČISTILNA SREDSTVA ZA STROJNO ČIŠČENJE RAZNIH MEDICINSKIH INŠTRUMENTOV IN OPREME (za termodezinfektorje, blatekse, dezinfektorje, ...):
1. SREDSTVA ZA TERMODEZINFEKTORJE V CENTRALNI STERILIZACIJI
2 SREDSTVA ZA TERMODEZINFEKTORJE ZA NOČNE POSODE (BLATEKS)
3. SREDSTVA ZA PREHODNI TERMODEZINFEKTOR RAPIDAER
4. SREDSTVA ZA TERMODEZINFEKTOR MEDIAVATORSTM ISATM
5 RAZKUŽILA ZA SISTEM TRISTEL
6 OSTALA SREDSTVA ZA STROJNO UPORABO

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ČISTILNA, DEZINFEKCIJSKA IN MEHČALNA SREDSTVA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALA ČISTILNA, DEZINFEKCIJSKA IN MEHČALNA SREDSTVA:
1 SOL ZA MEHČANJE VODE
2 SREDSTVA ZA PRIPRAVO TEHN. VODE ZA PARO IN VLAŽENJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.05.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.05.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2021   08:46
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2021   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vaše spodaj kopirane zahteve po brezplačnih vzorcih za SKLOP II, 2. podsklop : Nalco sredstva žal ne moremo izpolniti.
Minimalna pakiranja so namreč po 20kg.
Glede na to, da zahtevate točno določen produkt (s katerim ste očitno seznanjeni) ne vidim potrebe po brezplačnih vzorcih.
Prosim za potrditev, da se pri omenjenem podsklopu odpovedujete zahtevi po brezplačnih vzorcih, glede na dejstvo, da gre za znan Nalco produkt, ki ga že uporabljate.


Vaša zahteva:

Ponudnik ob moral na poziv naročnika, v roku 6 delovnih dni, predložiti brezplačne vzorce ponujenega blaga in se udeležiti predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, da bo naročnik to zahteval. K vzorcem mora biti obvezno priloženo navodilo za uporabo v slovenskem jeziku oz. naročnik dopušča, da za artikle z enostavno uporabo ni potrebno predložiti navodil v slovenskem jeziku, lahko so v angleškem jeziku. Kljub temu si naročnik pridržuje pravico, da ponudnika - v primeru, da bi se uporabniki naročnika opredelili, da so navodila v slovenskem jeziku za posamezne artikle vseeno potrebna - pozove k predložitvi navodil v slovenskem jeziku. Navodila za uporabo v slovenskem jeziku bo moral ponudnik zagotoviti tako ob dostavi vzorcev, kot kasneje ob dobavi blaga.

Lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik je v sami razpisni dokumentaciji jasno napisal da bo vzorce zahteval v primeru, da ponujenega blaga ne pozna ali ga še ni uporabljal.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na delitev naročila na sklope, nas zanima, ali morajo ponudniki v svoje ponudbe vključiti vso blago iz podsklopov 1 in 2 (znotraj Sklopa II) ali pa lahko ponudijo samo blago iz enega podsklopa.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane sklope. Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.

Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.

Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaše spodaj kopirane zahteve po brezplačnih vzorcih za SKLOP II, 2. podsklop : Nalco sredstva žal ne moremo izpolniti.
Minimalna pakiranja so namreč po 20kg.
Glede na to, da zahtevate točno določen produkt (s katerim ste očitno seznanjeni) ne vidim potrebe po brezplačnih vzorcih.

Prosim za potrditev, da se pri omenjenem podsklopu odpovedujete zahtevi po brezplačnih vzorcih, glede na dejstvo, da gre za znan Nalco produkt, ki ga že uporabljate.


ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik je v sami razpisni dokumentaciji jasno napisal da bo vzorce zahteval v primeru, da ponujenega blaga ne pozna ali ga še ni uporabljal.
Datum objave: 22.04.2021   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

roki za prejem ponudb, odpiranje ponudb in postavljanje vprašanj se razlikujejo v objavi na portalu JN in v vaši razpisni dokumentaciji.
Prosim, da roke uskladite.

ODGOVOR NAROČNIKA: Veljajo datumi navedeni v objavi in na spletni strani naročnika, in sicer.

Rok za postavitev vprašanj: do 05.05.2021 do 09:00
Rok za predložitev ponudb do: 12.05.2021 do 09:00
Odpiranje ponudb: 12.05.2021 ob 09:01


VPRAŠANJE
sPOŠTOVANI ALI LAHKO PONUDIMO SOL V 25 KG PAKIRANJU IN NE 10?
hVALA


ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Naročnik želi pakiranje 10 kg, zaradi lažjega rokovanja. 25 kg vrečke so pretežke.
Datum objave: 04.05.2021   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, naj objavi varnostne liste za vse kemikalije iz predmetnega JN.

ODGOVOR NAROČNIKA: Ponudniki morajo priložiti varnostne liste v slovenskem jeziku za vse razpisano blago, tudi pri blagu iz sklopa II.2.3.SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE KISIKA, kjer je zahteva pomotoma izpadla.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo za pojasnilo, ali je morda kot aktivna komponenta Sredstva za odstranjevanje kisika (točka II.2.3.) uporabljen natrijev eritorbat, namesto natrijevega hidroksida.

ODGOVOR NAROČNIKA: DA. V tehničnih specifikacijah je prišlo do administrativne napake, aktivna komponenta je natrijev eritorbat in ne natrijev hidroksid
Strokovne zahteve za predmetno blago glasijo:

II.2.3. SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE KISIKA
a) Strokovne zahteve:
- aktivna komponenta je natrijev eritorbat,
- sredstvo je namenjeno za odstranjevanje kisika
- pH od 4,5 do 5,8
b) Varnost in testiranja:
- pisna izjava proizvajalca sredstva za namen uporabe
- varnostni list v slovenskem jeziku
Datum objave: 04.05.2021   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na naročnikov odgovor, ki ga je objavil 04.05.2021 ob 10:33, da naj ponudniki morajo priložiti varnostne liste v slovenskem jeziku za vse razpisano blago, tudi pri blagu iz sklopa II.2.3.SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE KISIKA, kjer je zahteva pomotoma izpadla, naročnika ponovno pozivamo, naj objavi varnostne liste obstoječih kemikalij, ki bodo ponudnikom v pomoč pri določevanju ustreznih izdelkov.


ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik varnostnih listov ne bo objavljal. Naročnikove strokovne zahteve za posamezno vrsto blaga se nahajajo v razpisni dokumentaciji, poglavje Tehnične specifikacije (aktivna substanca, namen uporabe,...) ter v predračunu. Če vas zanima kakšen konkreten artikel lahko navedemo tudi katero sredstvo trenutno uporabljamo.
Datum objave: 06.05.2021   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kakšno količino vzorca kemikalije za testiranje potrebujete in sicer za sklop II.2.2. Sredstvo za pripravo kotlovne vode in za sklop II.2.3. Sredstvo za odstranjevanje kisika?

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik bo zahteval min. eno originalno pakiranje.