Dosje javnega naročila 002561/2021
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Storitve: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po GZ v fazi gradnje za projekt GRADNJA INFRASTRUKTURE TRŽAŠKE CESTE, STRITARJEVE ULICE IN JENKOVE ULICE - VZHOD V POSTOJNI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002561/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2021
JN002561/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.04.2021
JN002561/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.05.2021
JN002561/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002561/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
obcina@postojna.si
+386 57280700
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/administracija/posts/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2187
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po GZ v fazi gradnje za projekt GRADNJA INFRASTRUKTURE TRŽAŠKE CESTE, STRITARJEVE ULICE IN JENKOVE ULICE - VZHOD V POSTOJNI
Referenčna številka dokumenta: 430-16/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt GRADNJA INFRASTRUKTURE TRŽAŠKE CESTE, STRITARJEVE ULICE IN JENKOVE ULICE - VZHOD V POSTOJNI.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt GRADNJA INFRASTRUKTURE TRŽAŠKE CESTE, STRITARJEVE ULICE IN JENKOVE ULICE - VZHOD V POSTOJNI.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 813
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.04.2021   05:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Na podlagi razpisa, vas prosimo za odgovore na spodaj navedena vprašanja:
1. Na strani 10 razpisne dokumentacije piše, da je višina zavarovanja za resnost ponudbe 1.900,00, na strani 27.vsebina ponudbene dokumentacije v 6.točki pa je navedena vrednost garancije 6.500,00 . Katera vrednost je pravilna?
2. V pogojih za sodelovanje -tehnična in strokovna sposobnost, je pod zaporedno štev. 4 zahtevano, da je ponudnik v zadnjih petih(5) letih pred rokom predložitve ponudbe izvedel vsaj dve (2) storitvi svetovanja in nadzora.
Predlagamo, da razpisovalec zahtevo spremeni na zadnjih (7) sedem let, kot je to zahtevano za zaporedno štev. 5 za izvajanje nadzora po pogodbenih določilih FIDIC.
Pogoji bi se morali po letih izenačiti, saj je to drugače diskriminatoren pogoj, ki bi onemogočal širši nabor ponudnikov, kar pa mora biti v javnem interesu investitorja.
Lepo pozdravljeni


ODGOVOR
1. Višina zavarovanja za resnost ponudbe znaša 1.900,00 EUR.
2. Naročnik je spremenil referenčno obdobje na sedem (7) let.
______________Datum objave: 27.04.2021   05:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Povezava do razpisne dokumentacije ne deluje. Prosimo če objavite novo povezavo

lp


ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
________________Datum objave: 29.04.2021   11:04
VPRAŠANJE
1. Ali mora ponudnik obrazec SBon priložiti že ob oddaji ponudbe?
2. ali mora ponudnik original zavarovanje za resnost ponudbe oddati v sistem ejn (skenirano) ali original poslati na naslov naročnika?

ODGOVOR
1. Ne.
2. Ponudnik zavarovanje za resnost ponudbe odda v sistem eJN.
____________________

Datum objave: 29.04.2021   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko kot referenčni pogoj (pogoji za sodelovanje - tehnična in strokovna sposobnost: zaporedna številka 7), vodja nadzora izkazuje tudi posel, na katerem je deloval kot presojevalec (Komisija za reševanje sporov), na projektu komunalne in prometne infrastrukture, katerega vrednost je bila več milijonska. Za konkretni projekt je že izdano uporabno dovoljenje.

Prosimo za potrditev možne reference ter potrebno višino vrednosti posla, na katerem je delovala Komisija za reševane sporov, da bi se taka referenca priznala kot pogoj za vodjo nadzora v obravnavanem javnemu naročilu.

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik takega referenčnega projekta ne bo upošteval kot ustreznega.
__________________Datum objave: 03.05.2021   21:09
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo vas za odgovor na naš predlog:

Pri Merilih izbire najugodnejše ponudbe je opredeljeno:

1.
»Vodja nadzora in pooblaščeni inženir s področja strojništva in pooblaščeni inženir s področja elektrodel so zaposleni pri ponudniku za nedoločen čas
20 točk
Za vsako zaposlitev pri ponudniku za nedoločen čas - vodja nadzora ali pooblaščeni inženir s področja strojništva ali pooblaščeni inženir s področja elektrodel ponudnik prejme 5 točk.«

2.
Ugotavljamo, da je takšen način točkovanja ni pravilen, saj ponudnik ki ima enega zaposlenega dobi 5 točk, dva zaposlena 10 točk, tri zaposlene pa 20 točk kar pomeni, da so takšna podjetja nagrajena še za dodatnih 5 točk.
Na takšen način so diskriminirana manjša podjetja, večja podjetja so neupravičeno nagrajena, kar pa sigurno ni v javnem interesu in ne v interesu investitorja.
Predlagamo, da se pravično spremeni točkovanje, tako da se za vsakega zahtevanega zaposlenega nadzornika pridobi 6,6 točke skupaj največ 20.
Hvala in lp


ODGOVOR
Naročnik pogoja ne bo spremenil.
_______________Datum objave: 05.05.2021   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, če objavite še podatek o ocenjeni vrednosti investicije in naročila.

Že v naprej se vam zahvaljujemo za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ocenjena vrednost javnega naročila GOI del znaša 2.750.000,00 EUR brez DDV.
__________________

Datum objave: 05.05.2021   10:43
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da inženir ne sodeluje pri izboru izvajalca GOI del?
Ali pravilno razumemo, da predmet del razpisa ni koordinacija za varnost in zdravje pri delu ampak le sodelovanje s koordinatorjem za varstvo pri delu (kot je navedeno v sedmi alinei točke B na strani 45, Dodatek A.)?


ODGOVOR
Da, inženir ne sodeluje pri izboru izvajalca GOI del.
Da, storitev ne vsebuje koordinacije za varnost in zdravje pri delu temveč samo sodeluje z njim.
__________Datum objave: 05.05.2021   10:44
POMEMBNO!

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je spremenjena povezava za oddajo ponudb in sicer je pravilna povezava https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2187
____________