Dosje javnega naročila 002559/2021
Naročnik: KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica
Blago: DOBAVA PNEVMATIK ZA VOZILA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 562.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002559/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2021
JN002559/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN002559/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2021
JN002559/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.06.2021
JN002559/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2021
JN002559/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2021
JN002559/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2021
JN002559/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2021
JN002559/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2021
JN002559/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002559/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.
Cesta 25. junija 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Aleksander Lipičar
aleksander.lipicar@komunala-ng.si
+386 53355300

Internetni naslovi
https://www.komunala-ng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396047/DOKUMENTACIJA_JN_dobava_pnevmatik_za_vozila.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1807
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA PNEVMATIK ZA VOZILA
Referenčna številka dokumenta: 2-2021-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je DOBAVA PNEVMATIK ZA VOZILA, in sicer za predvideno obdobje 24 mesecev. Naročnik bo z izbranimi ponudniki za predvideno obdobje sklenil okvirni sporazum, na podlagi katerega bo oddajal posamezna naročila za dobavo pnevmatik za vozila. Naročilo je razdeljeno v tri sklope.
Podrobnejša specifikacija javnega naročila je razvidna iz poglavja Tehnične specifikacije in zahteve ter obrazcev Ponudba povzetek predračuna in Vzorec okvirnega sporazuma.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NOVE PNEVMATIKE ZA TOVORNA VOZILA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34352000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
NOVE PNEVMATIKE ZA TOVORNA VOZILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: NOVE PNEVMATIKE ZA KOMBI VOZILA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34351000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
NOVE PNEVMATIKE ZA KOMBI VOZILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: OBNOVLJENE PNEVMATIKE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34352000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVLJENE PNEVMATIKE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2021   11:00
Kraj: informacijski sistem E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.04.2021   08:27
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Za sklop obnovljene pnevmatike me zanima, ali je upoštevano, da ima naročnik svoje karkase?

ODGOVOR
DADatum objave: 29.04.2021   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Trenutno veljavna zakonodaja o označevanju pnevmatik za energijsko učinkovitost oziroma izkoristek goriva ne dopušča oznake D, zato vljudno prosimo, da spremenite pogoje na: - izkoristek goriva najmanj E.
Hvala.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Po preveritvi zadeve naj ponudniki upoštevajo minimalne zahteve za pnevmatike glede energijske učinkovitosti oziroma glede na izkoristek goriva kot so določene v poglavju 3. Tehnične specifikacije in zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (torej morajo biti pnevmatike uvrščene najmanj v razred D).Datum objave: 29.04.2021   13:34
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Označevanje pnevmatik/energijski razredi: Vaša minimalna zahteva o porabi goriva - D;
D se ne uporablja pri nobenem proizvajalcu osebnih/kombi pnevmatik.
Prosim za spremembo na najmanjši izkoristek goriva vsaj E.

ODGOVOR
Po preveritvi zadeve naj ponudniki upoštevajo minimalne zahteve za pnevmatike glede energijske učinkovitosti oziroma glede na izkoristek goriva kot so določene v poglavju 3. Tehnične specifikacije in zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (torej morajo biti pnevmatike uvrščene najmanj v razred D).