Dosje javnega naročila 900056/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Blago: Hiperbarične komore
ZJNPOV: Postopek s pogajanji

JN56/2021 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 21.04.2021
Zahtevek za revizijo
    JN56/2021 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Blago

Hiperbarične komore

Datum objave: 21. 4. 2021
Številka objave: JN56/2021


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Sonja Jekovec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712357. Telefaks +386 14712762. E-pošta glavna.pisarna@mors.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup mobilne eno-kontejnerske hiperbarične komore
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vojašnica Slovenski pomorščaki Ankaran, Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran, Slovenija
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup mobilne eno-kontejnerske hiperbarične komore - 1 komplet
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33157500 (Hiperbarične komore)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Nakup mobilne eno-kontejnerske hiperbarične komore
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 8 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacijIII.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 74/2021-ON-PSPs, 430-94/2021
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 24. 5. 2021
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: EN, SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2021/4/2440-53113425946750623175/J
N_VAB_74_ON-PSPS_2021.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 14. 5. 2021
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 25. 5. 2021
Čas: 10:00
Kraj: MORS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, Ljubljana
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 4. 2021
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2021   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
povezava do razpisne dokumentacije ne deluje. Prosimo da omogočite dostop.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Povezava je bila preverjena in deluje.Datum objave: 05.05.2021   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v poglavju V. Tehnične specifikacije v tabeli zahtev naročnika točka 1. Splošne in funkcionalne zahteve, točka 1.2. je navedeno da" masa celotnega sistema, popolnjenega z vsemi plinskimi mediji ne sme presegati 5000 kg". V točki 1.1. naročnik navaja da
"Celoten sistem (komori z upravljalnim pultom, banko plinskih medijev, kompresor, podporni sistemi in drugo) mora biti nameščen v enem, po dimenzijah standardnem ISO kontejnerju dolžine 6m (20)."
Ali pravilno razumemo da se kot celoten sistem katerega teža ne sme presegat 5000kg smatra komora z upravljalnim pultom, banko plinskih medijev, kompresorjem, podpornimi sistemi in dr. brez kontejnerja?
Ali se kriterij mase celotnega sistema v kg pri vrednotenju ponudb nanaša na komoro kot sistem z opremo navedeno v točki 1.1 ali vključuje tudi maso kontejnerja?
Prosimo naročnika da bolj natančno pojasni kaj mora vsebovati sistem katerega masa ne sme presegati 5000 kg (komora skupaj z kontejnerjem ali samo komora z vso dodatno opremo).

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Komora z vsemi deli skupaj s kontejnerjem ne sme presegati 5 ton. (omejitev Nosilnosti ladje VNL 11).Datum objave: 05.05.2021   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da posredujete podatek o ocenjeni vrednosti in zagotovljenih sredstev saj je za naveden projekt potrebno veliko razvoja, kar je potrebno upoštevati v skupni ceni. Glede na to, da gre za en komplet lahko strošek razvoja poveča stroške do meje, kjer vi kot naročnik nimate zagotovljenih/predvidenih sredstev.

Hvala v naprej za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ni zavezan k objavi ocenjene vrednosti naročila. Pričakuje se tržno konkurenčna ponudba.Datum objave: 12.05.2021   14:49
VPRAŠANJE
Dear all,

Does the compliance to the 93/42/EGS requested on line 3.5, page 21/63 is mandatory ?
Indeed, for the CE marking, the reference norm is the CEN EN 14931 Pressure vessels for human occupancy (PVHO) - Multi-place pressure chamber systems for hyperbaric therapy

Due to your required specifications, the equipment can not satisfied to a few technical requirements of this norm, and then cannot get the CE marking and be compliant with the 93/42/EGS.
For information, we recently get the same initial requirement of 93/42/EGS compliance from a national navy for recompression chamber in 20 feets container. They finally decided to retire this compliance from their specifications for the above mentioned reason.


ODGOVOR
The compliance requirement to the 93/42/EGS with all changes and amendments, on line 3.5 is mandatory. Standard SIST EN 14931 satisfies slovenian and EU regulations for medical devices.

Skladnost glede izpolnjevanja zahtev Direktive sveta 93/42/EGS z vsemi spremembami in dopolnitvami je obvezna. Standard SISTE EN 14931 zadovoljuje slovenske in predpise EU za medicinske pripomočke.
Datum objave: 12.05.2021   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnitev sledečih zahtev (Tabela zahtev naročnika):
1.6. Kontejner mora biti opremljen z vsemi potrebnimi priključki za dovod električne energije (230/400V), ozemljitve in dihalnih medijev iz zunanjih zalog (jeklenke, kompresor,..). Lokacija priključkov je pomembna zaradi omejitev dostopa na ladji na treh straneh kontejnerja.
Prosimo za pojasnitev predvidene lokacije sistema na krmnem delu VNL Triglav 11 in omenjenih omejitev.
1.14. Vse komponente (tkanine, izolacije, premazi, tesnila, polnila, instrumenti in drugo) v komori morajo ustrezati varnostnim standardom glede odpornosti na kemično oksidacijo in omogočati varno delo v mediju, ki je 100% kisik.
Skladno s sodobnimi standardi raven kisika v komori ne sme presegati 25%. Zakaj se zahteva varno delo s 100% kisika?
2.5. V komori in kontejnerju mora biti nameščen požarni sistem za gašenje.
Kaj naročnik podrazumeva kot požarni sistem za gašenje?
2.13. Dobaviti namensko zaščitno težko gorljivo antistatično opremo za delo v komori: odeje, oblačila in natikači (25 kompletov različnih velikosti S, M, L, XL, XXL).
Kaj natančno mora vsebovati komplet (oblačila in natikače za osebje ali tudi odeje?)?

Lep pozdrav!


ODGOVOR
1.6. Naročnik razpolaga s skico tlorisa umestitve kontejnerja na ladji. Zainteresirani ponudnik jo dobi na zahtevo pri kontaktni osebi na e-naslovu sonja.jekovec@mors.si.

1.14 : Varno delo s 100 % kisika se zahteva v primeru nenadne okvare v sistemu, ki bi potencialno lahko rezultiralo v višje odstotke vrednosti kisika od predvidenih. Zaradi tehnične izvedbe je dovoljeno manjše odstopanje za nekaj procentov.

2.5: Požarni sistem za gašenje mora pogasiti požar v sami komori z ustreznim gasilnim sredstvom in načinom njegove aktivacije.

2.13: Vsak komplet mora vsebovati tudi odejo. Po velikostih se formirajo skupine po pet kompletov.
Datum objave: 13.05.2021   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V imenu priznanega EU proizvajalca imamo glede na pozicijo 1.13 sledeče vprašanje:
Question for Item 1.13.: "The openings of the chambers and beds must allow the entry and consolidation of NATO stretchers for the wounded according to STANAG 2040 - AMedP-2.1 Ed.A v1.
Odziv proizvajalca: "the chamber will be equipped with 3 autoclave doors of 700 mm (2 doors for the main chamber+ 1 in the personal lock)"
Vprašanje: Is the NATO CLAMP required or not?

Za odgovor se vam vnaprej zahavljujemo

ODGOVOR
V STANAG-u so podane dimenzije nosil. Glede na odprtino vrat, ki jo navajate predvidevamo, da se nosila lahko vnesejo v komoro. STANAG ne opredeljuje besede CLAMP. Prosimo za dodatno pojasnilo vašega vprašanja.