Dosje javnega naročila 002659/2021
Naročnik: UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica
Blago: Dobava naprednega rentgenskega difraktometra
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 366.775,00 EUR

JN002659/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.04.2021
JN002659/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2021
JN002659/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.07.2021
JN002659/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2021
JN002659/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002659/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 081-208009
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica
Vipavska cesta 13
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tina Krusec
tina.krusec@ung.si
+386 56205820

Internetni naslovi
http://www.ung.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396104/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_Univerza_NG_Dobava_opreme_XRD_cistopis_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1817
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava naprednega rentgenskega difraktometra
Referenčna številka dokumenta: JN-1817
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Dobava naprednega rentgenskega difraktometra« je dobava, montaža in instalacija naprednega rentgenskega difraktometra XRD ter usposabljanje naročnikovih delavcev za njegovo uporabo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-1817
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2021   10:05
Kraj: V sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2021   12:00

Dodatne informacije:
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica
Vipavska cesta 13
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2021   15:11
VPRAŠANJE:

Datum prejema: 14.05.2021 11:01

V oddelku TEHNIČNE ZAHTEVE zahteva se :

1D detector z aktivno površno vsaj 350 mm2 in vsaj 256 vrsticam

Takšno aktivno površno lahko ponudi samo edan proizvajalec, te su drugi ponudniki time isključeni iz postopka javnega naročila.

Prosim vas da spreminjate takšno Tehnično zahtevo,, te nam omogučite sodelovanje v postopku javnega naročila.

ODGOVOR:

Naročnik meni, da njegova tehnična specifikacija, ki je izpostavljena kot sporna, ni nezakonita. Zaradi zagotavljanja dovoljšnje resolucije in intenzitete merjenega signala naročnik 1D detektor z aktivno površno vsaj 350 mm2 in vsaj 256 vrsticam.

Prav tako pa ne drži, da lahko tehnično zahtevo izpolni samo en ponudnik, saj je naročnik ugotovil, da lahko takšno tehnično zahtevo izpolni več ponudnikov. Zaradi objektivnih potreb naročnik tehničnih specifikacij ne bo spreminjal oziroma jih poenostavjal.