Dosje javnega naročila 002593/2021
Naročnik: OBČINA SEMIČ, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Gradnje: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V OBČINI SEMIČ V LETIH 2021 IN 2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 124.288,85 EUR

JN002593/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2021
JN002593/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2021
JN002593/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.06.2021
JN002593/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002593/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333
SI
Semič
Slovenija
mateja.kambic@semic.si
mateja.kambic@semic.si
+386 73565353
+386 73565365

Internetni naslovi
http://www.semic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.semic.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1853
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V OBČINI SEMIČ V LETIH 2021 IN 2022
Referenčna številka dokumenta: JN-1853
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje gozdnih cest v Občini Semič v letih 2021 in 2022 skladno s planom, katerega je pripravil Zavod za gozdove. Dela bodo izvedena v skladu z izdelanim popisom del, kateri je priloga razpisni dokumentaciji. Popise del za leto 2022 bo Zavod za gozdove, pristojna OE, pripravil najkasneje do 30.3. tekočega leta, za katere se predvideva okvirno enako višino obsega del kot za leto 2021. Vrednost del bo določena glede na obseg del, določen s strani Zavoda za gozdove v letu 2022 ob upoštevanju cen/enoto za leto 2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-1853
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
kot navedeno v razpisni dokumentaciji
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2021   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.04.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2021