Dosje javnega naročila 002725/2021
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava, montaža in najem okoljsko manj obremenjujoče opreme za slovenski paviljon na EXPO 2020 Dubaj
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.686.412,74 EUR

JN002725/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2021
JN002725/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2021
JN002725/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2021
JN002725/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2021
JN002725/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.08.2021
JN002725/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN002725/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.12.2021
JN002725/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.12.2021
JN002725/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.12.2021
JN002725/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.12.2021

Revizijski zahtevki
27.05.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
27.05.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
08.06.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
11.06.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
23.06.2021 Sprejet je sklep o ustavitvi postopka 100-2021-Spirit.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN002725/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 084-214119
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Glavna pisarna
info@spiritslovenia.si
+386 15891870

Internetni naslovi
http://www.spiritslovenia.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.spiritslovenia.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1942
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in najem okoljsko manj obremenjujoče opreme za slovenski paviljon na EXPO 2020 Dubaj
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava, montaža in najem okoljsko manj obremenjujoče opreme za slovenski paviljon na EXPO 2020 Dubaj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pohištvo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava, montaža in najem okoljsko manj obremenjujočega pohištva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dekorativna razsvetljava
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dekorativna razsvetljava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Predelne stene, obloge, lamele
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44112310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predelne stene, obloge, lamele
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem opreme
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem opreme- avdiovizualna oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2021   10:02


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2021   16:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2021   15:11
Naročnik obvešča, da je na spletni strani objavil popravek Popisa v sklop 4, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe (sklop/lot 4, popravek)

Contracting authorty informs that on the Contract Authorities website is a correction of scope of equipment list for lot 4. (sklop/lot 4 , popravek)A corection must be considered by submitting a tender.

Datum objave: 08.05.2021   07:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika lepo prosimo, da objavi ESPD obrazec, oziroma sporoči mesto kjer se obrazec nahaja, saj ga med trenutno objavljenimi dokumenti nismo našli.

Najlepša hvala.

ODGOVOR
ESPD obrazec je objavljen na spletni strani naročnika https://www.spiritslovenia.si/razpis/372


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Menimo, da je zahtevana referenca za sklop 4 pretirana za podjetja, ki tovrstno opremo prodajajo in montirajo, predvsem pa za podjetja, ki tovrstno opremo izposojajo.
Prosimo naročnika, da višino zahtevane reference zniža vsaj na polovično vrednost, torej na vrednost 150.000,00 EUR.
Le-tako bo naročnik pridobil več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR

Naročnik ocenjuje, da je glede na kompleksnost in ocenjeno vrednost sklopa 4 zahtevana referenca v celoti skladna , sorazmerna in povezana s predmetom naročila, zato vrednost reference za sklop 4 ne bo spreminjal.Datum objave: 12.05.2021   10:12
VPRAŠANJE
Dear Sir/Madam
We kindly request you to provide us with the detailed drawings (location, schematic design etc) of the installation of the all audio and video equipment.
Thank you and kind regards.

ODGOVOR


Drawings are on website https://www.spiritslovenia.si/razpis/372

Skice so dostopne na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/372

Datum objave: 12.05.2021   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
menimo, da je zahtevana referenca za sklop 4 pretirana. Namreč potrebno je vzeti v obzir, da je slovensko tržišče majhno in je posledično tovrstnih projektov relativno malo.
Prosimo naročnika, da zahtevo po referenci v višini 300.000,000 eur spremeni v vsaj eno referenco v tej višini namesto sedaj zahtevanih dveh.
Se zahvaljujemo.


ODGOVOR


Kot že predhodno pojasnjeno, naročnik zahteve v zvezi z referenco v sklopu 4 ne bo spreminjal, saj je v celoti skladna s pravili in temeljnimi načeli javnega naročanja.

Datum objave: 12.05.2021   10:24
VPRAŠANJE
For the Bid Bond, are the tenderer required to submit one bid bond indicating Lot 1, 2, 3, and 4 with the each bid bond amount?
Or, are we required to submit separate bid bond for each Lot?


ODGOVOR


Each lot is independent part of public procurment, therefore separated bid bond must be submitted

Datum objave: 16.05.2021   22:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pošiljamo sledeča vprašanja in pojasnila za SKLOP4 NAJEM

1. Vprašanje vezano na OZVOČENJE PROSTORA S SISTEMOM ZONNE -VIP
1.1. Iz popisa razpisne dokumentacije ni razviden vir produciranja glasbe ter morebitni nadaljni razvod po objektu. Prosimo predložite podrobnejši opis vira produciranja glasbe ter morebitnega nadaljnega razvoda po objektu.

2. Vprašanja vezana na HALOGRAMSKO-VIRTUALNO PREDSTAVITEV VSEBIN -1 NADSTROPJE;
2.1. Prosimo podrobnejši opis efekta talne projekcije.
2.2. Ali videoprocesorski sistem zajema upravljanje projekcije za en prostor ali za več prostorov?
2.3. Prosimo podrobnejši opis vzorcev po predlogu.
2.4. Prosimo podrobnejši opis predvidenega SINHRONEGA DELOVANJA sistema projektorjev .
2.5. Prosimo podrobnejši opis vgrajenega GOBO efekta.

3. Vprašanje vezano na OZVOČENJE PROSTORA S SISTEMOM ZONNE -1 NADSTROPJE
3.1. Ali videoprocesorski sistem zajema upravljanje projekcije za en prostor ali za več prostorov?

4. Vprašanja vezana na OZVOČENJE PROSTORA S SISTEMOM ZONNE -TRG
4.1. Prosimo navedite tip ali podrobnejši opis nosilca potrebnega za postavitev LED ekrana za oder.
4.2. Prosimo navedite kakšen bo vir predvajanja vsebine na LED ekran.

5. Vprašanje vezano na MULTIMEDIJSKI PORTALI -TRG
5.1. Prosimo podrobnejši opis podalge arhitekta za nosilec ekrana.

6. Vprašanje vezano na MULTIMEDIJSKI PORTALI -BAZEN
6.1. Prosimo podrobnejši opis načina upravljanja laserja.


ODGOVOR


1. Vprašanje vezano na OZVOČENJE PROSTORA S SISTEMOM ZONNE -VIP
1.1. Iz popisa razpisne dokumentacije ni razviden vir produciranja glasbe ter morebitni nadaljni razvod po objektu. Prosimo predložite podrobnejši opis vira produciranja glasbe ter morebitnega nadaljnega razvoda po objektu. Vir morebitnega produciranje glasbo so lahko različni.

Z opisom naročnik ne razpolaga..

2. Vprašanja vezana na HALOGRAMSKO-VIRTUALNO PREDSTAVITEV VSEBIN -1 NADSTROPJE;
2.1. Prosimo podrobnejši opis efekta talne projekcije.
Z opisom naročnik ne razpolaga..
2.2. Ali videoprocesorski sistem zajema upravljanje projekcije za en prostor ali za več prostorov?
Za več prostorov.
2.3. Prosimo podrobnejši opis vzorcev po predlogu. Z opisom naročnik ne razpolaga..
2.4. Prosimo podrobnejši opis predvidenega SINHRONEGA DELOVANJA sistema projektorjev . Z opisom naročnik ne razpolaga..
2.5. Prosimo podrobnejši opis vgrajenega GOBO efekta. Z opisom naročnik ne razpolaga..

3. Vprašanje vezano na OZVOČENJE PROSTORA S SISTEMOM ZONNE -1 NADSTROPJE
3.1. Ali videoprocesorski sistem zajema upravljanje projekcije za en prostor ali za več prostorov?
Za več prostorov.

4. Vprašanja vezana na OZVOČENJE PROSTORA S SISTEMOM ZONNE -TRG
4.1. Prosimo navedite tip ali podrobnejši opis nosilca potrebnega za postavitev LED ekrana za oder.
Nosilec zagotovi ponudnik.
4.2. Prosimo navedite kakšen bo vir predvajanja vsebine na LED ekran. Viri predvajanja so lahko različni.
Z opisom ne razpolagamo.

5. Vprašanje vezano na MULTIMEDIJSKI PORTALI -TRG
5.1. Prosimo podrobnejši opis podalge arhitekta za nosilec ekrana.
Nosilec zagotovi ponudnik.

6. Vprašanje vezano na MULTIMEDIJSKI PORTALI -BAZEN
6.1. Prosimo podrobnejši opis načina upravljanja laserja.
Naročnik z opisom ne razpoaga.
Datum objave: 19.05.2021   14:22
VPRAŠANJE
Dear Sirs,
we are asking you to postpone the time for the questions on the portal until 17.5.2021 since there are public holidays in UAE entire week due to Ramadan. Final dead line for the offer submission should be the same, since there is no time left for project execution and equipment delivery.
Thank you in advance and kind regards.

ODGOVOR

Contracting authority will not prolong time for submitting questions.VPRAŠANJE
May we formally request a submission extension, instead of 27 May 2021 to submit on 3 June 2021?

ODGOVOR

Contracting authority will not prolong time for submitting tender.Datum objave: 19.05.2021   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Kdo je uvoznik gradnikov na objekt na EXPO v Dubaju?
2. Ponudbene cene so neto brez DDV in brez lokalnega ZAE davka. Prosimo za pojasnilo plačila dobave blaga in storitev izbranemu ponudniku, ki je registriran v EU, ter ima dobavitelje v ZAE. Ali boste ponudniku poravnali slovenski DDV in lokalni davek v ZAE?

Se Vam zahvaljujemo.


ODGOVOR
1. Paviljon Republike Slovenije.

2. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo države, kjer se šteje da je kraj obdavčitve opravljene dobave blaga oziroma storitve. DDV se bo obračunaval glede na kraj opravljanja storitve oz. gradnje za vsako transakcijo posebej
Skladno s pravili organizatorja, ki so navedena v Logistics and Customs Guide je naročnik izvzet iz obveze plačila carine. Razpisana dobava blaga in storitev ni predmet carinskih dajatev.
Datum objave: 19.05.2021   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!


za segment vzdrževanje opreme prosimo, da naročnik omili hateve glede odzivnega časa ter odprave v razumnem roku - to je tehnično sprjemljivem.

Hvala lepa

ODGOVOR


Naročnik ne bo spremenil zahteve, saj meni, da je določil tehnično sprejemljiv odzivni čas.Datum objave: 19.05.2021   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

skladno v vzorcem pogodbe (lot 1-3) vzdrževanje opreme člen 13 : " Po zaključku razstave začne teči garancija za obdobje 18 mesecev, za vso dobavljeno in montirano opremo. Garancija se razteza na brezhibno delovanje dobavljene opreme in odpravo posledic, nastalih zaradi neustrezne kvalitete oziroma montaže."

kako je mogoče, da garancija začne teči po končanju razstave? prosimo za korekcijo, da garancija začne teči z dnem prevzema dobavljene opreme.

lepo pozdravljeni!

ODGOVOR


V času razstave mora izvajalec na lastne stroške skrbeti za njeno brezhibno delovanje. Predmet ni samo dobava opreme, pač pa tudi njeno vzdrževanje za brezhibno delovanje in uporabo v času razstave (glej čl. 10 pogodbe).
Po končanju razstave pa se zahteva garancija, da bo oprema brezhibno delovala in se uporabljala še 18 mesecev, saj . Hkrati ni mogoča kumulacija dveh vrst finančnih zavarovanj hkrati. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.


Datum objave: 19.05.2021   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vezano na vzorec pogodbe (lot 1-3), člen 13 VZDRŽEVANJE OPREME prosimo za natančnejši opis zahtev glede vzdrževanja (obseg del, pogostost, spisek opreme, idr katero mora ponudnik vključiti v storitev.

hvala.

ODGOVOR


Skladno s ponujeno opremo mora izvajalec predvideti periodičnost vzdrževanja ponujene opreme na način, da bo delovala brezhibno. Vse aktivnosti potrebne za brezhibno delovanje in nemoteno uporabo le-te je v pristojnosti in odgovornosti izvajalca.Datum objave: 19.05.2021   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Proismo, da potrdite rok 2 dni, v katerem bo naročnik izbranemu izvajlcu podal odgovor/potrdilo na delavniške risbe in vzorce razpisanih gradnikov.

hvala lepa.

ODGOVORNaročnik bo izbranemu izvajalcu potrdil delavniške risbe in vzorce razpisanih gradnikov najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema.


Datum objave: 19.05.2021   14:26
VPRAŠANJE
spoštovani!

pogodbena kazen v členu 11 vzorca pogodbe (lot 1-3) je nesorazmerno visoka ter neomejena, kar je v nasprotju z določili OZ in veljavno prakso. Predlagamo omilitev v znesku 0,001 promila na dan do skupne pogodbene vrednosti 5%.

Lepo pozdravljeni!ODGOVORPravila OZ, niti pravna praksa DKOM ne omejujeta višine pogodbene kazni Kot izhaja iz ustaljene pravne prakse DKOM (npr. 018-175/2016: »Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, je odločitev o tem, ali bodo sodelovali v postopku oddaje javnega naročila in v primeru predložitve najugodnejše ponudbe sklenili pogodbeno razmerje v vsebini, kot jo je določil naročnik, lastna odločitev vsakega gospodarskega subjekta, pri čemer je potrebno poudariti, da so vsi gospodarski subjekti v enakem položaju, saj sporna pogodbena določila enako zavezujejo vse ponudnike. Vsi ponudniki so namreč jasno in vnaprej seznanjeni, kako namerava ravnati naročnik v primeru, če bodo kršili pogodbena določila. Ali in kako bodo posamezni gospodarski subjekti takšno tveganje vključil v ponudbeno ceno, pa je lastna odločitev vsakega izmed njih.«
Naročnik pogodbenega določila ne bo spremenil.


Datum objave: 19.05.2021   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!

prosimo za natančnejšo defininicijo zahtevanih zavarovanj, katere mora vključiti izbrani ponudnik v ponudbo za vse sklope 1-4.

hvala.

ODGOVOR


Ponudnik mora v ceno vključiti stroške zavarovanj tako pogodbenih obveznosti, odgovornosti za škodo ter vsa ostala zavarovanja, ki so potrebna za delovanje na območju razstave (zahteve organizatorja, kot iz izhajajo iz Insurance guide, ki je priložen razpisni dokumentaciji).Datum objave: 19.05.2021   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Komentarji na predlog pogodbe (sklop 1 - 4) in vprašanja:

1)
V osnutku pogodbe v 5. členu, enako je tudi v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 1.2 (Rok dokončanja del), je določeno le, da je potrebno izvršiti predmet pogodbe najkasneje do 31. 8. 2021. Skladno z OZ je bistvena sestavina pogodbe tudi rok, ki je lahko določen v dnevih, mesecih ali letih. Opozarjamo, da v osnutku pogodbe rok izvedbe ni določen na način, kot to določa OZ, pravzaprav rok izvedbe sploh ni določen, ker naročnik ni objavil niti, kdaj bo pogodba sklenjena. Določitev roka je pomembna zaradi dobave materiala, ki ga bo moral izvajalec dobaviti za izvršitev pogodbe. Pri tem opozarjamo tudi na določilo osmega odstavka 8. člena, ki določa, da mora izvajalec pri izvedbi predmeta javnega naročila upoštevati dejstvo, da mora biti oprema montirana že pred 31.8.2021 in mora o dokončanju del pisno obvestiti naročnika. Naročnik bo izvedel pregled dobavljene in montirane opreme ter opravil zagon (kjer je to potrebno) ter pripravil ugotovitveni zapisnik. V kolikor bo naročnik pri pregledu ugotovil pomanjkljivosti, bo izvajalca na to opozoril in mu določil rok za odpravo napak. Vse napake morajo odpravljene in podpisan končni primopredajni zapisnik do 31.8.2021.
Sprašujemo v kakšnem roku, šteto v dnevih, tednih, mesecih, in ne do kdaj, je potrebno izvršiti predmet pogodbe?
Katera dela mora izvajalec izvesti do 31. 8. 2021, da ne bo v zamudi?
Omenjena določba osmega odstavka 8. člena je v nasprotju sama s sabo in onemogoča pravilno izvedbo. Naročnik zahteva, da je opreme montirana do 31. 8. 2021, hkrati pa tudi, da so do 31. 8. 2021 odpravljene vse pomanjkljivosti. Naročnika sprašujemo v kakšnem roku, šteto po dnevih, od prejema pisnega obvestila o dokončanju del bo naročnik izvedel pregled dobavljene in montirane opreme ter opravil zagon, od dejstvu, da je objekt v Dubaju, da bo pomanjkljivosti odpravil do 31. 8. 2021, ne da bi bil v pogodbi določen rok v kakšnem mora dela sploh izvesti?
Kdaj se predvideva podpis pogodbe?
Prosim definirajte rok v 5. členu osnutka pogodbe »čimprej po prejemu sklenjene pogodbe«. Kaj pomeni čim prej? V roku koliko dni? Prosimo za ustrezen popravek. Predlagamo izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 120 dni od podpisa pogodbe.

Če naročnik ne bo določil roka za izvedbo predmeta pogodbe, ki je bistvena sestavina pogodbe, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

2)
V drugem odstavku petega člena osnutka pogodbe je določeno, da sta stranki sta soglasni, da sklicevanje na določila interventne zakonodaje, ki določa, da med epidemijo pogodbeni roki ne tečejo ter se ne izrekajo pogodbene kazni izključeno, saj naročnik zaradi pričetka razstave potrebuje montirano in delujočo opremo najkasneje do 31.8.2021.
Opozarjamo, da je naročnik enostransko vsiljuje zgoraj navedeno določilo 5 člena osnutka pogodbe, kar je v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Prav tako gre za gre omenjenem določilu za dispozitivno zakonsko določilo, ki ga stranki ne morete izključiti, sploh pa ne zaradi razlogov na strani naročnika, ki je odgovoren za pravočasno izvedbo javnega naročila. Če je takšno določilo vključeno v pogodbo, je nično.
Glede na navedeno pozivamo, da zbrišete drugi odstavek 5. člena iz osnutka pogodbe, sicer bomo uporabili vsa pravna sredstva.

3)
V 7. členu osnutka pogodbe je med drugim določeno, da Cena vključuje vse elemente in stroške: zavarovanje, dostava, davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila in izvedbe na lokaciji izvedbe slovenskega paviljona v Dubaju (ZAE).
Glede na izkušnje, ki jih ima naročnik pri izvedbi del v Dubaju, prosimo naročnika, da definira, kateri so še (kakršni koli) stroški, povezani s predmetom javnega naročila in izvedbe na lokaciji izvedbe slovenskega paviljona v Dubaju (ZAE), ki bodo bremenili naročnika. Ne moremo prevzeti riziko plačila stroškov, ki so poznani naročniku, pa jih ne definira in navede v pogodbo, kateri točno ti stroški so. Ponudbeno ceno je mogoče oblikovati samo, kadar je ponudniku poznano, katere stroške mora vključiti v ponudbeno ceno.
Sprašujemo, ali so v ponudnikovi ceni vključeni tudi stroški carinskih dajatev ter lokalnega davka v ZAE?

4)
V 8. členu osnutka pogodbe je določeno, da bo izvajalec dela po tej pogodbi, vezana na dobavo in montažo opreme, obračunal na osnovi enotnih cen iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvedenih količinah po podpisu primopredajnega zapisnika in pridobitev Fitness Operation Certificate (FOC) s strani organizatorja. Podpisan primopredajni zapisnik in pridobljen Fitness Operation Certificate je podala za izdajo računa.

Opozarjamo, da plačilo opravleni del ne more biti vezano na izdajo certifikata s strani državnih organov. Fitness Operation Certificate namreč izdaja uradni organ/institucija države ZAE in ni vezan na samo izvršitev pogodbenih del, pač pa na postopek reguliran s strani države ZAE. Zato je nesprejemljivo, da je plačilo vezano na izdajo certifikata, saj izvajalec nima nobenega vpliva na rok, v katerem bo certifikat izdan.

Glede na navedeno pozivamo, da se 8 člen spremeni in izvajalec dela obračunava z izstavitvijo mesečne situacije na osnovi enotnih cen iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvedenih količinah.

5)
Ali je storitev nadzora vključena v ponudnikovo ceno? Ali bo ponudnik moral izvajati storitev nadzora oziroma ali je ta storitev vključena v ponudnikovo ceno?

6)
Ali bo naročnik sklenil pogodbo za izvedbo nadzora z lokalnim nadzornikom v ZAE, ki bo izvajal storitve nadzora na objektu?


ODGOVOR


ODGOVOR
1.. Rok 31.8.2021 je bistvena sestavina pogodbe, saj se razstava prične 1.10.2021, kar pomeni, da zamuda pri montaži opreme pomeni, razen v primerih, ko je sprememba roka skladno z določilom 95. člena ZJN-3 in sodno prakso Vrhovnega sodišča RS in Sodišča EU opravičljiva, ni dopustna.
Izvajalec mora vsa dela, vezana na dobavo in montažo po pogodbi izvesti do 31.8.2021, kar jasno in natančno izhaja iz Navodil ponudnikom.
Ponudnik mora skladno z Navodili ponudnikom pogodbo podpisati najkasneje v roku 8 dni po posredovanju, v roku 5 po podpisu pogodbe pa bosta strani dorekli terminski plan dela, pri čemer se bo upoštevalo, dejstvo, da mora biti končni primopredajni zapisnik sprejet najkasneje do 31.8.2021. Naročnik meni, da so roki jasno določeni.

2. Naročnik ne bo spremenil določila, saj v kolikor bo prišlo do zamika pogodbenih rokov (iz razloga, ker bo v Sloveniji epidemija) in oprema do roka ne bo montirana (v ZAE), je pogodba zanj brez pomena, saj opremo potrebuje za delovanje paviljona. Kot že rečeno, predstavlja 31.8.2021 bistveno sestavino pogodbe.

3.Ponudnik je dolžan preučiti tako potrebe naročnika, definirane v Navodilih ponudnikov, popisih, kakor tudi dokumentih organizatorja, ki so sestavni del dokumentacije, oziroma so javno dostopni. V poglavju 10. je jasno definirano, kaj se mora upoštevati pri izračunu ponudbene cene ter dejstvo, da so cene na enoto mere fiksne. Naročnik meni, da je jasno določil obseg in elemente ponudbene cene.

DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo države, kjer se šteje da je kraj obdavčitve opravljene dobave blaga oziroma storitve. DDV se bo obračunaval glede na kraj opravljanja storitve oz. gradnje za vsako transakcijo posebej
Skladno s pravili organizatorja, ki so navedena v Logistics and Customs Guide je naročnik izvzet iz obveze plačila carine. Razpisana dobava blaga in storitev ni predmet carinskih dajatev.

4. Naročnik pogodbenih zahtev ne bo spreminjal.

5. Naročnik zagotavlja nadzor vezan na izvrševanje pogodbe in spoštovanje zahtev slovenske zakonodaje, medtem ko mora izvajalec na lastne stroške in udeležbo poskrbeti za skladnost izvršenih del skladno z zakonodajo ZAE in pravili organizatorja.


Datum objave: 19.05.2021   14:30
VPRAŠANJE
sir/madam,

pls change payment conditions on the monthly payment instead of payment after FOC. FOC is not in the hand of the provider.
otherwiese provider must calculate also cost of the financing and other risks which will be a big amount.


kind regards

ODGOVOR


Contracting authority will not change contracting request.Datum objave: 19.05.2021   14:30
VPRAŠANJE
Dear SIrs,

pls upload also contract proposal in english language.


thanks.

ODGOVOR


Contract proposal is a part of procurement documentation, page 42 and followed

Datum objave: 19.05.2021   14:31
VPRAŠANJE
hello,

please define time duration for the project in days after the contract will be signed. we suggest on at least 3 months for the execution.

Best regards.

ODGOVOR


The Provider undertakes to commence the execution of works as soon as possible after the receipt of the concluded Contract and to complete them by 31 August 2021 at the latest

Datum objave: 19.05.2021   14:31
VPRAŠANJE
hello,

pls extend the time for open questions on the portal

thx

ODGOVOR

No, SPIRIT will not prolong time open for questions.

Datum objave: 19.05.2021   14:32
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo na pomanjkljivost člena 17 v pogodbi o Dobavi in montaži opreme za ponudnike , ki oddajajo ponudbo za sklop 4.
Opozarjamo, da gre za izredno drago in specifično opremo, katere prevoz, postavitev in zagon predstavljajo
relativno velik odstotek celotne ponudbene vrednosti. Trdno smo prepričani in vsi si želimo, da se projekt izpelje po prvotnem planu.
Kljub temu menimo, da je s strani naročnika potrebno razumevanje te problematike.
Zato pozivamo naročnika, da v kolikor razstava in posledično pogodba predčasno prenehata, izvajalcu poleg mesečnega najema prizna tudi sorazmerni delež stroškov prevoza, postavitve in zagona.


ODGOVOR


Naročnik pogodbenih določil ne spreminja in v kolikor se razstava predčasno konča ponudnik ni upravičen do plačila stroškov prevoza, nastanitve in zagona. Navedeno tveganje naj ponudniki skladno z lastno poslovno politiko vključijo v ponudbeno ceno.Datum objave: 19.05.2021   14:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Predlog spremembe - vzorec pogodbe za SKLOP 4., 11. člen:

"Za vsako uro delovanja paviljona, ko najeta oprema ne deluje zaradi okvare in zaradi tega ni mogoče nemoteno in načrtovano izvajati programa razstave mora izvajalec plačati 1% mesečnega pavšala brez DDV kot pogodbeno kazen."

Definirana pogodbena kazen je nezorazmerno visoka. Predlagamo naslednje;

"Za vsako uro delovanja paviljona, ko najeta oprema ne deluje zaradi okvare in zaradi tega ni mogoče nemoteno in načrtovano izvajati programa razstave mora izvajalec plačati 100,00 EUR brez DDV kot pogodbeno kazen."

Prosimo za potrditev.


ODGOVOR


Pravila OZ, niti pravna praksa DKOM ne omejujeta višine pogodbene kazni navzgor. Kot izhaja iz ustaljene pravne prakse DKOM (npr. 018-175/2016: »Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, je odločitev o tem, ali bodo sodelovali v postopku oddaje javnega naročila in v primeru predložitve najugodnejše ponudbe sklenili pogodbeno razmerje v vsebini, kot jo je določil naročnik, lastna odločitev vsakega gospodarskega subjekta, pri čemer je potrebno poudariti, da so vsi gospodarski subjekti v enakem položaju, saj sporna pogodbena določila enako zavezujejo vse ponudnike. Vsi ponudniki so namreč jasno in vnaprej seznanjeni, kako namerava ravnati naročnik v primeru, če bodo kršili pogodbena določila. Ali in kako bodo posamezni gospodarski subjekti takšno tveganje vključil v ponudbeno ceno, pa je lastna odločitev vsakega izmed njih.«

Naročnik pogodbenega določila ne bo spremenil.


Datum objave: 19.05.2021   14:34
VPRAŠANJE
Zdravo,

Pošiljamo vam sledeča vprašanja:

Ali obstajajo kakršne koli WIR (Work Inspection Request) zahteve in postopki, ki morajo biti izvedene in zagotovljene s strani ponudnika?

V objavljenih smernicah »Environmental Assurance Standards« prosimo podrobneje opredelite naloge ponudnika. Katere standarde mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?

V objavljenih smernicah »Health and Safety Assurance Standards R4« podrobneje opredelite naloge ponudnika. Katere standarde mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?
V objavljenih smernicah »Insurance Guide« podrobneje opredelite naloge ponudnika. Katere zahteve mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?
V objavljenih smernicah »Logistics and Customs Guide« podrobneje opredelite naloge ponudnika. Katere zahteve mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?
V objavljenih smernicah »Self-Build Pavilions Delivery Guide« natančneje določite naloge ponudnika. Katere zahteve mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?
V objavljenih smernicah »Self-Build Pavilions Guide« natančneje določite naloge ponudnika. Katere zahteve mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?
V objavljenih smernicah »Worker Welfare Minimum Assurance Standards_R4« podrobneje opredelite naloge ponudnika. Katere zahteve mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?

Za luč po poziciji S.9.0.4 je nemogoče razviti in zagotoviti svetilko po meri in pravočasno pridobiti končna potrdila za javno uporabo. Ali lahko ponudnik ponudi in dobavi podobno standardno samostoječo svetilko z vsemi zahtevanimi certifikati? Prosim potrdite.

Za pozicijo P.E.1.b prosim pojasnite požarno odpornost materiala zavese.

Za pozicijo P.E.8 prosim podrobneje razložite podrobnosti zavese: material, pritrditve itd.


ODGOVOR

Ali obstajajo kakršne koli WIR (Work Inspection Request) zahteve in postopki, ki morajo biti izvedene in zagotovljene s strani ponudnika?
V objavljenih smernicah »Environmental Assurance Standards« prosimo podrobneje opredelite naloge ponudnika. Katere standarde mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?
V objavljenih smernicah »Health and Safety Assurance Standards R4« podrobneje opredelite naloge ponudnika. Katere standarde mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?

V objavljenih smernicah »Insurance Guide« podrobneje opredelite naloge ponudnika. Katere zahteve mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?
V objavljenih smernicah »Logistics and Customs Guide« podrobneje opredelite naloge ponudnika. Katere zahteve mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?
V objavljenih smernicah »Self-Build Pavilions Delivery Guide« natančneje določite naloge ponudnika. Katere zahteve mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?
V objavljenih smernicah »Self-Build Pavilions Guide« natančneje določite naloge ponudnika. Katere zahteve mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?
V objavljenih smernicah »Worker Welfare Minimum Assurance Standards_R4« podrobneje opredelite naloge ponudnika. Katere zahteve mora zagotoviti ponudnik? Katero poglavje mora biti vključeno v ceno ponudnika?

ODGOVOR: Vse zahteve organizatorja in države organizatorke , ki so potrebni za učinkovito izvršitev pogodbenih obveznosti mora izvajalec preučiti in jim pri izvedbi slediti, hkrati pa v celoti izvajalec sam nosi te stroške in ni upravičen do nobenih dodatnih plačil iz tega naslova.

Za luč po poziciji S.9.0.4 je nemogoče razviti in zagotoviti svetilko po meri in pravočasno pridobiti končna potrdila za javno uporabo. Ali lahko ponudnik ponudi in dobavi podobno standardno samostoječo svetilko z vsemi zahtevanimi certifikati? Prosim potrdite.

Naročnik tehnične zahteve ne spreminja.

Za pozicijo P.E.1.b prosim pojasnite požarno odpornost materiala zavese.

Zavese morajo biti v skladu z lokalnimi zahtevami organizatorja in države gostiteljice, preučitev zahtev in zadovoljitev le-teh mora biti vključena v ceno na enoto mere.


Za pozicijo P.E.8 prosim podrobneje razložite podrobnosti zavese: material, pritrditve itd.

Naročnik je podal eksakten opis zavese, tako podatke o materialu, pritrditvi.
Datum objave: 19.05.2021   14:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno Vas prosimo, da čas za vprašanja na portalu podaljšate do 17.5.2021, saj so v ZAE zaradi Ramadana in Eid al-Fitr do 16.5.2021 prazniki.

Končni rok za oddajo ponudbe ostane nespremenjen, kot določeno 27.5.2021. V nasprotnem primeru ne bo dovolj časa za dobavo in izvedbo do določenega končnega roka.

Se zahvaljujemo.


ODGOVOR


Naročnik ne bo spreminjal določenih rokov.

Datum objave: 19.05.2021   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V kolikor ponudnik kandidira za vse 4 razpisane sklope, ali lahko predloži le eno garancijo za resnost ponudbe v višini 37.900 EUR, v garanciji pa se sklicuje na na javni razpis na sledeči način (OSNOVNI POSEL): »Obveznosti naročnika iz njegove ponudbe za izvedbo storitev, dobava, montaža in najem okoljsko manj obremenjujoče opreme za slovenski paviljon na EXPO 2020 Dubaj objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN 02725/2021 v sklopu 1,2,3 in 4 Skladno z navedenim razpisom je naročnik zavarovanja resnosti svoje ponudbe na predmetnem razpisu, dolžan upravičencu predložiti garancijo za resnost ponudbe.

2. V 11. členu osnutka pogodbe je določena pogodbena kazen, ki se obračuna v primeru zamude v višini 2% od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Kazen navzgor ni omejena, Naročnik pa ima pravico zaračunati tudi vso škodo, ki bi mu nastala zaradi zamude, in sicer kot razliko med dejansko škodo in obračunano kazen za zamudo. Četudi je za naročnika pravočasna izvedba ključnega pomena, ima določena višina pogodbene kazni elemente oderušta in celo odvračevalni učinek, ki bi odvrnil oddajo ponudb vseh zainteresiranih ponudnikov, ki bi sicer imeli interes oddaje ponudb na razpisu. Poudarjamo, da bi naročnik moral pri oblikovanju pogodbenih določil, še zlasti višine pogodbenih kazni, upoštevati temeljna načela obligacijskega prava. Eno izmed temeljnih načel je načelo enake vrednosti vzajemnih dajatev, ki je neposredno povezano tudi z načelom vestnosti in poštenja.
Predlagamo, da se v 11. člen doda odstavek, ki navzgor omeji pogodbeno kazen za zamudo na 10% pogodbene vrednosti, kar je tudi skladno s slovensko sodno prakso.

3. Ponudbene cene, kot to veleva razpis, morajo biti neto brez DDV in brez lokalnega ZAE davka. Prosimo za pojasnilo, kako je s povračilom davka na dodano vrednost, ki nam ga bodo zaračunali lokalni podizvajalci za dobava blaga in opravljanje storitev (5%), saj je za povračilo davka potrebno pridobiti davčno številko v ZAE.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

1. Ponudnik, ki oddaja ponudbo, mora za vsak sklop posebej oddati ločeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

2. Pravila OZ, niti pravna praksa DKOM ne omejujeta višine pogodbene kazni navzgor. Kot izhaja iz ustaljene pravne prakse DKOM (npr. 018-175/2016: »Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, je odločitev o tem, ali bodo sodelovali v postopku oddaje javnega naročila in v primeru predložitve najugodnejše ponudbe sklenili pogodbeno razmerje v vsebini, kot jo je določil naročnik, lastna odločitev vsakega gospodarskega subjekta, pri čemer je potrebno poudariti, da so vsi gospodarski subjekti v enakem položaju, saj sporna pogodbena določila enako zavezujejo vse ponudnike. Vsi ponudniki so namreč jasno in vnaprej seznanjeni, kako namerava ravnati naročnik v primeru, če bodo kršili pogodbena določila. Ali in kako bodo posamezni gospodarski subjekti takšno tveganje vključil v ponudbeno ceno, pa je lastna odločitev vsakega izmed njih.«
Naročnik pogodbenega določila ne bo spremenil.
3. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo države, kjer se šteje da je kraj obdavčitve opravljene dobave blaga oziroma storitve. DDV se bo obračunaval glede na kraj opravljanja storitve oz. gradnje za vsako transakcijo posebej .

Datum objave: 19.05.2021   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali se za sklope od 1- 4 lahko reference izkazuje z nominiranim podizvajalcem? Vljudno prosimo za potrditev.

V pogodbenih določilih je naveden Pogoj za plačilo prve mesečne najemnine (od 1.10.2021 do 31.10.2021) in sicer: priložen primopredajni zapisnik in izdan Fitness Operation Certificate (FOC) s strani organizatorja. Ker je pridobitev FOC v domeni naročnika, ponudnik na terminsko pridobitev nima vpliva. Amortizacijski stroški najema opreme pa pri tem nastajajo. Predlagamo, da se pogoj FOC za najem opreme in plačilo najemnine briše, v kolikor bo na paviljonu oprema dobavljena in prevzeta.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR


Ponudnik se lahko skladno z določilom 81. člena ZJN-3 lahko sklicuje na kapacitete drugih subjektov.
Tako lahko strokovno sposobnost izkaže tudi preko sposobnosti partnerjev ali podizvajalcev, ki pa morajo biti v primeru, da se preko njih izkazuje tehnična sposobnost nominirani. Kot jasno izhaja iz Navodil ponudinkom mora biti dajalec reference dejanski izvajalec del.

Naročnik pogodbenih pogojev ne bo spreminjal.


Datum objave: 19.05.2021   14:37
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,
Please find our questions below:
1. Is there any WIR request and process mandatory to be managed by the provider?
2. For the published guide »Environmental Assurance Standards« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
3. For the published guide »Health and Safety Assurance Standards R4« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
4. For the published guide »Insurance Guide« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
5. For the published guide »Logistics and Customs Guide« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
6. For the published guide »Self-Build Pavilions Delivery Guide« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
7. For the published guide »Self-Build Pavilions Guide« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
8. For the published guide »Worker Welfare Minimum Assurance Standards_R4« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
9. For the light S.9.0.4 it is impossible to develop custom made lamp and obtain final certificates for a public use on time. Provider can offer similar standard self standing lamp with all required certificates. Please confirm.
10. For the position P.E.1.b please clarify fire resistance of the curtain material.
11. For the position P.E.8 please explain in more details curtain detail: material, fixations, etc
Kind regards!


ODGOVOR


Dear Sir or Madam,
Please find our questions below:
1. Is there any WIR request and process mandatory to be managed by the provider?
2. For the published guide »Environmental Assurance Standards« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
3. For the published guide »Health and Safety Assurance Standards R4« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
4. For the published guide »Insurance Guide« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
5. For the published guide »Logistics and Customs Guide« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
6. For the published guide »Self-Build Pavilions Delivery Guide« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
7. For the published guide »Self-Build Pavilions Guide« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?
8. For the published guide »Worker Welfare Minimum Assurance Standards_R4« please define provider tasks in more details. What is the provider scope? Which chapter must be included in the provider price?

Vse zahteve organizatorja in države organizatorke, ki so potrebni za učinkovito izvršitev pogodbenih obveznosti mora izvajalec preučiti in jim pri izvedbi slediti, hkrati pa v celoti izvajalec sam nosi te stroške in ni upravičen do nobenih dodatnih plačil iz tega naslova.
All requirements of the organizer and the organizing country, which are necessary for the effective execution of contractual obligations, must be considered by the contractor and followed in the implementation, while the contractor bears these costs in full and is not entitled to any additional payments under this title.

9. For the light S.9.0.4 it is impossible to develop custom made lamp and obtain final certificates for a public use on time. Provider can offer similar standard self standing lamp with all required certificates. Please confirm.
No.
10. For the position P.E.1.b please clarify fire resistance of the curtain material.
Look at aready published answer.

11. For the position P.E.8 please explain in more details curtain detail: material, fixations, etc
Kind regards!

Look at aready published answer.


Datum objave: 24.05.2021   08:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v zvezi z razpisno dokumentacijo vam spodaj zastavljamo sledeča vprašanja:

1. Pozicija N.E.2 VRATA DVIGALA/SEKUNDARNA VRATA :
ANG: a. pls confirm if doors infront of the elevator can be installed as per the current design. As per our practice doors can not be located on the vacuation route.
b. Has that drawing been agreed with Dubai South and Dubai Civil Defence?
c.  Is there an electrical wire installed? If yes, pls send us wiring connection drawings.
d. Has building receive BCC according to that design solution? Please confirm
SLO: a. Prosimo za potrditev, da se vrata pred dvigalom lahko montira, kot je navedeno v trenutnih shemah. Po naših izkušnjah vrata ne morejo biti locirana na območju evakuacijske poti.
b. Je shema za zgoraj navedeno točko potrjena s strani "Dubai South" in "Dubai Civil Defence"? Prosimo za potrditev.
c. Ali so elektro instalacije izvedene? Če so, prosimo pošljite elektro načrte.
d. Ali ste pridobili za objekt BCC (Building Completion Certificate) na podlagi predlošenih shem. Prosimo za potrditev.

2. Pozicija V.E.14 SENČILA VIP ROLO SCREENI :
ANG: a. Are screens controlled manualy or by the motor?
b. If they are controlled by the mottor pls publish electrical wiring drawings and connection electrical points of the screens?
SLO: a. Ali se senčila upravlja ročno ali mehansko?
b. V primeru, da se jih upravlja mehansko, vas prosimo da predložite elektro načrte povezav za senčila

3. Pozicija V.E.16 VELIKA KLUBSKA MIZICA:
ANG: a. Please send us detail EXPO design of the EXPO logo/dome for the glass ball. Pls confirm that that provider can use the same EXPO design and that there are the Client has the author rights to copy EXPO logo design.
SLO: a. Prosimo predložite detaljno zasnove EXPO logotipa/kupole za stekleno ploščo. Prosimo za potrditev, da ponudnik sme uporabiti predložen EXPO logotip in da ima naročnik avtorske pravice za kopiranje zasnove logotipa EXPO.

ANG: 4. Is there any special fire resistance requirements regarding kitchen hood? If yes, define them and pls define if there are special certificates need from Dubai Civil Defence?
SLO: 4. Ali mora ponudnik zagotoviti kakšne posebne zahteve glede požarne odpornosti kuhinjske nape. Če da, prosimo opredelite zahtevana potrdila in certifikate izdana s strani "Dubai Civil Defence"

ANG: 5. Has cables for audi and video equipment alrerady installed on the pavillion or provider needs to install it? Pls define all type and technical infromation about the cables.  
SLO: 5. So električni kabli za avdio in video opremo že montirani na paviljonu ali jih mora dobaviti in montirati ponudnik? Prosimo predložite tehnično specifikacijo električnih kablov in tip kablov.

ANG: 6. Has EXPO confirmed entire design drawings and all included equipment included in the tender. Please confirm.
SLO: 6. Je organizator EXPO potrdil celotno projektno dokumentacijo opreme in specifikacijo razpisane opreme, ki je predmet predmetnega razpisa? Prosimo za potrditev.

ANG: 7. Position V.E.20 DECORATIVE TIMBER SLATS  is there any special fire rated paint needed to be used. Pls define the paint or confirm that is not needed.
SLO: 7. Pozicija V.E.20 OKRASNE LETVE NA FASADI Ali je potrebno pri izvedbi okrasnih letev na fasadi uporabiti kakšno barvo / premaz? Če da, prosimo navedite tip barve / premaza.

8. Pozicija P.E.12 ZASTAVNI DROGOVI
ANG: Please define structural execution drawing and  shop drawings for the reinforcement and entire foundation and pole for the flags.
SLO: Prosimo objavite konstrukcijske izvedbene načrte in delavniške risbe za temeljenje in zastavni drog.

ANG: 9. Please extend final deadline for the project finish until 30.9.2021. there is impossible to deliever all equipment before sue to COVID 19 time and difficulties in the international logistic.
SLO: 9. Prosimo za podaljšanje končnega roka izvedbe na 30.09.2021. ne moremo zagotoviti dobave opreme do navedenega roka 31.8.2021 zaradi trenutnih razmer pandemije COVID 19 in težke situacije v mednarodni dobavni verigi in logistiki.

ANG: 10. Who is importer for the goods in the UAE?
SLO: 10. Kdo je uvoznik opreme v UAE?

ANG: 11. Please publish entire Bill of Quantities in English language for the kitchen technology.
SLO: 11. Prosimo objavite celoten popis 4SK kuhinje v angleškem jeziku

ANG: 12. For all curtains pls define fire resistance ratio and requested certificates.
SLO: 12. Za vse zavese po poisu prosimo navedite zahtevano požarno odpornost in zahtevana potrdila.

ANG: 13. For the position VENTILATORJI  pls confirm that electrical wiring is already done or provider must installed the wiring as well? Pls send instalation and additional electrical drawing with connecting point where ventilators will be installed.
SLO: 13. Za pozicijo VENTILATORJI prosimo za potrditev, da so izvedene elektro instalacije za priklop ventilatorjev ali mora ponudnik izvesti elektro dovodne kable sam? Prosimo objavite tudi načrte obstoječih elektro instalacij s priključnimi mesti za ventilatorje.

ANG: 14. For the position IZDELAVA INTARZIJE  pls publish additional shop drawings of the stone wtih letters, photos of the cuurent installed stone. It is a big risk to match receesed letters in the stone and stainless stell letters. Pls confirm if silver processed paint can be used instead.
SLO: 14. Za pozicijo IZDELAVA INTARZIJE prosimo objavite dodatno projektno dokumentacijo delavniške risbe izdelanega kamna s črkami, slike izvedenega kamna. Veliko tveganje predstavlja ujemanje vgraviranih črk in oblik v kamnu z ujemanjem nerjavečih insertov. Ali je mogoča izvedba s srebrenjem oz barvanjem vgraviranih črk?

ANG: 15. Please organize a site visit for the providers.
SLO: 15. Prosimo za organizacijo ogleda paviljona na lokaciji.

ANG: 16. V.E.14 SUNSCREENS ROLLER BLINDS can be offered manually oeprated?
SLO: 16. V.E.14 SENČILA VIP ROLO SCREENI lahko ponudnik ponudi v izvedbi, ki zagotavlja ročno upravljanje?

ANG: 17. In the design package drawings there are stated several architects: STUDIO PIRSS d.o.o. and UMETNIŠKO USTVARJANJE. Who is main designer? Are stated Architects architects with legal ability to design in UAE or provider must have local Architect of record for final design and shop drawings? Do provider needs to calculate cos tof local Architect of record in the price? Please confirm.
SLO: 17. V načrtih razpisne dokumentacije sta navedena dva arhitekturna biroja: STUDIO PIRSS d.o.o. in UMETNIŠKO USTVARJANJE. Kateri je imenovan kot glavni projektant? Morata imeti imenovana/nominirana arhitekta dovoljenje/registracijo za izvajanje storitev v ZAE v skladu z veljavno zakonodajo v ZAE ali imenujeta lokalnega arhitekta za izdelavo projektne dokumentacije in delavniške dokumentacije. Ali mora izbrani ponudnik izvesti in v ponudbeni ceni vključiti kakršnekoli storitve projektiranja in svetovanja iz naslova "Architect of records" lokalnih arhitekturnih birojev v ZAE?

ANG: 18. Do provider needs to offer an design or consultation service included in the offer price as per local any requirmenet or regulative?
SLO: 18. Ali mora ponudnik ponuditi storitve načrtovanja ali posvetovanja, vključene v ponudbeno ceno, v skladu z lokalnimi zahtevami ali predpisi?

ANG: 19. Kitchen hood: please confirm that BONPET system is defined as per local standards and regulatives on the field of fire fightening and has all confirmation and certificates from Dubai Civil Defence.
SLO: 19. Kuhinjska napa: prosimo potrdite, da je sistem BONPET opredeljen v skladu z lokalnimi standardi in predpisi na področju gašenja požarov ter ima vsa potrdila in potrdila Dubajske civilne obrambe.

ANG: 20. Do participant has all permits and confirmation for the published design and published scope of the works in the tender from local authorities?  
SLO: 20. Ali ima udeleženec vsa dovoljenja in potrditve za objavljeno zasnovo in objavljeni obseg del na razpisu od lokalnih oblasti?

ANG: 21. Position N.E.7 PRODINIKI NA SERVISNI STREHI please confirm that existing object can be resistant from the additional load / pebbles self weight from the structural point of view.
SLO: 21. Za pozicijo N.E.7 PRODINIKI NA SERVISNI STREHI prosim potrdite, da je obstoječi predmet s strukturnega vidika odporen na dodatno obremenitev / lastno težo kamenčkov.


ODGOVOR

Pozdravljeni, v zvezi z razpisno dokumentacijo vam spodaj zastavljamo sledeča vprašanja:


. Pozicija N.E.2 VRATA DVIGALA/SEKUNDARNA VRATA :
ANG: a. pls confirm if doors infront of the elevator can be installed as per the current design. As per our practice doors can not be located on the vacuation route.
b. Has that drawing been agreed with Dubai South and Dubai Civil Defence?
c. Is there an electrical wire installed? If yes, pls send us wiring connection drawings. d. Has building receive BCC according to that design solution? Please confirm -da
SLO: a. Prosimo za potrditev, da se vrata pred dvigalom lahko montira, kot je navedeno v trenutnih shemah. Po naših izkušnjah vrata ne morejo biti locirana na območju evakuacijske poti.
Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
b. Je shema za zgoraj navedeno točko potrjena s strani "Dubai South" in "Dubai Civil Defence"? Prosimo za potrditev.
Izvajalec mora na lastne stroške in udeležbo poskrbeti, da bo shema izvedena skladno z zahtevami Dubai South" in "Dubai Civil Defence"

c. Ali so elektro instalacije izvedene? Če so, prosimo pošljite elektro načrte.
Naročnik na spletni strani SPIRIT objavlja elektro načrte.

d. Ali ste pridobili za objekt BCC (Building Completion Certificate) na podlagi predlošenih shem. Prosimo za potrditev.
Da.

2. Pozicija V.E.14 SENČILA VIP ROLO SCREENI :
ANG: a. Are screens controlled manualy or by the motor?
b. If they are controlled by the mottor pls publish electrical wiring drawings and connection electrical points of the screens?
SLO: a. Ali se senčila upravlja ročno ali mehansko? Mehansko
b. V primeru, da se jih upravlja mehansko, vas prosimo da predložite elektro načrte povezav za senčila Naročnik na spletni strani objavlja projekt izvedenih del
Naorčnik objavlja elektro načrte na spletni strani SPIRIT

3. Pozicija V.E.16 VELIKA KLUBSKA MIZICA:
ANG: a. Please send us detail EXPO design of the EXPO logo/dome for the glass ball. Pls confirm that that provider can use the same EXPO design and that there are the Client has the author rights to copy EXPO logo design.
SLO: a. Prosimo predložite detaljno zasnove EXPO logotipa/kupole za stekleno ploščo. Prosimo za potrditev, da ponudnik sme uporabiti predložen EXPO logotip in da ima naročnik avtorske pravice za kopiranje zasnove logotipa EXPO. Zaprosila SPIRIT za odgovor.
Izvajalec izdela detaljno zasnovo - delavniško skico.

ANG: 4. Is there any special fire resistance requirements regarding kitchen hood? If yes, define them and pls define if there are special certificates need from Dubai Civil Defence?
SLO: 4. Ali mora ponudnik zagotoviti kakšne posebne zahteve glede požarne odpornosti kuhinjske nape. Če da, prosimo opredelite zahtevana potrdila in certifikate izdana s strani "Dubai Civil Defence" Kuhinjska napa mora ustrezati vsem zahteam organizatorja in države članice.

ANG: 5. Has cables for audi and video equipment alrerady installed on the pavillion or provider needs to install it? Pls define all type and technical infromation about the cables.
SLO: 5. So električni kabli za avdio in video opremo že montirani na paviljonu ali jih mora dobaviti in montirati ponudnik? Prosimo predložite tehnično specifikacijo električnih kablov in tip kablov. Izvajalec mora v ponudbeno ceno vključiti vse stroške, povezane z dobavo in montažo opreme. Na spletni strani SPIRIT je dostopna projektna dokumentacija.

ANG: 6. Has EXPO confirmed entire design drawings and all included equipment included in the tender. Please confirm.
SLO: 6. Je organizator EXPO potrdil celotno projektno dokumentacijo opreme in specifikacijo razpisane opreme, ki je predmet predmetnega razpisa? Prosimo za potrditev.- Organizator je seznanjen s projektno dokumentacijo.

ANG: 7. Position V.E.20 DECORATIVE TIMBER SLATS is there any special fire rated paint needed to be used. Pls define the paint or confirm that is not needed.
SLO: 7. Pozicija V.E.20 OKRASNE LETVE NA FASADI Ali je potrebno pri izvedbi okrasnih letev na fasadi uporabiti kakšno barvo / premaz? Če da, prosimo navedite tip barve / premaza. Tip barve določa izvajalec, kot pa izhaja iz projekta notranje opreme se mora barva ujemati s tlakom.


8. Pozicija P.E.12 ZASTAVNI DROGOVI
ANG: Please define structural execution drawing and shop drawings for the reinforcement and entire foundation and pole for the flags.
SLO: Prosimo objavite konstrukcijske izvedbene načrte in delavniške risbe za temeljenje in zastavni drog.-
Lokacijo drogov določi naročnik, ponudnik pa mora pripraviti načet za postavitev drogov ter le-to izvesti, vse v ceni na enoto mere, ki jo bo za to postavko določil v ponudbi.

ANG: 9. Please extend final deadline for the project finish until 30.9.2021. there is impossible to deliever all equipment before sue to COVID 19 time and difficulties in the international logistic.
SLO: 9. Prosimo za podaljšanje končnega roka izvedbe na 30.09.2021. ne moremo zagotoviti dobave opreme do navedenega roka 31.8.2021 zaradi trenutnih razmer pandemije COVID 19 in težke situacije v mednarodni dobavni verigi in logistiki.
Naročnik ne spreminja končnega roka za izvedbo del.

ANG: 10. Who is importer for the goods in the UAE?
SLO: 10. Kdo je uvoznik opreme v UAE?
Uvoznik opreme je Paviljon RS, vse stroške povezane z uvozom nosi izvajalec.

ANG: 11. Please publish entire Bill of Quantities in English language for the kitchen technology.
SLO: 11. Prosimo objavite celoten popis 4SK kuhinje v angleškem jeziku-
V kolikor ponudnik ne razume uradnega jezika naročnika, naj si besedilo prevede.

ANG: 12. For all curtains pls define fire resistance ratio and requested certificates.
SLO: 12. Za vse zavese po poisu prosimo navedite zahtevano požarno odpornost in zahtevana potrdila.- Zavese morajo biti v skladu z lokalnimi zahtevami organizatorja in države gostiteljice, preučitev zahtev in zadovoljitev le-teh mora biti vključena v ceno na enoto mere.

ANG: 13. For the position VENTILATORJI pls confirm that electrical wiring is already done or provider must installed the wiring as well? Pls send instalation and additional electrical drawing with connecting point where ventilators will be installed.
SLO: 13. Za pozicijo VENTILATORJI prosimo za potrditev, da so izvedene elektro instalacije za priklop ventilatorjev ali mora ponudnik izvesti elektro dovodne kable sam? Prosimo objavite tudi načrte obstoječih elektro instalacij s priključnimi mesti za ventilatorje.- Naročnik je objavil projektno dokumentacijo s katero razpolaga, ponudnik pa mora na lastne stroške zagotoviti vsa potrebna ravnanja za priklop ventilatorjev. Iz naslova montaže ponudnik ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

ANG: 14. For the position IZDELAVA INTARZIJE pls publish additional shop drawings of the stone wtih letters, photos of the cuurent installed stone. It is a big risk to match receesed letters in the stone and stainless stell letters. Pls confirm if silver processed paint can be used instead.
SLO: 14. Za pozicijo IZDELAVA INTARZIJE prosimo objavite dodatno projektno dokumentacijo delavniške risbe izdelanega kamna s črkami, slike izvedenega kamna. Veliko tveganje predstavlja ujemanje vgraviranih črk in oblik v kamnu z ujemanjem nerjavečih insertov. Ali je mogoča izvedba s srebrenjem oz barvanjem vgraviranih črk?
Iz vprašanja ni jasno na katero pozicijo se nanaša , zato naročnik ne more podati odgovora.

ANG: 15. Please organize a site visit for the providers.
SLO: 15. Prosimo za organizacijo ogleda paviljona na lokaciji.- Naročnik omogoča ogled paviljona ob predhodnem naročilu na kontakt: matic.volk@gov.si

ANG: 16. V.E.14 SUNSCREENS ROLLER BLINDS can be offered manually oeprated?
SLO: 16. V.E.14 SENČILA VIP ROLO SCREENI lahko ponudnik ponudi v izvedbi, ki zagotavlja ročno upravljanje? Ne, ročno upravljanje ni mogoče.

ANG: 17. In the design package drawings there are stated several architects: STUDIO PIRSS d.o.o. and UMETNIŠKO USTVARJANJE. Who is main designer? Are stated Architects architects with legal ability to design in UAE or provider must have local Architect of record for final design and shop drawings? Do provider needs to calculate cos tof local Architect of record in the price? Please confirm.
SLO: 17. V načrtih razpisne dokumentacije sta navedena dva arhitekturna biroja: STUDIO PIRSS d.o.o. in UMETNIŠKO USTVARJANJE. Kateri je imenovan kot glavni projektant? Morata imeti imenovana/nominirana arhitekta dovoljenje/registracijo za izvajanje storitev v ZAE v skladu z veljavno zakonodajo v ZAE ali imenujeta lokalnega arhitekta za izdelavo projektne dokumentacije in delavniške dokumentacije. Ali mora izbrani ponudnik izvesti in v ponudbeni ceni vključiti kakršnekoli storitve projektiranja in svetovanja iz naslova "Architect of records" lokalnih arhitekturnih birojev v ZAE? Da, v ponudbeno ceno morajo biti vključene storitve projektiranja in svetovanja iz naslova "Architect of records" lokalnih arhitekturnih birojev v ZAE. Izvajalec ni upravičen do dodatnih plačil.

ANG: 18. Do provider needs to offer an design or consultation service included in the offer price as per local any requirmenet or regulative?
SLO: 18. Ali mora ponudnik ponuditi storitve načrtovanja ali posvetovanja, vključene v ponudbeno ceno, v skladu z lokalnimi zahtevami ali predpisi? V ponudbeni ceni morajo biti vključeni vsi stroški potrebni za popolno dokončanje del.

ANG: 19. Kitchen hood: please confirm that BONPET system is defined as per local standards and regulatives on the field of fire fightening and has all confirmation and certificates from Dubai Civil Defence.
SLO: 19. Kuhinjska napa: prosimo potrdite, da je sistem BONPET opredeljen v skladu z lokalnimi standardi in predpisi na področju gašenja požarov ter ima vsa potrdila in potrdila Dubajske civilne obrambe.
Ponudnik mora ponuditi opremo (kuhinjsko napo), ki izpolnjuje vse zahteve organizatorja in lokalnih predpisov ter le-to vključiti že v prvotni ponudbeni ceni artikla.

ANG: 20. Do participant has all permits and confirmation for the published design and published scope of the works in the tender from local authorities?
SLO: 20. Ali ima udeleženec vsa dovoljenja in potrditve za objavljeno zasnovo in objavljeni obseg del na razpisu od lokalnih oblasti? Vse zahteve organizatorja in države organizatorke, ki so potrebni za učinkovito izvršitev pogodbenih obveznosti mora izvajalec preučiti in jim pri izvedbi slediti, hkrati pa v celoti izvajalec sam nosi te stroške in ni upravičen do nobenih dodatnih plačil iz tega naslova.


ANG: 21. Position N.E.7 PRODINIKI NA SERVISNI STREHI please confirm that existing object can be resistant from the additional load / pebbles self weight from the structural point of view.
SLO: 21. Za pozicijo N.E.7 PRODINIKI NA SERVISNI STREHI prosim potrdite, da je obstoječi predmet s strukturnega vidika odporen na dodatno obremenitev / lastno težo kamenčkov. -V kolikor bi se tekom izvajanja izkazao, da kamne ni mogoče razprostreti po strehi naorčnik te psotavke ne bo naročil.

Datum objave: 24.05.2021   08:19
VPRAŠANJE
Dear Sir,

1. LOT 4: "180 days/6 months presence of one of the participating technicians during installation, execution of technical work SOUND LIGHTS in case of a local concert"
a. Please explain in more details scope of the works, duration of the technician service: how often technicians must be available on the pavilion? How long?
b. What is the pavilion opening time? How many events is planned? What kind of event scenario is planned? Please define the list of the equipment for the planned event which technicians must be aware of?

2. LOT 4: Renting the equipment
a. Must provider include in the offer price also disassembling of the equipment? If yes, when is disassembling planned?
b. What is renting period?
c. Please provide us with the detailed drawings (location, schematic design etc) of the installation of the all audio and video equipment?

3. SHADE OF THE PAVILION ILLUMINATION S 9.1 and ILLUMINATION OF THE GREEN FACADE S 9.2
a. Please send detail drawings of the roof and the facade lights.
b. Please send also connection details of the light installation.
c. Please send synchronisation details between pavilion illumination and facade illumination including programming details?
d. Please define your demands about the illumination: scenarios, time schedule, etc.
e. Please send us all electrical drawings for the entire illumination of the pavilion (daylights, decorative lights, professional lights)

4. PIXEL RGB - GREEN HEARTBEAT LIGHT S 9.3
a. Please send us graphics and schematic design the heart beat?
b. Please explain in more details: is wiring included?
c. Please screens adopted to MAD ix system?
d. Please screens included in the price?

Thank you and best regards.


ODGOVOR


1. LOT 4: "180 days/6 months presence of one of the participating technicians during installation, execution of technical work SOUND LIGHTS in case of a local concert"
a. Please explain in more details scope of the works, duration of the technician service: how often technicians must be available on the pavilion? How long?

Izvajalec mora opremo montirati, jo zagnati in z njo upravljati (vklopi, izklopi, posodobitve in podobno). Izvajalec mora presoditi, koliko osebja potrebuje, da bodo glede na ponujeno opremo v času obratovalnih ur paviljona skrbeli na nemoteno uporabo opreme.

The contractor must install, start up and operate the equipment (switches on, off, updates, etc.). The contractor must assess how many staff he needs to ensure the undisturbed use of the equipment during the operating hours of the pavilion.

b. What is the pavilion opening time? How many events is planned? What kind of event scenario is planned?

The working hours of the pavilion is between 10 am and 10 pm

,
Please define the list of the equipment for the planned event which technicians must be aware of?
Contracting authority can use all rented equipment depending of even.


2. LOT 4: Renting the equipment
a. Must provider include in the offer price also disassembling of the equipment? If yes, when is disassembling planned?

Provider must dismantle and restore the original condition at his own expense no later than 3 months after the end of the exhibition.

b. What is renting period? 6 months.

c. Please provide us with the detailed drawings (location, schematic design etc) of the installation of the all audio and video equipment? Published on a website of SPIRIT.
3. SHADE OF THE PAVILION ILLUMINATION S 9.1 and ILLUMINATION OF THE GREEN FACADE S 9.2
a. Please send detail drawings of the roof and the facade lights.- Published on a website of SPIRIT.
b. Please send also connection details of the light installation. Published on a website of SPIRIT.
c. Please send synchronisation details between pavilion illumination and facade illumination including programming details? Synchronisation must be provided by tenderer.
d. Please define your demands about the illumination: scenarios, time schedule, etc. The proposal must give a tenderer, before using must be confirmed by contracting authority. SPIRIT does not have detailed programme yet.
e. Please send us all electrical drawings for the entire illumination of the pavilion (daylights, decorative lights, professional lights) Published on a website of SPIRIT

4. PIXEL RGB - GREEN HEARTBEAT LIGHT S 9.3
a. Please send us graphics and schematic design the heart beat? Already part of procurement documentation.
b. Please explain in more details: is wiring included? Naročnik na spletni strani objavlja elektro dokumentacijo.
c. Please screens adopted to MAD ix system?
d. Please screens included in the price?
A questions are not specific enough to answer.