Dosje javnega naročila 003041/2021
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh letza potrebe Osnovne šole dr. Vita Kraigherja
ZJN-3: Odprti postopek

JN003041/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.05.2021
JN003041/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.06.2021
JN003041/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2021
JN003041/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
JN003041/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2022
JN003041/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.01.2023
JN003041/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2023
JN003041/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2023
JN003041/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003041/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 093-241639
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA
Trg 9. maja 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Igor Kuzmič
igor.kuzmic@vitakraigherja.si
+386 12317440
+386 14384500

Internetni naslovi
http://www.vitakraigherja.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/398186/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, David Boršič
david.borsic@ljubljana.si
+386 13064402

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2230
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh letza potrebe Osnovne šole dr. Vita Kraigherja
Referenčna številka dokumenta: 430-828/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz drugih shem kakovosti po sklopih za
triletno obdobje za potrebe Osnovne šole dr. Vita Kraigherja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO
Številka sklopa: 1.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: KEFIR
Številka sklopa: 1.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kefir.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SMETANA, SKUTA IN MASLO
Številka sklopa: 1.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Smetana, skuta in maslo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokkumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SIRI
Številka sklopa: 1.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Siri
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI NAMAZI
Številka sklopa: 1.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlečni namazi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI PUDINGI IN DESERTI
Številka sklopa: 1.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlečni pudingi in deserti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MLEKO
Številka sklopa: 1.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko mleko.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI JOGURT
Številka sklopa: 1.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki jogurt.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKA SKUTA
Številka sklopa: 1.9.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološka skuta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI KEFIR IN KISLO MLEKO
Številka sklopa: 1.10.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki kefir in kislo mleko.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO SUROVO MASLO, SMETANA
Številka sklopa: 1.11.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko surovo maslo, smetana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI SIRI
Številka sklopa: 1.12.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki siri.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: JUNEČJE MESO
Številka sklopa: 2.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Junječje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SVINJSKO MESO
Številka sklopa: 2.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Svinjsko meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: TELEČJE MESO
Številka sklopa: 2.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Telečje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO
Številka sklopa: 2.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO MESO
Številka sklopa: 2.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: MLETO MESO
Številka sklopa: 2.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleto meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNINE
Številka sklopa: 2.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesnine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: SALAME
Številka sklopa: 2.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Salame.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKE MESNINE IN SALAME
Številka sklopa: 2.9.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninske mesnine in salame.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): piščančja hrenovka
Številka sklopa: 2.10.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): piščančja hrenovka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: PAŠTETE
Številka sklopa: 2.11.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15131000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Paštete.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2.12.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko meso in mesni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 3.1. s
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANE RIBE
Številka sklopa: 3.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirane ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 4.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 4.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko kokošja jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA
Številka sklopa: 5.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: MAJONEZE
Številka sklopa: 5.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15871273
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Majoneze.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: MARGARINE
Številka sklopa: 5.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15431000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Margarine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: SOLATA
Številka sklopa: 6.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Solata.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ZELENJAVA
Številka sklopa: 6.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ZELENJAVA
Številka sklopa: 6.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: KROMPIR
Številka sklopa: 6.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Krompir.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil)- KROMPIR
Številka sklopa: 6.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko krompir.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: STROČNICE
Številka sklopa: 6.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Stročnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: JUŽNO SADJE
Številka sklopa: 6.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Južno sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: JABOLKA
Številka sklopa: 6.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222321
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Jabolka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA
Številka sklopa: 6.9.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222321
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Jabolka iz shem kakovosti razen eko jabolk.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokkumentaciji.

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: OČIŠČENA SOLATA
Številka sklopa: 6.10.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Očiščena solata.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADJE
Številka sklopa: 6.11. sklop:
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 44

II.2.1 Naslov
Naslov: POZNO JESENSKO SADJE
Številka sklopa: 6.12.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pozno jesensko sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 45

II.2.1 Naslov
Naslov: ZGODNJE SPOMLADANSKO SADJE
Številka sklopa: 6.13.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zgodnje pomladansko sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 46

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO SADJE
Številka sklopa: 6.14.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo ssadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 47

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE
Številka sklopa: 6.15.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 48

II.2.1 Naslov
Naslov: OČIŠČENA ZELENJAVA
Številka sklopa: 6.16.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Očiščena zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 49

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA in SADJE
Številka sklopa: 7.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena sadje in zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 50

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA
Številka sklopa: 7.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana in vložena zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 51

II.2.1 Naslov
Naslov: KISLO ZELJE IN REPA
Številka sklopa: 7.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221114
15331461
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kislo zelje in repa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 52

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO KISLA REPA IN ZELJE
Številka sklopa: 7.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221114
15331461
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko kislo zelje in repa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 53

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANO SADJE
Številka sklopa: 7.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirano sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisno dokumentacijo.

Sklop 54

II.2.1 Naslov
Naslov: MARMELADE
Številka sklopa: 7.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Marmelade.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 55

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MARMELADA
Številka sklopa: 7.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko marmelade.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 56

II.2.1 Naslov
Naslov: SOK S 100% sadno maso
Številka sklopa: 8.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sok s 100% sadno maso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 57

II.2.1 Naslov
Naslov: NEKTARJI
Številka sklopa: 8.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nektarji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 58

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNO ŽITNE REZINE
Številka sklopa: 8.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadno žitne rezine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 59

II.2.1 Naslov
Naslov: SIRUP 100% SADNO MASO
Številka sklopa: 8.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sirup s 100% sadno maso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 60

II.2.1 Naslov
Naslov: VODE
Številka sklopa: 8.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Voda.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 61

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SOK
Številka sklopa: 8.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sok
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 62

II.2.1 Naslov
Naslov: RIŽ
Številka sklopa: 9.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
riž
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 63

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 64

II.2.1 Naslov
Naslov: KAŠE, ŽITA
Številka sklopa: 9.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kaše in žita.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 65

II.2.1 Naslov
Naslov: KOSMIČI
Številka sklopa: 9.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15613310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kosmiči.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 66

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 9.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 67

II.2.1 Naslov
Naslov: DEHIDRIRANE ZAKUHE IN ZLATE KROGLICE
Številka sklopa: 9.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dehidrirane zakuhe in zlate kroglice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 68

II.2.1 Naslov
Naslov: POLNJENE TESTENINE
Številka sklopa: 9.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Polnjene testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 69

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA IN OSTALEGA TESTA
Številka sklopa: 10.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 70

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ ZAMRZNJENGA IN SVEŽEGA TESTA
Številka sklopa: 10.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz zamrznjenega in svežega testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 71

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI PREDPRIPRAVLJENI IZDELKI IN POLIZDELKI
Številka sklopa: 10.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI PREDPRIPRAVLJENI IZDELKI IN POLIZDELKI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 72

II.2.1 Naslov
Naslov: PŠENIČNI KRUH
Številka sklopa: 11.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Vrazpisni dokumentaciji.

Sklop 73

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUHI S SEMENI IN POLNOZRNATI KRUHI
Številka sklopa: 11.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUHI S SEMENI IN POLNOZRNATI KRUHI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Vrazpisni dokumentaciji.

Sklop 74

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI KRUHI
Številka sklopa: 11.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruhi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 75

II.2.1 Naslov
Naslov: PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 11.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pekovsko pecivo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Vrazpisni dokumentaciji.

Sklop 76

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
Številka sklopa: 11.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 77

II.2.1 Naslov
Naslov: KEKSI
Številka sklopa: 11.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KEKSI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 78

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKA PECIVA, PECIVO IZ VZHAJANEGA TESTA
Številka sklopa: 11.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČIČARSKA PECIVA, PECIVO IZ VZHAJANEGA TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 79

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PECIVO IN OSTALI IZDELKI BREZ ADITIVOV, KONZERVANSOV, Z MANJ SOLI
Številka sklopa: 11.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH, PECIVO IN OSTALI IZDELKI BREZ ADITIVOV, KONZERVANSOV, Z MANJ SOLI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 80

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO KRUH PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 11.9.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO KRUH PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Vrazpisni dokumentaciji.

Sklop 81

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO PRIPRAVLJENI PEKOVSKI IZDELKI, IZDELKI IZ ŽIT, KOSMIČI
Številka sklopa: 11.10.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO PRIPRAVLJENI PEKOVSKI IZDELKI, IZDELKI IZ ŽIT, KOSMIČI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 82

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO KRUH IN EKO PEKOVSKO PECIVO DEKLARIRANO BREZ MLEKA, JAJC, OREŠČKOV IN SOJE
Številka sklopa: 11.11.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO KRUH IN EKO PEKOVSKO PECIVO DEKLARIRANO BREZ MLEKA, JAJC, OREŠČKOV IN SOJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 83

II.2.1 Naslov
Naslov: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
Številka sklopa: 12.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03131400
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovsoti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 84

II.2.1 Naslov
Naslov: KAKAVOVE KREME
Številka sklopa: 12.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03131400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KAKAVOVE KREME
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 85

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJI
Številka sklopa: 12.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ČAJI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 86

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZNI PRAŠKI
Številka sklopa: 12.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
RAZNI PRAŠKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumnetaciji.

Sklop 87

II.2.1 Naslov
Naslov: KISI
Številka sklopa: 12.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KISI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 88

II.2.1 Naslov
Naslov: MED
Številka sklopa: 12.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
MED
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 89

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): med s certifikatom SMGO
Številka sklopa: 12.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): med s certifikatom SMGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 90

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
Številka sklopa: 12.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 91

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA EKO ŽIVILA
Številka sklopa: 12.9.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALA EKO ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 92

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 12.10.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.06.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.06.2021   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.05.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA
Trg 9. maja 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2021   16:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim ,da artikle BIO kefir in Bio kefir sadni v sklopu MLEKO IN MLEČNI IZDELKI dopolnite in poimenujete BIO kefir (iz kefirnega zrna) in BIO sadni kefir (iz kefirnega zrna). Prav tako naprošamo ,da iz naziva artiklov umaknete % maščobe in uporabite izraze kot so polnomastni, polposnet, posnet, ali omejite % maščobe od 1,5-3,5% in s tem ne omejujete konkurence.


Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

Hvala


ODGOVOR
Naročnik popravlja opis izdelka iz sklopa 1.10, in sicer prosim ponudite:
- 1 BIO kefir 1,5% m.m - 3,5% m.m. različni sadni okusi 150 g,
- 2 BIO kefir navadni 1,5% m.m -3,5% m.m.150 g.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 21.05.2021   16:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji je navedena dnevna dostava vsak dan med 06.00 in 07.00 uro zjutraj. Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Dejstvo je, da imamo ponudniki raznolike urnike dostave ter smo različno logistično organizirani, zato prosimo naročnika, da za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, odobri dostavo nekajkrat tedensko do 15. ure za sklope, kot so:
- ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, SADNI SOKOVI, KONZERVIRANI IZDELKI, JAJCA, OLJA ter SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO.
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Pogoj dnevne dostave je prvenstveno oblikovan za artikle svežega programa oz. artikle, ki jih naročnik potrebuje za jedilnik tistega dne. V razpisni dokumentaciji (kasneje tudi v sami pogodbi) pa je določeno, da se naročnik in ponudnik lahko dogovorita za drugačen čas dostave.Datum objave: 21.05.2021   16:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da imamo proizvajalci različna pakiranja izdelkov, vas naprošamo, da lahko ponudimo artikle drugačnih pakiranj, ki pa bodo najboljši približek vašim zahtevam.

Hvala in LP


ODGOVOR
Naročnik glede na nedoločenost artiklov v vprašanju ne more vedeti katere artikle je imel ponudnik v mislih.Datum objave: 21.05.2021   16:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za pojasnilo, ali gre pri specifikaciji artiklov 1/, 2/1 za 1l, 2l oz. 1 kg, 2kg.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik prosi ponudnika, da natančneje določi kateri artikel ima v mislih. Glede na običajno prakso pa je oznaka vezana smiselno na lastnost artikla ( npr. mleko 1/1 pomeni ga gre za enoto liter )Datum objave: 21.05.2021   16:30
VPRAŠANJE
Sp.,

naročnika prosimo za podajo odgovorov.


3.3. sklop: KONZERVIRANE RIBE
3 Sardine v olivnem olju , 115 g, brez konzervansov, aditivov in glutena Izdelka v 115 g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo 120 g pakiranje? Ceno ustrezno preračunamo,

5.3. sklop: MARGARINE

1 Margarina za peko 500 g Ali lahko ponudimo 250 g pakiranje?

7.2. sklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA

3 Kumarice, gastro pločevinka, 680 g Artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo 670 g pakiranje?

5 Paprika fileti 680 g Artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo 670 g pakiranje?

7 Paradižnikovi pelati 2500g Ali lahko ponudimo 2490 g oz. 2550 g pakiranje? Gre za res malo odstopanje.

3 Ananasov kompot - kocke 2600g Artikla zahtevane gramature ne držimo. Ali lahko ponudimo 3,05 kg pakiranje?

7 Višnjev kompot (brez koščic) 700-900 g Artikla zahtevane gramature ne držimo. Ali lahko ponudimo 680g pakiranje?

7.6. sklop: MARMELADE

1 Marmelada - jagodna ,min 30 % sadne kaše, brez konzervansov Ali lahko ponudimo jagodni džem s 50 % sadnega deleža?

5 Marmelada porcijska 20g različni okusi, min 45 % sadne kaše, brez konzervansov Prosimo za umik zahteve ''brez konzervansov'', saj vsa gastro in mala pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Samo tako bomo ponudniki lahko oddali svoje ponudbe.

8.2. sklop: NEKTARJI

4 multivitaminski nektar 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil Na trgu je dobavljiv zgolk multivitaminski sok. Ali ga ponudimo?

8.3. sklop: SADNO ŽITNE REZINE

4 Žitna rezina natur 30 g Natur žitne rezine imajo 35 g in ne 30 g, kot je navedeno. Ali ponudimo?

9.1. sklop: RIŽ

1 Brušen parboiled riž- okroglozrnat, I. kakovostna vrsta, 1/1 Na trgu ne najdemo parboiled okroglozrnatega riža, ampak zgolj okroglozrnatega. Ali lahko ponudimo?

3 Srednjezrnati rjavi parboleid riž 1/1 Na trgu ne obstaja parboiled rjavi riž, ampak zgolj rjavi riž. Ali lahko ponudimo?

9.4. sklop: KOSMIČI

4 Sojini kosmiči 1/1 Artikla v zahtevani gramaturi ne držimo. Ali lahko ponudimo 5 kg oz 250 g? Če ne, svoje ponudbe ne moremo oddati.

9 Kosmiči kvalitete »čokolino«2/1 Artikel obstaja v 1800 g pakiranju. Ali lahko ponudimo?

10 Kosmiči kvalitete«čokolešnik« 2/1 Artikel obstaja v 1800 g pakiranju. Ali lahko ponudimo?

11 Pšenični kosmiči 1/1 Artikla v 1 kg pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo 500 g?

11.5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
1 Drobtine pakirane 500-1000 g Razpisano imate veliko količino artikla. Ali lahko ponudimo 5 kg pakiranje?

2 Grisini 25 g Artikel v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 125 g? Ceno preračunamo.

3 Grisini graham polnozrnati 25g Artikel v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 250 g oz. 180 g? Ceno preračunamo.

4 Krispy nežni kruhki 140g Prosimo za popravek, saj je artikel dobavljiv v 150 g pakiranju.

5 Presta 40 g Artikla na najdemo. Ali lahko ponudimo 250 g pakiranje?

6 Riževi vaflji 100g Ali lahko ponudimo 130 g?

7 Prepečenec 40 g Artikel je dobavljiv v 47 g pakiranju. Ali lahko ponudimo?

7 Prepečenec 40 g Ali lahko ponudimo 330 g?

11.6. sklop: KEKSI

2 čokoladne napolitanke 1/1 Artikel v zahtevani gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo 700 g? Ceno ustrezno preračunamo.


12.2. sklop: KAKAVOVE KREME

1 Namaz čokoladno kremni 1/1, I. kakovostna vrsta Ali lahko ponudimo 2 kg oz 750 g pakiranje?

2 Namaz ćokoladno kremni 40g, I. kakovostna vrsta Lahko ponudimo dvobarvni namaz, 20 g?

3 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g Ali lahko ponudimo kremni namaz z lešniki 20 g?

4 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 1/1 Ali lahko ponudimo kremni namaz z lešniki 750 g?

12.3. sklop: ČAJI

5 Šipkov čaj , filter vrečke, gastro Lahko ponudimo čaj šipek/hibiskus?


12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI

1 Kremin 1/1 Ali lahko ponudimo pakiranje 1,2 kgg?

12.6. sklop: MED

1 Med cvetlični 1/1, Artikel je dobavljiv v 900 g pakiranju. Ali lahko ponudimo?

12.6. sklop: MED

3 Med mešani 1/1 Lahko ponudimo gozdni med, 900 g?

12.8. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM

4 Sladkor rjavi trsni 1/1 Ali lahko ponudimo 500 g?

8 Moka kokos 500 g Lahko ponudimo 250 g?

10 Napolitanke s čokoladnim oblivom 1/1 Artikel je dobavljiv v 400 g pakiranju. Ali lahko ponudimo?

11 Lešnikove napolitanke 1/1 Artikla željene gramature ne najdemo. Ali lahko ponudimo 700 g?

21 Čokoladno krema 1/1 Prosimo za podajo informacij, kaj točno imate v mislih.

22 Vanilijeva krema 1/1 Lahko ponudimo 1,2 kg?

23 Bio zelenjavna kocka 88-120g (kvalitete vitam ali enakovredno) Prosim za določitev enote mere z navedbo gramature, saj z dovoljenjem razpona pri ponudbi artikla in obenem preračuna na komad končne vrednosti med seboj ne bodo primerljive.

24 Gotova mešanica za jogurtovo kremo 3/1 Artikel je dobavljiv v 5 kg pakiranju in ne 3, kakor je navedeno. Prosimo za popravek.

25 Pisane mrvice 1/1 Artikla željene gramature ne najdemo. Ali lahko ponudimo 100 g?


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Sp.,

naročnika prosimo za podajo odgovorov.

3.3. sklop: KONZERVIRANE RIBE
3 Sardine v olivnem olju , 115 g, brez konzervansov, aditivov in glutena Izdelka v 115 g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo 120 g pakiranje? Ceno ustrezno preračunamo,
Odg.; Lahko, prosim ponudite: Sardine v olivnem olju , 115 g - 120 g, brez konzervansov, aditivov in glutena.

5.3. sklop: MARGARINE

1 Margarina za peko 500 g Ali lahko ponudimo 250 g pakiranje?
Odg.; Lahko, prosim ponudite: Margarina za peko 250 - 500 g.


7.2. sklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA

3 Kumarice, gastro pločevinka, 680 g Artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo 670 g
pakiranje?
Odg.; Lahko, prosim ponudite: Kumarice, gastro pločevinka, 670 - 680 g.

5 Paprika fileti 680 g Artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo 670 g pakiranje?
Odg.; Lahko, prosim ponudite: Paprika fileti 670-680 g.

7 Paradižnikovi pelati 2500g Ali lahko ponudimo 2490 g oz. 2550 g pakiranje? Gre za res malo odstopanje.
Odg.; Lahko, prosim ponudite: Paradižnikovi pelati 2490 - 2550g.


3 Ananasov kompot - kocke 2600g Artikla zahtevane gramature ne držimo. Ali lahko ponudimo 3,05 kg pakiranje?
Odg.; Lahko, prosim ponudite: Ananasov kompot - kocke 2600 - 3050g.

7 Višnjev kompot (brez koščic) 700-900 g Artikla zahtevane gramature ne držimo. Ali lahko ponudimo 680g pakiranje?
Odg.; Lahko, prosim ponudite: Višnjev kompot (brez koščic) 680-900 g.

7.6. sklop: MARMELADE

1 Marmelada - jagodna ,min 30 % sadne kaše, brez konzervansov Ali lahko ponudimo jagodni džem s 50 % sadnega deleža?
Odg.; NE.

5 Marmelada porcijska 20g različni okusi, min 45 % sadne kaše, brez konzervansov Prosimo za umik zahteve ''brez konzervansov'', saj vsa gastro in mala pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Samo tako bomo ponudniki lahko oddali svoje ponudbe.
Odg.; Prosim ponudite; Marmelada porcijska 20g različni okusi, min 45 % sadne kaše.

8.2. sklop: NEKTARJI

4 multivitaminski nektar 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil Na trgu je dobavljiv zgolk multivitaminski sok. Ali ga ponudimo?
Odg.; Lahko, prosim ponudite: multivitaminski sok 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil.

8.3. sklop: SADNO ŽITNE REZINE

4 Žitna rezina natur 30 g Natur žitne rezine imajo 35 g in ne 30 g, kot je navedeno. Ali ponudimo?
Odg.; Naročnik popravlja opis željenega artikla: Žitna rezina - okus lešnik ali čokolada 30 g.

9.1. sklop: RIŽ

1 Brušen parboiled riž- okroglozrnat, I. kakovostna vrsta, 1/1 Na trgu ne najdemo parboiled okroglozrnatega riža, ampak zgolj okroglozrnatega. Ali lahko ponudimo?
Odg.; Lahko, prosim ponudite: Brušen riž- okroglozrnat, I. kakovostna vrsta, 1/1.

3 Srednjezrnati rjavi parboleid riž 1/1 Na trgu ne obstaja parboiled rjavi riž, ampak zgolj rjavi riž. Ali lahko ponudimo?
Odg.; Lahko, prosim ponudite: Srednjezrnati rjavi riž 1/1.

9.4. sklop: KOSMIČI

4 Sojini kosmiči 1/1 Artikla v zahtevani gramaturi ne držimo. Ali lahko ponudimo 5 kg oz 250 g? Če ne, svoje ponudbe ne moremo oddati.
Odg.: Prosim ponudite: Sojini kosmiči 250 - 1000g.

9 Kosmiči kvalitete »čokolino«2/1 Artikel obstaja v 1800 g pakiranju. Ali lahko ponudimo?
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Kosmiči kvalitete »čokolino« do 2000g.

10 Kosmiči kvalitete«čokolešnik« 2/1 Artikel obstaja v 1800 g pakiranju. Ali lahko ponudimo?
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Kosmiči kvalitete «čokolešnik« do 2000g.

11 Pšenični kosmiči 1/1 Artikla v 1 kg pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo 500 g?
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Pšenični kosmiči 500-1000g.

11.5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
1 Drobtine pakirane 500-1000 g Razpisano imate veliko količino artikla. Ali lahko ponudimo 5 kg pakiranje?
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Drobtine pakirane 500-5000 g.

2 Grisini 25 g Artikel v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 125 g? Ceno preračunamo.
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Grisini 25 - 125g.

3 Grisini graham polnozrnati 25g Artikel v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 250 g oz. 180 g? Ceno preračunamo.
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Grisini graham polnozrnati 25 - 250g.

4 Krispy nežni kruhki 140g Prosimo za popravek, saj je artikel dobavljiv v 150 g pakiranju.
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Krispy nežni kruhki 140 - 150g.

5 Presta 40 g Artikla na najdemo. Ali lahko ponudimo 250 g pakiranje?
Odg.: NE

6 Riževi vaflji 100g Ali lahko ponudimo 130 g?
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Riževi vaflji 100 -130g.

7 Prepečenec 40 g Artikel je dobavljiv v 47 g pakiranju. Ali lahko ponudimo?
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Prepečenec 40 - 330g.

7 Prepečenec 40 g Ali lahko ponudimo 330 g?
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Prepečenec 40 - 330g.

11.6. sklop: KEKSI

2 čokoladne napolitanke 1/1 Artikel v zahtevani gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo 700 g? Ceno ustrezno preračunamo.
Odg.: Lahko, prosim ponudite: čokoladne napolitanke 700-1000g.


12.2. sklop: KAKAVOVE KREME

1 Namaz čokoladno kremni 1/1, I. kakovostna vrsta Ali lahko ponudimo 2 kg oz 750 g pa kiranje?
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Namaz čokoladno kremni, I. kakovostna vrsta.

2 Namaz ćokoladno kremni 40g, I. kakovostna vrsta Lahko ponudimo dvobarvni namaz, 20 g?
Odg. NE.

3 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g Ali lahko ponudimo kremni namaz z lešniki 20 g?
Odg.: NE

4 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 1/1 Ali lahko ponudimo kremni namaz z lešniki 750 g?
Odg.: DA, prosim ponudite: Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 750 - 1000g.

12.3. sklop: ČAJI

5 Šipkov čaj , filter vrečke, gastro Lahko ponudimo čaj šipek/hibiskus?
Odg.: DA, prosim ponudite: Šipkov / hibiskus čaj , filter vrečke, gastro.

12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI

1 Kremin 1/1 Ali lahko ponudimo pakiranje 1,2 kgg?
Odg.: DA, prosim ponudite: Kremin do 1200g.

12.6. sklop: MED

1 Med cvetlični 1/1, Artikel je dobavljiv v 900 g pakiranju. Ali lahko ponudimo?
Odg.: DA.

12.6. sklop: MED

3 Med mešani 1/1 Lahko ponudimo gozdni med, 900 g?
Odg.: DA

12.8. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM

4 Sladkor rjavi trsni 1/1 Ali lahko ponudimo 500 g?
Odg.: DA, prosim ponudite: Sladkor rjavi trsni 500 - 1000g.

8 Moka kokos 500 g Lahko ponudimo 250 g?
Odg.: Da, prosim ponudite: Moka kokos 250 - 500 g.

10 Napolitanke s čokoladnim oblivom 1/1 Artikel je dobavljiv v 400 g pakiranju. Ali lahko ponudimo?
Odg.: Da, prosim ponudite: Napolitanke s čokoladnim oblivom 400 - 1000g.

11 Lešnikove napolitanke 1/1 Artikla željene gramature ne najdemo. Ali lahko ponudimo 700 g?
Odg.: Da, prosim ponudite: Lešnikove napolitanke 700 - 1000g.

21 Čokoladno krema 1/1 Prosimo za podajo informacij, kaj točno imate v mislih.
Odg.: Prašek za pripravo, ki se zmeša z vodo ali mlekom.

22 Vanilijeva krema 1/1 Lahko ponudimo 1,2 kg?
Odg.: DA, prosim ponudite: Vanilijeva krema do 1200g.

23 Bio zelenjavna kocka 88-120g (kvalitete vitam ali enakovredno) Prosim za določitev enote mere z navedbo gramature, saj z dovoljenjem razpona pri ponudbi artikla in obenem preračuna na komad končne vrednosti med seboj ne bodo primerljive.
Odg.: DA, naročnik bo popravil enoto mere.

24 Gotova mešanica za jogurtovo kremo 3/1 Artikel je dobavljiv v 5 kg pakiranju in ne 3, kakor je navedeno. Prosimo za popravek.
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Gotova mešanica za jogurtovo kremo do 5 kg.

25 Pisane mrvice 1/1 Artikla željene gramature ne najdemo. Ali lahko ponudimo 100 g?
Odg.: NE.

Hvala in lep pozdrav

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.Datum objave: 21.05.2021   16:31
VPRAŠANJE
5.2. sklop: MAJONEZE
artikel 1: prosimo, da določite samo eno gramaturo ali pa enoto mere spremenite v KG oz L

5.3. sklop: MARGARINE
artikel 1: ali lahko ponudimo 250g pakiranje?

7.1. sklop: ZAMRZNJENA ZELENJAVA in SADJE
artikel 7: rumen ali zelen?

ODGOVOR
5.2. sklop: MAJONEZE
artikel 1: prosimo, da določite samo eno gramaturo ali pa enoto mere spremenite v KG oz L
Odg.: Naročnik bo popravil enoto mere.

5.3. sklop: MARGARINE
artikel 1: ali lahko ponudimo 250g pakiranje?

Odg.: Lahko, prosim ponudite: Margarina za peko 250 - 500 g.

7.1. sklop: ZAMRZNJENA ZELENJAVA in SADJE
artikel 7: rumen ali zelen?

Odg.: Lahko ponudite rumenega ali zelenega.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 28.05.2021   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu 1.1 zaprti sklop izbrana kakovost zap. št. 9 mleko v prahu prosimo za prestavitev artikla v sklop, kjer je znak IK samo merilo, ker nobena slovenska mlekarna ne ponuja mleka v prahu z znakom IK
sklop 1.4 art 9 prosimo bolj natančno specificirajte kakšen sir želi naročnik
sklop 1.5 art.4 prosimo za umik artikla mlečni namaz s tuno 3 kg, ker ga ne ponuja nobena slovenska mlekarna

Lp,

ODGOVOR
Spoštovani,
v sklopu 1.1 zaprti sklop izbrana kakovost zap. št. 9 mleko v prahu prosimo za prestavitev artikla v sklop, kjer je znak IK samo merilo, ker nobena slovenska mlekarna ne ponuja mleka v prahu z znakom IK
Odgovor: Naročnik artikel umika iz popisa.

sklop 1.4 art 9 prosimo bolj natančno specificirajte kakšen sir želi naročnik
Odgovor: Prosim ponudite »Bel polmasten sir iz slanice, 3,5 m.m., 250 -500g«. Naročnik smatra, da je artikel dovolj definiran, in sicer namerava le-tega uporabiti pri pripravi solat (npr. za »šopsko« solato).

sklop 1.5 art.4 prosimo za umik artikla mlečni namaz s tuno 3 kg, ker ga ne ponuja nobena slovenska mlekarna
Odgovor: Naročnik popravlja opis artikla: Mlečni namaz s tuno.

Lp,

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 28.05.2021   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1.2.: KEFIR povprašujete po Kefir jagoda, vanilija in drugi okusi 3,5% m.m..
Ali naročnik povprašuje po samostojnem okusu vanilije (kefir vanilija)?

Hvala za pojasnilo. S spoštovanjem.

ODGOVOR
Odg.: Naročnik popravlja opis artikla: »Kefir, različni sadni okusi 3,5% m.m., 150g«. Navedeno pomeni, da so lahko tudi kombinacije več sadnih okusov. Naročnik potrebuje različne okuse zaradi potreb pri sestavi jedilnikov oz. zaradi zagotavljanja pestrosti okusov, saj se okusi otrok lahko spreminjajo, prav tako pa tudi ponudba okusov.Datum objave: 28.05.2021   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1.7.: EKOLOŠKO MLEKO povprašujete po EKO/bio mleko vanilija in drugi okusi 3,5% m.m..
Katere okuse še želi naročnik (banana, breskev, jagoda-vanilija, kakav, jabolko, ...)?

Hvala za pojasnilo. S spoštovanjem.

ODGOVOR
Odg.: Naročnik popravlja opis artikla: »EKO/bio mleko, različni okusi 3,5% m.m.150ml«. Naročnik potrebuje različne okuse zaradi potreb pri sestavi jedilnikov oz. zaradi zagotavljanja pestrosti okusov, saj se okusi otrok lahko spreminjajo, prav tako pa tudi ponudba okusov.Datum objave: 28.05.2021   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali v sklopih 1.7.: Ekološko mleko, 1.8.: Ekološki jogurt, 1.9.: Ekološka skuta, 1.11.: Ekološko surovo maslo, smetana in sklop 1.12.: Ekološki siri, naročnik povprašuje po izdelkih slovenskega porekla?

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Odg.: Ne.Datum objave: 28.05.2021   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1.8. sklop: EKOLOŠKI JOGURT povprašujete po BIO probiotični jogurt 3,5 m.m. sadni 150 g.
Katere okuse želi naročnik (jabolko, češnja, borovnica, malina, gozdni sadeži, ...)?

S spoštovanjem.ODGOVOR
Odg.: Naročnik popravlja opis izdelka:« BIO probiotični jogurt 3,5 m.m. sadni, različni okusi 150 g«. Naročnik potrebuje različne okuse zaradi potreb pri sestavi jedilnikov oz. zaradi zagotavljanja pestrosti okusov, saj se okusi otrok lahko spreminjajo, prav tako pa tudi ponudba okusov.Datum objave: 28.05.2021   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 1.10. sklopu: EKOLOŠKI KEFIR IN KISLO MLEKO povprašujete po BIO kefir 3,5% m.m. različni sadni okusi 150 g.
Katere okuse želi naročnik (češnja, jabolko, malina, borovnica, gozdni sadeži, jagoda, ...)?

Hvala. S spoštovanjem.ODGOVOR
Odg.: Naročnik potrebuje različne sadne okuse zaradi potreb pri sestavi jedilnikov oz. zaradi zagotavljanja pestrosti okusov, saj se okusi otrok lahko spreminjajo, prav tako pa tudi ponudba okusov.Datum objave: 28.05.2021   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1.9. Ekološka skuta povprašujete po bio skutnem namazu. Ali želi naročnik tudi skutni namaz z dodatki (drobnjak, poper, paprika, ...)?

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Odg.: Ne.Datum objave: 28.05.2021   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1.2. Kefir povprašujete po Kefir jagoda, vanilija in drugi okusi 3,5% m.m.. Katere okuse, poleg jagode in vanilije, še želi naročnik (jabolko, češnja, borovnica, malina, gozdni sadeži, ...)?

Hvala. S spoštovanjem.


ODGOVOR
Odg.: Naročnik je popravil opis izdelka: »Kefir, različni sadni okusi 3,5% m.m., 150g«. Naročnik potrebuje različne sadne okuse zaradi potreb pri sestavi jedilnikov oz. zaradi zagotavljanja pestrosti okusov, saj se okusi otrok lahko spreminjajo, prav tako pa tudi ponudba okusov.Datum objave: 28.05.2021   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1.12. Ekološki siri povprašujete po BIO sir. Ali želi naročnik tudi bio sir z dodatki kot so: drobnjak, rožmarin, bazilika, ...)?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 28.05.2021   14:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 1.12. povprašujete po bio siru. Katere vrste sira želi naročnik (mocarelo, sir kulture kot emental, ...)?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Odg.: Naročnik popravlja opis izdelka: »BIO sir, poltrdi 1kg«.Datum objave: 28.05.2021   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 1.2. povprašujete po kefirju. Prosimo, da artikle kefir in kefir sadni dopolnite in jih poimenujete kefir (iz kefirnega zrna) in sadni kefir (iz kefirnega zrna). Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

Hvala.

ODGOVOR
Odg.: Naročnik ne bo spreminjal opisa izdelka.Datum objave: 28.05.2021   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 1.2. povprašujete po kefirju.
Prosimo, da artikle kefir in kefir sadni dopolnite in jih poimenujete kefir (iz kefirnega zrna) in sadni kefir (iz kefirnega zrna). Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.
Hvala. S spoštovanjem.

ODGOVOR
Odg.: Naročnik ne bo več spreminjal opisa izdelka, prosim ponudite:
1 Kefir, 3,5% m.m., 150 g
2 Kefir, različni sadni okusi 3,5% m.m., 150g.
Datum objave: 28.05.2021   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

7.2. sklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA
3 Kumarice, gastro pločevinka, 680 g - dovolili ste pakiranje 670g, vendar artikla v pločevinki ni na voljo, ali lahko ponudimo 670g v kozarcu?
4 Ketchup 1000 ml - izdelek imamo v pakiranju 1000g, kar ni 1000ml, prosimo spremenite enoto mere v grame/kg - vsi ketchup-i so deklarirani v gramih.
5 Paprika fileti 680 g - izdelek imamo pakiran 620g, ali lahko ponudimo?
6 Paradižnikov koncentrat, gastro pločevinka, 800 g - ali lahko ponudimo 700g pakiranje v kozarcu?

7.5. sklop: KONZERVIRANO SADJE
3 Ananasov kompot - kocke 2600g - izdelek imamo v pakiranju 3050g, ali lahko ponudimo?


7.6. sklop: MARMELADE
5 Marmelada porcijska 20g različni okusi, min 45 % sadne kaše, brez konzervansov - vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek s konzervansi, sadni delež min. 40% kot Podravka?


Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Pozdravljeni,

7.2. sklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA
3 Kumarice, gastro pločevinka, 680 g - dovolili ste pakiranje 670g, vendar artikla v pločevinki ni na voljo, ali lahko ponudimo 670g v kozarcu?
Odg.: Da, prosim ponudite: »Kumarice, gastro 670 - 680 g«.
4 Ketchup 1000 ml - izdelek imamo v pakiranju 1000g, kar ni 1000ml, prosimo spremenite enoto mere v grame/kg - vsi ketchup-i so deklarirani v gramih.
Odg.: Naročnik popravlja opis izdelka: »Ketchup 1000 g«.

5 Paprika fileti 680 g - izdelek imamo pakiran 620g, ali lahko ponudimo?
Odg.: Da, prosim ponudite: »Paprika fileti 620-680 g«.

6 Paradižnikov koncentrat, gastro pločevinka, 800 g - ali lahko ponudimo 700g pakiranje v kozarcu?
Odg.: Da, prosim ponudite: »Paradižnikov koncentrat, gastro pločevinka, 700 - 800 g«.


7.5. sklop: KONZERVIRANO SADJE
3 Ananasov kompot - kocke 2600g - izdelek imamo v pakiranju 3050g, ali lahko ponudimo?
Odg.: Da, Ananasov kompot - kocke 2600 - 3050g.


7.6. sklop: MARMELADE
5 Marmelada porcijska 20g različni okusi, min 45 % sadne kaše, brez konzervansov - vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek s konzervansi, sadni delež min. 40% kot Podravka?
Odg.: Prosim ponudite: »Marmelada porcijska 20g različni okusi, min 45 % sadne kaše«.

Hvala,
Lep pozdrav,

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 28.05.2021   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

8.5. sklop: VODE
2 Mineralna voda 1,5 l - ali želite gazirano mineralno vodo?


ODGOVOR
Odg.: DA, prosim ponudite; Mineralna gazirana voda 1,5 l. Naročnik potrebuje gazirano vodo predvsem za »rahljanje« izdelkov iz testa.Datum objave: 28.05.2021   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za odgovore:
OSTALO PREHRAMBENO BLAGO


12.8. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
4 Sladkor rjavi trsni 1/1 - ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
5 Omaka za pečenko brez glutaminata in aditivov 1/1 - izdelek imamo pakiran po 500g lahko ponudimo?
10 Napolitanke s čokoladnim oblivom 1/1 - 1 kg pakiranje napolitank z oblivom ne obstaja, prosimo popravite opis na - do 1kg.
11 Lešnikove napolitanke 1/1 1 kg pakiranje napolitank ne obstaja, prosimo popravite opis na - do 1kg.
19 Čokoladne mrvice 1/1 - 1 kg pakiranje ne obstaja, na voljo so 100g pakiranje, prosimo popravite

20 Tiramisu krema 1/1- prosimo prestavite v sklop 12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI
21 Čokoladno krema 1/1 - izdelka ne najdemo, prosimo za izbris ali prestavitev v sklop 12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI
22 Vanilijeva krema 1/1 - - izdelka ne najdemo, prosimo za izbris ali prestavitev v sklop 12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI

23 Bio zelenjavna kocka 88-120g (kvalitete vitam ali enakovredno) - ker imate sklop 12.10. sklop: DIETNA ŽIVILA , prosimo prestavite v ta sklop, ker gre za specifičen izdelek, ki ga imajo na voljo ponudniki dietnih živil. Hvala!

24 Gotova mešanica za jogurtovo kremo 3/1 - izdelka ne najdemo, prosimo za izbris ali prestavitev v sklop 12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI

25 Pisane mrvice 1/1 1 kg pakiranje ne obstaja, na voljo so 100g pakiranje, prosimo popravite

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

vljudno prosimo za odgovore:
OSTALO PREHRAMBENO BLAGO


12.8. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
4 Sladkor rjavi trsni 1/1 - ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odg.: Da, Sladkor rjavi trsni 500 - 1000g.

5 Omaka za pečenko brez glutaminata in aditivov 1/1 - izdelek imamo pakiran po 500g lahko ponudimo?
Odg.: Da, prosim ponudite: Omaka za pečenko brez glutaminata in aditivov 800 - 1000g.

10 Napolitanke s čokoladnim oblivom 1/1 - 1 kg pakiranje napolitank z oblivom ne obstaja, prosimo popravite opis na - do 1kg.
Odg.: Naročnik popravlja opis izdelka: Napolitanke s čokoladnim oblivom do 1000g.

11 Lešnikove napolitanke 1/1 1 kg pakiranje napolitank ne obstaja, prosimo popravite opis na - do 1kg.
Odg.: Naročnik popravlja opis izdelka: Lešnikove napolitanke do 1000g.

19 Čokoladne mrvice 1/1 - 1 kg pakiranje ne obstaja, na voljo so 100g pakiranje, prosimo popravite
Odg.: NE, naročnik ne bo popravljal artikla, ker le-ta obstaja.


20 Tiramisu krema 1/1- prosimo prestavite v sklop 12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI
Odg.: Naročnik ne bo prestavljal artikla v drug sklop.

21 Čokoladno krema 1/1 - izdelka ne najdemo, prosimo za izbris ali prestavitev v sklop 12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI
Odg.: Naročnik ne bo brisal ali prestavljal artikla v drug sklop.

22 Vanilijeva krema 1/1 - - izdelka ne najdemo, prosimo za izbris ali prestavitev v sklop 12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI
Odg.: Naročnik ne bo brisal ali prestavljal artikla v drug sklop.


23 Bio zelenjavna kocka 88-120g (kvalitete vitam ali enakovredno) - ker imate sklop 12.10. sklop: DIETNA ŽIVILA , prosimo prestavite v ta sklop, ker gre za specifičen izdelek, ki ga imajo na voljo ponudniki dietnih živil. Hvala!
Odg.: Naročnik ne bo prestavljal artikla v drug sklop.


24 Gotova mešanica za jogurtovo kremo 3/1 - izdelka ne najdemo, prosimo za izbris ali prestavitev v sklop 12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI
Odg.: Naročnik ne bo prestavljal artikla »Gotova mešanica za jogurtovo kremo do 5 kg« v drug sklop.

25 Pisane mrvice 1/1 1 kg pakiranje ne obstaja, na voljo so 100g pakiranje, prosimo popravite
Odg.: NE, naročnik ne bo popravljal artikla, ker le-ta obstaja.


Hvala,
Lep pozdrav,
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 28.05.2021   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za odgovore:
OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
12.1. sklop: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
1 Kakao prah 1/1, instant 200 kg - ali lahko ponudimo pakiranje 400g ali 800g ali pa 2,5kg?
5 Čokolada jedilna 1/1 10 kg - ali lahko ponudimo pakiranje 400g?

12.2. sklop: KAKAVOVE KREME
1 Namaz čokoladno kremni 1/1, I. kakovostna vrsta 20 kg .- ali želite enobarvni namaz ali dovbarvni? Enobarvni ni v pakiranju 1kg, samo 750g oz. v bodoče 700g. V kolikor želite dvobarvni namaz - ali lahko ponudimo pkairanje 700g?
2 Namaz ćokoladno kremni 40g, I. kakovostna vrsta 2.000 kom - ali želite dvobravni ali enobarvni namaz? Enobarvni je na voljo pkairan po 15g.
3 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g 2.000 kom - ali želite dvobravni ali enobarvni namaz? Enobarvni je na voljo pkairan po 15g.
4 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 1/1 40 kom - ali lahko ponudimo pakiranje 700g?

12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI
1 Kremin 1/1 - ali lahko ponudimo 1200g pakiranje?
2 čvrstilec za smetano - ali želite škrob v 1 kg pakiranju ali prav izdelek kot je kremfix (ki vsebuje škrob, sladkor in aditiv)?

12.6. sklop: MED
1 Med cvetlični 1/1, - med je pakiran po 900g lahko ponudimo?
2 Med akacija 1/1, - med je pakiran po 900g lahko ponudimo?
3 Med mešani 1/1 - med je pakiran po 900g lahko ponudimo?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

vljudno prosimo za odgovore:
OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
12.1. sklop: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
1 Kakao prah 1/1, instant 200 kg - ali lahko ponudimo pakiranje 400g ali 800g ali pa 2,5kg?
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Kakao prah 400 - 2500g, instant.

5 Čokolada jedilna 1/1 10 kg - ali lahko ponudimo pakiranje 400g?
Odg.: Da, prosim ponudite: Čokolada jedilna.


12.2. sklop: KAKAVOVE KREME
1 Namaz čokoladno kremni 1/1, I. kakovostna vrsta 20 kg .- ali želite enobarvni namaz ali dovbarvni? Enobarvni ni v pakiranju 1kg, samo 750g oz. v bodoče 700g. V kolikor želite dvobarvni namaz - ali lahko ponudimo pkairanje 700g?
Odg.: Naročnik je že popravil opis izdelka: Namaz čokoladno kremni (iz čokolade, lešnika in mleka), I. kakovostna vrsta.

2 Namaz ćokoladno kremni 40g, I. kakovostna vrsta 2.000 kom - ali želite dvobravni ali enobarvni namaz? Enobarvni je na voljo pkairan po 15g.
Odg.: Naročnik ne bo popravljal teže izdelka: Namaz ćokoladno kremni (iz čokolade, lešnikov in mleka) 40g, I. kakovostna vrsta.

3 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g 2.000 kom - ali želite dvobravni ali enobarvni namaz? Enobarvni je na voljo pkairan po 15g.
Odg.: Naročnik smatra, da je artikel dovolj natančno določen, prosim ponudite: Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g. Lahko je dvobarvni.

4 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 1/1 40 kom - ali lahko ponudimo pakiranje 700g?
Odg.: Da, Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 700 - 1000g.


12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI
1 Kremin 1/1 - ali lahko ponudimo 1200g pakiranje?
Odg.: Da, Kremin do 1200g.

2 čvrstilec za smetano - ali želite škrob v 1 kg pakiranju ali prav izdelek kot je kremfix (ki vsebuje škrob, sladkor in aditiv)?
Odg.: Prosim ponudite: čvrstilec za smetano (enakovredno kot kremfix).


12.6. sklop: MED
1 Med cvetlični 1/1, - med je pakiran po 900g lahko ponudimo?
Odg.: da

2 Med akacija 1/1, - med je pakiran po 900g lahko ponudimo?
Odg.: da

3 Med mešani 1/1 - med je pakiran po 900g lahko ponudimo?
Odg.: da


Hvala,
Lep pozdravDatum objave: 28.05.2021   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Opažamo, da je solata očiščena v različnih sklopih. Prosim preverite, če je to res smiselno. Predlagamo, da imate očiščeno solato samo v sklopu OČIŠČENA SOLATA v drugih sklopih pa artikle izbrišete.
6.1. sklop: SOLATA
- Zelena solata mehka, razred I narezana in oprana 300 kg
- Solata kristalka , razred I narezana in oprana 300 kg
6.10. sklop: OČIŠČENA SOLATA
mešana solata, očiščena, razred I (50% zelena + 50% radič) 100 kg
6.16. sklop: OČIŠČENA ZALENJAVA
- Zelena solata mehka, razred I narezana in oprana 300 kg
- Solata kristalka , razred I narezana in oprana 200 kgODGOVOR
Spoštovani,

Opažamo, da je solata očiščena v različnih sklopih. Prosim preverite, če je to res smiselno. Predlagamo, da imate očiščeno solato samo v sklopu OČIŠČENA SOLATA v drugih sklopih pa artikle izbrišete.
6.1. sklop: SOLATA
- Zelena solata mehka, razred I narezana in oprana 300 kg
Odg.: Naročnik bo premaknil artikel v sklop 6.10.

- Solata kristalka , razred I narezana in oprana 300 kg
Odg.: Naročnik bo premaknil artikel v sklop 6.10.

6.10. sklop: OČIŠČENA SOLATA
mešana solata, očiščena, razred I (50% zelena + 50% radič) 100 kg
6.16. sklop: OČIŠČENA ZALENJAVA
- Zelena solata mehka, razred I narezana in oprana 300 kg
Odg.: Naročnik bo premaknil artikel v sklop 6.10.

- Solata kristalka , razred I narezana in oprana 200 kg
Odg.: Naročnik bo premaknil artikel v sklop 6.10.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 28.05.2021   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ker imamo različni dobavitelji različne gramature in ker se nekateri artikli ukinjajo iz naših asortimanov ter odpirajo novi artikli vas prosimo, da ugodite naši prošnji, da lahko kot slovenski proizvajalec teh izdelkov oddamo ponudbo :

KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI

11.5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
2 Grisini 25 g
Vam lahko ponudimo posamezno pakiranje 13g X 20kos = 260g ?
3 Grisini graham polnozrnati 25g
Artikel je ukinjen, vam lahko ponudimo grisine s semeni 100g?
4 Krispy nežni kruhki 140g
Vam lahko ponudimo 150g CRISPY KRUHKI KLASIK brez glutena ?
5 Presta 40 g
Arikel ukinjen , prosimo za premik v sklop 12.8. Ostala živila, da bomo lahko oddali ponudbo.
6 Riževi vaflji 100g
Ker je artikel specifičen vas prosimo, da ga prestavite v sklop 12.8.Ostla živila, da bomo lahko oddali ponudbo.
7 Prepečenec 40 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 47g ?

11.9. sklop: EKO KRUH PEKOVSKO PECIVO
4 EKO ovseno mešano pecivo 0,04 kg
5 EKO pirino mešano pecivo 0,04 kg
Vam lahko zgornje dva artikla ponudimo v gramaturi 60g?

11.2. sklop: KRUHI S SEMENI IN POLNOZRNATI KRUHI
4 Sončnični kruh-rezan-pakiran 1/1
Vam lahko ponudimo kruh z različnimi mokami in semeni ?

ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTNINE

9.1. sklop: RIŽ
3 Srednjezrnati rjavi parboleid riž 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 800g ?

9.2. sklop: MLEVSKI IZDELKI
5 Koruzni zdrob 5/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ali ste mogoče mislili instant Koruzni zdrob- Polenta 5kg ?
8 Kus kus 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 2kg ?

9.3. sklop: KAŠE, ŽITA
2 Pira 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g ali 2kg ?
9.4. sklop: KOSMIČI
1 Koruzni kosmiči - corn flakes 1/1
Vam lahko pondudimo gramaturo 500g ali 2,5kg ?
2 Čokoladne kroglice 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
3 Žitni kosmiči s čokolado in vitamini 1/1
Predvidevamo, da ste mislili Čokolino 1kg ?
4 Sojini kosmiči 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 300g ?
7 Musli 1/1 - sadni
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g ?
8 Ovseni kosmiči 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
9 Kosmiči kvalitete »čokolino«2/1
10 Kosmiči kvalitete«čokolešnik« 2/1
Zgornja dva artikla obstajata v gramaturi 1,8 kg, vam jih lahko ponudimo ?
11 Pšenični kosmiči 1/1
Vam lahko ponudimo Ržene ali polnozrnate pšenične kosmiče, gramature 500g ?


OSTALO PREHRAMBENO BLAGO

12.2. sklop: KAKAVOVE KREME
1 Namaz čokoladno kremni 1/1, I. kakovostna vrsta
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g ?
2 Namaz ćokoladno kremni 40g, I. kakovostna vrsta
Vam lahko ponudimo gramaturo 20g ?
3 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 20g ?
4 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 700g ?

Najlepša vam hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Spoštovani,

Ker imamo različni dobavitelji različne gramature in ker se nekateri artikli ukinjajo iz naših asortimanov ter odpirajo novi artikli vas prosimo, da ugodite naši prošnji, da lahko kot slovenski proizvajalec teh izdelkov oddamo ponudbo :

KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI

11.5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
2 Grisini 25 g
Vam lahko ponudimo posamezno pakiranje 13g X 20kos = 260g ?
Odg.: Da, prosim ponudite: Grisini 13 - 260g.

3 Grisini graham polnozrnati 25g
Artikel je ukinjen, vam lahko ponudimo grisine s semeni 100g?
Odg.: NE, prosim ponudite: Grisini graham polnozrnati 25 - 250g.

4 Krispy nežni kruhki 140g
Vam lahko ponudimo 150g CRISPY KRUHKI KLASIK brez glutena ?
Odg.: Da.

5 Presta 40 g
Arikel ukinjen , prosimo za premik v sklop 12.8. Ostala živila, da bomo lahko oddali ponudbo.
Odg.: Naročnik umika artikel iz popisa.

6 Riževi vaflji 100g
Ker je artikel specifičen vas prosimo, da ga prestavite v sklop 12.8.Ostla živila, da bomo lahko oddali ponudbo.
Odg.: Ne, naročnik ne more prestaviti artikla.

7 Prepečenec 40 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 47g ?
Odg.: Da. prosim ponudite: Prepečenec 40 - 330g

11.9. sklop: EKO KRUH PEKOVSKO PECIVO
4 EKO ovseno mešano pecivo 0,04 kg
5 EKO pirino mešano pecivo 0,04 kg
Vam lahko zgornje dva artikla ponudimo v gramaturi 60g?
Odg.: Da, prosim ponudite:
4 EKO ovseno mešano pecivo 40 - 60g 16 kg
5 EKO pirino mešano pecivo 40 - 60 g 16 kg

11.2. sklop: KRUHI S SEMENI IN POLNOZRNATI KRUHI
4 Sončnični kruh-rezan-pakiran 1/1
Vam lahko ponudimo kruh z različnimi mokami in semeni ?
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Sončnični kruh-rezan-pakiran 1/1.


ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTNINE

9.1. sklop: RIŽ
3 Srednjezrnati rjavi parboleid riž 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 800g ?
Odg.: Da, prosim ponudite: Srednjezrnati rjavi riž 800-1000g

9.2. sklop: MLEVSKI IZDELKI
5 Koruzni zdrob 5/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ali ste mogoče mislili instant Koruzni zdrob- Polenta 5kg?
Odg.: Naročnik umika artikel iz popisa.

8 Kus kus 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 2kg ?
Odg.: Da, prosim ponudite: Kus kus 500 - 2000g.

9.3. sklop: KAŠE, ŽITA
2 Pira 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g ali 2kg ?
Odg.: Da, prosim ponudite: Pira 250 - 2000g.

9.4. sklop: KOSMIČI
1 Koruzni kosmiči - corn flakes 1/1
Vam lahko pondudimo gramaturo 500g ali 2,5kg ?
Odg.: Da, prosim ponudite: Koruzni kosmiči - corn flakes 500 - 2500g.

2 Čokoladne kroglice 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
Odg.: Da, prosim ponudite: Čokoladne kroglice 500 - 1000g.

3 Žitni kosmiči s čokolado in vitamini 1/1
Predvidevamo, da ste mislili Čokolino 1kg ?
Odg.: Naročnik umika artikel iz popisa.

4 Sojini kosmiči 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 300g ?
Odg.: Da; Sojini kosmiči 250 - 1000g.

7 Musli 1/1 - sadni
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g ?
Odg.:Da, prosim ponudite: Musli 750-1000g sadni.

8 Ovseni kosmiči 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
Odg.: Da, prosim ponudite: Ovseni kosmiči 500-1000g.

9 Kosmiči kvalitete »čokolino«2/1
10 Kosmiči kvalitete«čokolešnik« 2/1
Zgornja dva artikla obstajata v gramaturi 1,8 kg, vam jih lahko ponudimo ?
Odg.: Da.

11 Pšenični kosmiči 1/1
Vam lahko ponudimo Ržene ali polnozrnate pšenične kosmiče, gramature 500g ?
Odg.: Da, prosim ponudite: Pšenični kosmiči 500-1000g.

OSTALO PREHRAMBENO BLAGO

12.2. sklop: KAKAVOVE KREME
1 Namaz čokoladno kremni 1/1, I. kakovostna vrsta
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g ?
Odg.: Lahko; Namaz čokoladno kremni, I. kakovostna vrsta.

2 Namaz ćokoladno kremni 40g, I. kakovostna vrsta
Vam lahko ponudimo gramaturo 20g ?
Odg.: Ne.

3 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 20g ?
Odg.: Ne.

4 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 700g ?
Odg.: Da.
Najlepša vam hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 28.05.2021   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, za potrditev, ali lahko ponudnik ponudi sledeče artikle z odstopanjem v razpisani gramaturi.

7.2. sklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA
V1 Ketchup 1000 ml; Ali lahko ponudnik ponudi artikel gramature 1.300g
V2 Paprika fileti 670-680 g; Ali lahko ponudnik ponudi artikel gramature 690g

7.5. sklop: KONZERVIRANO SADJE
V3 Breskov kompot 2000-3500 g; Ali lahko ponudnik ponudi artikel gramature: 4.100g


ODGOVOR

Pozdravljeni,
prosimo vas, za potrditev, ali lahko ponudnik ponudi sledeče artikle z odstopanjem v razpisani gramaturi.

7.2. sklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA
V1 Ketchup 1000 ml; Ali lahko ponudnik ponudi artikel gramature 1.300g
Odg.: Da, prosim ponudite: Ketchup 1000 - 1300 g.

V2 Paprika fileti 670-680 g; Ali lahko ponudnik ponudi artikel gramature 690g
Odg.: Da, prosim ponudite: Paprika fileti 620-690 g.

7.5. sklop: KONZERVIRANO SADJE
V3 Breskov kompot 2000-3500 g; Ali lahko ponudnik ponudi artikel gramature: 4.100g
Odg.: Da, prosim ponudite: Breskov kompot 2000-4100g.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.Datum objave: 28.05.2021   14:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 6.1.
-solata mehka narezana in oprana
-solata kristalka narezana in oprana

zbrišite jo iz sklopa 6.1. in iz 6.16. jo uvrstite v sklop 6.10., saj tako omogočite oddajo ponudbe ponudniku, ki nima očiščenega programa.

SKLOP 6.2.
-zelje sveže ribano
uvrstite v sklop 6.16.očiščena zelenjava, saj tako omogočite oddajo ponudbe ponudniku, ki nima očiščenega programa.

SKLOP 6.4.
-krompir olupljen
uvrstite v sklop 6.16.očiščena zelenjava, saj tako omogočite oddajo ponudbe ponudniku, ki nima očiščenega programa.

SKLOP 6.7.
-klementine, mineole, mandore

združite v eno postavko z navedbo na mandarine, klementine in križanci. Sadeži so si podobni in cenovno enaki ter zreli zaporedno. Naročnik z združitvijo prepreči ponudniku manipulacijo cen zaradi okvirnih količin.
Mandarine so drugače prve na tržišču in ker jih v popisu ni, se lahko zgodi, da jih naročnik nikoli ne dobi oz. so mu fakturirane po tržni ceni.
Z združitvijo si naročnik pridobi vse vrste tega sadeža in kot že omenjeno prepreči manipulacijo cen pri okvirnih količinah.

SKLOP 6.14.
-maline
izločite iz tega sklopa, ker so že v sklopu 6.13.

SKLOP 6.15.
-čičerika
izločite iz tega sklopa, ker je že v sklopu 6.6.in ne sodi v suho sadje oz. ponudniki, ki imajo samo suho sadje, se ne morejo prijaviti.

Lep pozdrav,ODGOVOR

Pozdravljeni,

SKLOP 6.1.
-solata mehka narezana in oprana
-solata kristalka narezana in oprana

zbrišite jo iz sklopa 6.1. in iz 6.16. jo uvrstite v sklop 6.10., saj tako omogočite oddajo ponudbe ponudniku, ki nima očiščenega programa.
Odg.: Naročnik bo popravil popis.

SKLOP 6.2.
-zelje sveže ribano
uvrstite v sklop 6.16.očiščena zelenjava, saj tako omogočite oddajo ponudbe ponudniku, ki nima očiščenega programa.
Odg.: Naročnik bo artikel premaknil v sklop 6.16.

SKLOP 6.4.
-krompir olupljen
uvrstite v sklop 6.16.očiščena zelenjava, saj tako omogočite oddajo ponudbe ponudniku, ki nima očiščenega programa.
Odg.: Ne, naročnik v tem delu ne bo spreminjal popisa.

SKLOP 6.7.
-klementine, mineole, mandore

združite v eno postavko z navedbo na mandarine, klementine in križanci. Sadeži so si podobni in cenovno enaki ter zreli zaporedno. Naročnik z združitvijo prepreči ponudniku manipulacijo cen zaradi okvirnih količin.
Mandarine so drugače prve na tržišču in ker jih v popisu ni, se lahko zgodi, da jih naročnik nikoli ne dobi oz. so mu fakturirane po tržni ceni.
Z združitvijo si naročnik pridobi vse vrste tega sadeža in kot že omenjeno prepreči manipulacijo cen pri okvirnih količinah.
Odg.: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal popisa.

SKLOP 6.14.
-maline
izločite iz tega sklopa, ker so že v sklopu 6.13.
Odg.: Naročnik bo maline izločil iz 6.14.

SKLOP 6.15.
-čičerika
izločite iz tega sklopa, ker je že v sklopu 6.6.in ne sodi v suho sadje oz. ponudniki, ki imajo samo suho sadje, se ne morejo prijaviti.
Odg.: Naročnik bo umaknil artikel iz sklopa 6.15..

Lep pozdrav,
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 28.05.2021   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

8.2. sklop: NEKTARJI
2 jagodni nektar 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil- izdelek NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo nektar iz jagod, jabolk in grozdja z min. 45 % sadnim deležem in od tega min. 30 % jagodne kaše pakiran po 200 ml v embalaži z navojnim pokrovčkom. Prosim popravite opis artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.

3 marelični nektar 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil-izdelek NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo nektar iz marelic in jabolk z min. 43 % sadnim deležem pakiran po 200 ml v embalaži z navojnim pokrovčkom. Prosim popravite opis artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.

4 multivitaminski nektar 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil- izdelek NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo multivitaminski nektar z min. 80 % sadnim deležem, brez dodanega sladkorja, pakiran po 200 ml. Prosim popravite opis artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.
ODGOVOR

Spoštovani,

8.2. sklop: NEKTARJI
2 jagodni nektar 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil- izdelek NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo nektar iz jagod, jabolk in grozdja z min. 45 % sadnim deležem in od tega min. 30 % jagodne kaše pakiran po 200 ml v embalaži z navojnim pokrovčkom. Prosim popravite opis artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.
Odg.: Naročnik popravlja opis artikla: jagodni nektar 45% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil.

3 marelični nektar 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil-izdelek NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo nektar iz marelic in jabolk z min. 43 % sadnim deležem pakiran po 200 ml v embalaži z navojnim pokrovčkom. Prosim popravite opis artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.
Odg.: Naročnik popravlja opis artikla: marelični nektar 40% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil.

4 multivitaminski nektar 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil- izdelek NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo multivitaminski nektar z min. 80 % sadnim deležem, brez dodanega sladkorja, pakiran po 200 ml. Prosim popravite opis artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.
Odg.: Naročnik je že popravil opis artikla: multivitaminski sok 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.Datum objave: 28.05.2021   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

2.11. sklop: PAŠTETE
1 Kokošja pašteta, 30 g - izdelek kokošja pašteta se dobi v 27g pakiranju. Prosimo popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

3.3. sklop: KONZERVIRANE RIBE
1 Tuna v olivnem olju, 80 g, extra kvalitete v kolikor želite izdelek ekstra kvalitete, zahtevajte izdelek, ki vsebuje tuno tunnus albacares (rumenoplavuto tuno), kor npr. vsebuje Rio mare ki ni grenka.
2 Tuna v olju, 1600-1800 g, extra kvalitete v kolikor želite izdelek ekstra kvalitete, zahtevajte izdelek, v kosih. V nasprotnem primeru boste dobili izdelek v drobirju.

5.2. sklop: MAJONEZE
1 Majoneza 620-750 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.

5.3. sklop: MARGARINE
1 Margarina za peko 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju?

7.2. sklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA
3 Kumarice, gastro pločevinka, 680 g - izdelek se ne dobi v pločevinki temveč v kozarcu. Prosimo popravite opis.
3 Kumarice, gastro pločevinka, 680 g - ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju. Izdelek v 680g namreč na trgu ne najdemo. Resnično gre za minimalno odstopanje. Prosimo popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
4 Ketchup 1000 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo popravite.
5 Paprika fileti 680 g- ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju. Izdelek v 680g namreč na trgu ne najdemo. Resnično gre za minimalno odstopanje. Prosimo popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
7 Paradižnikovi pelati 2500g ali lahko ponudimo izdelek v 2490g? Resnično gre za manjše odstopanje.
8 Rdeča pesa 3000-4500 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.

7.5. sklop: KONZERVIRANO SADJE
2 Sadna solata 2000-3500 g ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
3 Ananasov kompot - kocke 2600g izdelek v 2600g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 3050? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
4 Ananas kompot 2000-3500 g kocke imate že razpisane pod zaporedno št. 3. Ali tu mogoče naročnik želi ananasov kompot v kolutih? Prosimo primerno popravite, da ne boste dobili ponudbo dveh istih izdelkov.
5 Breskov kompot 2000-3500 g ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
6 Hruškov kompot 2000-3500 g ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju, saj ga v danem razponu na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

7.6. sklop: MARMELADE
5 Marmelada porcijska 20g različni okusi, min 45 % sadne kaše, brez konzervansov vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Prosimo za umik zahteve »brez konzervansov«. Hvala
5 Marmelada porcijska 20g različni okusi, min 45 % sadne kaše, brez konzervansov ali se naročnik zadovolji samo z 2 okusoma marmelade ali ponudimo 3 ali 4 okuse. Prosimo določite, kaj za vas pomeni različni okusi?

7.7. sklop: EKO MARMELADA
1 Bio marelična marmelada 820 g izdelku je bila spremenjena gramatura. Sedaj se dobi v 800g pakiranju. Prosimo popravite.
2 Bio jagodna marmelada 820 g g izdelku je bila spremenjena gramatura. Sedaj se dobi v 800g pakiranju. Prosimo popravite.
3 Bio malinova marmelada 820 g g izdelku je bila spremenjena gramatura. Sedaj se dobi v 800g pakiranju. Prosimo popravite.

8.1. sklop: SOK S 100% sadno maso
7 Pomarančni sok 100% 2 dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
8 Jabolčni sok izdelan iz zgoščenega soka 100% 2dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil ali lahko ponudimo bistri jabolčni sok 100% ali pa bio jabolčni bistri sok 100%, namesto zahtevanega. Izdelek zgoščeni sok namreč nimamo v asortimanu in tako potem ne moremo oddati ponudbe za ta sklop. Za ta izdelek lahko odda ponudbo le en ponudnik v Sloveniji, ki je lociran v Kamniku. S tako razpisanimi pogoji zapisovanje receptur, naročnik od ponudnikov zahteva, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenim proizvajalcem ali pa ne odda ponudbe, kar pa je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in je povsem diskriminatorno! Omenjeni proizvajalec bo v tem sklopu zato edini ponudnik in temu primerna bo za vas tudi neugodno visoka cena, česar si kot porabnik javnih sredstev verjetno ne želite.

8.2. sklop: NEKTARJI
3 marelični nektar 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil naročnika opozarjamo, da izdelek s 50% sadnim deležem obstaja, kljub navedbam nekaterih ponudnikov.

8.3. sklop: SADNO ŽITNE REZINE
1 Sadno žitna rezina-okus jagoda 30 g ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
2 Sadno žitna rezina-okus marelica 30 g ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
3 Sadno žitna rezina-okus gozdni sadeži 30 g ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
4 Žitna rezina natur 30 g izdelek ne obstaja. Prosimo za izbris.

8.4. sklop: SIRUP 100% SADNO MASO
3 100 % sadni sirup bezek 5 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov) razpisano imate manjšo količino a izdelek je po odprtju potrebno zelo hitro uporabiti. Naročniku svetujemo, da dovoli da ponudimo izdelek v 500ml. Hvala za razumevanje.
5 100 % sadni sirup višnja 5 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov) ali lahko ponudimo namesto sirupa višnja, sirup okus 100% sirup malina v 500ml?

9.1. sklop: RIŽ
1 Brušen parboiled riž- okroglozrnat, I. kakovostna vrsta, 1/1 izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo dolgozrnati riž parboiled? Okroglozrnati parboiled namreč ne obstaja. Prosimo uredite opis izdelka.
1 Brušen parboiled riž- okroglozrnat, I. kakovostna vrsta, 1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
3 Srednjezrnati rjavi parboleid riž 1/1 ali lahko ponudimo dolgozrnatega rjavega v 1kg, ker srednje zrnati rjavi se dobi samo v 800g pakiranju. Prosimo uredite opis izdelka.

9.2. sklop: MLEVSKI IZDELKI
2 Moka pšenična T 400, 1/1 ali naročnik želi izdelek ostra moka T-400 ali posebno belo moko T-400?
5 Koruzni zdrob 5/1 izdelek je bil s strani Mlinotesta ukinjen. Sedaj je mogoče dobiti izdelek le v 1000g. Prosimo popravite.
8 Kus kus 1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?

9.4. sklop: KOSMIČI
Na splošno je veliko gramatur v celotnem razpisu določenih kot 1/1, 2/1, 5/1 itd. 1/1, 5/1, 4/1 ne pomeni nič in ne označuje nobene gramature. Te oznake določeni ponudniki pridom izkoriščajo, da podajo cene izdelkov na popolnoma napačne enote mere v namen pridobitve razpisa, saj je običajno enota mere pri te izdelkih kos. Ali spremenite te označbe v smiselne gramature izdelkov (vsi izdelki se dobijo v gramih), ali pa spremenite enoto mere (EM) v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala za razumevanje.
3 Žitni kosmiči s čokolado in vitamini 1/1 naročnik je imel verjetno v mislih izdelek kot čokolino. Prosimo potrdite v izogib možnosti, da dobite kakšne popolnoma drugačne kosmiče.
4 Sojini kosmiči 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju. Prosimo popravite, saj izdelek v 1000g na trgu ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
8 Ovseni kosmiči 1/1 imate neobičajno zahtevo za gramaturo izdelka. Izdelek se namreč dobi v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo. Prosimo, popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
9 Kosmiči kvalitete »čokolino«2/1 izdelek se dobi v 1000g pakiranju. Prosimo popravite, saj v 2/1 ne obstaja. Prosimo, popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
10 Kosmiči kvalitete«čokolešnik« 2/1 izdelek se dobi v 1800g pakiranju. Prosimo popravite, saj v 2/1 ne obstaja. Prosimo, popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

9.5. sklop: TESTENINE
13 Široki rezanci polnozrnati ali lahko ponudimo polnozrnate špagete namesto širokih rezancev?
14 Polnozrnati svedri ali lahko ponudimo polnozrnate peresnike namesto svedrov? Hvala za razumevanje.

11.5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
2 Grisini 25 g sedaj je mogoče dobiti izdelek v 20g pakiranju. Prosimo popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
3 Grisini graham polnozrnati 25g izdelek je mogoče dobiti v 60g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? . V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
4 Krispy nežni kruhki 140g izdelek v zahtevani gramaturi ni dobavljiv. Ali lahko ponudimo izdelek v 125g? Prosimo, popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
5 Presta 40 g izdelek je proizvajalec Žito-Podravka dislistal iz svojega programa zaradi prevelikih reklamacij v zvezi z lomom izdelka med vožnjo. Prosimo za umik izdelka iz popisa.
6 Riževi vaflji 100g ali lahko ponudimo izdelek v 110g? Gre za resnično manjše odstopanje od zahtevane gramature. Hvala za razumevanje.
7 Prepečenec 40 g ali lahko ponudimo izdelek v 35,83g pakiranju. Gre za manjše odstopanje, saj izdelek v 40g na trgu ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

11.6. sklop: KEKSI
1 Otroški keksi 1/1 otroški keksi se dobijo le v 400g pakiranju. Prosimo popravite naziv izdelka. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
2 čokoladne napolitanke 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju, saj ga v 1000g na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

12.1. sklop: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
1 Kakao prah 1/1, instant izdelek v prahu se dobi v 800g pakiranju. Prosimo popravite.
3 Instant kakao v kolikor želi naročnik izdelek kot Benko naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25% in v granulah. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%), dosti več sladkorja in so občutno cenejši. Hvala
4 Čokolada v prahu 100g- naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovih delcev v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 35% delež kakavovih delcev. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 20% kakavovih delcev.
5 Čokolada jedilna 1/1 v asortimanu imamo izdelek v 500g. Ali ga lahko ponudimo?
6 Kava prava , črna , kvalitete Barcaffe in podobno, pakirana 100 g v kolikor želite izdelek kot kava Barcaffe, zahtevajte kavo z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta.

12.2. sklop: KAKAVOVE KREME
1 Namaz čokoladno kremni 1/1, I. kakovostna vrsta izdelek v 1000g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 750g? Prosimo uredite gramaturo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
1 Namaz čokoladno kremni 1/1, I. kakovostna vrsta v kolikor želite kakovostni izdelek kot je Viki krema, Lino lada ali Eurocream, zahtevajte izdelek iz čokolade, lešnikov in mleka, saj boste v nasprotnem primeru dobili ponudbo izdelka, ki ne vsebuje lešnikov in je tako občutno cenejši.
2 Namaz ćokoladno kremni 40g, I. kakovostna vrsta v kolikor želite kakovostni izdelek kot je Viki krema, Lino lada ali Eurocream, zahtevajte izdelek iz čokolade, lešnikov in mleka, saj boste v nasprotnem primeru dobili ponudbo izdelka, ki ne vsebuje lešnikov in je tako občutno cenejši.
2 Namaz ćokoladno kremni 40g, I. kakovostna vrsta ali lahko ponudimo izdelek v 28g?
3 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g v kolikor želite kakovostni izdelek kot Eurocream, zahtevajte izdelek, ki vsebuje minimalno 13% lešnikov in minimalno 7% kakava v prahu.
3 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g izdelek Eurocream se dobi v 18g pakiranju. Prosimo popravite gramturo, saj se v 40g ne dobi enobarvnega namaza.
4 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 1/1 v kolikor želite kakovostni izdelek kot Eurocream, zahtevajte izdelek, ki vsebuje minimalno 13% lešnikov in minimalno 7% kakava v prahu.
4 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 1/1 izdelek Eurocream ali podobni se dobi v 750g pakiranju. Prosimo popravite gramturo, saj se v 1000g ne dobi enobarvnega namaza.

12.3. sklop: ČAJI
1 Šipkov čaj 1/1 želite filter ali rinfuzo? Gre za dva različna izdelka in sedaj ne vemo katerega ponuditi.
2 Planinski čaj 1/1 želite filter ali rinfuzo? Gre za dva različna izdelka in sedaj ne vemo katerega ponuditi.
3 Čaj iz gozdnih sadežev 1/1 želite filter ali rinfuzo? Gre za dva različna izdelka in sedaj ne vemo katerega ponuditi.
1 Šipkov čaj 1/1 prosimo, da v izogib ne-transparentnosti razpisa, popravite naziv artikla v 1kg, saj 1/1 lahko pomeni tudi izdelek v 40g.
2 Planinski čaj 1/1 prosimo, da v izogib ne-transparentnosti razpisa, popravite naziv artikla v 1kg, saj 1/1 lahko pomeni tudi izdelek v 40g.
3 Čaj iz gozdnih sadežev 1/1 prosimo, da v izogib ne-transparentnosti razpisa, popravite naziv artikla v 1kg, saj 1/1 lahko pomeni tudi izdelek v 40g.
4 Bebi čaj 40gx20 kos izdelek je mogoče dobiti v 1000g pakiranju (40 vrečk x 25g vrečke). Prosimo popravite opis izdelka, saj v 800g ne obstaja.

12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI
1 Kremin 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 1200g?

12.5. sklop: KISI
1 Jabolčni kis 1/1 prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioksidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.
2 Vinski kis 1/1 prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioksidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.

12.6. sklop: MED
1 Med cvetlični 1/1, - izdelek se dobi v 900g in ne v 1000g. Prosimo popravite.
2 Med akacija 1/1, - izdelek se dobi v 900g in ne v 1000g. Prosimo popravite.
3 Med mešani 1/1- izdelek se dobi v 900g in ne v 1000g. Prosimo popravite.

12.7. sklop: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): med s certifikatom SMGO
1 Cvetlični med, pakiranje do 1 kg, kakovost SMGO ali lahko ponudimo slovenski cvetlični med, ki pa nima SMGO nalepke?

12.8. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
1 Sol morska mleta 1/1 ali ponudimo s kemikalijami proti strjevanju ali brez?
3 Sladkor mleti 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
4 Sladkor rjavi trsni 1/1 izdelek se dobi v 500g. Ali ga lahko ponudimo?
5 Omaka za pečenko brez glutaminata in aditivov 1/1 izdelek vsebuje aditive: aroma in sredstvo za zgostitev, ne vsebuje pa glutaminata. Dobi se v 500g. Prosimo popravite opis izdelka v brez glutaminata 500g (»in aditivov 1/1«) pa izbrišite. Hvala za razumevanje.
10 Napolitanke s čokoladnim oblivom 1/1 izdelek v 1000g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g kot Kraš? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
11 Lešnikove napolitanke 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju, saj ga v 1000g na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
13 Vino belo izdelek ima 22% DDV. Prosimo popravite.
14 Vino črno izdelek ima 22% DDV. Prosimo popravite.
15 rum 1/1 izdelek ima 22% DDV. Prosimo popravite.
16 soda bikarbona izdelek ima 22% DDV. Prosimo popravite.
23 Bio zelenjavna kocka 88-120g (kvalitete vitam ali enakovredno) enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
24 Gotova mešanica za jogurtovo kremo 3/1 prosimo popravite gramaturo izdelka v 3kg, saj 3/1 ne označuje nič in tako ne vemo na kaj ponuditi ceno izdelka.

12.9. sklop: OSTALA EKO ŽIVILA
1 eko zeliščni čaj, gastro pakiranje, filter vrečka, pakiranjei do 1,5 kg katerega naročnik želi bio otroški ali bio planinski čaj?

12.10. sklop: DIETNA ŽIVILA
7 puding v prahu, okus čokolada, deklariran brez alergenov, pakiranje 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga) enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
8 puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga) enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
10 riževi kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g naročnika prosimo, da se odloči kaj želi. Ali želi riževe vaflje v 110g ali pa riževe kruhke (brez alergenov) v 125g. Prosimo popravite opis, da bomo vedeli kaj ponuditi.
11 koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 120 g naročnika prosimo, da se odloči kaj želi. Ali želi koruzne vaflje v 120g ali pa kruhke kruhke (brez alergenov) v 125g. Prosimo popravite opis, da bomo vedeli kaj ponuditi.
12 margarina min 40 % maščobe, brez mleka in mlečnih sestavin (kakovost VITAGEN ali podobno), vsebnost trans maščobnih kislin pod 2 %, pakiranje do 250 g izdelek je BIO. Prosimo popravite.
13 moka brez glutena za kvašeno testo (kakovost Schar- mešanica B ali enakovredno), pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo večnamensko moko brez vseh alergenov?
31 pekovsko pecivo različnih oblik (bombice, žemlje, štručke,...) brez glutena (kakovost Schar ali enakovredno), 40 do 60 g / kos naročnika prosimo, da spremeni dovoljen razpon od 40-75g, da bomo lahko ponudili tudi bombice, kakor zahtevate. Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

2.11. sklop: PAŠTETE
1 Kokošja pašteta, 30 g - izdelek kokošja pašteta se dobi v 27g pakiranju. Prosimo popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Naročnik popravlja opis artikla: Kokošja pašteta, 27 - 30 g.

3.3. sklop: KONZERVIRANE RIBE
1 Tuna v olivnem olju, 80 g, extra kvalitete v kolikor želite izdelek ekstra kvalitete, zahtevajte izdelek, ki vsebuje tuno tunnus albacares (rumenoplavuto tuno), kor npr. vsebuje Rio mare ki ni grenka.
Odg.: Naročnik ne bo popravljal opisa artikla.

2 Tuna v olju, 1600-1800 g, extra kvalitete v kolikor želite izdelek ekstra kvalitete, zahtevajte izdelek, v kosih. V nasprotnem primeru boste dobili izdelek v drobirju.
Odg.: Naročnik ne bo spreminjal opisa artikla, saj je artikel dovolj jasno definiran.

5.2. sklop: MAJONEZE
1 Majoneza 620-750 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
Odg.: Naročnik b popravil enoto mere.

5.3. sklop: MARGARINE
1 Margarina za peko 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju?
Odg.: je že

7.2. sklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA
3 Kumarice, gastro pločevinka, 680 g - izdelek se ne dobi v pločevinki temveč v kozarcu. Prosimo popravite opis.
Odg.: Naročnik je že popravil opis artikla: Kumarice, gastro 670 - 680 g.

3 Kumarice, gastro pločevinka, 680 g - ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju. Izdelek v 680g namreč na trgu ne najdemo. Resnično gre za minimalno odstopanje. Prosimo popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Lahko, Kumarice, gastro 670 - 680 g.

4 Ketchup 1000 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik je že popravil enoto mere; Ketchup 1000 - 1300 g.

5 Paprika fileti 680 g- ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju. Izdelek v 680g namreč na trgu ne najdemo. Resnično gre za minimalno odstopanje. Prosimo popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Naročnik je že popravil opis artikla: Paprika fileti 620-690 g.

7 Paradižnikovi pelati 2500g ali lahko ponudimo izdelek v 2490g? Resnično gre za manjše odstopanje.
Odg.: Naročnik je že popravil opis izdelka: Paradižnikovi pelati 2490 - 2550g.

8 Rdeča pesa 3000-4500 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
Odg. Naročnik je že popravil enoto mere.

7.5. sklop: KONZERVIRANO SADJE
2 Sadna solata 2000-3500 g ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
Odg.: Naročnik popravlja opis artikla: Sadna solata 2000-4200 g.

3 Ananasov kompot - kocke 2600g izdelek v 2600g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 3050? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Naročnik je že popravil opis artikla: Ananasov kompot - kocke 2600 - 3050g.

4 Ananas kompot 2000-3500 g kocke imate že razpisane pod zaporedno št. 3. Ali tu mogoče naročnik želi ananasov kompot v kolutih? Prosimo primerno popravite, da ne boste dobili ponudbo dveh istih izdelkov.
Odg.: Naročnik umika izdelek iz popisa.

5 Breskov kompot 2000-3500 g ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
Odg.: DA, prosim ponudite: Breskov kompot 2000-4250g.

6 Hruškov kompot 2000-3500 g ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju, saj ga v danem razponu na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Da, prosim ponudite: Hruškov kompot 2000-4200 g.

7.6. sklop: MARMELADE
5 Marmelada porcijska 20g različni okusi, min 45 % sadne kaše, brez konzervansov vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Prosimo za umik zahteve »brez konzervansov«. Hvala
Odg.: Naročnik je že popravil opis artikla; Hruškov kompot 2000-4200 g.

5 Marmelada porcijska 20g različni okusi, min 45 % sadne kaše, brez konzervansov ali se naročnik zadovolji samo z 2 okusoma marmelade ali ponudimo 3 ali 4 okuse. Prosimo določite, kaj za vas pomeni različni okusi?
Odg.: Prosim ponudite: Marmelada porcijska 20g različni okusi, min 45 % sadne kaše. Naročnik potrebuje različne okuse zaradi potreb pri sestavi jedilnikov oz. zaradi zagotavljanja pestrosti okusov, saj se okusi otrok lahko spreminjajo, prav tako pa tudi ponudba okusov.

7.7. sklop: EKO MARMELADA
1 Bio marelična marmelada 820 g izdelku je bila spremenjena gramatura. Sedaj se dobi v 800g pakiranju. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik popravlja opis izdelka: Bio marelična marmelada 800-820 g.

2 Bio jagodna marmelada 820 g g izdelku je bila spremenjena gramatura. Sedaj se dobi v 800g pakiranju. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik popravlja opis izdelka: Bio jagodna marmelada 800-820 g.

3 Bio malinova marmelada 820 g g izdelku je bila spremenjena gramatura. Sedaj se dobi v 800g pakiranju. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik popravlja opis izdelka: Bio malinova marmelada 800-820 g.

8.1. sklop: SOK S 100% sadno maso
7 Pomarančni sok 100% 2 dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
Odg.: NE.

8 Jabolčni sok izdelan iz zgoščenega soka 100% 2dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil ali lahko ponudimo bistri jabolčni sok 100% ali pa bio jabolčni bistri sok 100%, namesto zahtevanega. Izdelek zgoščeni sok namreč nimamo v asortimanu in tako potem ne moremo oddati ponudbe za ta sklop. Za ta izdelek lahko odda ponudbo le en ponudnik v Sloveniji, ki je lociran v Kamniku. S tako razpisanimi pogoji zapisovanje receptur, naročnik od ponudnikov zahteva, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenim proizvajalcem ali pa ne odda ponudbe, kar pa je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in je povsem diskriminatorno! Omenjeni proizvajalec bo v tem sklopu zato edini ponudnik in temu primerna bo za vas tudi neugodno visoka cena, česar si kot porabnik javnih sredstev verjetno ne želite.
Odg.: Ne, naročnik potrebuje artikel v sestavi in kvaliteti, kot opisano: Jabolčni sok izdelan iz zgoščenega soka 100% 2dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil.

8.2. sklop: NEKTARJI
3 marelični nektar 50% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil naročnika opozarjamo, da izdelek s 50% sadnim deležem obstaja, kljub navedbam nekaterih ponudnikov.
Odg.: Naročnik je že popravil opis artikla: marelični nektar 40% sadnega deleža,2 dcl brez konzervansov in umetnih sladil.

8.3. sklop: SADNO ŽITNE REZINE
1 Sadno žitna rezina-okus jagoda 30 g ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
Odg.: Ne.

2 Sadno žitna rezina-okus marelica 30 g ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
Odg.: Ne.

3 Sadno žitna rezina-okus gozdni sadeži 30 g ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
Odg.: Ne.

4 Žitna rezina natur 30 g izdelek ne obstaja. Prosimo za izbris.
Odg.: ne, Žitna rezina - okus lešnik ali čokolada 30 g.

8.4. sklop: SIRUP 100% SADNO MASO
3 100 % sadni sirup bezek 5 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov) razpisano imate manjšo količino a izdelek je po odprtju potrebno zelo hitro uporabiti. Naročniku svetujemo, da dovoli da ponudimo izdelek v 500ml. Hvala za razumevanje.
Odg.: Naročnik je popravil opis artikla: 100 % sadni sirup bezek 0,5-5 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov).

5 100 % sadni sirup višnja 5 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov) ali lahko ponudimo namesto sirupa višnja, sirup okus 100% sirup malina v 500ml?
Odg.: Ne, prosim ponudite: 100 % sadni sirup višnja 0,5-5 l (brez dodanega sladkorja in konzervansov).

9.1. sklop: RIŽ
1 Brušen parboiled riž- okroglozrnat, I. kakovostna vrsta, 1/1 izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo dolgozrnati riž parboiled? Okroglozrnati parboiled namreč ne obstaja. Prosimo uredite opis izdelka.
Odg.: Ne, prosim ponudite: Brušen riž- okroglozrnat, I. kakovostna vrsta, 1/1.

1 Brušen parboiled riž- okroglozrnat, I. kakovostna vrsta, 1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
Odg.: Ne.

3 Srednjezrnati rjavi parboleid riž 1/1 ali lahko ponudimo dolgozrnatega rjavega v 1kg, ker srednje zrnati rjavi se dobi samo v 800g pakiranju. Prosimo uredite opis izdelka.
Odg.: Naročnik popravlja opis izdelka: Srednjezrnati rjavi riž 800-1000g.

9.2. sklop: MLEVSKI IZDELKI
2 Moka pšenična T 400, 1/1 ali naročnik želi izdelek ostra moka T-400 ali posebno belo moko T-400?
Odg.: Ostro.

5 Koruzni zdrob 5/1 izdelek je bil s strani Mlinotesta ukinjen. Sedaj je mogoče dobiti izdelek le v 1000g. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik umika izdelek iz popisa.

8 Kus kus 1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
Odg.: Ne, prosim ponudite: Kus kus 500 - 2000g.

9.4. sklop: KOSMIČI
Na splošno je veliko gramatur v celotnem razpisu določenih kot 1/1, 2/1, 5/1 itd. 1/1, 5/1, 4/1 ne pomeni nič in ne označuje nobene gramature. Te oznake določeni ponudniki pridom izkoriščajo, da podajo cene izdelkov na popolnoma napačne enote mere v namen pridobitve razpisa, saj je običajno enota mere pri te izdelkih kos. Ali spremenite te označbe v smiselne gramature izdelkov (vsi izdelki se dobijo v gramih), ali pa spremenite enoto mere (EM) v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala za razumevanje.
Odg.: Naročnik je že popravil opis izdelka: Koruzni kosmiči - corn flakes 500 - 2500g.

3 Žitni kosmiči s čokolado in vitamini 1/1 naročnik je imel verjetno v mislih izdelek kot čokolino. Prosimo potrdite v izogib možnosti, da dobite kakšne popolnoma drugačne kosmiče.
Odg.: Naročnik artikel umika iz popisa.

4 Sojini kosmiči 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju. Prosimo popravite, saj izdelek v 1000g na trgu ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Naročnik je že popravil opis artikla: Sojini kosmiči 250 - 1000g.

8 Ovseni kosmiči 1/1 imate neobičajno zahtevo za gramaturo izdelka. Izdelek se namreč dobi v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo. Prosimo, popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Naročnik je že popravil opis izdelka: Ovseni kosmiči 500-1000g.

9 Kosmiči kvalitete »čokolino«2/1 izdelek se dobi v 1000g pakiranju. Prosimo popravite, saj v 2/1 ne obstaja. Prosimo, popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Naročnik je že popravil opis izdelka: Kosmiči kvalitete »čokolino« do 2000g.

10 Kosmiči kvalitete«čokolešnik« 2/1 izdelek se dobi v 1800g pakiranju. Prosimo popravite, saj v 2/1 ne obstaja. Prosimo, popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Naročnik je že popravil opis izdelka: Kosmiči kvalitete «čokolešnik« do 2000g.

9.5. sklop: TESTENINE
13 Široki rezanci polnozrnati ali lahko ponudimo polnozrnate špagete namesto širokih rezancev?
Odg.: Ne.
14 Polnozrnati svedri ali lahko ponudimo polnozrnate peresnike namesto svedrov? Hvala za razumevanje.
Odg.: Ne.

11.5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
2 Grisini 25 g sedaj je mogoče dobiti izdelek v 20g pakiranju. Prosimo popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Prosim ponudite: Grisini 13 - 260g.

3 Grisini graham polnozrnati 25g izdelek je mogoče dobiti v 60g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? . V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Prosim ponudite: Grisini graham polnozrnati 25 - 250g.

4 Krispy nežni kruhki 140g izdelek v zahtevani gramaturi ni dobavljiv. Ali lahko ponudimo izdelek v 125g? Prosimo, popravite. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Prosim ponudite: Krispy nežni kruhki 125 - 150g.

5 Presta 40 g izdelek je proizvajalec Žito-Podravka dislistal iz svojega programa zaradi prevelikih reklamacij v zvezi z lomom izdelka med vožnjo. Prosimo za umik izdelka iz popisa.
Odg.: Naročnik umika artikel iz popisa.

6 Riževi vaflji 100g ali lahko ponudimo izdelek v 110g? Gre za resnično manjše odstopanje od zahtevane gramature. Hvala za razumevanje.
Odg.: Naročnik je že popravil opis izdelka: Riževi vaflji 100 -130g.

7 Prepečenec 40 g ali lahko ponudimo izdelek v 35,83g pakiranju. Gre za manjše odstopanje, saj izdelek v 40g na trgu ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Naročnik popravlja opis artikla: Prepečenec 35 - 330g.

11.6. sklop: KEKSI
1 Otroški keksi 1/1 otroški keksi se dobijo le v 400g pakiranju. Prosimo popravite naziv izdelka. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Prosim ponudite: Otroški keksi 400-1000g.

2 čokoladne napolitanke 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju, saj ga v 1000g na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Naročnik je že popravil opis artikla: čokoladne napolitanke 700-1000g.

12.1. sklop: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
1 Kakao prah 1/1, instant izdelek v prahu se dobi v 800g pakiranju. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik popravlja opis artikla: Kakao prah 400 - 2500g, instant.
3 Instant kakao v kolikor želi naročnik izdelek kot Benko naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25% in v granulah. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%), dosti več sladkorja in so občutno cenejši. Hvala
Odg.: Naročnik popravlja opis artikla: Instant kakao (enakovredno kot Benko).

4 Čokolada v prahu 100g- naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovih delcev v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 35% delež kakavovih delcev. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 20% kakavovih delcev.
Odg.: Naročnik popravlja opis artikla: Čokolada v prahu 100g (min 30% delež kakavovih delcev).

5 Čokolada jedilna 1/1 v asortimanu imamo izdelek v 500g. Ali ga lahko ponudimo?
Odg.: Lahko, prosim ponudite: Čokolada jedilna.

6 Kava prava , črna , kvalitete Barcaffe in podobno, pakirana 100 g v kolikor želite izdelek kot kava Barcaffe, zahtevajte kavo z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta.
Odg.: Prosim ponudite: Kava prava , črna , kvalitete Barcaffe ali enakovredno, pakirana 100 g.

12.2. sklop: KAKAVOVE KREME
1 Namaz čokoladno kremni 1/1, I. kakovostna vrsta izdelek v 1000g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 750g? Prosimo uredite gramaturo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.:Naročnik je že popravil opis artikla: Namaz čokoladno kremni, I. kakovostna vrsta.

1 Namaz čokoladno kremni 1/1, I. kakovostna vrsta v kolikor želite kakovostni izdelek kot je Viki krema, Lino lada ali Eurocream, zahtevajte izdelek iz čokolade, lešnikov in mleka, saj boste v nasprotnem primeru dobili ponudbo izdelka, ki ne vsebuje lešnikov in je tako občutno cenejši.
Odg.: Naročnik poporavlja opis izdelka: Namaz čokoladno kremni (iz čokolade, lešnika i mleka), I. kakovostna vrsta.

2 Namaz ćokoladno kremni 40g, I. kakovostna vrsta v kolikor želite kakovostni izdelek kot je Viki krema, Lino lada ali Eurocream, zahtevajte izdelek iz čokolade, lešnikov in mleka, saj boste v nasprotnem primeru dobili ponudbo izdelka, ki ne vsebuje lešnikov in je tako občutno cenejši.
Odg.: Naročnik poporavlja opis izdelka: Namaz ćokoladno kremni (iz čokolade, lešnikov in mleka) 40g, I. kakovostna vrsta.

2 Namaz ćokoladno kremni 40g, I. kakovostna vrsta ali lahko ponudimo izdelek v 28g?
Odg.: Ne.

3 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g v kolikor želite kakovostni izdelek kot Eurocream, zahtevajte izdelek, ki vsebuje minimalno 13% lešnikov in minimalno 7% kakava v prahu.
Odg.: Naročnik smatra, da je artikel doovolj natančno določen, prosim ponudite: Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g.

3 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 40 g izdelek Eurocream se dobi v 18g pakiranju. Prosimo popravite gramturo, saj se v 40g ne dobi enobarvnega namaza.
Odg.: Lahko je dvobarvni.

4 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 1/1 v kolikor želite kakovostni izdelek kot Eurocream, zahtevajte izdelek, ki vsebuje minimalno 13% lešnikov in minimalno 7% kakava v prahu.
Odg.: Lahko je dvobarvni.

4 Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 1/1 izdelek Eurocream ali podobni se dobi v 750g pakiranju. Prosimo popravite gramturo, saj se v 1000g ne dobi enobarvnega namaza.
Odg.: Naročnik je že popravil opis izdelka: Čokoladno lešnikova krema (kvaliteta eurocrem ali enakovredno) 700 - 1000g.

12.3. sklop: ČAJI
1 Šipkov čaj 1/1 želite filter ali rinfuzo? Gre za dva različna izdelka in sedaj ne vemo katerega ponuditi.
Odg.: Prosim ponudite: Šipkov čaj , gastro pakiranje.

2 Planinski čaj 1/1 želite filter ali rinfuzo? Gre za dva različna izdelka in sedaj ne vemo katerega ponuditi.
Odg.: Prosim ponudite: Planinski čaj, gastro pakiranje.

3 Čaj iz gozdnih sadežev 1/1 želite filter ali rinfuzo? Gre za dva različna izdelka in sedaj ne vemo katerega ponuditi.
Odg.: Prosim ponudite: Čaj iz gozdnih sadežev, gastro pakiranje.
1 Šipkov čaj 1/1 prosimo, da v izogib ne-transparentnosti razpisa, popravite naziv artikla v 1kg, saj 1/1 lahko pomeni tudi izdelek v 40g.
Odg.: Naročnik je že popravil opis artikla: Šipkov čaj , gastro pakiranje .
2 Planinski čaj 1/1 prosimo, da v izogib ne-transparentnosti razpisa, popravite naziv artikla v 1kg, saj 1/1 lahko pomeni tudi izdelek v 40g.
Odg.: Prosim ponudite: Planinski čaj, gastro pakiranje.
3 Čaj iz gozdnih sadežev 1/1 prosimo, da v izogib ne-transparentnosti razpisa, popravite naziv artikla v 1kg, saj 1/1 lahko pomeni tudi izdelek v 40g.
Odg.: Prosim ponudite: Čaj iz gozdnih sadežev, gastro pakiranje.
4 Bebi čaj 40gx20 kos izdelek je mogoče dobiti v 1000g pakiranju (40 vrečk x 25g vrečke). Prosimo popravite opis izdelka, saj v 800g ne obstaja.
Odg.: Naročnik umika artikel iz popisa.

12.4. sklop: RAZNI PRAŠKI
1 Kremin 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 1200g?
Odg.: Naročnik je že poprvil opis izdelka: Kremin do 1200g.

12.5. sklop: KISI
1 Jabolčni kis 1/1 prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioksidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.
Odg.: Prosim ponudite: Jabolčni kis. Artikel mora biti primeren za uživanje v vzgojno-varstvenem zavodu ter skladen z vso zakonodajo in smernicami s tega področja.
2 Vinski kis 1/1 prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioksidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.
Odg.: Prosim ponudite: Vinski kis. Artikel mora biti primeren za uživanje v vzgojno-varstvenem zavodu ter skladen z vso zakonodajo in smernicami s tega področja.

12.6. sklop: MED
1 Med cvetlični 1/1, - izdelek se dobi v 900g in ne v 1000g. Prosimo popravite.
2 Med akacija 1/1, - izdelek se dobi v 900g in ne v 1000g. Prosimo popravite.
3 Med mešani 1/1- izdelek se dobi v 900g in ne v 1000g. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik je že popravil opis artiklov.

12.7. sklop: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): med s certifikatom SMGO
1 Cvetlični med, pakiranje do 1 kg, kakovost SMGO ali lahko ponudimo slovenski cvetlični med, ki pa nima SMGO nalepke?
Odg.: Ne.

12.8. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
1 Sol morska mleta 1/1 ali ponudimo s kemikalijami proti strjevanju ali brez?
Odg.: Prosim ponudite: Sol morska mleta 1/1. Artikel mora biti primeren za uživanje v vzgojno-varstvenem zavodu ter skladen z vso zakonodajo in smernicami s tega področja.

3 Sladkor mleti 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
Odg.: Da, prosim ponudite: Sladkor mleti 500-1000 g.

4 Sladkor rjavi trsni 1/1 izdelek se dobi v 500g. Ali ga lahko ponudimo?
Odg.: Naročnik je že popravil opis izdelka: Sladkor rjavi trsni 500 - 1000g.

5 Omaka za pečenko brez glutaminata in aditivov 1/1 izdelek vsebuje aditive: aroma in sredstvo za zgostitev, ne vsebuje pa glutaminata. Dobi se v 500g. Prosimo popravite opis izdelka v brez glutaminata 500g (»in aditivov 1/1«) pa izbrišite. Hvala za razumevanje.
Odg.: Naročnik popšoravlja opis izdelka: Omaka za pečenko brez glutaminata in aditivov 800 - 1000g.
10 Napolitanke s čokoladnim oblivom 1/1 izdelek v 1000g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g kot Kraš? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Prosim ponudite: Napolitanke s čokoladnim oblivom do 1000g.
11 Lešnikove napolitanke 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju, saj ga v 1000g na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Prosim ponudite: Lešnikove napolitanke do 1000g.
13 Vino belo izdelek ima 22% DDV. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik bo popravil DDV v popravku popisa.
14 Vino črno izdelek ima 22% DDV. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik bo popravil DDV v popravku popisa.
15 rum 1/1 izdelek ima 22% DDV. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik bo popravil DDV v popravku popisa.
16 soda bikarbona izdelek ima 22% DDV. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik bo popravil DDV v popravku popisa.

23 Bio zelenjavna kocka 88-120g (kvalitete vitam ali enakovredno) enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
Odg.: Naročnik je že popravil enoto mere.

24 Gotova mešanica za jogurtovo kremo 3/1 prosimo popravite gramaturo izdelka v 3kg, saj 3/1 ne označuje nič in tako ne vemo na kaj ponuditi ceno izdelka.
Odg.: Naročnik je že popravil opis izdelka: Gotova mešanica za jogurtovo kremo do 5 kg.

12.9. sklop: OSTALA EKO ŽIVILA
1 eko zeliščni čaj, gastro pakiranje, filter vrečka, pakiranjei do 1,5 kg katerega naročnik želi bio otroški ali bio planinski čaj?
Odg.: Vseeno.

12.10. sklop: DIETNA ŽIVILA
7 puding v prahu, okus čokolada, deklariran brez alergenov, pakiranje 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga) enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
Odg.: Naročnik je popravil enoto mere.
8 puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga) enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
Odg.: Naročnik je popravil enoto mere.
10 riževi kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g naročnika prosimo, da se odloči kaj želi. Ali želi riževe vaflje v 110g ali pa riževe kruhke (brez alergenov) v 125g. Prosimo popravite opis, da bomo vedeli kaj ponuditi.
Odg.: Prosim ponudite: riževi vaflji, pakiranje do 110 g.
11 koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 120 g naročnika prosimo, da se odloči kaj želi. Ali želi koruzne vaflje v 120g ali pa kruhke kruhke (brez alergenov) v 125g. Prosimo popravite opis, da bomo vedeli kaj ponuditi.
Odg.: Prosim ponudite: koruzni kruhki pakiranje do 125 g.
12 margarina min 40 % maščobe, brez mleka in mlečnih sestavin (kakovost VITAGEN ali podobno), vsebnost trans maščobnih kislin pod 2 %, pakiranje do 250 g izdelek je BIO. Prosimo popravite.
Odg.: Naročnik ne bo spreminjal opisa artikla.
13 moka brez glutena za kvašeno testo (kakovost Schar- mešanica B ali enakovredno), pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo večnamensko moko brez vseh alergenov?
Odg.: Lahko.
31 pekovsko pecivo različnih oblik (bombice, žemlje, štručke,...) brez glutena (kakovost Schar ali enakovredno), 40 do 60 g / kos naročnika prosimo, da spremeni dovoljen razpon od 40-75g, da bomo lahko ponudili tudi bombice, kakor zahtevate. Hvala za razumevanje.
Odg.: Naročnik popravlja opis izdelka: pekovsko pecivo različnih oblik žemlje, štručke,...) brez glutena (kakovost Schar ali enakovredno), 40 do 60 g / kos.

Lep pozdrav.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 28.05.2021   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Prosimo, da se navede, da mora oddati naročnik naročila in spremembe naročil ponudniku v naročniško službo najkasneje do 10.00 ure dopoldan za dostavo za naslednji dan. Težava se pojavi, ker mnogi naročniki prepozno naročajo, želijo pa dostavo naslednji dan zjutraj. Menimo, da ima naročnik dovolj časa, da bi zmogel oddati naročilo do 10ih dopoldan. Tudi ponudniki imamo omejen delovni čas. Zaradi optimizacije delovnega procesa ni sprejemljiva pozna oddaja naročil.
2. V RD zahtevate, da so cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 12 mesecev in se lahko spremenijo na podlagi indeksa hrane. Prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen.
3. Ali se za izračun indeksa vzame začetno obdobje datum začetka veljavnosti sporazuma 01.09.2021 in končno obdobje 12i mesec po podpisu pogodbe 31.08.2022 in je to % za izračun indeksa ? V drugačnem primeru, se cene spremenijo šele po 2 letih!?!
4. Ali zahtevate v sklopu 2.7., 2.8., 2.9. in 2.12., da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
5. Pojasnila po sklopih:
MESO IN MESNI IZDELKI
2.6. sklop: MLETO MESO
1 Mleto mešano meso (lahko tudi kot čevapčiči in pleskavice) Prosimo, da ločite artikle mleto mešano meso, čevapčiče in pleskavice. Cene so različne. Težava bo tudi pri naročanju, če vse to ostane skupaj.
2 Mleto goveje meso (lahko tudi kot čevapčiči in pleskavice) Prosimo, da ločite artikle mleto goveje meso, čevapčiče in pleskavice. Cene so različne. Težava bo tudi pri naročanju, če vse to ostane skupaj.
2 Mleto goveje meso (lahko tudi kot čevapčiči in pleskavice) Ali je iz stegna ali plečeta? Odločite se za eno ali pa dodajte artikle. Cene so različne.
2.7. sklop: MESNINE
1 Suhi vrat brez kosti Ali povprašujete po svinjskem suhem prekajenem vratu za kuhanje?
2 Goveji suhi vrat brez kosti Ali povprašujete po govejem suhem prekajenem vratu za kuhanje?
1 Suhi vrat brez kosti Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
2 Goveji suhi vrat brez kosti Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
5 Goveja klobasa Ali povprašujete po klobasi za kuhanje?
6 Kranjska klobasa Ali zahtevate certificirano ZGO?
2.8. sklop: SALAME
1Posebna salama Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
2 Mortadela Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
3 Kuhan pršut Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
4 Goveji pršut Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
5 šunka v ovitku Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
6 Polsuha goveja salama Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
7 Pariška salama Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
8 Suha salama ( mešano meso ) Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
9 Goveja salama Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
10 Suhi pršut brez kosti Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
4 Goveji pršut Ali povprašujete po suhem pršutu?
6 Polsuha goveja salama Navedite primer artikla.
8 Suha salama ( mešano meso ) Navedite primer artikla.
2.9. sklop: PERUTNINSKE MESNINE IN SALAME
1 Posebna piščančja salama Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
2 Piščančje prsi v ovitku Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
34 Puranja prsa v ovoju Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
2.12. sklop: EKO MESO IN MESNI IZDELKI
2 Bio meso mladega goveda stegno Ali je brez kosti?
2 Bio meso mladega goveda stegno Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Spoštovani,
1. Prosimo, da se navede, da mora oddati naročnik naročila in spremembe naročil ponudniku v naročniško službo najkasneje do 10.00 ure dopoldan za dostavo za naslednji dan. Težava se pojavi, ker mnogi naročniki prepozno naročajo, želijo pa dostavo naslednji dan zjutraj. Menimo, da ima naročnik dovolj časa, da bi zmogel oddati naročilo do 10ih dopoldan. Tudi ponudniki imamo omejen delovni čas. Zaradi optimizacije delovnega procesa ni sprejemljiva pozna oddaja naročil.
Odg.: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, saj le-ta med drugim tudi določa, da se lahko naročnik in ponudnik dogovorita za čas dostave.
2. V RD zahtevate, da so cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 12 mesecev in se lahko spremenijo na podlagi indeksa hrane. Prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen.
Odg.: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
3. Ali se za izračun indeksa vzame začetno obdobje datum začetka veljavnosti sporazuma 01.09.2021 in končno obdobje 12i mesec po podpisu pogodbe 31.08.2022 in je to % za izračun indeksa ? V drugačnem primeru, se cene spremenijo šele po 2 letih!?!
Odg.: Valorizacija se izvede skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).

4. Ali zahtevate v sklopu 2.7., 2.8., 2.9. in 2.12., da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
Odg.: Da, saj bo naročnik pretežno naročalo konfekcionirano meso in izdelke.
5. Pojasnila po sklopih:
MESO IN MESNI IZDELKI
2.6. sklop: MLETO MESO
1 Mleto mešano meso (lahko tudi kot čevapčiči in pleskavice) Prosimo, da ločite artikle mleto mešano meso, čevapčiče in pleskavice. Cene so različne. Težava bo tudi pri naročanju, če vse to ostane skupaj.
Odg.: Naročnik je popravil popis blaga .
2 Mleto goveje meso (lahko tudi kot čevapčiči in pleskavice) Prosimo, da ločite artikle mleto goveje meso, čevapčiče in pleskavice. Cene so različne. Težava bo tudi pri naročanju, če vse to ostane skupaj.
Odg.: Naročnik je popravil popis blaga.
2 Mleto goveje meso (lahko tudi kot čevapčiči in pleskavice) Ali je iz stegna ali plečeta? Odločite se za eno ali pa dodajte artikle. Cene so različne.
Odg.: Stegno: Mleto goveje meso, stegno (lahko tudi kot čevapčiči in pleskavice).
2.7. sklop: MESNINE
1 Suhi vrat brez kosti Ali povprašujete po svinjskem suhem prekajenem vratu za kuhanje?
Odg.: Da.
2 Goveji suhi vrat brez kosti Ali povprašujete po govejem suhem prekajenem vratu za kuhanje?
Odg.: Da.
1 Suhi vrat brez kosti Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: V kosu.
2 Goveji suhi vrat brez kosti Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: V kosu.
5 Goveja klobasa Ali povprašujete po klobasi za kuhanje?
Odg.: Da.
6 Kranjska klobasa Ali zahtevate certificirano ZGO?
Odg.: Naročnik želi; Klobasa za kuhanje (kot Kranjska klobasa).
2.8. sklop: SALAME
1Posebna salama Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.

2 Mortadela Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
3 Kuhan pršut Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
4 Goveji pršut Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
5 šunka v ovitku Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
6 Polsuha goveja salama Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
7 Pariška salama Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
8 Suha salama ( mešano meso ) Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
9 Goveja salama Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
10 Suhi pršut brez kosti Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
4 Goveji pršut Ali povprašujete po suhem pršutu?
Odg.: Da.
6 Polsuha goveja salama Navedite primer artikla.
Odg.: Naročnik bo črtal artikel iz popisa.
8 Suha salama ( mešano meso ) Navedite primer artikla.
Odg.: Vsak proizvajalec ima svoje poimenovanje artikla, tako da naročnik ne more navesti primera.

2.9. sklop: PERUTNINSKE MESNINE IN SALAME
1 Posebna piščančja salama Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
2 Piščančje prsi v ovitku Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
34 Puranja prsa v ovoju Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.

2.12. sklop: EKO MESO IN MESNI IZDELKI
2 Bio meso mladega goveda stegno Ali je brez kosti?
Odg.: Da, eko telečje stegno, očiščeno brez kosti, brez bočnika, BK, konfekcionirano.

2 Bio meso mladega goveda stegno Ali je v kosu ali narezano (konfekcionirano)?
Hvala za odgovore.
Odg.: Naročnik bo zaradi potreb pretežno naročal konfekcionirano meso in izdelke.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.