Dosje javnega naročila 002634/2021
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: ENERGETSKI TRANSFORMATOR ZA METANSKE RUDNIKE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 329.400,00 EUR

JN002634/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2021
JN002634/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.05.2021
JN002634/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2021
JN002634/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.07.2021
JN002634/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002634/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Alenka Potočnik
alenka.potocnik@rlv.si
+386 38996468

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396455/NP-0326-2021__ENERGETSKI_TRANSFORMATOR_ZA_METANSKE_RUDNIKE.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396455/espd/Narocnik_ESPD_(5).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1928
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ENERGETSKI TRANSFORMATOR ZA METANSKE RUDNIKE
Referenčna številka dokumenta: NP-0326-2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31170000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se izvaja po postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom ZJN-3. Predmet javnega naročila obsega dobavo energetskih transformatorjev za metanske rudnike.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dostava na sedež naročnika, skladno s pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.4 Opis javnega naročila
NP-0326-2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2021   10:01
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2021   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko portala javnih naročil najkasneje do 05.05.2021 do 16:00 ure.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2021   10:23
VPRAŠANJE
1. Ali naročnik dovoljuje uporabo transformatorja v naslednji izvedbi:

- tuljave GN transformatorjev proizvajamo z uporabo žic za navijanje, ki jih neposredno izolacijo je emajl. Temperaturni razred emajla je 200oC, pa ostala izolacija tuljave GN je stekleno vlakno impregnirano s smolo s temperaturnim razredom 185oC.

- tuljave DN transformatorjev Resiglas proizvajamo z uporabo izolacije, kateri osnovo je Nomex410 s temperaturnim razredom 200oC. Za polimerizacijo in utrjevanje tuljav izolacija je pokrita s smolo s temperaturnim razredom 185oC.

2. Ali naročnik dovoljuje uporabo transformatorske postaje, ki ima težo 4000 kg?

ODGOVOR

Predmet javnega naročila je Rudniški Transformator (suhi) 630 kVA, 6/1/0.5 kV, ki mora biti narejen v skladu z direktivo ATEX 2014/34/EU, področje rudarstva I, proti-eksplozijska zaščita Ex d e I M2, za kar mora imeti tudi Izjavo proizvajalca Ce in Atex Certifikat pooblaščenega organa!
1. Klasa temperaturne izolacije H (za navitja transformatorjev) je max 180 ° C pri nazivni obremenitvi jedra, oziroma celo 200 ° C povprečna nad-temperatura navitja pri kratkem stiku.
Nomex (sintetični polimer) ima celo temperaturno obstojnost do 220 ° C. Tako, da je zgoraj navedena izolacija navitij ustrezna!

2. Največja dovoljena skupna teža rudniškega transformatorja je lahko do 4 t, ne sme pa presegati to težo, kot tudi ne ostalih gabaritnih mer navedenih v razpisni dokumentaciji!Datum objave: 04.05.2021   10:26
VPRAŠANJE
V zvezi s točko 1.12 Razpisne dokumentacije, prosimo vas za odgovor, ali je pogoj za poblaščenca za vročanje dokumentacije na območju Slovenije obvezen? Ali bo Naročnik sprejel osebo za vročanje dokumentacje, kateri naslov se nahaja izven Slovenije (v primeru, da zastopnika na slovenskem trgu ni).

ODGOVOR
Zaradi odzivnosti in slabih preteklih izkušenj (težave pri vročanju), naročnik vztraja pri pogoju pooblaščenca za vročanje na območju Republike Slovenije.
Naročniku se z izvedbo predmetnega javnega naročila mudi, pri čemer lahko vročanje dokumentacije ali pozivov na dopolnitev dokumentacije v tujini, znatno podaljša izvedbo samega postopka, na kar naročnik ne bi imel nobenega vpliva.
Vsled zapisanega, naročnik ne bo sprejel osebe za vročanje, ki ima naslov izven Republike Slovenije.


Datum objave: 04.05.2021   12:36
VPRAŠANJE
Prosimo, da izplonite zapis, ki se nanaša na rok izvedbe "Rok dobave predmetnega blaga je najkasneje do 1. 9. 2021", z dopolnitvijo "ali najkasneje 10 tednov od datuma prejema naročila".

ODGOVOR

V obrazcu EU14 št. objave JN002634/2021-K01 iz dne 04.05.2021 dopolnjujemo razpisno dokumentacijo in obrazce ponudbene dokumentacije glede roka dobave:
"Rok dobave predmetnega blaga je najkasneje do 01.09.2021 oziroma najkasneje (10) deset tednov od dneva podpisa pogodbe."