Dosje javnega naročila 002613/2021
Naročnik: JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale
Gradnje: IZVEDBA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČEGA PRIZIDKA K POGONSKEMU OBJEKTU
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.952.310,67 EUR

JN002613/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN002613/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2021
JN002613/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2021
JN002613/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.08.2021
JN002613/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2021
JN002613/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN002613/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002613/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK d.o.o.
Študljanska cesta 91
1230
SI
Domžale
Slovenija
Peter Cerar
cerar@ccn-domzale.si
+386 17246506

Internetni naslovi
http://www.ccn-domzale.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ccn-domzale.si/index.php/sl/o-podjetju/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24989
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČEGA PRIZIDKA K POGONSKEMU OBJEKTU
Referenčna številka dokumenta: JN CČN 04/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja zajema izgradnjo prizidka k obstoječemu pogonskemu objektu na CČN Domžale - Kamnik in rekonstrukcijo dela obstoječih prostorov, skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Dela zajemajo: gradbena dela, obrtniška dela, zunanja ureditev, električne inštalacije in opremo in strojne inštalacije z opremo. Načrtovani prizidek je površine okvirno 317 m3 v dveh etažah z medetažo, površine rekonstrukcije obstoječega dela pogonskega objekta pa okvirno 400 m2.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
45252000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CČN Domžale-Kamnik, Študljanska 91, 1230 Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Investitor JP CČN DK d.o.o. v okviru obvezne gospodarske javne službe izvaja storitev
čiščenje odpadne vode, ki jo dopolnjuje še z izvajanjem posebnih in tržnih storitev. Obstoječa
poslovna stavba, ki ima obenem funkcijo pogonskega objekta, je v 40 letih delovanja sistema
postala zastarela in predvsem premajhna. Izvedba prizidka bo predstavljala nadgradnjo obstoječe
poslovne stavbe. Glavni elementi nadgradnje bodo vključevali izvedbo ustreznih sanitarnih enot z
ločitvijo čistega in umazanega dela, kar bo bistveno izboljšalo varovanje zdravja zaposlenih.
Pogonski del objekta se bo adaptiral v delih kontrolnega in komandnega prostora za lažje
obvladovanje procesov. Dodatno se bo zgradilo dvigalo za ovirane osebe na novo se bodo
vzpostavile povezovalne poti med starim in novim delom, povečala se bo površina za arhiv,
moderniziral laboratorij in povečala sejna soba. Objekt stoji na Študljanski cesti 91, Domžale
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.06.2021   11:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.06.2021   12:00
Kraj: Na naslovu JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska 91, 1230 Domžale.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK d.o.o.
Študljanska cesta 91
1230
Domžale
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.04.2021   08:20
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije na spletni strani CCN.

ODGOVOR
Razpisna in projektna dokumentacija je dosegljiva preko podane povezave do spletne strani z ponedeljkom, zaradi tehničnih težav povezava pred ponedeljkom 26.4.2021 še ni delovala.
Lep pozdrav


Datum objave: 30.04.2021   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.

vljudno vas naprošamo, da zaradi obsežnosti razpisne dokumentacije celotno dokumentacijo naložite kot zip file.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Projektna dokumentacija je na predmetni spletni strani naročnika; https://www.ccn-domzale.si/index.php/sl/o-podjetju/razpisi , sedaj naložena tudi kot zip mapa in omogoča skupen prenos datotek.
Lep pozdrav.Datum objave: 18.05.2021   13:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za kakšno obstoječo zložljivo stene gre pri Rušitvenih delih - postavka 24.?

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Glede 24. postavko Rušitvenih del, ki je navedena na 10 strani popisa del in sicer: gre za obstoječo zložljivo (zgibno) steno proizvajalca DORMA, sestavljeno iz montažnih panelov (furniranih), ki se opcijsko po vertikali predeljuje večnamenski/sejni sobi na V strani nadstropja obstoječega pogonskega objekta in je prikazana v grafičnem delu načrta arhitekture (PZI - list. št. 5). Ostali podatki so navedeni v omenjeni postavki, za morebitne ostale nejasnosti možen ogled na lokaciji.

Datum objave: 18.05.2021   13:20
VPRAŠANJE
Kamnoseška dela - pozicija 2 - montaža demontirane obstoječe kamnite obloge - ENAKO KOT JE OBSTOJEČA FASADNA OBLOGA - kakšna je obstoječa fasadna obloga?

ODGOVOR
Pozdravljeni,

2. postavko Kamnoseških del, ki je navedena na 42. strani popisa del in sicer: obstoječa fasada, ki se deloma sprva demontira (9. stran popisa - Rušitvena dela, postavka 13), nato pa v manjšem obsegu ponovno montira (2. postavka Kamnoseških del, 42. stran popisa) je t.i. viseča fasada, ki je sestavljena iz cca. 4 cm debelih porobetonskih plošč, ki so s kovinskimi pritrdilnimi elementi montirani na obstoječo stavbo, pod fasadnimi ploščami je vgrajena toplotno izolacijska plast, predvidoma iz steklene/kamene volne; za zajem podrobnejših podatkov v zvezi z omenjeno postavko je možen ogled na lokaciji predvidene gradnje.

Datum objave: 19.05.2021   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani

popis strešnih oken OS1 IN OS2 je popolnoma zgrešen. Kaj moramo upoštevati v ponudbi - klasična električna okna ali ODT?


ODGOVOR
Pozdravljeni,
Obravnavana strešna okna so predvidoma klasična, na električno odpiranje, za prezračevanje, kot je to navedeno v grafičnem delu načrta arhitekture (PZI) in ne za potrebe ODT (odvod dima in toplote).
Napaka v popisu del (A.7 KROVSKA DELA, postavka 9. na 35. strani in postavka 10. na 36. strani popisa). Ni zahtev po ODT.
Datum objave: 19.05.2021   09:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v predračunu imate predviden zunanji predpražnik kot npr. Debomat. Kdo je zastopnik za Slovenijo?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Kdo je zastopnik za Slovenijo ne vemo.Datum objave: 19.05.2021   09:50
VPRAŠANJE
Kakšen parket naj upoštevamo, panelni ali tehnični parket? - imate navedeno oboje. Prosimo jasen odgovor kateri parket upoštevati, ker je razlika v ceni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

V ponudbi je potrebno upoštevati dražjo varianto.


Datum objave: 21.05.2021   08:13
VPRAŠANJE
A3. BETONSKA DELA - postavka 11b. - v opisu postavke imate navedeno dva zaščitna sloja - kot npr. Lithurin Protec in pa premaz Gi.Gi Sealer.
Smiselno bi bilo uporabiti samo eden zaščitni sloj, seveda glede na namen uporabe prostora.

Prosimo za pojasnilo, kaj upoštevati v tej postavki?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
napaka v popisu gradbenih del A.3 BETONSKA DELA (stran 20), točka 11.b: Finalni premaz je Gi.Gi. Sealer (Lithurin Protec ni potreben).


Datum objave: 24.05.2021   09:15
VPRAŠANJE
Prosim za razjasnitev kako naj bi se izvedla strukturna fasada:
Po shemi sta Oniz1 ter Oniz2 strukturni fasadi s fiksnimi polji brez okenskih elementov, po popisu del pa je sledeče: okna Schüco AWS 75 SI odpiranje z izmikom spodaj, od tega 3 fiksna polja. Se pravi se pri fasadah upošteva fiksna polja ali se upošteva pri kateri fasadi okenski element in kje?

Hvala!


ODGOVOR
Pozdravljeni,
Oniz1 in Oniz 2 sta fiksni okni (strukturna fasada) brez kril z izmikom. Delitev stekla po shemah. Napaki v tekstu pri popisnih postavkah B.3 1. Oniz 1 in B.3 2. Oniz 2 (21. in 22. stran popisa obrtniških del), za dodatne podatke glej grafični prilogi (št. listov 50 in 51).Datum objave: 24.05.2021   12:39
VPRAŠANJE
Vezano na objavljen odgovor dne 21.5.2021 glede tlaka Lithurin nas zanima ali enako upoštevamo tudi v postavki 9. poglavja A3?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Glede zaščitnih premazov upoštevajte enake popravke, kot pri postavki 11.b. - napaka v popisu gradbenih del A.3 BETONSKA DELA (stran 19), točka 9: Finalni premaz je Gi.Gi. Sealer (Lithurin Protec ni potreben).Datum objave: 25.05.2021   14:25
VPRAŠANJE
Opis dvigala v popisu (NOSILNOST 675 kg ali 9 oseb,) se ne ujema z opisom glavnih karakteristik dvigala v tehničnem poročilu arhitekture (OPIS DVIGAL
V obstoječem Pogonskem objektu je predvideno novo dvigalo primerno za 8 oseb oz. invalida s spremstvom, svetlih dim. jaška 160 x 195cm, nosilnosti 630kg (kot npr. Schindler 3300). Potrebno upoštevati velikost zračnika (skladno z NPV).

Ali se lahko držimo OPISA DVIGALA iz tehničnega poročila in ponudimo dvigalo, ki ustreza zahtevam univerzalne gradnje objektov glede dostopa invalidov?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Čistopis zahtev za dvigalo:
- nosilnost 630 kg (primerna za do 8 oseb oz. invalidno oseba s spremstvom) - pravilna navedba v tehničnem poročilu - Opis dvigal (stran 23);
- zračnik za prezračevanje dvigalnega jaška, kot je prikazan v grafičnem delu načrta arhitekture: prerez DD (št. lista 13) in detajlu D21 (št. lista 34), drugih zahtev glede velikosti zračnika (iz NPV apd.) ni;
- napaka v tekstu pri B 10 DVIGALO pod tč. 1 (stran 43) pri navedbi nosilnosti in št. oseb (pravilne navedbe pod 1. alineo);
- v primeru požara apd. se mora kabina dvigala ustaviti/parkirati z odprtimi vrati v/na določeni požarni postaji - točneje v pritličju (zahteva iz NPV, Izkaz požarne varnosti, stran 28 - spodaj);
Datum objave: 25.05.2021   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri postavki 3 - Kamnoseška dela - Makedonski sivac - kakšna stopnja čistosti se zahteva (klasa a, b, ab..)? V popisu je navedeno PLANETE debeline 1 -1,5 cm - so to mišljene MARMETE?
V postavki je navedeno tudi končno poliranje...Poliranje na licu mesta se na marmetah ne izvaja!

Prosimo odgovor kaj upoštevati v ponudbi.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
V popisu obrtniških del B.9 Kamnoseška dela se postavka 3. (popis del str. 42) nanaša na predpolirane kamnite MARMETE, za dodatne podrobnosti o stopnji čistosti kamna in poliranju predlagamo predhoden ogled in oceno na lokaciji predvidene gradnje ter uskladitev z obstoječim tlakom.Datum objave: 27.05.2021   11:55
VPRAŠANJE
Pojasnilo:
Spoštovani!
Z ozirom, da je še veliko nejasnosti (popis-načrti) vas naprošamo da podaljšate rok oddaje ponudbe vsaj za 10 dni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
rok za prejem ponudb je podaljšan na 16.6.2021 ob 11:30, odpiranje ponudb bo 16.6.2021 ob 12 uri. Podaljšanje rokov je spremenjeno tudi na portalih PJN in eJN za predmetno naročilo.Datum objave: 08.06.2021   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del so nepredvidena dela pri določenih delih navedena v odstotkih, vendar pa jih sklici v datoteki ne vrednotijo in zato niso upoštevana v končni ceni!

Navajamo nekaj postavk:
o GRADBENA DELA / Lesene nosilne konsturkcije - poz. 28 (zadnja! Sta dve 28-ki!)
o GRADBENA DELA / Krovska dela poz.14
o GRADBENA DELA / Fasaderska dela - poz.12
o OBRTNIŠKA DELA / tlakarska dela poz. 7
o OBRTNIŠKA DELA / klučavničarska dela poz. 8
o OBRTNIŠKA DELA / stavbno pohištvo poz. 35
o OBRTNIŠKA DELA / obloge sten poz. 8
o OBRTNIŠKA DELA / spuščen strop poz. 9
o OBRTNIŠKA DELA / kamnoseška dela poz. 5

Naročniku predlagamo, da objavi popravljen popis del ali ponudnikom omogoči, da napako popravimo sami.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je v datoteki Ponudbeni predračun_prizidek_zbirni popis _april 2021.xls popravil neustrezne računske operacije, kot tudi izdelal čistopis ponudbenega predračuna glede na predhodna vprašanja in odgovore (spremembe v modri barvi). Na spletni strani naročnika, kjer se nahaja razpisna in tehnična dokumentacija https://www.ccn-domzale.si/index.php/sl/o-podjetju/razpisi je naložena nova datoteka Ponudbeni predračun_prizidek _zbirni popis _april 2021_verzija2.xls.
PONUDNIKI MORAJO Z CENAMI IZPOLNITI IN PONUDBI PREDLOŽITI NAVEDENO VERZIJO 2, ki v celoti nadomešča neustrezni prvotni ponudbeni predračun zbirni popis.
Lep pozdrav.Datum objave: 10.06.2021   15:01
Zaradi nekaj naknadno ugotovljenih napačnih računskih operacij in dvojnega popisa strelovoda v datoteki Ponudbeni predračun_prizidek _zbirni popis _april 2021_verzija2.xls., naročnik na spletni strani, kjer se nahaja razpisna in tehnična dokumentacija https://www.ccn-domzale.si/index.php/sl/o-podjetju/razpisi objavlja popravljen dokument Ponudbeni predračun_prizidek _zbirni popis _april 2021_verzija3.xls.
PONUDNIKI MORAJO Z CENAMI IZPOLNITI IN PONUDBI PREDLOŽITI NAVEDENO VERZIJO 3, ki v celoti nadomešča predhodni verziji ponudbenega predračuna.
Lep pozdrav.