Dosje javnega naročila 002563/2021
Naročnik: OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava
Storitve: Komunalna infrastruktura za naselje Goče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 29.199,05 EUR

JN002563/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2021
JN002563/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2021
JN002563/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.05.2021
JN002563/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.05.2021
JN002563/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2021
JN002563/2021-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2021
JN002563/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2021
JN002563/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.07.2021
JN002563/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002563/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271
SI
Vipava
Slovenija
obcina@vipava.si
+386 53643410
+386 53643412

Internetni naslovi
http://www.vipava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396092/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1816
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalna infrastruktura za naselje Goče
Referenčna številka dokumenta: 430-0005/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava kompletne projektne in ostale dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izvedbo kompletne komunalne infrastrukture za naselje Goče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Vipava
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava kompletne projektne in ostale dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izvedbo kompletne komunalne infrastrukture za naselje Goče.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2021   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.05.2021   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.04.2021   15:26
VPRAŠANJE
Pogoj za sodelovanje je tudi DGD elektro distribucijskega omrežja in telekomunikacijskega omrežja za 50 odjemnih mest. Zahteve ni mogoče izpolniti, saj se za obe omrežji gradbeno dovoljenje ne pridobiva.
Naročnika pozivamo, da izbriše zahtevo po DGD in zmanjša zahtevo 50 odjemnih mest na 25, kar je za provinco z gradnjo individualnih hiš kar velika soseska

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Predlagamo da zahtevo iz pogoja za sodelovanje - tehnična in strokovna usposobljenost:
ureditev cestnega omrežja v dolžini vsaj 1000 m spremeni v 500 m in iz pogoja IZP, DGD in PZI spremenite v PGD ali DGD ali PZI
DGD se izdeluje manj kot 5 let. velika večina cestnega omrežja se izvaja na podlagi PZI po Zakonu o cestah, ki gradbenega dovoljenja ne predvideva

ostale alinee se spremenijo v PGD ali DGD in/ali PZI.
DGD se izdeluje manj kot 5 let.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
_________________

Datum objave: 29.04.2021   15:41
VPRAŠANJE
Ker je predvidena sprememba mesta (najmanj iz konzole v zemljo) priključkov na NN in TKK, ali je sestavni del ponudbe tudi pridobitev soglasja lastnikov ali kakršen koli pogovor z lastniki glede mest novih priključkov?
Podobno vprašanje velja za kanalizacijske priključke.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Popravljene strani so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/397205/4_Popravek_st._1.zip
______________

Datum objave: 03.05.2021   13:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
zahvaljujemo se vam za odgovore. Niste pa spremenili pogoja DGD za Nizko napetostno distribucijsko omrežje, ko pogoj DGD ostaja.
Predlagamo, da spremenite tudi ta pogoj kot je bil spremenjen za TK omrežje
Hvala!

ODGOVOR
Naročnik je spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
_______________

Datum objave: 03.05.2021   13:15
VPRAŠANJE
Kje je predvideno čiščenje odpadnih komunalnih voda oz. ali je predmet ponudbe čistilna naprava?

ODGOVOR
Čiščenje odpadnih vod je predvideno na čistilni napravi v Vipavi. Kanal, ki bo odvajal odpadne vode v smeri Lože se že projektira.
_________________

Datum objave: 17.05.2021   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V sklopu pogojev za sodelovanje je sedaj podana zahteva po zagotovitvi referenc v zadnjih petih letih za posamezni pogoj. Glede na obseg razpisanih del so podani precej visoki referenčni pogoji. Zaradi zagotavljanja pridobitve konkurenčnih ponudb, naročnika pozivamo, da pogoj spremeni in sicer podaljša dobo iz 5 na 10 let.


ODGOVOR
Naročnik je objavil spremenjeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
___________________