Dosje javnega naročila 002865/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup potrošnega materiala za tiskanje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.914.446,38 EUR

JN002865/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.05.2021
JN002865/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2021
JN002865/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.08.2023
JN002865/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.08.2023
JN002865/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.08.2023
JN002865/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.08.2023
JN002865/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.08.2023

Revizijski zahtevki
04.08.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
04.08.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
24.08.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
25.08.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
30.09.2021 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-138-2021-5.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN002865/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 089-228001
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342
+386 13695783

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2045
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup potrošnega materiala za tiskanje
Referenčna številka dokumenta: ODTON-3/20121
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup potrošnega materiala za tiskanje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: R Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 5
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 5
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 6
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 7
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 7
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 8
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 8
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 9
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 9
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 10
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 10
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 11
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 11
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 12
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 12
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 13
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 13
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Brother
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Brother
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Canon
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Canon
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Dell, Ricoh, Toshiba
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Dell, Ricoh, Toshiba
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Develop
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Develop
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Epson
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Epson
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Konica Minolta
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Konica Minolta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Kyocera, Sharp, Xerox
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Kyocera, Sharp, Xerox
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje OKI
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje OKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Samsung
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje Samsung
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.06.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.06.2021   12:30
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2021   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Sklop 8 . Toner Lexmark black 55.000 strani - oznaka 58D0UA0 kos 15
Pravilna oznaka tonerja za SLOVENSKI TRG je 58D2U00, ( tonerji so zaščiteni s čipi po regijah in vaša oznaka ne bo delovala ).ODGOVOR
Ponudniki pod to postavko predračuna ponudite ponudbeno ceno »nič« EUR, in se šteje da je artikel črtan iz ponudbenega predračuna. Če bo kdo vpisal in ponudil ponudbeno ceno več kot nič eur, naročnik te cene ne bo upošteval pri skupni vrednosti sklopa.Datum objave: 21.05.2021   14:27
VPRAŠANJE
Vprašanje glede dražbe:

Ker z dražbo preko EJN-ja nismo seznanjeni, nas zanima:
1. Ali se bo vsaka dražba odvijala za vsak sklop posebej ali za celotno ponudbo?
2. Ali se bo če se v katerem koli sklopu spremeni cena podaljša dražba za celotno ponudbo ali samo za tisti sklop?
3. Ali se bo dražba odvijala za vsak artikel posebej znotraj sklopa ali za samo za skupni znesek ?ODGOVOR
1. Istočasno se bo lahko izvajalo več dražb hkrati, vendar za vsak sklop posebej.
2. Podaljševali se bodo posamezni sklopi, ki se dražijo samostojno Ponujena sprememba cene v dražbi v enem sklopu, ne vpliv na morebitno podaljšanje dražbe v drugih sklopih.
3. Ponudniki dražijo posamezne postavke sklopa, kar posledično vpliva na skupno vrednost sklopa. Ponudniki si med seboj konkurirajo s skupno vrednostjo sklopa.
Datum objave: 21.05.2021   14:28
VPRAŠANJE
V primeru da ponujamo original, ali lahko v ponujeno naziv napišemo samo original?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da. Lahko pa ne vpišete nič, saj je tako tudi zapisano v 11. odstavku v točki 11.2.2. Navodil gospodarskim subjektom.Datum objave: 21.05.2021   14:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za originalnemu enakovreden potrošni material, ki ni toner ali črnilo, ne obstajajo certifikati, saj ne vsebujejo polnila, prav tako ni poročil testiranj. To je material, ki se pojavlja v vaši razpisni tabeli, kot na primer: imaging unit, photoconductor, fuser, trak, posoda za odpadni toner in podobno.
Kot je bilo ugotovljeno že v drugih razpisih, za ta material ne morejo veljati enake zahteve kot veljajo za tonerje in črnila. Ponudniki pri tovrstnem materialu torej lahko ponudimo originalen ali originalu enakovreden material, nam pa za ponujen originalu enakovreden material ni potrebno prilagati nikakršnih dokazil oz. certifikatov.

Prosim vas za potrditev. Hvala


ODGOVOR
Da.Datum objave: 21.05.2021   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Po pregledu zahtevanega potrošnega materiala in seznama tiskalnikov za Lexmark ugotavljamo, da seznam tiskalnikov Lexmark ni usklajen s specifikacijo potrošnega materiala.
Prosimo za objavo popravljenega seznama tiskalnikov, ki bo usklajen s specifikacijo potrošnega materiala. Hkrati vas pozivamo, da objavite seznam tiskalnikov za vse sklope.

Hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Seznam tiskalnikov predstavlja nabor tiskalnikov, ki jih uporablja naročnik(i). Objavljen seznam je že usklajen. Iz vprašanje ni razvidno kje je morebitno neskladje, zato ostaja le ta nespremenjen. Naročnik objavlja samo seznam tiskalnikov blagovne znamke Lexmark.Datum objave: 21.05.2021   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kot ste navedli v 5. točki tehničnih specifikacij, je potrebno za sklope 1-7 priložiti tudi kopijo certifikata ISO 11798:1999 ali SIST ISO 11798:2003. Nikjer pa ne navajate, da morajo biti priloženi certifikati veljavni. Za omenjeni certifikat namreč velja, da je časovno omejen. Prosim, da v zahtevo pri točki 5 tehničnih specifikacij dodate zahtevo »in so veljavni«.

Hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
ODGOVOR:
V primeru zahtev po certifikatu mora le ta biti veljaven, če ima le-ta svojo veljavnost in ne velja npr. do preklica. V primeru certifikata ISO 11798 ta certifikat ima datum veljavnosti, zato mora ponudnik predložiti veljaven certifikat.
Datum objave: 21.05.2021   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko ponudimo cenejše original Lexmark pogodbene corporate tonerje?

Hvala


ODGOVOR
Ponudite lahko kakršne koli original artikle, ki pa ne smejo pogojevati in imeti za posledico posredovanja nobenih dodatnih podatkov s strani naročnika (kot npr. posredovanje številk tiskalnikov) ali sklepanja nobenih dodatnih pogodb ali dogovorov ali zavez naročnika(ov).Datum objave: 21.05.2021   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Koliko klikov je pri draženju potrebnih za spremembo ene cene na enem materialu oz. na eni poziciji?
2. Ali se dražba podaljša za 30 min., če kateri koli od sodelujočih ponudnikov, ne glede na njegovo uvrstitev, spremeni ceno ponudbe in s to spremembo ne vpliva na vrstni red ponudb oz. na zamenjavo najugodnejšega ponudnika?

V kolikor se podaljša le v primeru zamenjave najugodnejšega ponudnika ali v primeru menjave vrstnega reda dražiteljev, se mora rok zadnjih 2 min. pred iztekom dražbe znatno podaljšati, ker večjih sprememb (odločanje) ni možno izvesti v času 2 minut.

Hvala


ODGOVOR
1. Ta podatek ni relevanten za oddajo dopustne ponudbe.
2. Da.

V točki 7 Navodil gospodarskim subjektom je zapisano »V primeru, da bo zadnjo ceno ponudnik oddal v zadnjih 2 minutah pred iztekom roka, se dražba podaljša za 30 minut. Dražba se podaljša za 30 minut tudi v primeru, da bo v podaljšanem roku katerikoli ponudnik v zadnjih 2 minutah pred iztekom roka oddal novo ponudbo, v nasprotnem primeru pa se elektronska obratna dražba zaključi.«. Ponudnik nima za odločanje 2 minuti, ampak 30 minut, to je cel čas podaljška.
Datum objave: 21.05.2021   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da opredelite dražbe po dnevih, zaradi obveznih terminskih planov dopustov in planiranja ostalih poslovnih dejavnosti v podjetjih.

Hvala


ODGOVOR
Naročnik ne more in ni mogeče opredeliti kdaj natančno (po dnevih) bodo dražbe potekale že v času objave naročila, saj tudi naročnik ne vekoliko ponudb bo prejel, niti koliko časa bo trajal pregled prejetih ponudb.Datum objave: 21.05.2021   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da podate ažurne odgovore na zastavljena vprašanja pred iztekom roka za postavitev vprašanj, v izogib kasnejšim pravnim postopkom.

Hvala


ODGOVOR
Naročnik bo podal odgovore pravočasno, skladno z zakonodajo.Datum objave: 21.05.2021   14:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali prijavimo podjetje, ki bo odvažalo in zbiralo prazne kartuše kot podizvajalca? Ali zanj oddamo ESPD?

hvala


ODGOVOR
Ne. Izbrani dobavitelj se s pogodbo zaveže, da bo zagotavljal brezplačen odvoz oz. zbiranje izrabljenega materiala. Bolj podrobno je zapisano v 19. in 20. členu vzorca krovne pogodbe.Datum objave: 21.05.2021   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V specifikaciji ponudbenega predračuna pod zaporedno št. 281, sklop 15 imate navedeno:
Toner Canon - oznaka: CRG-737, 7379435B002.
Crg-737 = OEM oznaka, ki pa ni skladna z oznako oziroma, št. proizvoda (7379435B002).
Prava št. proizvoda je 9435B002
Prosimo vas za popravek v specifikaciji ponudbenega predračuna.

Hvala.


ODGOVOR
Ponudnik ponudi Toner Canon - oznaka: CRG-737, s številko proizvoda 9435B002. Popravek bo narejen v predračunu, ki bo priloga sklenjene pogodbe in ki bo tudi naložen v e-Katalog za naročanje.Datum objave: 21.05.2021   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V specifikaciji ponudbenega predračuna pod zaporedno št. 423, sklop 18 imate navedeno:
Kartuša Epson, Photo Magenta - oznaka: T6066.
Pod oznako T6066 Photo Magenta ne obstaja.
Pod oznako T6066 je pravilno LIGHT MAGENTA.
Prosim vas za popravek specifikacije v predračunu.
Lep pozdrav.ODGOVOR
Ponudnik ponudi Kartušo Epson, Light Magenta - oznaka: T6066. Popravek bo narejen v predračunu, ki bo priloga sklenjene pogodbe in ki bo tudi naložen v e-Katalog za naročanje.Datum objave: 21.05.2021   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V specifikaciji ponudbenega predračuna pod zaporedno št. 424, sklop 18 imate navedeno:
Kartuša Epson, Black - oznaka: T6067.
Pod oznako T6067 je pravilno LIGHT BLACK.
Prosim vas za popravek specifikacije v predračunu.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudnik ponudi Kartušo Epson, Light Black - oznaka: T6067. Popravek bo narejen v predračunu, ki bo priloga sklenjene pogodbe in ki bo tudi naložen v e-Katalog za naročanje.Datum objave: 21.05.2021   14:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na Vrhovnem sodišču se je zaključil razpis za tiskalnike, kjer je bil izbran tiskalnik Lexmark MS431dn (500 kos). Zakaj tonerji za te tiskalnike, ki so namenjeni sodiščem, niso vključeni v ta razpis?

Hvala


ODGOVOR
V to skupno javno naročilo so vključeni vsi artikli, ki so jih posamezni naročniki oddali v fazi zbiranja potreb. Potrebe posamezni naročniki ocenijo samostojno.Datum objave: 21.05.2021   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali se draži po vrednosti celotnega sklopa ali po posameznih postavkah? Se pravi, ali ponudniki pri dražbi spreminjamo le skupno vrednost celotnega sklopa ali spreminjamo cene posameznega materiala?

Hvala


ODGOVOR
Naročnik je že podal odgovor dne 21.5. ob 14.27 uri.Datum objave: 21.05.2021   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V specifikaciji ponudbenega predračuna pod zaporedno št. 423, sklop 18 imate navedeno:
Kartuša Epson, Photo Magenta - oznaka: T6066.
Pod oznako T6066 Photo magenta ne obstaja.
Pod oznako T6066 je pravilno LIGHT MAGENTA.
Prosim vas za popravek specifikacije v predračunu.

Lep pozdrav.ODGOVOR:
Odgovor je že podan dne 21.5. ob 14.34 uri.
Datum objave: 21.05.2021   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v specifikaciji ponudbenega predračuna pod zaporedno št. 57, sklop 11 imate navedeno:
Toner Lexmark C524, black, 6.000 strani- oznaka: C5240KH.
Toner z oznako C5240KH je za 8.000 strani in ne za 6.000 strani kot imate navedeno v specifikaciji.
Prosim vas za popravek specifikacije v predračunu.
Lep pozdrav.ODGOVOR
Pravilen podatek je 8.000 strani. Popravek bo narejen v predračunu, ki bo priloga sklenjene pogodbe in ki bo tudi naložen v e-Katalog za naročanje.Datum objave: 21.05.2021   14:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pod zaporedno številko 320 naročate toner Ricoh s kodo 842015. Prava koda za naše tržišče je 885094. Ali vam v tej postavki ponudimo toner Ricoh s kodo 885094?

hvala


ODGOVOR
Ponudnik ponudi toner Ricoh s kodo 885094. Popravek bo narejen v predračunu, ki bo priloga sklenjene pogodbe in ki bo tudi naložen v e-Katalog za naročanje.Datum objave: 21.05.2021   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v specifikaciji ponudbenega predračuna pod zaporedno št. 343, sklop 20 imate navedeno:
Toner Develop - oznaka: TN512Y, A33K2D2
Oznaka A33K2D2 je za rdečo (MAGENTA) barvo in ne rumeno (YELLOW) kot izhaja iz vašega zapisa TN512Y (YELLOW).

V specifikaciji ponudbenega predračuna pod zaporedno št. 345, sklop 20 imate navedeno:
Toner Develop - oznaka: TN512C, A33K4D2
Oznaka A33K4D2 je za RUMENO (YELLOW) barvo in ne MODRO (CYAN) kot izhaja iz vašega zapisa TN512C (CYAN)

Prosim vas za popravek specifikacije v predračunu.

Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR
Ponudnik ponudbi pod zap. št. 343 Toner Develop - oznaka: TN512Y, A33K4D2 in pod zap. št. 345 Toner Develop - oznaka: TN512C, A33K2D2. Popravek bo narejen v predračunu, ki bo priloga sklenjene pogodbe in ki bo tudi naložen v e-Katalog za naročanje.Datum objave: 21.05.2021   15:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Pod zaporedno št. 326 želite toner Ricoh s kodo 841768. Pravilna koda je 841769. Ali vam na tej postavki ponudimo toner Ricoh z oznako 841769?
2. Pod zaporedno št. 336 želite toner Ricoh s kodo 406097. Pravilna koda je 406053. Ali vam na tej postavki ponudimo toner Ricoh z oznako 406053?
3. Pod zaporedno št. 337 želite toner Ricoh s kodo 406099. Pravilna koda je 406054. Ali vam na tej postavki ponudimo toner Ricoh z oznako 406054?
4. Pod zaporedno št. 338 želite toner Ricoh s kodo 406106. Pravilna koda je 406055. Ali vam na tej postavki ponudimo toner Ricoh z oznako 406055?
5. Pod zaporedno št. 339 želite toner Ricoh s kodo 406094. Pravilna koda je 406052. Ali vam na tej postavki ponudimo toner Ricoh z oznako 406052?
6. Pod zaporedno št. 471 ste napisali kodo izdelka A32X0211. Pravilna koda je A32X021. Ali vam na tej postavki ponudimo toner z oznako A32X021?
7. Pod zaporedno št. 472 ste napisali kodo izdelka 8937-782. Pravilna koda je 8937784. Ali vam na tej postavki ponudimo toner z oznako 8937784?
8. Pod zaporedno št. 481 ste napisali kodo izdelka 8938-402. Pravilna koda je 8938404. Ali vam na tej postavki ponudimo toner z oznako 8938404?
9. Pod zaporedno št. 654 ste napisali kodo izdelka 45103714 za rumeno, ki pa je v resnici koda za magenta barvo. Prosim za popravek.
10. Pod zaporedno št. 655 ste napisali kodo izdelka 45103713 za magento, ki pa je v resnici koda za rumeno barvo. Prosim za popravek.

Prosim za odgovore in popravke, hvala


ODGOVOR
1. Ponudnik ponudi pod zaporedno št. 326 toner Ricoh z oznako 841769.
2. Ponudnik ponudbi pod zaporedno št. 336 toner Ricoh z oznako 406053.
3. Ponudnik ponudi pod zaporedno št. 337 toner Ricoh z oznako 406054.
4. Ponudnik ponudi pod zaporedno št. 338 toner Ricoh z oznako 406055.
5. Ponudnik ponudi pod zaporedno št. 339 toner Ricoh z oznako 406052.
6. Ponudnik ponudi pod zaporedno št. 471 artikel Konica Minolta z oznako A32X021.
7. Ponudnik ponudi pod zaporedno št. 472 toner Konica Minolta z oznako 8937784.
8. Ponudnik ponudi pod zaporedno št. 481 toner Konica Minolta z oznako z oznako 8938404.
9. Ponudnik ponudi pod zaporedno št. 654 artikel OKI z oznako 45103713.
10. Ponudnik ponudi pod zaporedno št. 655 artikel OKI z oznako 45103714.

Popravki bodo narejeni v predračunu, ki bo priloga sklenjene pogodbe in ki bo tudi naložen v e-Katalog za naročanje.
Datum objave: 24.05.2021   10:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ker se bomo s to obliko dražbe srečevali prvič nam ni ravno jasno, kako bo dražba potekala. Ker je v razpisu ogromno artiklov in če bodo vse dražbe potekale istočasno je pol ure za spremembe vseh cen zalo malo. ALi je možno da boste objavli več dražb z različnimi termini za različne sklope?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Dražbe za vse posamezne sklope ne bodo potekale istočasno. Naročnik bo objavil več dražb za posamezne sklope z različnimi termini, tudi ob upoštevanju dejstva glede na velikosti sklopov.Datum objave: 24.05.2021   10:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kot ste navedli v razpisni dokumentacij v točki 11.2.1. »Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte,« se s predložitvijo obrazca ESPD šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja, kot to določa prvi odstavek 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
Kot ponudnik se ne čutimo usposobljene za iskanje funkcionarjev, ki so trenutno na položaju in še manj za iskanje njihovih družinskih članov.
Prosimo vas, da v odgovoru na to vprašanje podate seznam imen in priimkov ljudi, s katerimi ponudniki ne smemo biti povezani.
V primeru, da tega ne boste želeli storiti, umaknite zahtevo iz razpisne dokumentacije in ne silite ponudnikov v podpis izjave, ki je ponudniku ni mogoče preveriti. Hkrati tudi niste povedali, za funkcionarje katere javne službe gre.
Ponudniki naj podpišemo izjavo, samo zato, da lahko konkuriramo na razpisu in se s tem izpostavimo kazenski odgovornosti zaradi nemogočega pridobivanja podatkov, kar ni dopustno.
Prosimo tudi, da se ne sklicujete na podatke na internetu, saj nikoli ne vemo ali izkazujejo trenutno stanje ali pa so zastareli in neosveženi, nemogoče pa je najti še družinske člane.

Hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Funkcionarji na MJU so minister Boštjan Koritnik in državna sekretarja Urška Ban in Peter Geršak. Glede družinskih članov pa velja princip »po vedenju«, torej po vašem vedenju.Datum objave: 24.05.2021   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v specifikaciji ponudbenega predračuna pod zaporedno št. 586, sklop 20 artikel Toner Xerox - oznaka: 106R01245 ni več dobavljiv, kar pomeni, da je proizvajalec strojne opreme XEROX prenehal z njihovo proizvodnjo.
Prosimo vas, da artikel izločite iz povpraševanja.
Hvala.


ODGOVOR
Ponudniki pod to postavko predračuna ponudite ponudbeno ceno »nič« EUR, in se šteje da je artikel črtan iz ponudbenega predračuna. Če bo kdo vpisal in ponudil ponudbeno ceno več kot nič eur, naročnik te cene ne bo upošteval pri skupni vrednosti sklopa.Datum objave: 25.05.2021   11:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede povezanosti gospodarskih subjektov s funkcionarji, ste v odgovoru z dne: Datum objave: 24.05.202 ob 10:18 odgovorili, kateri so funkcionarji na MJU. Ali je to dovolj, ali moramo vedeti za vse funkcionarje tudi ostalih naročnikov, za katere pripravljate razpis?

hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Gospodarski subjekt pri oddaji ponudbe upošteva funkcionarje na MJU.