Dosje javnega naročila 002556/2021
Naročnik: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI in PID za rekonstrukcijo vrtca Urša - sever
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002556/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2021
JN002556/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002556/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
SI
Domžale
Slovenija
investicije Domžale
investicije@domzale.si
+386 17220120

Internetni naslovi
https://www.domzale.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/395879/4301-09-2021-03P_ipd_IZP-DGD-PZI-PID_Rekonstrukcija_vrtec_UrĹa_-_sever.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.sigov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1793
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI in PID za rekonstrukcijo vrtca Urša - sever
Referenčna številka dokumenta: JN-1793
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naroča se izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI in PID za rekonstrukcijo vrtca Urša - sever. Naročilo zajema tudi izdelavo projekta notranje opreme, tehnološka oprema (kuhinja, pralnica) in projektantski nadzor.
Investicija predvideva:
odstranitev najstarejšega dela vrtca trakt A v velikosti cca 950m2;
novogradnja, ki bi bila deloma podkletena, pritlična in deloma nadstropna, za potrebe 4-ih igralnic z garderobami in sanitarijami, dodatne prostore za dejavnost otrok, večnamenski osrednji prostor, prostore za strokovne delavce, gospodarske prostore, kuhinjo ter pralnico, na lokaciji odstranjenega trakta A in deloma poseže tudi v trakt B, v velikosti cca 1723m2 ter
zunanjo ureditev v velikosti cca 1825 m2.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-1793
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 135
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.05.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2021   17:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na aktualne razmere vas vljudno naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbo saj pridobivanje potrjenih referenčnih potrdil zahteva več časa.

lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe ostaja enak. V fazi oddaje ponudb ni potrebno predložiti potrjenih referenčnih potrdil.Datum objave: 05.05.2021   17:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji za Tehnično in strokovno sposobnost zahtevate:
»Ponudnik mora dokazati, da je od vključno leta 2016 izdelal dve projektni dokumentaciji DGD in PZI za izgradnjo ali rekonstrukcijo stavb splošnega družbenega pomena (razred 126 po Enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI, 2012), velikosti več kot 1500 m2 neto tlorisne površine po SIST ISO 9836, za katerega je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno in uporabno dovoljenje. Natančneje, datum na projektni dokumentaciji mora biti januar 2016 ali mlajši.«

Ali se pod priznane reference štejejo tudi prizidki k objektom splošnega družbenega pomena (razred 126 po Enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI, 2012), ki so manjši od 1500 m2 neto tlorisne površine, prizidani pa so bili na objekte, katera skupna površina je presegla 1500 m2. Na obstoječem objektu h kateremu pa se je izvedel prizidek pa so bila hkrati izvedena nekatera vzdrževalna dela.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Ne.