Dosje javnega naročila 002540/2021
Naročnik: OBČINA ŠENTJERNEJ, Prvomajska cesta 3A, 8310 Šentjernej
Storitve: IZVAJANJE ŠOLSKIH PREVOZOV ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE ŠENTJERNEJ ZA ŠOLSKA LETA 2021/2022 2022/2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 321.753,00 EUR

JN002540/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.04.2021
JN002540/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2021
JN002540/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.07.2021
JN002540/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002540/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3A
8310
SI
Šentjernej
Slovenija
Hrovat Janez, Hrovat Janez
janez.hrovat@sentjernej.si
+386 73933560
+386 73933577

Internetni naslovi
http://www.sentjernej.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sentjernej.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1768
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE ŠOLSKIH PREVOZOV ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE ŠENTJERNEJ ZA ŠOLSKA LETA 2021/2022 2022/2023
Referenčna številka dokumenta: 6092-3/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVAJANJE ŠOLSKIH PREVOZOV ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE ŠENTJERNEJ ZA ŠOLSKA LETA 2021/2022 2022/2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA ŠENTJERNEJ
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE ŠOLSKIH PREVOZOV ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE ŠENTJERNEJ ZA ŠOLSKA LETA 2021/2022 2022/2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3A
8310
Šentjernej
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2021   12:17
VPRAŠANJE
Prosimo za prazen ESPD v XML obliki, da da lahko izpolnimo.

ODGOVOR
SPOŠTOVANI.
OBRAZEC ESPD BO ZARADI TEHNIČNIH TEŽAV NALOŽEN JUTRI.
LEP POZDRAV