Dosje javnega naročila 002605/2021
Naročnik: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Strokovni nadzor nad energetsko sanacijo in adaptacijo objekta CŠOD OE Soča
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002605/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2021
JN002605/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.05.2021
JN002605/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002605/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ljubljana
frs.csod@csod.si
+386 12348601

Internetni naslovi
https://www.csod.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396105/RD_nadzor_CSOD_OE_Soca.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396105/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24980
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strokovni nadzor nad energetsko sanacijo in adaptacijo objekta CŠOD OE Soča
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strokovni nadzor nad energetsko sanacijo in adaptacijo objekta CŠOD OE Soča
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Strokovni nadzor nad energetsko sanacijo in adaptacijo objekta CŠOD OE Soča
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.05.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.05.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.04.2021   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo vrednosti GOI del in vrednost razpisanih del.

Hvala in lp

ODGOVOR
Ocenjena vrednost GOI del je 1.238.000,00 EUR, celotna ocenjena investicijska vrednost pa 2.076.000,00 EUR.

VPRAŠANJE
naprošamo vas, da objavite popis del oz. DIIP za predmetno investicijo.


ODGOVOR
Popisi del so objavljeni na spletni strani naročnika: https://www.csod.si/stran/javna-narocila.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo vas za objavo investicijske vrednosti objekta.

ODGOVOR
Ocenjena investicijska vrednost je 2.076.000,00 EUR.
Datum objave: 04.05.2021   15:30
VPRAŠANJE
1 ali je potrebno ponudbi priložiti obrazec Sbon ali bo to naročnik kasneje zahteval
2. v razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora ponudnik priložiti ESPD obrazec. Zanima nas kje je objavljen ESPD obrazec.

ODGOVOR

1. Ponudniku ni potrebno priložiti S bona ponudbi. Naročnik bo po potrebi zahteval od ponudnika, kateremu se je odločil oddaji javno naročilo, da predloži slednjega.
2. ESPD obrazec je objavljen na Portalu javnih naročil v Obvestilu o naročilu male vrednosti pod točko I.3.