Dosje javnega naročila 002600/2021
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Gradnja ceste in pločnika Stolovnik: naselje Gorica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 650.510,77 EUR

JN002600/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2021
JN002600/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2021
JN002600/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.07.2021
JN002600/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2021
JN002600/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
JN002600/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.03.2022
JN002600/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.08.2022
JN002600/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002600/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 74981278
+386 74922221

Internetni naslovi
https://www.krsko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396287/RD_Cesta_in_plocnik_Gorica.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1868
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja ceste in pločnika Stolovnik: naselje Gorica
Referenčna številka dokumenta: NMV-GI-0008/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Gradnja ceste in pločnika Stolovnik: naselje Gorica«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Gradnja ceste in pločnika Stolovnik: naselje Gorica«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2021   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2021   11:28
VPRAŠANJE
510 001 Identifikacija, zaščita ter morebitna prestavitev komunalnih vodov z vsemi deli (dela se izvajajo ročno) in materialom po navodilih in z nadzorom pristojnega upravljavca komunalnega voda
TK vod m1 300 -
Plinovod m1 143 -
Kanalizacija m1 320 -

Prosimo, da naročnik tu poda pavšal za vse enako in obračun po dejanskih stroških, ker se ne ve točno kaj je potrebno narediti "morebitna prestavitev"

ODGOVOR
Zaščita je obravnavana na enak način, kot nam dajo pogoje upravljavci komunalnih naprav. Predstavnik upravljavcev bo na terenu določil ukrepe za zaščito.
Načeloma je potrebno obbetoniranje in ročni izkop, ali pa še zaščita z dodatno cevjo. Kjer se vodi prestavljajo so obdelani posebej v posameznem načrtu.
Datum objave: 07.05.2021   11:29
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb, ker je ogromno razpisov naenkrat...

ODGOVOR
Naročnik roka ne bo podaljševal.Datum objave: 07.05.2021   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
1. v poglavju 4.4 Jaški, nas zanima iz katere umetne mase naj bodo jaški ?
2. za oporne zidove pod postavkami 510 002 in 510 011 je potrebno objaviti detajle kot tudi za predvideno ograjo na zidu, ali pa podajte količine potrebnega betona, armature in opaža na tekoči meter zidu.
3. Kakšna je velikost greznice pod postavko 510 011.
4. V sklopu OPORNA KONSTRUKCIJA je v postavki 24 111 naveden zasip z veljivo zemljino, z dobavo. V postavki 26 121 za odvoz viška materiala pa se količina iz postavke 24 111 odbija, torej potem navedba "dobava" ne spada v postavko, saj gre dejansko za zasip z izkopanim materialom. Ali pravilno razumemo postavko in njeno opombo?

lep pozdrav

ODGOVOR
1. Uporabijo se jaški iz umetnih mas (npr. poliester, PVC,), pogoj je le, da so kompatibilni z izbranimi PVC kanalizacijskimi cevmi in da imajo ustrezne tehnične karakteristike glede prometne obremenitve in za zagotavljanje vodotesnosti.
2. detajl in ograja - objavljeno na spletni strani naročnika.
3. Ocenjujemo da je cca 20 m3.
4. Res je kot navajate v obrazložitvi, vendar izraz dobava lahko pomeni tudi del transporta glede na dejstvo, da cca 1000 m3 verjetno ne bo možno skladiščiti na gradbišču.