Dosje javnega naročila 002871/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev dejavnosti nacionalne agencije programa Erasmus+ - poglavje Mladina in programa Evropska solidarnostna enota v Republiki Sloveniji v obdobju 2021-2027
ZJN-3: Odprti postopek

JN002871/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.05.2021
JN002871/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2021
JN002871/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2021
JN002871/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002871/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 089-229976
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Rajgelj
sabina.rajgelj@gov.si
+386 14784677

Internetni naslovi
http://ursm.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://ursm.gov.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2111
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev dejavnosti nacionalne agencije programa Erasmus+ - poglavje Mladina in programa Evropska solidarnostna enota v Republiki Sloveniji v obdobju 2021-2027
Referenčna številka dokumenta: JN-2111
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nacionalna agencija spodbuja in izvaja program Erasmus+ - poglavje Mladina ter program Evropska solidarnostna enota na nacionalni ravni ter povezuje Evropsko komisij s predlagatelji projektov iz naslova Programov na nacionalni in lokalni ravni ter mladimi.

Nacionalna agencija je odgovorna za upravljanje vseh faz življenjskega cikla projektov programa Erasmus+, ki zasledujejo splošne cilje programa Erasmus+ ter posebne cilje programa Erasmus+ - poglavje Mladina, in sicer:
a) Učna mobilnost posameznikov (mobilnost mladih mladinske izmenjave; mobilnost mladinskih delavcev; aktivnosti udejstvovanja mladih)
b) Sodelovanje med organizacijami in institucijami Partnerstva za sodelovanje (sodelovalna partnerstva; manjša partnerstva)

Nacionalna agencija je prav tako odgovorna za upravljanje vseh faz življenjskega cikla projektov programa Evropska solidarnostna enota, in sicer:
a) Projekti prostovoljstva
b) Solidarnosti projekti

Nacionalna agencija programov Erasmus+ - poglavje Mladina in
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 8.524.590,16 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-2111
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 8.524.590,16 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.06.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.06.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.06.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO
Masarykova cesta 16
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2021   14:57
Omenjene priloge so lahko v angleškem jeziku. V kolikor bo strokovna komisija želela prevod teh prilog, vas bomo k temu naknadno pozvali.