Dosje javnega naročila 002715/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-53/21; Izgradnja pločnika ob cesti R1-234/1280 Dole-Šentjur od km 1,320 do km 2,050
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 473.335,42 EUR

JN002715/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.04.2021
JN002715/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2021
JN002715/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.07.2021
JN002715/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Popravek, objavljeno dne 20.07.2021
JN002715/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2021
JN002715/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.06.2022
JN002715/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002715/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000700/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2011
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-53/21; Izgradnja pločnika ob cesti R1-234/1280 Dole-Šentjur od km 1,320 do km 2,050
Referenčna številka dokumenta: 43001-183/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja pločnika ob cesti R1-234/1280 Dole-Šentjur od km 1,320 do km 2,050
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja pločnika ob cesti R1-234/1280 Dole-Šentjur od km 1,320 do km 2,050
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2021   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.05.2021   11:32
VPRAŠANJE
Kot zavarovalnica-garant izdajamo garancije oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe po ZJN. V zvezi s tem prosimo za potrditev, da je garancija/kavcijsko zavarovanje izdana s strani zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom , ki ga izvajamo s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna e-potrditev) in je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja, ki ga predloži ponudnik v postopku JN.

ODGOVOR


Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se lahko priloži tudi kot varno elektronsko podpisan dokument s kvalificiranim digitalnim podpisom garanta.Datum objave: 14.05.2021   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zavihku regionalna cesta postavka N Dobava in izdelava obrabne plasti iz granitnih kock velikosti 20 cm / 20 cm / 20 cm, stiki zaliti z neskrčljivo mikroarmirano cementno malto odporno na sol m2 33,00 , ali moramo pri upoštevati tudi Dobava in vgradnja armiranega betona C 35/45 (armiran z jekleno mikroarmaturo, dolžine 30-50 mm, debeline 0,60 mm v skupni količini 60 kg/m3) pod granitne kocke (20/20/20 cm) v debelini 24 cm ? Ponavadi je ta postavka ločeno navedena kadar se v popisih pojavljajo granitne kocke.

Lep pozdrav !


ODGOVOR

V postavki je potrebno zajeti vsa potrebna dela in material za izvedbo postavke vključno s podložnim betonom ter neskrčljivo mikroarmirano cementno malto odporno na sol. Granitne kocke se polagajo v podložni beton C8/10 minimalne debeline 15 cm.