Dosje javnega naročila 002621/2021
Naročnik: Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
Blago: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Lesce
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 212.700,00 EUR

JN002621/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2021
JN002621/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2021
JN002621/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2021
JN002621/2021-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2021
JN002621/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.09.2021
JN002621/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.11.2021

Revizijski zahtevki
04.06.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
04.06.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
16.06.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
16.06.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
16.07.2021 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-102-2021 JAVNI LEKARNIŠKI ZAVOD GL.PDF
Zahtevek za revizijo

    JN002621/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne
Gosposvetska ulica 12
4000
SI
Kranj
Slovenija
Rok Regovc
rok.regovc@gorenjske-lekarne.si
+386 42016112

Internetni naslovi
https://www.gorenjske-lekarne.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gorenjske-lekarne.si/vsebina/gorenjske-lekarne/javne-objave
ESPD: https://www.gorenjske-lekarne.si/vsebina/gorenjske-lekarne/javne-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1914
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Lesce
Referenčna številka dokumenta: JN-GL-1-2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42960000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Lesce
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-GL-1-2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2021   04:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2021   12:34


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2021   07:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede servisnega vhoda v robota navajate: »vhod v avtomatizirano skladišče mora biti s sprednje krajše stranice (dopuščen je vstop tudi z daljše stranice, vendar samo kot servisni vhod, ki se uporablja v primeru okvar sistema, pri čemer mora biti zaposlenim omogočen prehod);«

Na skicah je tik ob daljši stranici vrisana pisalna miza z omarami in stolom. Če prav razumemo ste v primeru vhoda z daljše stranice pripravljeni, to predvideno pohištvo odstraniti? V nasprotnem primeru je tudi servisni vhod možen le iz krajše stranice.

lp


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je pri navedbi zahtevi spregledal, da je tudi na drugi daljši strani predvideno pohištvo zato zahtevo iz te točke razpisne dokumentacije spreminja tako, da se celoten tekst v oklepaju briše in se po novem glasi zgolj:
»vhod v avtomatizirano skladišče mora biti s sprednje krajše stranice.«

Lep pozdrav,
Gorenjske lekarneDatum objave: 05.05.2021   07:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naprošamo vas za informacijo po kakšni metodi naj izračunamo kapaciteto avtomatiziranega sistema oz. povprečno velikost škatlice, da bo metodologija enaka za vse ponudnike.

Hvala za odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR


Spoštovani,
Hvala za vprašanje.

Ustrezen izračun kapacitete je glede na število možnosti velikosti pakiranj skoraj nemogoč. Naročnik zato glede na postavljeno vprašanje, spreminja zahtevo iz razpisne dokumentacije tako, da se glasi: »Kapaciteta skladiščenja mora znašati vsaj 15.000 pakiranj zdravil (naj)manjših dimenzij.«
Kar pomeni, da mora skladišče v najboljšem primeru pri skladiščenju najmanjših poznanih dimenzij pakiranj zmožno uskladiščiti vsaj 15.000 pakiranj. Naročnik se zaveda, se bo v primeru skladiščenja različnih, tudi večjih dimenzij realna kapaciteta skladišča ustrezno manjša.

Lep pozdrav,
Gorenjske lekarne


Datum objave: 05.05.2021   07:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za potrebe nove preseljene lekarne Lesce, ki bo locirana v bližini lekarne Radovljica, zahtevate minimalno kapaciteto skladiščenja 15.000 škatlic, čeprav gre za tretjo najmanjšo lekarno (od preko 20 lekarn v javnem vašem zavodu), ki je po podatkih iz vašega zadnjega Letnega poročila, izdala v letu 2020 le okoli 22.000 receptov. Za primerjavo pri istovrstnem javnem naročilu leta 2019, kjer ste naročali avtomatizirani sistem za vašo drugo največjo Centralno lekarno Kranj, ki kot kaže poročilo izda letno okoli 135.000 receptov (kar je kar 5-krat več kot Lekarna Lesce) ste zahtevali sistem z minimalno kapaciteto skladiščenja (18.000 škatlic. In še, za primerjavo pri istovrstnem javnem naročilu leta 2020, kjer ste naročali avtomatizirani sistem za vašo lekarno Cerklje, ki izda letno okoli 42.000 receptov (kar je 2-krat več kot Lekarna Lesce) ste zahtevali sistem s kapaciteto skladiščenja 12.000 škatlic. In dodatno še dejstvo, da se v zadnjih 2 - 3 letih se povprečna velikost škatlic v lekarnah povečuje, saj proizvajalci zdravil dajejo na trg vse večje škatlice.

Predlagamo, da znižate zahtevano minimalno kapaciteto na največ 10.000 škatlic, saj bo razmerje med kapaciteto in letnim številom receptov še vedno zelo visoko z veliko varne rezerve v kapaciteti, hkrati pa avtomatizirano skladišče ne bo tako očitno predimenzionirano, kar ustvarja dodatni nepotreben nabavni strošek.

lp
ODGOVOR

Spoštovani,
Podatki iz preteklih let na katere se naslanjate, so nerelevantni pri oceni potrebne kapacitete v tem konkretnem primeru. Prejšnja lekarna v Lescah je bila namreč ena manjših in locirana na veliko manj obljudeni in privlačni lokaciji. Kot veste pri investiciji v lekarno Lesce ne gre za obnovo, ampak za gradnjo povsem nove lekarne v okviru novega trgovsko poslovnega centra. Naše izkušnje s poslovanjem lekarne v takšnem centru so takšne da je pritisk na takšno lekarno in tudi obseg poslovanja veliko večji.

Lekarna Kranj kot Lekarno Cerklje se ne nahajata v trgovskem centru. Lekarna Lesce bo glede na lokacijo in sam kraj (bližina turističnih krajev in glavne prometnice proti Avstriji) lahko po prometu primerljiva z našo lekarno v Qlandiji Kranj, kjer nam izkušnje govorijo, da bi morala biti kapaciteta robota večja od obstoječe.

Zaradi navedenega smo ocenili, da bi lahko potrebe uvrstili prav med potrebe Lekarne Kranj in Lekarne Cerklje, na katere se naslanjate, zato svojih zahtev ne bomo spreminjali.

Lep pozdrav,
Gorenjske lekarneDatum objave: 05.05.2021   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tehničnih zahtevah navajate potrebo po:
»2 osnovni izhodni mesti na sprednji strani za direktno izskladiščenje pakiranj; (dve izdajni mesti - glej skico)«

2 osnovni izhodni mesti je le redko potreba lekarn. Ali vam lahko ponudimo 1 osnovno izdajno mesto na sprednji krajši stranici za direktno izskadiščenje in v kolikor želite dodatno izhodno mesto za potrebe dostavam domovom oz. večjim kupcem, lahko dodamo še dodatna izhodna mesta (eno ali več) na daljši stranici obrnjeni k materialki.

Hvala za odgovor in lep pozdravODGOVOR

Spoštovani,

Kot že pojasnjeno utegne nova lekarne imeti obremenitve primerljive našim bolj obremenjenim lekarnam. Takšen je bil zato tudi predviden projekt, ki ga ne mislimo kakorkoli spreminjati.

S spoštovanjem,
Gorenjske lekarneDatum objave: 05.05.2021   07:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na temo zahteve po dveh robotskih rokah:

Pri istovrstnem javnem naročilu za Lekarno Cerklje ste dne 20.12.2019 objavili sledeče stališče na takrat zastavljeno vprašanje in sicer ste zapisali: »Naročnik je v prvi vrsti imel v mislih, da sistemu z dve robotskima rokama lahko konkurira sistem z drugačno tehnološko rešitvijo (npr. eno robotsko roko), ki pa bo zagotavljal enako hitrost prinosa zdravil, izskladiščenja, skladiščenja in delovanja kot dve robotski roki«

Ali pravilno razumemo, da boste tudi tokrat šteli za ustrezne ponudbe avtomatiziranih sistemov z eno robotsko roko po istem kriteriju, v kolikor je sistem z eno robotsko roko sposoben zagotavljati enako hitrost prinosa zdravil, izskladiščenja, skladiščenja in delovanja kot dve robotski roki, ki ste jo zapisali v zahtevi: »Čas izskladiščenja največ 14 sekund za posamezno pakiranje, in sicer kadar koli v poslovnem času za stranke lekarne in tudi v času večjih obremenitev, ko je v lekarni največ strank. Čas izskladiščenja se šteje od trenutka, ko se v informacijski sistem naročnika pošlje zahteva za izdajo pakiranj (-ja) pa do dejanskega iznosa na izdajno mesto v oficini.«?

Hvala in Lp,ODGOVOR


Spoštovani,

Žal ne razumete pravilno. Gre za povsem novo lekarno z lastnostmi, ki smo jih že pojasnili. Za dve robotski roki smo se odločili tudi in predvsem iz preteklih izkušenj, ko smo spoznali, da je v vrhovih obremenjenosti zelo pomembno, da ena roka lahko robo skladišči, druga pa izdaja.

Svoje odločitve s tega vidika zato ne bomo spreminjali.

Lep pozdrav
Gorenjske lekarne

Datum objave: 05.05.2021   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz podanega tlorisa in tehničnih pogojev / opisov sklepamo dvoje:
1) V primeru vhoda iz daljše stranice ste pripravljeni umakniti predvideno pohištvo ob daljši stranici, ki se ne naslanja na oficino.
2) Razdalja med steno na desni strani robota in krajšo stranico robota v predvidenem maksimalnim območju postavitve robota svetle mere dolžine 4 m, je na voljo cca. 2,6 m prostora.

Glede na podani arhitekturni načrt prosimo za razširitev prostora za postavitev avtomatiziranega sistema z vhodom s krajše stranice (isti vhod za osebje in serviserje), z dimenzijo 480 cm dolžine, 265 širine, ki bi pokrila del področja s pohištvom, ki ga nameravate umakniti in pustila prehod med krajšo stranico in steno širine 1,8 m.

V primeru da se odločite za razširitev območja, vam lahko ponudimo najhitrejši skladiščni sistem s kaotičnim principom pospravljanja na trgu, ki je zmožen dostaviti 8 do 14 škatlic v 10 sekundah naenkrat z eno robotsko roko, kar je neprimerno hitreje od zahteve ene škatlice v 14 sekundah.

V kolikor se območje postavitve robota ne spremeni ob nespremenjenih drugih teoretičnih zahtevah, vam sporočamo, da sistema Rowa ne bo med ponujenimi opcijami.

Z lepimi pozdravi
ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je že pojasnil razloge za svoje potrebe, ki izhajajo iz predmetnega razpisa projekta naročnik ne bo in tudi ne more ad hoc spreminjati (navsezadnje so sami roki izvedbe izredno strnjeni), niti v tem trenutku za takšne spremembe ne vidi pravih razlogov oz. potrebe.

Sprememb v predvideni projekt, ki vplivajo tudi na druge izvajalce (elektroinštalacij, opreme itd..:) zato ne bo uvajal.

Lep pozdrav,
Gorenjske lekarneDatum objave: 05.05.2021   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz podanega tlorisa in tehničnih pogojev / opisov sklepamo dvoje:
1) V primeru vhoda iz daljše stranice ste pripravljeni umakniti predvideno pohištvo ob daljši stranici, ki se ne naslanja na oficino.
2) Razdalja med steno na desni strani robota in krajšo stranico robota v predvidenem maksimalnim območju postavitve robota svetle mere dolžine 4 m, je na voljo cca. 2,6 m prostora.

Glede na podani arhitekturni načrt prosimo za razširitev prostora za postavitev avtomatiziranega sistema z vhodom s krajše stranice (isti vhod za osebje in serviserje), z dimenzijo 480 cm dolžine, 265 širine, ki bi pokrila del področja s pohištvom, ki ga nameravate umakniti in pustila prehod med krajšo stranico in steno širine 1,8 m.

V primeru da se odločite za razširitev območja, vam lahko ponudimo najhitrejši skladiščni sistem s kaotičnim principom pospravljanja na trgu, ki je zmožen dostaviti 8 do 14 škatlic v 10 sekundah naenkrat z eno robotsko roko, kar je neprimerno hitreje od zahteve ene škatlice v 14 sekundah.

V kolikor se območje postavitve robota ne spremeni ob nespremenjenih drugih teoretičnih zahtevah, vam sporočamo, da sistema Rowa ne bo med ponujenimi opcijami.

Z lepimi pozdravi
ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik podaja dodatno pojasnilo v zvezi z možnimi gabariti robota. Po ponovnem pregledu razpoložljivega prostora in projekta - naročnik lahko dovoli zgolj nekoliko daljšo maksimalno dolžino robota - in sicer maksimalno 450cm. Zaradi že navedenih razlogov v širino robota ni mogoče širiti.

S spoštovanjem,
Gorenjske lekarne