Dosje javnega naročila 002638/2021
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Blago: Dobava in montaža parkomatov
ZJN-3: Odprti postopek

JN002638/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN002638/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002638/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 080-205398
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://obcina.kranjska-gora.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1770
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža parkomatov
Referenčna številka dokumenta: 430-7/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava, montaža in zagon »Cashless« parkomatov za izdajo parkirnih listkov in brezgotovinsko plačilo parkirnine za motorna vozila na za to predvidenih območjih (lokacijah) Občine Kranjska Gora, ki jih določi naročnik, in sicer parkomatov tipa A, B in C, vključno z izvedbo gradbenih del in storitvijo vzdrževanja parkomatov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34923000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Kranjska gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava, montaža in zagon »Cashless« parkomatov za izdajo parkirnih listkov in brezgotovinsko plačilo parkirnine za motorna vozila na za to predvidenih območjih (lokacijah) Občine Kranjska Gora, ki jih določi naročnik, in sicer parkomatov tipa A, B in C, vključno z izvedbo gradbenih del in storitvijo vzdrževanja parkomatov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2021   10:05
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2021   12:00

Dodatne informacije:
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
Kranjska Gora
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2021   10:25
Spoštovani potencialni ponudniki,

Glede na številna vprašanja in očitke v delu tehničnih specifikacij, je naročnik ugotovil, da za ustrezno pripravo tehničnih specifikacij potrebuje dodaten čas in strokovno pomoč. Naročnik želi pojasniti, da nikakor ne privilegira nobenega gospodarskega subjekta, ki na trgu dobavlja parkomate niti ne proizvajalca. Pri oblikovanju tehničnih specifikacij je naročnik le zasledoval svoje potrebe in željo, da prejme parkomate, ki bodo kvalitetni in bodo služili svojemu namenu. Po prejetih vprašanjih je naročnik ugotovil, da potrebuje dodatno strokovno pomoč, da bi lahko ugotovil, ali so določene tehnične specifikacije skladne z njegovimi potrebami in zahtevami.

Iz tega razloga bo naročnik predmetni postopek javnega naročila ustavil. Pred izvedbo novega postopka javnega naročila bo naročnik izvedel strokovni dialog, v katerega ste vabljeni vsi potencialni ponudniki. Naročnik vse potencialne ponudnike vabi, da izkažejo interes za sodelovanje v strokovnem dialogu s sporočilom na elektronski naslov: bojana.hlebanja@kranjska-gora.si. Strokovni dialog bo potekal dne 12.5.2021 preko zoom-a v dopoldanskem času. Naročnik bo po prejemu izkazanega interesa za sodelovanje na strokovnem dialogu, potencialnemu ponudniku poslal povabilo k strokovnemu dialogu.

Strokovni dialog bo namenjen predstavitvi prednosti, ki naj bi jih določene tehnične specifikacije, ki so jih potencialni ponudniki predlagali preko zastavljenih vprašanj, imele za naročnike, kot tudi analizi naročnikovih tehničnih specifikacij.

Za vaše sodelovanje in razumevanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

S spoštovanjem.