Dosje javnega naročila 002567/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-50/21; Sanacija plazu »Movže« na cesti G1-4/1259 Slovenj Gradec - Gornji Dolič od km 12,130 do 12,200
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 149.639,60 EUR

JN002567/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2021
JN002567/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2021
JN002567/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.06.2021
JN002567/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.06.2021
JN002567/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.09.2021
JN002567/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002567/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000633/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1805
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-50/21; Sanacija plazu »Movže« na cesti G1-4/1259 Slovenj Gradec - Gornji Dolič od km 12,130 do 12,200
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazu »Movže« na cesti G1-4/1259 Slovenj Gradec - Gornji Dolič od km 12,130 do 12,200
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu »Movže« na cesti G1-4/1259 Slovenj Gradec - Gornji Dolič od km 12,130 do 12,200
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.05.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.05.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2021   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali ponudnik, ki je predhodno izvedel referenčni posel, na katerem so se izvajala vrtalna dela pri izvedbi globokega temeljenja s podizvajalci, ustreza zahtevam?
Kaj pomeni vaša dikcija da je moral dela izvesti neposredno sam? Če ima glavni izvajalec podizvajalca je celotna referenca od glavnega izvajalca.

ODGOVOR


V Navodilih za pripravo ponudbe je v opombah pri točki 3.2.3.4 jasno zapisano, da mora referenčni posel iz točke a:
a) katerokoli gradnjo v pogodbeni vrednosti vsaj 71.000,00 EUR (brez DDV),
ki ga je izvedel sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) izkazati neposredno ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner)
in da mora referenčni posel iz točke b, točke c in točke d:
b) izgradnjo AB grede pilotne stene dolžine vsaj 25 m,
c) vrtalna dela pri izvedbi globokega temeljenja pilotih, premer vrtin vsaj 60 cm, skupna dolžina vrtanja vsaj 150 m,
d) strojno vgradnjo nosilne ali vezne asfaltne plasti in obrabno - zaporne plasti vozišča v širini vsaj 4 m in hkrati v neprekinjeni površini vsaj 250 m².
ki ga je izvedel neposredno sam, izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi oziroma predmetnem naročilu ter prevzeta dela sam neposredno tudi izvesti.
Ponudnik kot glavni izvajalec se torej za zahtevani referenci iz točk b), c) in d) lahko sklicuje na referenco podizvajalca, vendar le pod pogojem, da bo ta isti podizvajalec, ki to zahtevano referenco izkaže, tovrstna dela pri predmetnem naročilu sam neposredno tudi izvedel. Zahtevano referenco iz točke a) pa mora izkazati neposredno ponudnik kot glavni izvajalec in se za to referenco ne more sklicevati na referenco podizvajalca.