Dosje javnega naročila 002649/2021
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Blago: Menjava, skladiščenje in obnavljanje 44.580 litrov motornega olja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 123.615,46 EUR

JN002649/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.04.2021
JN002649/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.05.2021
JN002649/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.05.2021
JN002649/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2021
JN002649/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.05.2021
JN002649/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.06.2021
JN002649/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.07.2021
JN002649/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002649/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Horvat
irena.horvat@dbr.si
+386 15897349

Internetni naslovi
http://www.dbr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.dbr.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24983
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Menjava, skladiščenje in obnavljanje 44.580 litrov motornega olja
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je menjava motornih olj, in sicer:
- prodaja 44.580 litrov motornega olja, last naročnika, skladiščenega pri podjetju Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, na lokaciji Petrol, d.d., Ljubljana, SDC Zalog, Zaloška 259, 1260 Ljubljana;
- nabava 44.580 litrov motornega olja v skladišču ponudnika.
Ponudnik mora zagotoviti skladiščenje in obnavljanje ponujenih motornih olj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je menjava motornih olj, in sicer:
- prodaja 44.580 litrov motornega olja, last naročnika, skladiščenega pri podjetju Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, na lokaciji Petrol, d.d., Ljubljana, SDC Zalog, Zaloška 259, 1260 Ljubljana;
- nabava 44.580 litrov motornega olja v skladišču izvajalca.
Ponudnik mora zagotoviti skladiščenje in obnavljanje ponujenih motornih olj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
gl. razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.05.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2021   15:25
Pozdravljeni, hvala za vaše vprašanje.
Vaš predlog bomo upoštevali in rok za oddajo ponudb podaljšali do 25.5.2021.
Lep pozdrav.

Datum objave: 19.05.2021   07:57
VPRAŠANJE
Prosimo vas za dodatna pojasnila na JN - ŠT. JAVNEGA RAZPISA: 2021/146:

priloga 5c POGODBA O SKLADIŠČENJU sprememba 2: ''Pred izvedbo obnavljanja pogodbeni stranki skleneta poseben dogovor. Obnavljanje in zamenjava se izvede v skladu z veljavno davčno zakonodajo.''. Prosimo vas, če lahko dodatno pojasnite kako naj bi izgledal poseben Dogovor in kaj vse naj bi le-ta definiral.

Ali se lahko obnavljanje izvaja na način, da izvajalec obnavlja blago v sklopu svoje rednega sprejema in odpreme blaga (redne zaloge), brez da bi bili za to potrebni kakšni prenosi blaga med Zavodom in ponudnikom in se posledično računi za nakup in prodajo ne bi izstavljali?

Ali se lahko skladiščenje in obnavljanje izvaja v celoti na lokaciji izvajalca od ponudnika in kaj so za to potrebni pogoji?

Ali se lahko skladiščenje in obnavljanje izvaja na delno na lokaciji ponudnika (npr. 10 %) in delno na lokaciji izvajalca od ponudnika (npr. 90%) in kaj so za to potrebni pogoji?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Cit. besedilo bo spremenjeno, kot sledi:
''Pred izvedbo obnavljanja lahko pogodbeni stranki skleneta poseben dogovor. Obnavljanje in zamenjava se izvede v skladu z veljavno davčno zakonodajo.''

Zavod trenutno izvaja obnavljanje oz. zamenjavo svojega blaga tako, da v primerih, ko gre za ločeno skladiščenje (blago je ločeno od blaga drugih položnikov), z izvajalcem sklene dogovor o obnavljanju. V dogovoru se stranki dogovorita o količini blaga za zamenjavo, rokih obnavljanja, načinu določitve cene za obračun ter o izstavitvi potrebne dokumentacije (npr. račun, dobavnica, potrdila o kakovosti ).

V primeru, da bi prišlo do spremembe zakonodaje oz. tolmačenja davčne zakonodaje, se bosta pogodbenika lahko dogovorila za drugačen način izvedbe obnavljanja.

V primerih, ko pa gre za skupno skladiščenje(blago je uskladiščeno skupaj z blagom drugih položnikov, npr. večji rezervoar, kjer se nahaja blago več položnikov), se lahko obnavljanje izvaja brez dodatnih dogovorov, s tem, da mora biti pogodbena količina goriva zavoda vedno v rezervoarju.

Skladiščenje in obnavljanje se lahko izvajata tudi na drugi lokaciji, kakor tudi na način, da se del, ki je uskladiščen po principu ločenega skladiščenja, obnavlja na način, kot opisano v 2. in 3. odstavku, del zaloge, ki pa je uskladiščena na način skupnega skladiščenja, pa v skladu s 4. odstavkom tega odgovora.

Obvestilo o spremembah razpisne dokumentacije bo objavljeno na PJN, sprememba razpisne dokumentacije pa na spletni strani zavoda.Datum objave: 19.05.2021   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dodatno pojasnilo, in sicer:

v točki 2, Ponudbena cena piše:
"Skupna odkupna cena, po kateri izvajalec odkupi motorna olja, last ZRSBR, je __________ EUR na liter pri 15 C."
Ali moramo dejansko posredovat ceno na 1L pri 15C?

Hvala v naprej in lep pozdrav
ODGOVOR
Besedilo »na liter pri 15 C« se briše tako v Prilogi 4 Ponudbeni predračun (.doc), kot tudi v Prilogi 5 Pogodba o menjavi blaga.Datum objave: 19.05.2021   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za dodatne informacije glede JN - ŠT. JAVNEGA RAZPISA: 2021/146

1. Ali je možen izbris besedila v prilogi 5c POGODBA O SKLADIŠČENJU sprememba 2:

Izbris: ''Pooblastilo velja tudi za vse kasnejše pridobitelje terjatev, ki so zavarovane s to menico skladno s tem pooblastilom. Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja po dnevu izdaje te izjave.''

in

Izbris: ''Če lastna menica ni plačana iz denarnih sredstev na računih pri katerikoli banki ali finančni organizaciji ali osebi, ki vodi naš račun ima Zavod pravico, da jo unovči iz kateregakoli drugega premoženja.''

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Briše se stavek: »''Pooblastilo velja tudi za vse kasnejše pridobitelje terjatev, ki so zavarovane s to menico skladno s tem pooblastilom.«

Preostali tekst ostaja nespremenjen.
Datum objave: 19.05.2021   07:59
Obvestilo o spremembah razpisne dokumentacije bo objavljeno na PJN, sprememba razpisne dokumentacije pa na spletni strani zavoda v najkrajšem možnem času.