Dosje javnega naročila 002565/2021
Naročnik: Javni zavod Kinodvor, Kolodvorska ulica 13, 1000 Ljubljana
Blago: Digitalni projekcijski sklop in dvoranski zvočni sistem
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 88.875,36 EUR

JN002565/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2021
JN002565/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2021
JN002565/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2021
JN002565/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.06.2021
JN002565/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002565/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni zavod Kinodvor
Kolodvorska ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič, Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/395855/razpisna_dokumentacija_(k).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.sigov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1789
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Digitalni projekcijski sklop in dvoranski zvočni sistem
Referenčna številka dokumenta: JN 7560-21-600012
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38652000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Digitalni projekcijski sklop in dvoranski zvočni sistem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38652000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
digitalni projekcijski sklop in dvoranski zvočni sistem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2021   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5. 5. 2021 in se bo izvedlo ob 11.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.04.2021   14:11
Številka: 430-558/2021-5
Oznaka JN: 7560-21-600012
Datum: 28. 4. 2021


ZADEVA: Odgovor na vprašanje

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »digitalni projekcijski sklop in dvoranski zvočni sistem« številka objave JN002565/2021-W01, objavljeno dne 22. 4. 2021, prejeli naslednje vprašanje potencialnega ponudnika:


1. Vprašanje:
Spoštovani,
V opisu zahtev v točki Digitalni projektor z integriranim serverjem, zahtevate, da ima projektor 14.000 lumnov. To je ekstremno preveč, tudi ko vzamemo v obzir staranje laserja, izgube zaradi projekcijskega stekla, mala vrednost refleksije projekcijskega ekrana in eventuelno vgradnjo aktivnega 3D sistema. Pri navedeni zahtevi, dobimo s simulacijskim izračunom 51ftL v centru projekcijskega ekrana. Problem nastane ker moramo projektorju spustiti delovno območje na cca 20% nazivne izhodne moči, to pa po navodilih proizvajalca ni priporočeno. Zato predlagamo, da zmanjšate vrednost na 12.000 lumnov, kar je popolnoma zadovoljivo in tako še povečate možnost sodelovanja na JNMV z večjo paleto izdelkov.

Fokusno razmerje ni v okvirih vseh proizvajalcev. Prav bi bilo, da se to dokaže z simulacijo velikosti slike in pripadajočo optiko iz nabora tovarniških izdelkov optik, ali pa se popravi razpisano fokusno razmerje v tej smeri, da povečate možnost sodelovanja večjemu številu ponudnikov, ne samo enemu.

Lista priporočenih projektorjev je tudi diskriminatorna. Na eni strani dopuščate t.i. laser fosfor projektorje, kateri so daleč od kvalitete pravih laser projektorjev, od drugih pa zahtevate zadnji hit, čeprav je serija iz enega nivoja nižje, še vedno mnogo boljša od t.i. LP projektorjev. Glede na to, da je edino merilo cena, je taka lista nekorektna. Prosimo, da razširite popis na enakovredne modele ali pa ga zmanjšate na enakovreden popis.
Se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

Odgovor:
Spoštovani,
Prav zaradi izgub je predvidena višja nazivna moč. Ob vgradnji aktivnega 3D sistema številke postanejo prej mejne, kot "ekstremne", ob upoštevanju sodobnih priporočil za svetilnost 3D sistemov. Zagotoviti je potrebno primerno svetilnost za predvajanje arhivskih razmerij filma (npr. 1.33:1), kar efektivno pomeni velikost slike okoli 8.5m x 4.5m. Zahtevana svetilnost ostaja.

Zagotavljanje primerne velikosti vseh razmerij slike brez menjave objektivov pogojuje zahtevano fokusno razmerje ponujenega objektiva. Vsi trije ponudniki DCP projektorjev imajo v katalogih navedene objektive v želenem razmerju.

Seznam primerne opreme ni izključujoč in služi kot vodilo. Ponudi se lahko katerikoli model, kateregakoli proizvajalca, ki ustreza zahtevanim specifikacijam. Vsi trije proizvajalci imajo na voljo primerne modele.

Lepo pozdravljeni!


Datum objave: 29.04.2021   11:36
Številka: 430-558/2021-6
Oznaka JN: 7560-21-600012
Datum: 29. 4. 2021
ZADEVA: Odgovori na vprašanja

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »digitalni projekcijski sklop in dvoranski zvočni sistem« številka objave JN002565/2021-W01, objavljeno dne 22. 4. 2021, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:


1. Vprašanje:
Spoštovani!
Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da naročnik v slopu A Presentacijski sklop kupuje visokotehnološko opremo, ki spada v varnostni razred RG3, a nikjer v razpisni dokumentaciji ne najdemo zahteve, da je ponudnik s strani proizvajalca opreme pooblaščen za prodajo, namestitev in vzdrževanje take opreme, ter da ima ustrezne usposobljene, certificirane kadre.
Je taka zahteva pomotoma izpadla iz razpisne dokumentacije in bo naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo?
Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.

Odgovor:
Predmet javnega naročila je, poleg dobave opreme, tudi namestitev sistema. V razpisni dokumentaciji je v točki III. Pogoji za sodelovanje, med drugim, zahtevano:
4. Servisna pripravljenost in dobava rezervnih delov
in 5. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.


2. Vprašanje:
Spoštovani,
noben digitalni zunanji DSP procesor, ki ustreza danim pogojem v razpisu, nima možnosti redundatnega napajanja.
Prosimo za navodilo ali lahko ponudimo zunanji DSP procesor brez redundatnega napajanja.
Hvala, lep pozdrav

Odgovor:
Ta postavka se nanaša le na kombinirane enote 7+8.
Redundantno napajanje je potrebno na DSP procesorju le, če je ta vključen v ojačevalno enoto pod številko 7. DSP procesor kot samostojna enota ne potrebuje redundantnega napajanja.

V razpisni dokumentaciji se v postavki:
8 Digitalni DSP procesor (lahko vključen v ojačevalno enoto)
se redundantno napajanje briše.


3. vprašanje:
Spoštovani,
V enem od odgovorov navajate velikost projekcijskega ekrana z dimenzijami 8,5m x 4,5m. V razpisni dokumentaciji pa navajate velikost 6,05m x 4,55m.
Katera velikost je sedaj pravilna?
S spoštovanjem

Odgovor:
Velikost projekcijskega platna je kot navedeno 6.05m x 4.55m.

V odgovoru je zapisano, da je "efektivna velikost slike (projekcije) v arhivskem razmerju 1.33:1 cca. 8.5 x 4.5m". V primeru projekcije v razmerju 1.33:1 smo omejeni po višini platna. Za izračun primerne svetilnosti in primernega fokusnega razmerja leče v DCP projektorju z lastnim razmerjem 1.89:1, je ta faktor upoštevan.


Pojasnilo in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Skladno s podanimi odgovori, bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.

Lepo pozdravljeni!