Dosje javnega naročila 002644/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Najem energijsko učinkovitih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek

JN002644/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002644/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 080-206208
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/395685/RD_Najem_MF_naprav_2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1736
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem energijsko učinkovitih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 430-377/2021-8
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem energijsko učinkovitih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje treh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Energijsko učinkovita barvna namizna multifunkcijska naprava (inkjet) A4
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem energijsko učinkovitih barvnih namiznih multifunkcijskih naprav (inkjet) A4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Energijsko učinkovita črno-bela namizna naprava (tiskalnik) A4
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem energijsko učinkovitih črno-belih namiznih naprav (tiskalnikov) A4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Energijsko učinkovita barvna zmogljiva multifunkcijska naprava A4
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem energijsko učinkovitih barvnih zmogljivih multifunkcijskih naprav A4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Energijsko učinkovita barvna zmogljiva multifunkcijska naprava A4 in A3
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem energijsko učinkovitih barvnih zmogljivih multifunkcijskih naprav A4 in A3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.05.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.05.2021   12:01
Kraj: Preko informacijskega sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2021   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Tehnične zahteve sklop 3:
Maksimalna mesečna zmogljivost: 150.000 strani ali več.
Vprašanje: Ali lahko ponudimo napravo, ki ima maksimalno mesečno zmogljivost 120.000 strani.

Tehnične zahteve za sklop 4:
Kapaciteta stranskega vhoda: 150
Vprašanje: Ali lahko ponudimo stranski vhod s kapaciteto 100?

Kapaciteta potrošnega materiala CMYK: Več kot 25000 izpisov ob 5% pokritosti
Vprašanje: Ali lahko ponudimo kapaciteto K 31000 in CMY za 19000?


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije št. 430-388/2021-6 z dne 21.4.2021.

VPRAŠANJE
Naročnik je med drugim postavil zahtevo:
Maksimalna mesečna zmogljivost : 75.000 strani ali več
Če preračunamo naročnikove ocene glede količine tiskanja, je povprečje mesečno natisnjenih strani 1.500/tiskalnik.

Ali naročnik dovoli maksimalno mesečno zmogljivost 50.000 strani ali več, kar bi glede na realno količino tiskanja popolnoma zadostovalo? S tem bi imel naročnik na razpolago večjo ponudbo.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije št. 430-388/2021-6 z dne 21.4.2021.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za sklop 2 je naročnik med drugim postavil zahtevo:
Hitrost tiskanja: 40 strani/minuto ali več

Sprašujemo, če bi se naročnik zadovoljil s hitrostjo 38 strani/minuto ?

Za sklop 2 je naročnik med drugim malo nenatančno postavil zahtevo:
- ne smejo biti starejše od 3. let, (za sklop 3 in 4)

Sprašujemo, ali velja za sklop 2, da tiskalniki ne smejo biti starejši od 3 let ? Če ja, ali lahko to mejo prestavi na 4 leta?

ODGOVOR
1. Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije št. 430-388/2021-6 z dne 21.4.2021.

2. Ponudnik lahko za sklop 2 ponudi tudi 4 leta stare tiskalnike

Vse ponujene naprave morajo ustrezati tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije št. 430-388/2021-6 z dne 21.4.2021 in posledično zagotavljati nemoteno poslovanja naročnika.
Datum objave: 12.05.2021   15:02
VPRAŠANJE
Za sklop 2 je naročnik med drugim dvoumno postavil zahtevo:
- ne smejo biti starejše od 3. let, (za sklop 3 in 4)

V odgovoru je naročnik dovolil 4 leta stare tiskalnike.
Sprašujemo, ali velja za sklop 2, da tiskalniki ne smejo biti starejši od 4 let ? Ali so tiskalniki lahko stari 6 let?


ODGOVOR
Tretja alineja 1.2 točke priloge 6, ki se nahaja na 23. strani razpisne dokumentacije št. 430-388/2021-6 z dne 21.4.2021 se pravilno glasi:
- ne smejo biti starejše od 4 let (za sklop 2)

Medtem ko za sklop 3 in 4 velja prva alineja 1.3 točke priloge 6, ki se nahaja na 23. strani razpisne dokumentacije št. 430-388/2021-6 z dne 21.4.2021 in se glasi:
- ne smejo biti starejše od 3,5 letaDatum objave: 14.05.2021   12:47
VPRAŠANJE
Prosim, če popravite tabeli v razpisni dokumentaciji priloga 1/1 in 1/2. Saj je pri sklopu 1 napisano število najetih črno-belih mf naprav, v razpisni dokumentaciji pa je zapisano da se v sklopu 1 ponudi barvne multifunkcijske naprave. V prilogi 1/2 pa ravno obratno.

ODGOVOR
Ponudniki naj za oddajo ponudbe uporabijo obstoječa obrazca PRILOGA 1/1 in PRILOGA 1/2.

Naročnik bo pri pregledu prejetih ponudb upošteval predmet javnega naročila kot izhaja iz razpisne dokumentacije št. 430-388/2021-6 z dne 21.4.2021, in sicer:
- SKLOP 1: energijsko učinkovita barvna namizna multifunkcijska naprava (inkjet) A4 40 kosov,
- SKLOP 2: energijsko učinkovita črno-bela namizna naprava (tiskalnik) A4 40 kosov,
- SKLOP 3: energijsko učinkovita barvna zmogljiva multifunkcijska naprava A4 40 kosov,
- SKLOP 4: energijsko učinkovita barvna zmogljiva multifunkcijska naprava A4 in A3 50 kosov.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali je pri sklopu 1, za naročnika sprejemljiva maksimalna mesečna zmogljivost 45.000 strani?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije št. 430-388/2021-6 z dne 21.4.2021.

VPRAŠANJE
pozdravljeni,

naročnika še enkrat naprošamo, da dovoli za sklop 2 šest let stare tiskalnike. Naročnik lahko tako dobi ugodnejše ponudbe, zniža stroške, medtem ko če podaljša starost na 6 let, to ne pomeni, da bo zato dobil tiskalnike slabše kvalitete.

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije št. 430-388/2021-6 z dne 21.4.2021.