Dosje javnega naročila 000987/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava Projekta za izvedbo (PZI) in Projekta izvedenih del (PID) za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.940,00 EUR

JN000987/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.02.2021
JN000987/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2021
JN000987/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.05.2021
JN000987/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000987/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 086-223291

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mop@gov.si
+386 14787400
+386 14787400

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava Projekta za izvedbo (PZI) in Projekta izvedenih del (PID) za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2021-2550
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za fazo PZI in PID po izvedenih delih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 127.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71242000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naloge je izdelava Projekta za izvedbo (PZI) in Projekta izvedenih del (PID) za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje, ki obsega: oblikovanje konture terena za gradnjo predvidene gospodarske cone z dvema platojema, izvedbo nepropustne prekrivke, ki bo močno zmanjšala (skoraj preprečila) vdor meteorne vode v umetna nasutja in s tem zelo omejila transport snovi skozi nasute zemljine, zamenjavo dotrajanega odseka vodovoda preko predmetne parcele z novim, ki bo potekal na enaki trasi in niveleti, kot obstoječi (rekonstrukcija odseka vodovoda), monitoring okoljskih parametrov med gradnjo in po njej ter prestavitev vodov Cinkarne Celje d.d. v kineto na jugu parcele 115/1 k.o. Teharje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
1. dodatne reference projektne skupine20

Merilo stroškov:
imeponder
ponudbena cena60

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000987/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 037-092843
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.02.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 430-4/2021
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.04.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
HIDROSVET Projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o.
Kidričeva ulica 25
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
IRGO CONSULTING d.o.o.
Slovenčeva ulica 93
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 264.780,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 127.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2021