Dosje javnega naročila 002558/2021
Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Blago: Dobava smetarskega vozila - samonakladalnika
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 133.346,00 EUR

JN002558/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2021
JN002558/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2021
JN002558/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.05.2021
JN002558/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002558/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Kristina Mejač
kristina.mejac@jeko.si
+386 45810416

Internetni naslovi
https://www.jeko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.jeko.si/o-podjetju
ESPD: https://www.jeko.si/o-podjetju
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1806
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava smetarskega vozila - samonakladalnika
Referenčna številka dokumenta: JN-1806
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava smetarskega vozila - samonakladalnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Jesenice
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-1806
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.05.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.05.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2021   15:02
VPRAŠANJE
1. Pod točko Tehnične specifikacije 3.2 je omenjeno vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov. Iz ostalega pa sledi, da je to vozilo samonakladalnik.
Ali se lahko smatra to točko kot »vozilo za prevoz kontejnerjev samonakladalnik mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev;?
Enako velja za zahtevo pod rubriko Ostalo. Standard EN 1501 pokriva namreč le področje smetarnikov in ne samonakladalnikov,

2. Naročnik zahteva dobavni rok največ 150 dni od datuma sklenitve pogodbe. Glede na trenutne Covid razmere so dobavni roki šasij in posledično vozil vse daljši. Pozivamo naročnika, da podaljša max. rok dobave za 2-3 mesece.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

1. Da.
2. Naročnik glede na trenutne razmere na tržišču dobavni rok vozila podaljša za 60 dni, torej je dobavni rok največ 210 dni od podpisa pogodbe.


Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.Datum objave: 07.05.2021   08:49
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji - Merila 9/C - točkujete bližino servisa.
Kot dokazilo zahtevate Izjavo oz. potrdilo pooblaščenega servisa - Obr 10, ki pa je
vsebinsko namenjen potrditvi pooblaščenega servisa za kompletno vozilo.
Vozilo je sestav podvozja in nadgradnje, torej sta posledično ločena tudi servis za podvozje in servis za nadgradnjo. Prosimo za pojasnilo točkovanja oz. vsebine potrdila.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik bo upošteval povprečno razdaljo servisa za šasijo in servisa za nadgradnjo.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.


Datum objave: 07.05.2021   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V tč. 2 Tehnične specifikacije je zahteva/navedba, da mora vozilo izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO IV.
Glede na zahteve v nadaljevanju (motor - Euro VI,...) je standard EURO IV verjetno naveden kot minimalna zahteva - torej EURO IV ali višji. Prosimo za pojasnilo.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Standard euro IV je minimalna zahteva.


Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.