Dosje javnega naročila 002606/2021
Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta VRTNICA in ORHIDEJA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 235.948,00 EUR

JN002606/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2021
JN002606/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2021
JN002606/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2021
JN002606/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002606/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova cesta 51
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ajda Gobec Jerele
ajda.gobec@ir-rs.si
+386 14758100
+386 14372070

Internetni naslovi
https://www.ir-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.uri-soca.si/sl/Javna_narocila_in_razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1879
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta VRTNICA in ORHIDEJA
Referenčna številka dokumenta: 461-1/2021-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta VRTNICA in ORHIDEJA v Ljubljani, na naslovu Linhartova 51, 1000 Ljubljana v okviru PO15 za energetsko prenovo stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19 v sklopu pobude React-EU - URI SOČA (Objekt Vrnica, Objekt Orhideja).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta VRTNICA in ORHIDEJA v Ljubljani, na naslovu Linhartova 51, 1000 Ljubljana v okviru PO15 za energetsko prenovo stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19 v sklopu pobude React-EU - URI SOČA (Objekt Vrnica, Objekt Orhideja).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
PO15 za energetsko prenovo stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19 v sklopu pobude React-EU - URI SOČA (Objekt Vrnica, Objekt Orhideja).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2021   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2021   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.05.2021   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!


Glede reference vas predlagamo, da omilite zahtevo
na način, da ne zahtevate, da je bila energetska sanacija izvedena.
Predlagamo, da zahtevate zgolj izdelavo projekta.

Hvala.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

Za referenco zadostuje, da je bila izdelana DGD in PZI projektna dokumentacija.
Naročnik je upošteval predlog ponudnika in omili zahtevo za referenčni pogoj, da je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje, iz razloga, da se lahko energetska sanacija izvaja tudi brez gradbenega dovoljenja (seveda če to dopušča veljavna gradbena zakonodaja) oziroma so lahko postopki za izdajo gradbenega dovoljenja še v teku (omejeno poslovanje upravnih enot zaradi COVID situacije).
Smiselno tej spremembi bo tudi spremenjeno referenčno potrdilo.
Če ima ponudnik referenčno potrdilo v prvotni obliki/vsebini že potrjeno, ga lahko predloži k ponudbi in bo naročnik upošteval.
Datum objave: 03.05.2021   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na to, da za večino energetskih sanacij
ni potrebno gradbeno dovoljenje ter posledično tudi ne uporabno,
predlagamo, da v referenci teh dovoljenj ne zahtevate.
Torej, da referenca obsega zahtevo po izdelavi PGD in PZI projektne dokumentacije.

Hvala!

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Za referenco zadostuje, da je bila izdelana DGD in PZI projektna dokumentacija oziroma samo PZI projektna dokumentacija.
Pojasnilo: Naročnik je upošteval predlog ponudnika in omili zahtevo za referenčni pogoj, da je bila izdana DGD projektna dokumentacija, iz razloga, da/saj se lahko energetska sanacija izvaja tudi brez gradbenega dovoljenja (seveda če to dopušča veljavna gradbena zakonodaja).
Datum objave: 04.05.2021   08:57
VPRAŠANJE
Predlagamo, da kot referenco dovolite tudi objekte klasifikacije CC Si 123 kot so:
hoteli, trgovske stavbe, upravne stavbe

Hvala!

ODGOVOR
Pozdravljeni,

dovolimo in na spletni strani http://www.uri-soca.si/sl/Javna_narocila_in_razpisi/ je objavljen popravljen OBR5.Datum objave: 04.05.2021   11:01
VPRAŠANJE
Predlagamo, da kot referenco dovolite tudi manj zahtevne objekte.
Objekta, ki sta predmet razpisa, namreč nista zahtevna.

Pozdravljeni!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

kot referenco dovolimo tudi manj zahtevne objekte.