Dosje javnega naročila 002748/2021
Naročnik: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
Gradnje: Gradnja spremljevalnega večnamenskega objekta v Športnem parku Brajda
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.194.639,43 EUR

JN002748/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.04.2021
JN002748/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2021
JN002748/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2021
JN002748/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.07.2021
JN002748/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002748/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
SI
Tolmin
Slovenija
Barbara Mozetič
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
https://www.komunala-tolmin.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2046
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja spremljevalnega večnamenskega objekta v Športnem parku Brajda
Referenčna številka dokumenta: 11/2021 JN VV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja spremljevalnega večnamenskega objekta v Športnem parku Brajda
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja spremljevalnega večnamenskega objekta v Športnem parku Brajda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2021   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.
Poljubinj 89H
5220
Tolmin
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2021   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da gre za ponovitev javnega naročila za predmetni objekt nas zanima, ali je naročnik spreminjal - korigiral količine del popisa , popravljal projekte in ali ima še vedno zagotovljena sredstva v višini 2.200.000,00 z DDV ali je našel še kaj sredstev za izvedbo??

Hvala za hiter odgovor in lepo pozdravljeni.ODGOVOR
Iz popisa je bila v primerjavi s prejšnjim javnim naročilom izvzeta oprema, višina zagotovljenih sredstev pa se ne spreminja. Naročnik opozarja ponudnike, da morajo ponudbo pripraviti na obrazcih, ki so sestavni del sedaj objavljene razpisne dokumentacije, saj so tudi nekateri od teh spremenjeni.Datum objave: 12.05.2021   14:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisu del VO-KA, v zavihku vodovod se v sklopu zemeljska dela podvajajo količine 200 m3. Zanima nas ali je potrebno tudi tu vpisati ceno
ali celice pa celice ne izpolnimo - pustimo prazno oziroma vpišemo ceno 0,00 ?
Prosimo vas za natančna navodila.
II. ZEMELJSKA DELA

2 Izkop z dovozom na začasno deponijo m3 200,00
strojni zasip 90% m3 180,00
ročni zasip 10% m3 20,00

4 Zasip jarkov z izkopanim nevezanim materialom z dovozom iz začasne deponije z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. m3 200,00
strojni zasip 90% m3 180,00
ročni zasip 10% m3 20,00


ODGOVOR
Količine niso podvojene, napaka pa je v detajlnem opisu.
Pri postavki 2. gre za izkop (namesto strojni zasip + ročni zasip je pravilno strojni izkop + ročni izkop)
Pri postavki 4. gre za zasip (strojni izkop + ročni izkop)
Pri obeh postavkah pa gre za isto količino 200m3.

Pri postavki 2. se definira samo cena za izkop 200 m3, ki je sestavljena iz 90% stojnega in 10% ročnega izkopa. Identično velja to pri postavki 4. za zasip.
Cene se definira samo pri količini 200 m3, pri ostalih dveh količinah (180 m3 in 20 m3) se cene ne vpisuje.
Datum objave: 21.05.2021   11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo vas za podrobnejši opis opornega zidu, ki se ga ruši :
g. odstranitev obstoječega betonskega opornega zidu debeline cca. 50 cm, dolžine 112m
Hvala.
lp

ODGOVOR
Obstoječi betonski oporni zid, ki ga je potrebno odstraniti, je razviden iz slike, objavljene na spletni strani Komunale Tolmin ( https://www.komunala-tolmin.si/19582-2/ ) pod postavko "Slika - zid".