Dosje javnega naročila 002643/2021
Naročnik: KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: VHF sistemi
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 548.304,60 EUR

JN002643/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN002643/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2021
JN002643/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.05.2021
JN002643/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2021
JN002643/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 22.07.2021
JN002643/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002643/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 080-207010
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Vesna Matjašec
info@sloveniacontrol.si
+386 42040245
+386 42040001

Internetni naslovi
http://www.sloveniacontrol.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/395632/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila_(285-9).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1727
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Navigacijske službe zračnega prometa


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VHF sistemi
Referenčna številka dokumenta: 285-9
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in vgradnja VHF sistemov za tri lokacije naročnika (v nadaljevanju: VHF sistem).
VHF sistem je sistem radijskih postaj s pripadajočo opremo, namenjen za lokacije LKZP Portorož, LKZP Maribor in Janče, ki delujejo na frekvenčnem področju VHF. Radijske postaje za lokacijo Janče so namenjene za govorno komunikacijo med kontrolorji zračnega prometa v ATCC Ljubljana in piloti letal, ki letijo v slovenskem zračnem prostoru. Radijske postaje za lokaciji LKZP Portorož in LKZP Maribor pa so namenjene za govorno komunikacijo med kontrolorji zračnega prometa v letališkem stolpu in piloti letal, ki vzletajo in pristajajo na letališču (Portorož in/ali Edvarda Rusjana Maribor).Natančne specifikacije in zahteve naročnika so opisane v dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, št. 285-9/4-2021 z dne 15. 4. 2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
285-9
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naočila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.05.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.05.2021   11:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
Brnik - Aerodrom
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2021   12:56
VPRAŠANJE I.

Spoštovani,

vezano na razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila JN002643/2021-E01 za VHF SISTEMI kjer se

- pod točko 5. Ekonomski in finančni položaj ponudnika zahteva potrdila banke, bonitete ter ostali finančni dokumenti;
- pod točko 6.2 zahteva, da mora izvajalec zagotoviti interni dokument o politiki kompetenc ter usposabljanj v podjetju (zahteva QGEN0010 in QGEN0020, ISO9001, ...);
- pod točko 6.3. zahteva o vzpostavljenem dokumentiranem sistemu usposabljanja;

Prosimo za potrditev, da mi kot podružnica, ki vedno nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, dejansko lahko koristimo dokumente matične firme, saj je podružnica del tujega podjetja in nima lastne subjektivitete.


ODGOVOR NROČNIKA:

Da, potrjujemo.


Datum objave: 12.05.2021   12:44
VPRAŠANJE II.
Spoštovani,

vezano na razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila JN002643/2021-E01 za VHF SISTEMI vam pošiljamo naslednja 3 vprašanja, vezana na vzorec pogodbe (Priloga D/4):

1.
Contract part - 8. Article
Concerned part of clause:
The Contractor shall transfer to the Contracting authority the material copyrights and all other intellectual property rights in the software installed on the VHF system to such an extent that the Contracting authority can regularly maintain the VHF system both during the warranty period and after the warranty period until the end of the lifetime of the VHF system. The Contractor shall transfer to the Contracting authority the intellectual property rights to the installed software for as long as these copyrights are protected under the applicable legislation, worldwide and to an unlimited extent. The Contracting authority acquires non-exclusive intellectual property rights.
R&S comment:
R&S understands that the Contracting authority solely requires a non-exclusive right to use the deliverables for the purpose intended. No other rights are being granted under the contract. Please confirm.

2.
Contract part - 8. Article
Concerned part of clause:
The Contracting authority acquires the right to intervene in the software (SW) on the VHF equipment itself or through third parties and to upgrade this software itself or through third parties.
R&S comment:
Apart from granting a non-exclusive right to use, R&S cannot transfer a right to intervene with delivered software or hardware which leads to transfer of ownership of R&S intellectual property rights or the possibility to develop/assemble R&S software by third companies. Please clarify and specify the requirement for such intervention.

3.
Contract part - 8. Article
Concerned part of clause:
The scope of the transfer of intellectual property rights in the software (SW) shall be interpreted in accordance with the purpose set out in this Article of the Contract.
All the provisions of this Article concerning the transfer of intellectual property rights shall apply mutatis mutandis to the transfer of intellectual property rights in other creations forming part of the Public Procurement and in respect of which such rights exist.
R&S comment:
R&S understands that the Contracting authority solely requires a non-exclusive right to use the deliverables for the purpose intended. No other rights are being granted under the contract. Please confirm.ODGOVOR NAROČNIKA

Naročnik spreminja 8. člen pogodbe tako, da se glasi:

"Izvajalec mora na vso strojno opremo (HW), ki sestavlja VHF sistem, namestiti programsko opremo (SW) tako, da je strojno opremo mogoče uporabljati za namen, opredeljen v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila in v obsegu, kot to določa Tehnična specifikacija.

Izvajalec na naročnika prenaša neizključno in časovno neomejeno pravico do uporabe Opreme, v takšnem obsegu, da lahko naročnik Opremo nemoteno uporablja za namene, ki izhajajo iz te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo z naročnikom sklenil ustrezen dogovor, na podlagi katerega bo na naročnika neodplačno prenesel katerokoli pravico intelektualne lastnine, v kolikor bi naročnik takšno pravico potreboval zaradi uporabe Opreme za namene izvajanja svoje dejavnosti naročnika.

Vsi materiali in dokumenti, ki jih izvajalec v skladu s to pogodbo pripravi za naročnika, so last naročnika. V zvezi s temi dokumenti izvajalec s to pogodbo na naročnika neizključno, časovno in prostorsko neomejeno prenaša pravico do reproduciranja, vključno s pravico do shranitve v elektronski obliki, ter pravico do distribuiranja, naročnik pa te pravice izkorišča za potrebe izvajanja svoje dejavnosti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je nadomestilo za prenos avtorskih pravic po tem členu že vključeno v ceno iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe."

DODATNO POJASNILO NAROČNIKA:
Ta odgovor je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, zato naročnik ne bo pripravljal čistopisa omenjene dokumentacije. Določbe novega 8. člena pogodbe bodo upoštevane pri pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom.
Datum objave: 13.05.2021   12:56
VPRAŠANJE III.

Spoštovani,

naprošamo vas, da se pri javnem naročilu št. JN002643/2021-E01 za 10 dni prestavi rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje, na 4.6.2021.

Prosimo za potrditev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA:

Naročnik je ugodil prošnji potencialnega ponudnika in podaljšal rok za oddajo ponudb ter odpiranje ponudb.

Nov rok za oddajo ponudbe preko sistema e-JN je do 4. 6. 2021 do 11.00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 4. 6. 2021 in se bo začelo ob 11.05 uri.

Datum objave: 13.05.2021   14:55
VPRAŠANJE IV.

Spoštovani,
Vezano na vaš odgovor dne 12.5.2021 za javno naročilo JN002643/2021-E01 o spremembi 8. člena pogodbe (Priloga D/4), v 3. odstavku ste navedli:

Izvajalec se obvezuje, da bo z naročnikom sklenil ustrezen dogovor, na podlagi katerega bo na naročnika neodplačno prenesel katerokoli pravico intelektualne lastnine, v kolikor bi naročnik takšno pravico potreboval zaradi uporabe Opreme za namene izvajanja svoje dejavnosti naročnika.

Prosimo vas, da nam potrdite, da se ta 3. odstavek 8. člena pogodbe lahko izbriše.


DODATNO VPRAŠANJE:
Ali mora izpolniti obrazec PRILOGA D/0 SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV tudi podizvajalec?


Hvala za vaš odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR NAROČNIKA:

Potencialni ponudnik ni navedel nobenega predloga spremembe 8. člena ali tehtnega razloga za takšno spremembo, zato naročnik ne bo izbrisal tretjega odstavka 8. člena pogodbe ali kakor koli drugače spreminjal 8. člena pogodbe.

Naročnik je na podlagi regulative (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011), ICAO (Annex 17 Security) dolžan izvajati ukrepe za zaščito kritičnih letalskih sistemov. Zato si naročnik pridržuje pravico sklenitve dogovora (na podlagi pogodbe za dobavljeno opremo), v kolikor bi naročnik za uporabo opreme potreboval katerokoli pravico intelektualne lastnine, zaradi sprememb EU in/ali nacionalne zakonodaje s področja letalstva ali drugega razloga. Oprema, ki je predmet tega naročila, je namenjena za izvajanje dejavnosti naročnika, tj. vodenje in kontrolo zračnega prometa, in sicer za komunikacijo med kontrolorji zračnega prometa in piloti (zemlja zrak zemlja). Prav tako je naročnik zaradi dejavnosti, ki jo izvaja, določen kot element kritične infrastrukture Republike Slovenije, in sicer na podlagi Sklepa o določitvi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo v Republiki Sloveniji.
Naročnik še poudarja, da se tretji odstavek 8. člena pogodbe nanaša le na tiste pravice, ki so povezane s pravico do uporabe, ki jo pridobi v 2. odstavku tega člena.ODGOVOR NA DODATNO VPRAŠANJE:

DA, PRILOGA D/0 soglasje za pridobitev osebnih podatkov se predloži tudi za podizvajalce in partnerje v skupnem nastopu.

Datum objave: 14.05.2021   14:18
VPRAŠANJE V.
Spoštovani,

vezano na razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila JN002643/2021-E01 za VHF SISTEMI vam pošiljamo naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Zahtevek pod pozicijo 2.3.10.2. tehnične dokumentacije DATI0010: zahtevano je da ponujena radio oprema vsebuje RS232 oz USB vmesnik.
Prosimo, da potrdite da lahko ponujena radio oprema, ki ima za ta namen vgrajen Ethernet vmesnik tudi ustreza zahtevam iz DATI0010

2. Vprašanje:
Zahtevek pod pozicijo 2.3.12.4 tehnične dokumentacije RADT0060: Prosimo potrdite, da je dovoljen »out-of-band noise« 150dB/Hz, kar še vedno zagotavlja željeno in varno obratovanje radio naprave

3. Vprašanje:
Zahteva pod pozicijo 2.3.12.7 tehnične dokumentacije CMMT0010: Prosimo potrdite, da je LED indikacija, ki označuje »GO« lahko nadomestek za »Power ON«.

4. Vrašanje:
V tehnični specifikaciji SWRM0080 se za VSWR monitor zahteva da mora naprava poleg VSWR meriti tudi vstavitveno slabljenje med anteno in filtrom.
Menimo da taka meritev ni izvedljiva na zahtevan način priključitve, zato predlagamo da se zahteva umakne.

5. Vprašanje:
V poglavju 10.2.3 tehničnih specifikacij se predvideva postavitev antene tipa"2" na lokaciji Janče na vrhu obstoječega stolpa - cevna konstrukcija z zateznimi vrvmi.
Vprašanje se nanaša na statičo obremenitev obstoječega stolpa in sicer: Ali je bilo izdelano statično preverjanje obremenitve stolpa na Jančah z postavitvijo zahtevane antene.
Potencialni izvajalec mora imeti na razpolago soglasje lastnika in projektanta stolpa za konstrukcijski poseg kot je predviden na omenjenem objektu, saj se povečuje višina in vetrna obremenitev vrha stolpa z novo anteno.
Prosimo če lahko potrdite da bo naročnik predložil ustrezna soglasja za predviden poseg.

6. Vprašanje:
Ali je možno del izobraževanja , ki se navezuje na RCMS izvesti interaktivno , na daljavo. Izobraževanje bi bilo enakovredno klasičnemu, saj bi se vse demostracije funkcionalnosti še vedno izvedle na fizični opremi.

7. Vprašanje:
Vprašanje se navezuje na zahtevo iz poglavja 3. Logistic support in sicer točke LSMC0020, kjer se zahteva MTTR manj kot 2 uri.
Prosimo za pojasnilo kateri MTTR je tu mišljen. Npr. ali se ta zahteva navezuje na vzpostavitev funkcionalnosti sistema (lahko tudi Mean Time To Recovery), ali je mišljeno za posamezno napravo (LRU, SRU).
Če je mišljeno za posamezno napravo je zahteva za nekatere elemente previsoka (primer: antene na lokaciji Janče ni možno zamenjati v dveh urah).


Hvala za odgovore.
Lep pozdrav.
ODGOVOR NAROČNIKA:

1. Da, vgrajena oprema lahko namesto RS232 ali USB vmesnika za ta namen uporablja Ethernet vmesnik.
DATI0010 In order to enable local configuration of the radio equipment, each radio shall have a dedicated RS232 or USB or Ethernet interface.

2. Glede na konfiguracijo posameznih sistemov ne vidimo težav, da ponujena oprema dosega 150 dB/Hz »out of band noice« pod pogoji podanimi v RADT0060.
RADT0060 Out Of-Band Noise shall be at least 150 dB/Hz below the carrier for frequencies separated more than 1 % from the carrier frequency.

3. Glede na pretekle izkušnje z radijskimi napravami LED indikacija GO ni ravno pokazatelj, ali je naprava vključena oz. predvsem izključena. V kolikor ni LED indikacije za stanje vključeno/izključeno, se pričakuje, da stanje vključenosti/izključenosti prikazuje vsaj delovanje LCD ali pa pozicija glavnega stikala ON/OFF.
CMMT0010 The front panel lamps shall indicate the following functions:
a) Power on
b) Equipment transmitting
c) Alarm Indication
Indications can be presented on/with LCD display if device is equipped with.

4. Da, meritev slabljenja je na zahtevani relaciji nemogoče izvesti, zato se zahteva umakne.
SWRM0080 The Antenna&Cable Monitor shall provide measuring of RF parameters such as forward and reflected power and VSWR.

5. Da, pridobitev soglasij glede postavitve anten je v domeni naročnika. V konkretnem primeru, se naročnik zaveže, da v kolikor od svojega najemodajalca ne dobi ustreznega soglasja, naročnik sam dobavi ustrezne anteno/antene oz. se uporabijo že obstoječe, vendar pa je kljub temu ponudnik še vedno dolžan dobaviti zahtevano opremo.

6. Da, glede na trenutno epidemično situacijo ne vidimo težav s tako izvedbo usposabljanja za RCMS, vendar zgolj na način, ki ste ga opisali torej praktično delo na dobavljeni opremi.

7. Zahteva se nanaša na posamezno napravo, torej določenih delov naprave (če je naprava tako zasnova) oz. naprave same na posamezni lokaciji. Čas prihoda na lokacijo ni vštet, prav tako so iz tega izvzeti deli, za katere zamenjava oz. popravilo v takem času praktično ni možno. Tukaj gre predvsem za elemente, kot je npr. antena, RF vodi ali podobno.

DODATNO POJASNILO NAROČNIKA

Naročnik bo v zvezi z zgornjimi spremembami pripravil popravek dokumenta »Tehnične specifikacije in zahteve naročnika« in v njem navedenih stolpcev skladnosti. Popravljen dokument bo objavljen portalu javnih naročil kot dodatna informacija (obrazec EU-14), ponudniki pa naj pri pripravi ponudbe uporabijo popravljen dokument.

Datum objave: 14.05.2021   14:55
DODATNO OBVESTILO NAROČNIKA:

Naročnik je podaljšal rok za sprejemanje vprašanj, in sicer do 20. 5. 2021 do 10:00 ure. Sprememba je ustrezno objavljena.

Datum objave: 19.05.2021   14:53
VPRAŠANJE VI.

Vezano na spremembo 8. člena pogodbe (Priloga D/4), vam pošiljamo predlog:

»Programska oprema in pravice intelektualne lastnine
8. člen
Izvajalec mora na vso strojno opremo (HW), ki sestavlja VHF sistem, namestiti programsko opremo (SW) tako, da je strojno opremo mogoče uporabljati za namen, opredeljen v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila in v obsegu, kot to določa Tehnična specifikacija.
Izvajalec na naročnika prenaša neizključno in časovno neomejeno pravico do uporabe Opreme, v takšnem obsegu, da lahko naročnik Opremo nemoteno uporablja za namene in specifikacije, ki so zapisane in z izvajalcem dogovorjene v tej pogodbi.
Izvajalec in naročnik lahko skleneta ločen pisni dogovor glede prenosa pravic intelektualne lastnine na neizključni podlagi, v kolikor bi naročnik takšno pravico potreboval zaradi uporabe Opreme za namene izvajanja svoje dejavnosti naročnika, ki ni bila z izvajalcem dogovorjena vnaprej.
Vsi materiali in dokumenti, ki jih izvajalec v skladu s to pogodbo pripravi za naročnika, postanejo last naročnika po prevzemu. V zvezi s temi dokumenti, izvajalec s tem podeljuje neizključno pravico do uporabe in neizključno pravico do razmnoževanja za svoje lastne namene, vključno s pravico do shranitve v elektronski obliki.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je nadomestilo za prenos avtorskih pravic, če obstajajo, za uporabo materialov in dokumentov po tem členu,že vključeno v ceno iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe.«

Prosimo za potrditev.


ODGOVOR NAROČNIKA:

Naročnik je delno ugodil predlogu potencialnega ponudnika in spreminja 8. člen pogodbe tako, da se glasi:

"Izvajalec mora na vso strojno opremo (HW), ki sestavlja VHF sistem, namestiti programsko opremo (SW) tako, da je strojno opremo mogoče uporabljati za namen, opredeljen v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila in v obsegu, kot to določa Tehnična specifikacija.

Izvajalec na naročnika prenaša neizključno in časovno neomejeno pravico do uporabe Opreme, v takšnem obsegu, da lahko naročnik Opremo nemoteno uporablja za namene ki izhajajo iz te pogodbe in dokumenta Tehnične specifikacije in zahteve naročnika.

Pogodbeni stranki bosta sklenili ločen pisni dogovor glede neodplačnega in neizključnega prenosa pravic intelektualne lastnine, v kolikor bi naročnik takšno pravico potreboval zaradi uporabe Opreme za namene izvajanja svoje dejavnosti, ki ni bila v naprej identificirana.

Vsi gradiva in dokumenti, ki jih izvajalec v skladu s to pogodbo pripravi za naročnika, postanejo last naročnika po prevzemu. V zvezi s temi dokumenti izvajalec s to pogodbo podeljuje naročniku neizključno, pravico do uporabe in neizključno pravico do razmnoževanja in distribucije za svoje lastne potrebe, vključno s pravico do shranitve v elektronski obliki,.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je nadomestilo za prenos avtorskih pravic za uporabo opreme, grdiva in dokumentov po tem členu že vključeno v ceno iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe."

Dodatno pojasnilo naročnika:

Ta odgovor je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, zato naročnik ne bo pripravljal čistopisa omenjene dokumentacije. Določbe novega 8. člena pogodbe bodo upoštevane pri pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom.


Datum objave: 21.05.2021   15:56
DODATNO OBVESTILO

Naročnik je posodobil 8. člen pogodbe tako, da se glasi:

"Izvajalec mora na vso strojno opremo (HW), ki sestavlja VHF sistem, namestiti programsko opremo (SW) tako, da je strojno opremo mogoče uporabljati za namen, opredeljen v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila in v obsegu, kot to določa Tehnična specifikacija.

Izvajalec naročniku daje neizključno in časovno neomejeno pravico do uporabe Opreme, v takšnem obsegu, da lahko naročnik Opremo nemoteno uporablja za namene, ki so skladni s to pogodbo in dogovorjenimi zahtevami naročnika, vključno z zahtevami iz Tehničnih specifikacij.

V kolikor bi naročnik zaradi uporabe Opreme in za namene izvajanja svoje dejavnosti potreboval tudi druge pravice intelektualne lastnine, ki vnaprej, tj pred dnem objave obvestila o tem javnem naročilu, niso bile identificirane, se pogodbeni stranki dogovorita, da bosta sklenili ločen pisni dogovor, s katerim bo izvajalec naročniku neizključno in brez vsakršnih dodatnih stroškov dal tudi te pravice. Ne glede na navedeno pa izvajalec v nobenem primeru ne bo (i) razkril izvorne kode programske in strojne opreme, (ii) podelil pravice za razvoj ali spreminjanje ali prodajo ali podlicenciranje Opreme (vključno s SW in HW) ali gradiv ali dokumentov in (iii) dovolil nadaljnjega trženja Opreme in pravic. Te pravice so izključene in niso predmet te pogodbe.

Vsa gradiva in dokumenti, ki jih izvajalec v skladu s to pogodbo pripravi za naročnika, postanejo s prevzemom last naročnika. V zvezi s temi dokumenti izvajalec podeljuje naročniku neizključno pravico do uporabe in neizključno pravico do razmnoževanja in distribucije za njegove lastne potrebe in v skladu s to pogodbo, vključno s pravico do shranitve v elektronski obliki.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je nadomestilo za prenos avtorskih pravic za uporabo Opreme, gradiva in dokumentov, kot izhaja iz tega člena, že vključeno v ceno iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe."

Določbe novega 8. člena pogodbe bodo upoštevane pri pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom.