Dosje javnega naročila 002562/2021
Naročnik: OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Gradnje: Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in Črenšovci
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 863.788,73 EUR

JN002562/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2021
JN002562/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2021
JN002562/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.06.2021
JN002562/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2021
JN002562/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002562/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BELTINCI
Mladinska ulica 2
9231
SI
Beltinci
Slovenija
Borut Balažic
obcina@beltinci.si
+386 25413540
+386 25413570

Internetni naslovi
http://www.beltinci.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.beltinci.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1812
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in Črenšovci
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233162
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in Črenšovci
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233162
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in Črenšovci
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi pril


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2021   09:53
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi tehnično poročilo in situacijo. Hvala

ODGOVOR
Objavljena so sedaj tudi tehnična poročila in pregledne situacije.Datum objave: 28.04.2021   09:48
VPRAŠANJE
" Vgrajevanje nasipnega materiala za dosego planuma spodnjega ustroja." pomeni ta postavka tudi DOBAVO GRAMOZNEGA materiala ali vgrajevanje predhodno odstranjenega ?

ODGOVOR

Ta postavka pomeni, da se dobavi gramozni material. V prečnih profilih je to označeno kot količina nasipa oz. zasip izkopanega humusa do spodnje grede.


Datum objave: 28.04.2021   09:50
VPRAŠANJE
" Izkopi za kanalske rove v lahki zemljini, glob do 1,00 m - kabliranje obstoječega NN voda." v primeru, da projektant nima napisano ali se izkopana zemlja odpelje in ima napisano, da se izkopani rov zasiplje z tamponom, kaj lahko računa ponudnik ? Odvoz v deponijo ?

ODGOVOR

Ponudnik lahko računa izkop lahke zemljine odvoz na deponijo.


Datum objave: 28.04.2021   10:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za odgovor, ali se lahko referenčna dela seštevajo za priznanje referenčnega posla (npr. več referenčnih poslov katerih seštevek je vsaj 500.000 , oziroma več referenčnih poslov v katerih se sešteva cestna infrastruktura v dolžini vsaj 1.500 m).ODGOVOR

Se ne sešteva.

V RD je zapisano: vsaj ene gradnje objektov cestne infrastrukture v dolžini vsaj 1.500 m in v vrednosti najmanj 500.000 EUR brez DDV.


Datum objave: 29.04.2021   15:08
VPRAŠANJE
" Dobava in vgrajevanje nosilne plasti asfalta v uvoz (AC 22 base B 70/100 A2) v debelini 6 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. " NAJBLJIŽJA asfaltna baza nima certifikata za takšno vrsto asfalta, zato prosimo naročnika, da korigira omenjeno postavko in dopusti možnost vgradnje AC 16 base B50/70 A2. Hvala

ODGOVOR
Postavka je kot taka bila potrjena s strani SVRK in MZI, ki sta sofinancerska organa in je ne moremo spreminjati.