Dosje javnega naročila 002610/2021
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Blago: Nakup računalniške opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002610/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2021
JN002610/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.05.2021
JN002610/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002610/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si, darja.pompe@gen-energija.si
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1888
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
ELEKTRIČNA ENERGIJA


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup računalniške opreme
Referenčna številka dokumenta: JN-1888
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup prenosnih računalnikov, tablic, zaslonov, strežnikov in LTO knjižnice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Energijsko učinkoviti računalniki in dodatna oprema
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrbina 17, Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-1888
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo zaradi posledic širjenja bolezni COVID 19 onemogočena pravočasna dobava predmeta javnega naročila, se lahko rok izvedbe predmeta javnega naročila podaljša vendar ne dlje kot do 31. 12. 2021.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Strežniki in LTO knjižnica
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrbnina 17, Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Strežniki in LTO knjižnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo zaradi posledic širjenja bolezni COVID 19 onemogočena pravočasna dobava predmeta javnega naročila, se lahko rok izvedbe predmeta javnega naročila podaljša vendar ne dlje kot do 31. 12. 2021.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B-001/2021.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2021   12:15
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.04.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.04.2021   20:03
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah v razdelku 4.3 navajate zahteve za tračno knjižnico.
Ali mora ponujena tračna knjižnica vsebovati podvojeno napajanje?

ODGOVOR

Spoštovani,
knjižnica mora imeti dvojno napajanje (dva napajalnika).