Dosje javnega naročila 002551/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Izvedba GOI del za rekonstrukcijo in delno sanacijo objekta OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici ter ureditve šolskega kareja v Novi Gorici
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.004.729,81 EUR

JN002551/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.04.2021
JN002551/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2021
JN002551/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2021
JN002551/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.07.2021
JN002551/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2021
JN002551/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.09.2023
JN002551/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002551/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1771
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del za rekonstrukcijo in delno sanacijo objekta OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici ter ureditve šolskega kareja v Novi Gorici
Referenčna številka dokumenta: JN-1771
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba GOI del za rekonstrukcijo in delno sanacijo objekta OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici ter ureditve šolskega kareja v Novi Gorici
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-1771
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 450
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.05.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.05.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.04.2021   17:36
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo, ali so zagotovljena proračunska sredstva za razpisana dela v višini objavljenega projektantskega predračuna.


ODGOVOR

Naročnik ima zagotovljena sredstva v višini projektantskih predračunov


Datum objave: 28.04.2021   17:37
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali je za objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje? Kot vrsta gradnje je v projektni dokumentaciji navedeno: vzdrževalna dela, energetska sanacija, rekonstrukcija.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Za objekt ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Dela se izvajajo kot vzdrževalna dela.


Datum objave: 03.05.2021   15:42
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali nam lahko poveste kje na načrtih lahko vidimo spodnjo postavko?

A5.29 Celovita sanacija betonskega prezračevalnega jaška na strehi veznega dela šole (na stiku z učilniškim traktom). Zunanjo površino jaška je potrebno očistiti in gradbeno sanirati ter pripraviti za vgradnjo toplotne izolacije (cca. 7,00 m2). Odstraniti je potrebno obstoječe prezračevalne rešetke in po sanaciji vgraditi nove (4 kom). Celoten obod (stranice in streho) je potrebno obložiti z XPS ploščami 300 GI, debeline 5,00 cm in. Celoten jašek finalno hidroizolirati z UV obstojno večplastno sintetično strešno tesnilno folijo na osnovi FPO, tipa Sika TG 66-20 ali ekvivalentno, debeline 2,00 mm, nad ločilnim slojem - geotekstil 300 g/m2. Vgradnja po detajlih in navodilih proizvajalca. Vključno z izvedbo vseh potrebnih detajlov po navodilih proizvajalca okoli prezračevalnih jaškov, odduhov, meteornih odtokov in podobno. kpl 1,00

Lep pozdrav,

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani

Da vam ne bomo pisali za vsako posamezno postavko, vas prosimo, da objavite ali načrt rušenja, ali pa obstoječe stanje ker v tem trenutku je vse nejasno.

Prosimo za ugodno rešitev prošnje.

ODGOVOR

V načrtu arhitekture je na listih od 001a do 005b prikazano obstoječe stanje z označenimi predvidenimi posegi v sklopu energetske prenove in delne rekonstrukcije interierja


Datum objave: 03.05.2021   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na postavko A1.6a v zavihku A/1.0 RUŠITVENA DELA Vas prosimo, da vsaj opisno napišete kakšna je sestava omenjene postavke.

Hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR


Glede na to, da nismo razpolagali z obstoječo dokumentacijo objekta iz katerega bi bilo moč razbrati sestave medetažnih in talnih konstrukcij, je težko natančno predvideti sestavo talne konstrukcije. Predvideva se, da je obstoječa sestava tal na terenu v debelini med 20 in 25 cm. Tlaki hodnikov in sanitarij ter jedilnice so izvedeni s teraccom, v učilnicah je parket. Finalni tlaki so položeni na podložni estrih. Glede na leto izgradnje kakšne omembe vredne izolacije ni pričakovati. Zaradi vdora vlage so v nekaterih učilnicah izvedli sanacijo talne konstrukcije, z vgradnjo nove toplotne in hidro izolacije, zaradi česar se je višina tlakov v učilnicah dvignila. Posledično so na vhodih izvedene klančine.

Datum objave: 03.05.2021   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na postavko v popisu del, Vas prosimo za podatke katera premična oprema se premika in le kam se ta shranjuje?
Drugače je postavko nemogoče oceniti (tudi sam ogled ne more pomagati, ker gotovo se ne bo vsake malenkosti gledalo)

Prosimo za opis kaj vse je zajeto v postavki 1. v zavihku A/0.0 PRIPRAVLJALNA DELA

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR


Pod premično opremo je mišljeno vso notranje pohištvo, ki se nahaja v prostorih šole in ki ga je potrebno odstraniti zaradi predmetnih gradbenih del. To so razne mize, stoli, omare, klopi, strojne in elektro opreme učilnic, ki jih je potrebno ustrezno skladiščiti v času sanacijskih del. Potrebno je odstraniti razne elemente avdio in video opreme, zvoncev in podobno, elementov požarne zaščite, ki jih je potrebno zaščititi pred začetkom gradnje Prostor za deponiranje se določi v dogovoru z naročnikom oziroma uporabnikom objekta.

Datum objave: 03.05.2021   15:44
VPRAŠANJE
Prosimo, da v popisu določite debelino inoxa kuhinjske tehnologije za pulte, korita, umivalnike ipd.

ODGOVOR

Debelina inox pločevine površin pultov 1.5mm z podlepljeno vodoodporno iverico (iveralom) ali vezano ploščo. (AiSi 304). Spodnji del površin (pri nevtralnih pultih) mora biti zaprt z inox pločevino debeline 0,8mm. Površine korit minimalno 1,5 mm, posode minimalno 1mm. (AiSi 304) Površine korit morajo biti ustrezno ojačane z profili in nalepljene z vodoodporno protihrupno oblogo. Ostale zahteve po opisu iz popisa.


Datum objave: 03.05.2021   15:44
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo statičnih izračunov obstoječe konstrukcije glede na dodatno obtežbo nosilnih konstrukcij za fotovoltaiko in klimate na strehi, vključno s paneli in klimati.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Statični izračuni obstoječe konstrukcije nam niso bili na voljo, zato so vsi dodatni strojni in elektro elementi na strehi, vgrajeni preko premostitvene podkonstrukcije, ki je vpeta v nov AB atični venec, tako da se ne obremenjuje obstoječe strešne plošče.

Datum objave: 03.05.2021   15:46
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali nam lahko poveste kje na načrtih lahko vidimo spodnjo postavko?

A5.29 Celovita sanacija betonskega prezračevalnega jaška na strehi veznega dela šole (na stiku z učilniškim traktom). Zunanjo površino jaška je potrebno očistiti in gradbeno sanirati ter pripraviti za vgradnjo toplotne izolacije (cca. 7,00 m2). Odstraniti je potrebno obstoječe prezračevalne rešetke in po sanaciji vgraditi nove (4 kom). Celoten obod (stranice in streho) je potrebno obložiti z XPS ploščami 300 GI, debeline 5,00 cm in. Celoten jašek finalno hidroizolirati z UV obstojno večplastno sintetično strešno tesnilno folijo na osnovi FPO, tipa Sika TG 66-20 ali ekvivalentno, debeline 2,00 mm, nad ločilnim slojem - geotekstil 300 g/m2. Vgradnja po detajlih in navodilih proizvajalca. Vključno z izvedbo vseh potrebnih detajlov po navodilih proizvajalca okoli prezračevalnih jaškov, odduhov, meteornih odtokov in podobno. kpl 1,00

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Predmetni prezračevalni jašek se nahaja na strehi veznega trakta šole v neposredni bližini okna O9e

Datum objave: 05.05.2021   09:14
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da sta v popisih vključeni postavki za projekt izvedenih del in projektantski nadzor. Sporno je, da izvajalec plačuje projektanta objekta, ki ga izvaja. Naročnika pozivamo, da postavki izvzame iz popisa in s projektantom sklene ločeno naročilo.

ODGOVOR

Naročnik popisov del ne bo spreminjal. Ponudnik je dolžan ponuditi tudi projektantski nadzor in izdelavo projektna izvedenih del.


Datum objave: 05.05.2021   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanja za OPREMA KUHINJE
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Izvedba GOI del za rekonstrukcijo in delno sanacijo objekta OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici ter ureditve šolskega kareja v Novi Gorici
ZJN-3: Odprti postopek

Ali lahko pri postavki B10.21.005 AVTOMATSKI MEHČALEC VODE ponudimo enakovreden oz. boljši avtomatski mehčalec vode z naslednjimi karakteristikami:

dim. 265 x 540 mm (premer x V)
- avtomatska volumetrijsko krmiljena
regeneracija
- kontinuiran pretok: 25 lit/min
- patrona iz steklenih vlaken
- posoda za sol in pokrov iz umetne mase
- mehčanje in regeneracija se mehansko krmilita
- priklop na električno omrežje ni potreben

Prosimo za odgovor z DA ali NE, v primeru negativnega odgovora vas prosimo za podrobno obrazložitev odločitve, ki ponujeni mehčalec vode uvršča kot neustreznega.


ODGOVOR

V popisih so vedno navedene minimalne zahteve, ki jih je potrebno izpolniti pri ponudbi. V primeru opreme za kuhinjo so navedeni tipi opreme zgolj kot npr (skladno s pravili javnega naročanja) Potencialni ponudnik lahko prosto ponudi opremo katerega koli proizvajalca, ki izpolnjuje minimalne karakteristike predvidene opreme oziroma jih presega. V primeru izbire drugačne opreme je potrebno pred dobavo in vgradnjo pripraviti ustrezne primerjalne tabele projektirane in ponujene opreme, ki jih pregleda ter v primeru ustreznosti potrdi nadzor. Tako da odgovor je DA, seveda lahko ponudite elemente drugega proizvajalca, ki ima ustrezne certifikate. Potrebno pa je paziti, da je oprema tako dimenzijsko kot tudi po specifikaciji ustrezna.


Datum objave: 05.05.2021   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanja za OPREMA KUHINJE
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Izvedba GOI del za rekonstrukcijo in delno sanacijo objekta OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici ter ureditve šolskega kareja v Novi Gorici
ZJN-3: Odprti postopek

Glede na popis, v katerem je naveden pomivalni stroj proizvajalca Winterhalter, gre več kot očitno za zahtevo po premium razredu pomivalne tehnike, kar je seveda popolnoma razumljivo, na srečo pa poleg Winterhalterja v ta razred spada tudi proizvajalec Hobart, saj sta oba nemške izdelave, oba dosegata najvišje možne nemške standarde, tudi po lastnostih si primerljivi modeli niso preveč različni, kot je bilo to ugotovljeno že na več javnih razpisih v letošnjem letu, kjer sta bila naročnikom zadovoljiva oba proizvajalca.

Se naše vprašanje glasi:

Ali lahko pri postavki B10.21.004 STROJ ZA KUHINJSKO POSODO ponudimo enakovreden oz. boljši stroj nemškega proizvajalca znamke HOBART, model PROFI UXT, z naslednjimi specifikacijami:

Poraba vode: 7,5 l/košaro
Košara: 1240x700 mm
Dimenzije: 1375x945x1984/2417 mm
Uporabne notranje dimenzije: 1258x773x825 mm
Priključna moč: 400V/21600W
Kapaciteta tanka: 130 l
Vstopna višina: 860 mm
Cikli: 120/240/360 sec. + posebni programi
Nominalna kapaciteta: 30 ciklov/h
5 avtomatskih ciklov
Ohišje z dvojnimi stenami
Senzor za filtre

SENSO-ACTIVE PORABA VIROV: vnos umazanije v rezervoar se stalno nadzoruje in poraba vode avtomatsko prilagaja, pri majhnem vnosu umazanije je poraba vode nizka, pri večjem pa se poviša, zanesljivi rezultati pomivanja tudi pri velikem vnosu umazanije, pomivalni stroj popravi napake osebja, pomivalni lug se vedno zadostno regenerira s svežo vodo, ni več potrebno odčrpavanje in ponovno polnjenje
INTELIGENTEN SISTEM UPRAVLJANJA ENERGIJE: z inteligentnim sistemom upravljanja energije pri pomivalnih strojih s pokrovom HOBART je za polnjenje vedno na voljo maksimalna zmogljivost grelca, tako se skrajša čas polnjenja, med pomivanjem se lahko moč grelca reducira na potreben minimum, da se zagotovi energija za pomivalno črpalko in ogrevanje rezervoarja, tako so zagotovljeni kratki časi segrevanja, ob minimalni skupni priključni vrednosti stroja
POWER WASH: pranje pod visokim tlakom za pranje zelo močno umazane posode
- VISIOTRONIC-TOUCH: upravljanje preko barvnega ekrana na dotik, z enim gumbom v kombinaciji z besedilnim in grafičnim zaslonom v več pogledih poenostavi upravljanje stroja
- ROTOR-X: ločeno vrtenje zgornjih in spodnjih 4-krakih pralnih rok
- CLIP-IN roke: enostavno odstranjevanje pralnih in izpiralnih rok z enim klikom
- GENIUS-X2: napredni filter s predpralno funkcijo, ki pomaga privarčevati porabo detergenta do 35%
- USB priklop: nalaganje podatkov delovanja na USB ključ
- ŠIROKOKOTNE ŠOBE: patentirane širokokotne šobe omogočajo bistveno širše in natančnejše oblivanje
- VAPOSTOP (opcijsko) :preprečevanje uhajanja pare pri odpiranju
- POVRATNO ZAJEMANJE TOPLOTE (opcijsko): prihranek do 8,6kW
- PRILAGAJANJE VIŠINE: možno do 21,7 cm znižanje naprave
- EASY-CLEAN: modre označbe v notranjosti stroja označujejo področja za dnevno čiščenje
- HYGIENE PROGRAM: za odstranjevanje nečistoč in vodnega kamna iz komore
- avtomatski izpis pomembnih podatkov in indikacij na zaslonu
- vključuje odtočno črpalko, električni kabel, dozirko za pralno in izpiralno sredstvo, izpiralno črpalko, preprečevalec povratnega toka

Več info o ponujenem stroju (uradna spletna stran proizvajalca):

https://www.hobart-export.com/products/warewashing/utensil-washer-wash-systems/front-loading-utensil-washer/product?tx_hobartproducts_productdetail%5Bmodel%5D=10&cHash=15f588c1f0a30ce54b8e957dffd9bd50

Prosimo za odgovor z DA ali NE, v primeru negativnega odgovora vas prosimo za podrobno obrazložitev odločitve, ki proizvajalca HOBART in model PROFI UXT uvršča kot neustreznega.


ODGOVOR

V popisih so vedno navedene minimalne zahteve, ki jih je potrebno izpolniti pri ponudbi. V primeru opreme za kuhinjo so navedeni tipi opreme zgolj kot npr (skladno s pravili javnega naročanja) Potencialni ponudnik lahko prosto ponudi opremo katerega koli proizvajalca, ki izpolnjuje minimalne karakteristike predvidene opreme oziroma jih presega. V primeru izbire drugačne opreme je potrebno pred dobavo in vgradnjo pripraviti ustrezne primerjalne tabele projektirane in ponujene opreme, ki jih pregleda ter v primeru ustreznosti potrdi nadzor. Tako da odgovor je DA, seveda lahko ponudite elemente drugega proizvajalca, ki ima ustrezne certifikate. Potrebno pa je paziti, da je oprema tako dimenzijsko kot tudi po specifikaciji ustrezna.


Datum objave: 06.05.2021   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani
Koliko referenc moramo priglasiti za vodjo del in za vodje posameznih del?

ODGOVOR

Za nominiran kader se zahteva ena referenca, v obsegu in obdobju, kot izhaja iz Navodil ponudnikom


Datum objave: 06.05.2021   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali moramo tudi za podizvajalca priložiti SBON obrazec?

ODGOVOR

Zahteva v zvezi z bonitetno oceno se nanaša na ponudnika ali v primeru skupne ponudbe na partnerje, ne pa tudi za podizvajalca.


Datum objave: 07.05.2021   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani
Obrazec Ponudbeni predračun imate 2x objavljen, ekrat skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo in 1x posebej. Verjetno je mišljeno, da izpolnimo samo Obrazec, ki je objavljen posebej, ki vsebuje vrednost brez in z ddv?

ODGOVOR
Ponudnik naj izpolni oba obrazca.Datum objave: 07.05.2021   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pod točko II.2.5 Merila za izbiro ponudbe na portalu JN navajate:
"Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji".

V razpisni dokumentaciji pa je zapisano samo:
"Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ceno podano v ponudbi (cena brez DDV)."

Prosimo za pojasnilo katera merila se bodo upoštevala poled najnižje cene.

ODGOVOR

Upoštevalo se bo samo merilo "cena"


Datum objave: 10.05.2021   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani
Lepo prosimo, da priznate reference za ureditev zunanje okolice in parkovne ureditve za obdobje zadnjih 7 let, s tem boste dobili več primerljivih ponudb.

ODGOVORNaročnik podaljšuje referenčno obdobje iz 5 na 7 let in spreminja določila razpisne dokumentacije, ki naj se upoštevajo pri pripravi ponudbe tako, da se po novem glasi:

13.9. Reference
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih sedmih letih pred objavo tega javnega naročila že izvedel in zaključil:
- najmanj dve gradnji/prenovi/sanaciji/rekonstrukciji objekta, ki po Prilogi 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) spadajo v skupino 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo , pri čemer je vrednost posamezne investicije (gradnje) znašala 1.200.000 EUR z DDV.
- Najmanj eno ureditev zunanje okolice in parkovne ureditve v vrednosti 350.000,00 z DDV pri čemer je vrednost dobave in montaže urbane opreme znašala180.000,00 EUR z DDV.

Kot zaključena dela bo naročnik upošteval projekte kjer je bila v referenčnem obdobju opravljena uspešno izvedena primopredaja del.

Ponudnik, partner v ponudbi ali podizvajalec, ki je priglasil referenco, mora biti dejanski izvajalec del, kar mora iz ponudbe jasno in nedvoumno izhajati.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Reference in predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu.
Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci

13.10. Kadrovska usposobljenost
13.10.1. Vodja del s področja gradbeništva
Ponudnik mora v ponudbi nominirati vodjo del s področja gradbeništva. Vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir s področja, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Reference vodje del s področja gradbeništva
Vodja del mora izkazovati ustrezne reference in sicer, da je v zadnjih sedmih letih od uspešno izvedene primopredaje del pred objavo obvestila o naročilu kot (odgovorni) vodja del vodil dela pri gradnji objekta, ki po Prilogi 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) spadajo v skupino 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 1130 Stanovanjske stavbe
za posebne družbene skupine in 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo, pri čemer je vrednost investicije znašala 1.200.000,00 EUR z DDV.

13.10.2. Vodja del s področja elektrotehnike
Ponudnik mora v ponudbi nominirati vodjo del s področja elektrotehnike.
Vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir elektrotehnike ter je vpisan v imenik vodij del pri IZS.
Reference vodje del s področja elektrotehnike
Vodja del mora izkazovati ustrezne reference in sicer, da je v zadnjih sedmih letih (kot rok se šteje datum uspešno izvedene primopredaje del) pred objavo obvestila o naročilu kot (odgovorni) vodja del elektrotehnike sodeloval pri projektu, kjer je vrednost elektro del (z vgrajeno opremo) znašala vsaj 300.000,00 EUR z DDV.
13.10.3. Vodja del s področja strojništva
Ponudnik mora v ponudbi nominirati vodjo del s področja strojništva. Vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir s področja strojništva ter je vpisan v imenik vodij del pri IZS.
Reference vodje del s področja strojništva
Vodja del mora izkazovati ustrezne reference in sicer, da je v zadnjih sedmih letih (kot rok se šteje datum uspešno izvedene primopredaje del) pred objavo obvestila o naročilu kot (odgovorni) vodja del s področja strojništva je sodeloval pri projektu, kjer je vrednost strojnih del (in vgrajene opreme) znašala 450.000,00 EUR z DDV

Naročnik bo objavil popravek

Datum objave: 10.05.2021   11:15
VPRAŠANJE
Spoštovani, vaša objava z 3.5.21 ob 15.44 ni popoln odgovor na naše vprašanje. Sprašujemo vas za statično preverbo obstoječe konstrukcije šole (nosilnih zidov in ostalih nosilnih konstrukcij, ne izključno strešne). Torej za preverbo potresne in vetrne obtežbe zaradi novih elementov na strehi (fotovoltaične elektrarne z nosilno jekleno konstrukcijo, klimatov, agregatov, polne zaščitne ograje ...).
Poleg tega vas prosimo za objavo:
- armaturnih načrtov novih AB vencev,
- statičnega izračuna in detajla sidranja novih AB vencev v obstoječo konstrukcijo.
LP

ODGOVOR


Glede na dejstvo, da naročnik ne razpolaga s projektno dokumentacijo obstoječega objekta, celovite statične preverbe obstoječe konstrukcije šole ni bilo možno izdelati.
Izris armature novega AB venca in sidranja v obstoječo konstrukcijo je izrisana na listu A-13 prerez D - D (načrt arhitekture)


Datum objave: 11.05.2021   09:15
VPRAŠANJE
Iz enega predhodnih odgovorov izhaja, da za objekt ni pridobljeno gradbeno dovoljenje in se dela izvajajo kot vzdrževalna dela. Glede na to, da je poseg določen kot "Celovita energetska prenova ter delna rekonstrukcija objekta", ugotavljamo, da je to v nasprotju z Gradbenim zakonom (GZ). Ta v 4. členu določa: Za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta je treba imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje.
Naročnika naprošamo, da nam posreduje gradbeno dovoljenje ali iz razpisa umakne dela, ki predstavljajo rekonstrukcijo objekta.ODGOVOR

Vsi ukrepi energetske sanacije objekta so predvideni v sklopu vzdrževalnih del in so skladni s prilogo 2 Uredbe o razvrščanju objektov (Ur list RS, št. 37/2018). Del projekta, ki je v naslovu imenovan »rekonstrukcija« je v celoti vezan na delno prenovo in sanacijo notranjih prostorov objekta, kot so obnova sanitarij, notranjega stavbnega pohištva, talnih oblog in podobno za kar ni potrebno pridobivanje gradbenega dovoljenja.


Datum objave: 12.05.2021   07:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim če lahko navedete kot npr. tip in proizvajalca za spodnji poziciji

- Dobava in montaža - Krmilnik DALI - krmilni modul za regulacijo razsvetljave ter ostalih kontrolnikov (krmilnika tipkal, senzorjev gibanja in pristonosti...), upoštevati nosilni in okrasni okvir in ves potreben pritrdilni in spojni material - krmilnik krmili obe svetilki nad tablo - upoštevati ločeno tipko za vsako svetilko
Obračun po kpl kpl 29,00

- Dobava in montaža - Krmilnik tipkal DALI - krmilni modul za tipkala - krmilnik tipkal se namesti v bližino tipkal (upoštevati maksimalno dovoljeno razdaljo med krmilnikom tipkal ter tipkali, ki ga poda prizvajalec opreme), upoštevati nosilni in okrasni okvir in ves potreben pritrdilni in spojni material
Obračun po kos. kos 29,00

Lep pozdrav

ODGOVOR

V popisu gre za opremo, ki komunicira po DALI protokolu in bo krmilila svetilke nad tablami (sistem je sestavljen iz krmilnika/regulatorja DALI (DALI driver), krmilnika za tipke DALI (DALI pushbutton coupler) ter tipk, ki se vežejo na krmilnik za tipke DALI - vsa oprema je standardna in tipizirana. Pri predmetni konfiguraciji gre za osnovni sistem, ki mora krmiliti dve svetilki.


Datum objave: 12.05.2021   09:11
VPRAŠANJE
Investitorja naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Glede na kompleksnost projekta, negotovih razmer na trgu glede dobave materiala, ki je posledica epidemije Covid-19, bi za pripravo kvalitetne ponudbe potrebovali vsaj še 10 dni.

ODGOVOR

Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Datum objave: 12.05.2021   16:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!


Pri pregledu ponudbenega predračuna smo zasledili nejasnosti na katere naročnika opozarjamo in prosimo za jasen odgovor:

DATOTEKA: 8721-PAR-PZI-LUZ-KA_razpis

1. ZAVIHEK: GO dela
Ali pravilno razumemo, da se cena na enoto mere za celotno poglavje 0. PRIPRAVA GRADBIŠČA IN TUJE STORITVE vpiše kot komplet v polje D19 in da ponudniku ni potrebno vpisovati cen v polja D11-D18

2. ZAVIHEK: zasaditvena dela
Ali pravilno razumemo, da se cena na enoto mere vpiše samo v vrstice, kjer je v stolpcu F vpisana enačba za izračun vrednosti ( in ne v vrstice 7., 12., 17., itd.)

3. ZAVIHEK: JR
Ali pravilno razumemo, da se za postavko 1. v vrstici 20 vpiše ceno na enoto mere samo za komplet v vrstici 20, tam kjer je vpisana enačba za izračun vrednosti postavke.

4. ZAVIHEK: vzdrževanje-vegetacije
Ali pravilno razumemo, da se cene na enoto mere vpisuje samo v polja v stolpcu E, ki so obarvana sivo.

Hvala!


ODGOVOR


1. ZAVIHEK: GO dela
Ali pravilno razumemo, da se cena na enoto mere za celotno poglavje 0. PRIPRAVA GRADBIŠČA IN TUJE STORITVE vpiše kot komplet v polje D19 in da ponudniku ni potrebno vpisovati cen v polja D11-D18
Oboje je možno, v kolikor ponudnik vpisuje podrobno cene v polja D11-D18, mora zagotoviti, da je v polju D19 navedena vsota. Lahko pa vpiše tudi le vsoto in podrobnih cen ne navaja.2. ZAVIHEK: zasaditvena dela
Ali pravilno razumemo, da se cena na enoto mere vpiše samo v vrstice, kjer je v stolpcu F vpisana enačba za izračun vrednosti ( in ne v vrstice 7., 12., 17., itd.)
DA

3. ZAVIHEK: JR
Ali pravilno razumemo, da se za postavko 1. v vrstici 20 vpiše ceno na enoto mere samo za komplet v vrstici 20, tam kjer je vpisana enačba za izračun vrednosti postavke.
DA (v vrstice 21-30 se ne vpisuje)


4. ZAVIHEK: vzdrževanje-vegetacije
Ali pravilno razumemo, da se cene na enoto mere vpisuje samo v polja v stolpcu E, ki so obarvana sivo.
DA

Datum objave: 13.05.2021   13:11
VPRAŠANJE
Lep pozdrav !
1. Naročnik v dokumentu z naslovom ES OŠMŠ NG_popis_GOI del_MOP_3_PREDANO 21.4.2021 (3) Excel v zavihku Uvod v točki 3 navaja, citiramo: Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
Prosimo, da naročnik objavi projektno dokumentacijo, natančneje podloge kjer so vrisane svetilke in prostori in pripadajoče svetlobnotehnične izračune. Z objavo podlog in svetlobnotehničnih izračunov bo naročnik utemeljil opravičenost navedenih zahtev po svetlobnem toku, ki so navedeni pri svetilkah od S1 do S10 v zavihku E2-NN Električne inštalacije. Hkrati bo na ta način tudi dokazal izpolnjevanje standarda SIST EN 12464/1.
Prosimo odgovorite na način, da objavite linke, kjer boste objavili podloge in svetlobnotehnične izračune.
2. Naročnika prosimo, da potrdi, da ponudniki lahko ponudimo svetilke drugačnih svetlobnih tokov, ko z njimi na enak način kot naročnik, izpolnimo svetlobne kriterije standarda SIST EN 12464/1.
3. Naročnika prosimo, da odstrani vse navedene dimenzije, ki jih navaja pri svetilkah od S1 do S10 v zavihku E2-NN Električne inštalacije. Naročnik naj navede samo obliko svetilke, ki jo želi oz. pusti dimenzije samo tam, kjer vrsta stropa že standardno ne dopušča drugih dimenzij in je to v panogi splošno znano, kot npr pri S1 dxš.
4. Pri svetilkah S1 naj naročnik pozicijo razdeli na dve, v smislu število svetilk, ki bodo vgrajene v armstrong strop in število svetilk, ki bodo vgrajene v mavčnokartonski strop. Pri mavčnokartonskem stropu je pri svetilkah potrebno dodati pribor, posledično imamo višjo ceno
5. Pri svetilki S2 naj naročnik poda podatek, na kakšni dimenziji od stropa navzdol mora svetilka biti obešena in naj ta ne odstopa od standardnih dimenzij ?
6. Naročnika prosimo, da razloži kaj je namen in kaj bosta naročniku prinesli, sledeči postavki, ki sta navedene za svetilko S2 in navajata krmilni modul za tipkala., krmilni modul za regulacijo, vsake je predvidenih 29 kom ?
7. Pri svetilkah S3, S4, S5 naročnik navaja citiramo, steklo opal belo. Ali mora resnično biti material steklo ? Ali naročnik misli, ko navaja steklo na presevni del svetilke ? Če misli na presevni del svetilke je potrebno navesti iz katerega materiala naj bo ? Smiselno je, da naročnik zahteva material PMMA za presevni del svetilke, ker ta dolgoročno ne porumeni. V primeru strinjanja, kar bi pomenilo tudi gospodarno porabo javnega denarja in EU sredstev, je potrebno vsebino popraviti: presevni del svetilke mora biti iz materiala PMMA.
8. Pri svetilkah S6 naročnik navaja citiramo, steklo polikarbonat. Ali tudi tukaj naročnik, ko navaja steklo, misli na presevni del svetilke ? V kolikor je odgovor da, svetujemo, da se polikarbonat zamenja z materiałom PMMA. Polikarbonat bo dolgoročno porumenel in ne bo več zadostnega izstopa svetlobe iz svetilke. V primeru strinjanja, kar bi pomenilo tudi gospodarno porabo javnega denarja in EU sredstev, je potrebno vsebino popraviti: presevni del svetilke mora biti iz materiala PMMA.
9. Pri svetilki S7 naj naročnik poda podatek, na kakšni dimenziji od stropa navzdol naj svetilka bo obešena in naj ta ne odstopa od standardnih dimenzij ? Hkrati naj objavi tudi risbe, ki jih omenja citiramo, upoštevati vse potrebno za visečo montažo skladno s podanim detajlom v priloženih risbah.
10. Pri svetilki S8 naj naročnik objavi risbe, ki jih omenja citiramo, upoštevati vse potrebno za visečo montažo med knjižnimi policami skladno s podanim detajlom v priloženih risbah.
11. Pri svetilki S9 naj naročnik potrdi kot mogočo varianto tudi vgradnjo cestne led svetilke z optiko podobno optiki reflektorja.
12. Pri svetilki S10 naj naročnik poda podatke:
dolžine v linijah, ko naj bodo svetilke neprekinjeno nameščene,
koliko naj bo neprekinjenih linij po posamičnih dolžinah,
število svetilk, ki naj bodo posamično nameščene,
dimenzijo od stropa navzdol kot naj bo linija svetilk ali posamična svetilka obešena ?
13. Naročnik v dokumentu z naslovom ES OŠMŠ NG_popis_GOI del_MOP_3_PREDANO 21.4.2021 (3) Excel v zavihku Uvod v točki 8 navaja, citiramo: Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre, lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture. Navedbo je potrebno popraviti, predlagamo, da glasi kot sledi: Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje ali v pozitivnem smislu presega navedene kriterije, parametre, lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme materiala zahtevajo in če jih predhodno v fazi pregledovanja ponudb pisno potrdi projektant arhitekture.
14. Ker naročnik pri večini svetilk ne navaja referenčnega modela, prosimo, da potrdi, da bo v povezavi z navedbo v RD Točki 11 z naslovom Merila za izbor, vsako ponudbo zavrnil, ko ta ne bo v fazi oddaje ponudbe pri vseh svetilkah vsebovala navedbe proizvajalca, model, tip, znamko.
Prosimo preučite vsebino, pozitivno odgovorite, popravite razpisno dokumentacijo, samo tako bodo izpolnjena določila ZJN-3.
Hvala !


ODGOVOR

1. Dokumentacija je objavljena v celoti
2.V popisu so podane mejne vrednosti, ponudnik lahko ponudi svetilko z boljšimi parametri.
3. Naročnik navaja vse mejne parametre svetilke, vključno z dimenzijami pri S1 je vgradna dimenzija še toliko pomembnejša saj se vgrajujejo v armstrong strop, pri svetilki S10 pa le ta nadomešča obstoječe svetilke primerljivih dimenzij.
4. Vse svetilke pod oznako tipa S1 se vgrajujejo v armstrong strop.
5. Pri svetilki S2 se upošteva spuščanje od stropa - 1,5 m.
6. Za svetilka pod oznako S2 se zahteva regulacijo svetlobe detajli svetilke ter namen so opisani v popisu.
7. Da, pri svetilkah S3, S4, S5 - z besedo steklo je opisana presevna površina svetilke ponudnik lahko ponudi PMMA ali steklo motno/opal belo.
8. Da, pri svetilki S6 - z besedo steklo je opisana presevna površina svetilke glede na dejstvo, da govorimo o industrijski svetilki za tehnične prostore in prostore z specifičnimi mikroklimatskimi pogoji se zahteva polikarbonatna presevna površina.
9. Pri svetilki S2 se upošteva spuščanje od stropa 1,5 m.
10. objavljena je dokumentacija v celoti
11. Ne, cestna svetilka ni sprejemljiva alternativa
12. Svetilke niso predvidene za linijsko montažo na skupnem obešalnem ohišju svetilke se nameščene posamično z obešanjem.
13. Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal
14. Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.