Dosje javnega naročila 002728/2021
Naročnik: OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki
Storitve: PREVOZI ŠOLSKIH OTROK V ŠOLSKIH LETIH 2021-2022, 2022-2023 IN 2023-2024
ZJN-3: Odprti postopek

JN002728/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2021
JN002728/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002728/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 084-216066
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228
SI
Železniki
Slovenija
Ana Martinčič
ana.martincic@obcina.zelezniki.si
+386 45000024

Internetni naslovi
https://www.zelezniki.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/396616/RD_-_prevozi_otrok_21-24.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1950
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVOZI ŠOLSKIH OTROK V ŠOLSKIH LETIH 2021-2022, 2022-2023 IN 2023-2024
Referenčna številka dokumenta: JN-1950
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so prevozi šolskih otrok v šolskih letih 2021-22, 2022-23 in 2023-24 po posameznih sklopih.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.304.483,47 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zabrekve - Železniki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Relacija Zabrekve - Železniki, z vmesnimi postajami
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 105.888,90 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Lajše - Železniki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: relacija Lajše - Železniki, z vmesnimi postajami
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 125.970,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Smoleva - Železniki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: relacija Smoleva - Železniki , z vmesnimi postajami
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 125.998,51 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Potok - Železniki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potok - Železniki
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 118.879,21 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Prtovč - Železniki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prtovč -Podlonk- Železniki
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 94.370,14 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: prevozi za Podružnico Davča
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: na območju podružnice Davča
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 158.773,51 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Martinj Vrh - Železniki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Martinj Vrh - Železniki
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 105.678,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Dolenja vas - Železniki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dolenja vas - Železniki z vmesno postajo
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 74.100,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Dražgoše - Železniki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: relacija Dražgoše - Železniki, z vmesno postajo.
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 55.860,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zg. Sorica - Železniki
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: relacija Zg. Sorica - Železniki, z vmesnimi postajami
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Davča - Železniki
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: relacija Davča - Železniki
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 158.773,51 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: prevoz otrok s posebnimi potrebami - OŠ Jela Janežiča, Škofja Loka
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Železniki - Sp. Sorica - Davča -Potok - Zali Log - Železniki Trnje, Železniki Dašnica -Selca - Topolje - Škofja Loka; Železiki - Dražgoše - Železniki, Na Kresu - Škofja Loka;
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 69.383,84 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: prevoz otrok s posebnimi potrebami - Vojkova 74, Ljubljana
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jesenovec - Vojkova 74, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.441,37 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2021   11:01
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2021   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228
Železniki
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.05.2021   10:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. Glede na naravo posla, menimo da je zahteva po izročitvi 3 menic za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti pretirana in bi zadoščala predložena 1 menica naročnika prosimo za spremembo ali pa za obrazložitev, zakaj zahteva 3 menice

2. Naročnik naj točno določi, kolikšno je minimalno število vozil in voznikov, s katerim mora razpolagati ponudnik. Le tako bo naročnik z gotovostjo prepričan, da bo prejel ponudbo ponudnika, ki ima zahtevane kapacitete, hkrati bo prejete ponudbe tudi lažje pregledal z vidika dopustnosti. Točna opredelitev minimalnih zahtev po vozilih in voznikih povečuje transparentnost javnega naročanja, tudi ponudniki bomo vedeli, kakšno kapaciteto moramo zagotoviti, da ne bo dvomov glede priznanja usposobljenosti. V nasprotnem primeru lahko pride do zahtevkov za revizijo, v katerem bodo neuspešni ponudniki zatrjevali, da je izbrani ponudnik preveč optimiziral vožnje in s tem zmanjšal minimalno število vozil in voznikov. Naročnik naj se takšnim zapletom izogne in določi minimalno število vozil in voznikov.

3. Prosimo za pojasnilo in spremembo 10. člena v pogodbi, kjer je zapisano, da bo izvajalec zagotovil toliko vozil in takšno vrsto vozil, da bo zadostil vsem zahtevam naročnika, zlasti v primeru, če bo kapaciteta na avtobusu omejena zaradi Covid-19 ali drugih ukrepov? Menimo, da tega tveganja izvajalec ne more prevzeti.

Hvala.

ODGOVORDatum objave: 11.05.2021   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. Glede na naravo posla, menimo da je zahteva po izročitvi 3 menic za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti pretirana in bi zadoščala predložena 1 menica naročnika prosimo za spremembo ali pa za obrazložitev, zakaj zahteva 3 menice

2. Naročnik naj točno določi, kolikšno je minimalno število vozil in voznikov, s katerim mora razpolagati ponudnik. Le tako bo naročnik z gotovostjo prepričan, da bo prejel ponudbo ponudnika, ki ima zahtevane kapacitete, hkrati bo prejete ponudbe tudi lažje pregledal z vidika dopustnosti. Točna opredelitev minimalnih zahtev po vozilih in voznikih povečuje transparentnost javnega naročanja, tudi ponudniki bomo vedeli, kakšno kapaciteto moramo zagotoviti, da ne bo dvomov glede priznanja usposobljenosti. V nasprotnem primeru lahko pride do zahtevkov za revizijo, v katerem bodo neuspešni ponudniki zatrjevali, da je izbrani ponudnik preveč optimiziral vožnje in s tem zmanjšal minimalno število vozil in voznikov. Naročnik naj se takšnim zapletom izogne in določi minimalno število vozil in voznikov.

3. Prosimo za pojasnilo in spremembo 10. člena v pogodbi, kjer je zapisano, da bo izvajalec zagotovil toliko vozil in takšno vrsto vozil, da bo zadostil vsem zahtevam naročnika, zlasti v primeru, če bo kapaciteta na avtobusu omejena zaradi Covid-19 ali drugih ukrepov? Menimo, da tega tveganja izvajalec ne more prevzeti.

Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

podajamo pojasnila za vaša vprašanja:
1.) Več menic je potrebnih zaradi zahteve naročnika, ker lahko pride tudi kasneje do določene obveznosti (npr. zamudnih obresti), ko je bila menica že vnovčena. Zaradi tega naročnik zahteva 3 menice.
2.) Načeloma je potrebno pri vsakem sklopu eno vozilo in en voznik, le pri sklopu 11 in 12 pa dve vozili in dva voznika.
3.) Ponudnik mora zagotoviti toliko vozil in takšno vrsto vozil, da zadosti trenutnim zahtevam naročnika. V primeru višje sile in spremenjenih ali nepričakovanih okoliščin bo naročnik upošteval 4. člen pogodbe.

Lep pozdrav, Občina Železniki

Datum objave: 11.05.2021   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kot potencialni ponudnik predlagam in prosim:
da naročnik podaljša rok za izročitev menic na 15 dni od podpisa pogodbe in ne na dan podpisa,
da naročnik podaljša rok za obveščanje o spremembi iz 24 na 48 ur (strna 32 razpisne dokumentacije, 11. člen pogodbe),
da podaljša rok plačila računa na 30 dni od prejema računa vezano na določilo iz 25. člena (enako kot velja za obveznost plačila naročnika),
da naročnik s pogodbo opredeli način financiranja prevozov v pogojih višje sile in pogojih spremenjenih okoliščin. Dejstvo je, da obstaja tveganje da bo zaradi omejevanja pandemije v času izvajanja prevozov izdana prepoved izvajanja oz. izvajanje v spremenjenih okoliščinah. Naročniku predlagam, da z v pogodbi opredeli da za čas neizvajanja oz. spremenjenega izvajanja prevzame kritje vseh fiksnih stroškov, razen tistih, ki bi jih eventualno krila država. S tem bo zagotovil vzdržnost pogodbe in delitev tvegan povezanih z pandemijo.

Opozarjam na neusklajenost določil glede načina spreminjanja cene prevozov ( v zadnjem odstavku V. člena Obrazca št. 1 (Ponudba) piše da so cene fiksne do 31. avgusta 2024, v vseh ostalih delih razpisne dokumentacije pa, da se usklajujejo z indeksom rasti življenjskih potrebščin. Prosim tudi za pojasnilo, kako se bo izračunala prva sprememba cene na dan 1.1.2022.
Hvala in lp.

ODGOVORSpoštovani,
podajamo pojasnila za vaša vprašanja:
1.) Naročnik ne bo podaljšal roka za izročitev menic. Menice se običajno podpisujejo istočasno s pogodbo, saj se s tem ponudnik zaveže tudi v pogodbi. Podpisujejo in žigosajo se bianco menice, ki so dostopne v prosti prodaji (knjigarna, pošta), lahko pa jih zagotovi naročnik.
2.) Naročnik ne bo podaljšal roka za obveščanje o spremembi iz 24 ur na 48 ur.
3.) Naročnik ne bo podaljšal roka plačila računa na 30 dni, vezano na določilo iz 25. člena.
4.) Naročnik bo v primeru višje sile in spremenjenih ali nepričakovanih okoliščin upošteval 4. člen pogodbe.
5.) Cene se bodo usklajevale v skladu s spremembo indeksa cen življenjskih potrebščin. Indeks cen življenjskih potrebščin je vsako leto do 25.1. v objavljen v Uradnem listu, kar pomeni, da bo za januar 2022 že znan podatek in se bo lahko upošteval v izračun cene za januar 2022 ob izstavitvi računa. Cena na dan se bo v tem primeru uskladila z indeksom življenjskih potrebščin.

Lep pozdrav, Občina Železniki


Datum objave: 20.05.2021   08:51
VPRAŠANJE
Prosim za objavo ocenjene vrednosti brez DDV še za sklop 10.
Hvala in lp.

ODGOVOR


Ocenjena vrednost brez DDV za sklop 10 znaša: 114.570,00 eur.
Lep pozdrav, Občina Železniki