Dosje javnega naročila 002560/2021
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Blago: Izvedba zamenjave in vzdrževanje ogrevalno hladilnega sistema naročnika, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 259.858,39 EUR

JN002560/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2021
JN002560/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2021
JN002560/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2021
JN002560/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2021
JN002560/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.06.2022
JN002560/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2022

Revizijski zahtevki
22.06.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
22.06.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
05.07.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
08.07.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
30.08.2021 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo sklep 018-114-2021-6.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN002560/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Željko Smiljanić
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396060/RD_zamenjava_HO_sistema_final.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396060/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1808
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba zamenjave in vzdrževanje ogrevalno hladilnega sistema naročnika, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 430-34/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42512000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba zamenjave in vzdrževanje ogrevalno hladilnega sistema naročnika, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Javno naročilo se bo izvedlo na lokaciji naročnika: Stegne 7, 1000 Ljubljana.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45331000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je rekonstrukcija ogrevalnega in hladilnega sistema poslovnih prostorov v 1. in 2. nadstropju objekta na naslovu Stegne 7, Ljubljana. V obravnavanih prostorih trenutno deluje štiricevni sistem ogrevanja ter hlajenja z obstoječimi ventilatorskimi konvektorji, ki bodo demontirali. Nov hladilni sistem VRV izvedbe je načrtovan z notranjimi stenskimi ter kasetnimi enotami za hlajenje v objektu. Na mesta obstoječih ventilatorskih konvektorjev se bodo namestili radiatorji. Notranje enote so razporejene glede na toplotne obremenitve posameznih prostorov, glede na lego prostorov ter glede na gradbeno izvedljivo pozicijo, ki jo narekuje postavitev in tip spuščenih stropov, predelnih sten med prostori ter pozicija drugih vgrajenih naprav ali senzorjev na stropu prostorov. Enote bodo povezane s cevno ter kabelsko povezavo dimenzij, kot so navedene v načrtih, do zunanjih enot, ki bodo nameščene na obstoječih betonskih podestih, kot je razvidno iz grafik projekta. Ogrevanje obravnavanih delov objekta bo izvedeno s pločevinastimi ventilskimi radiatorji primernih moči, opremljenimi s primernimi termostatskimi glavami za lokalno regulacijo željene temperature, ki so dimenzionirani in razporejeni glede na termične obremenitve posameznih prostorov in možnost vgradnje glede na obstoječ ogrevalni razvod. Večji del obravnavanih prostorov s toploto oskrbuje obstoječa toplotna postaja naročnika, ostali del je s toploto oskrbovan z ločeno toplotno postajo, kot je razvidno iz risb. S splošnimi tehničnimi pogoji so določene splošne zahteve za izvajanje strojnih inštalacij ter dobavo in montažo strojne opreme, ki veljajo v kolikor v tehničnem opisu in ostali priloženi dokumentaciji (popis, sheme, risbe) ni drugače predpisano.

Predmet naročila je tudi vzdrževanje ogrevalno hladilnega sistema, ki zajema;
1. Servis hladilnih agregatov (čiščenje hladilnega agregata, kontrola delovanja ventilatorjev, elektromotorjev, kontrola krmilnih in regulacijskih funkcij, kontrola hladilnega sistema uparjalnika, kondezatorja, kompresorjev, kontrola količine hladilnega plina , merjenje pretokov, kontrola delovanja varnostnih funkcij in zaščitnih elementov). Servis se izvaja 2x letno (pomladi in jeseni) in sicer ob preklopu režima delovanja med ogrevanjem in hlajenjem.
2. Servis notranjih enot (76 kos) (čiščenje ohišja konvektorja in prenosnikov toplote, pranje oz. menjava filtrov, kontrola nastavitev, kontrola regulacije, kontrola delovanja, kontrola električnih in ozemljitvenih priključkov). Servis se izvaja 2x letno (pomladi in jeseni) in sicer ob preklopu režima delovanja med ogrevanjem in hlajenjem.
3. Servis štirih klima naprav (čiščenje notranje in zunanje enote, pranje filtrov, kontrola regulacije, kontrola delovanja, kontrola električnih in ozemljitvenih priključkov). Servis se izvaja 2x letno (pomladi in jeseni) in sicer ob preklopu režima delovanja med ogrevanjem in hlajenjem.
4. Servis toplotne postaje (čiščenje, kontrola delovanja črpalk in mešalnih ventilov, zamenjava filtrov, čiščenje čistilnih kosov, kontrola regulacije, kontrola delovanja, kontrola električnih in ozemljitvenih spojev, kontrola tipal in nastavitev avtomatike).
5. Servis dveh klimatov (čiščenje enote, zamenjava filtrov, po potrebi zamenjava jermenov, kontrola regulacije, kontrola delovanja, kontrola električnih in ozemljitvenih spojev). Servis se izvaja 2x letno (pomladi in jeseni) in sicer ob preklopu režima delovanja med ogrevanjem in hlajenjem.
6. Servisni posegi v primeru okvar (določitev servisne ure, potrebnega servisnega materiala).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej točko 8 II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.04.2021   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2021   10:08
Ponudnike obveščamo, da v Excel dokumentu "70-1 20 Popis AKOS" v zavihku "1. Demontaža" za postavko pod zap.št. 5 (Demontaža hladilnih agregatov, odvoz in ekološka razgradnja) ne deluje povezava med količino, ceno na enoto in ceno skupaj (polja D12, E12 in F12). Ponudniki naj ceno skupaj (polje F12) vpišejo ročno, in sicer kot zmožek količine in cene na enoto (zmožek polj D12 in E12). Vse ostale povezave v datoteki delujejo.