Dosje javnega naročila 003006/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nadgradnja in razširitev centralne strojne infrastrukture, v šestih sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 15.640.235,44 EUR

JN003006/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.05.2021
JN003006/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2021
JN003006/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2021
JN003006/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.08.2021
JN003006/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.08.2021
JN003006/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.08.2021

Revizijski zahtevki
07.06.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
07.06.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
17.06.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
18.06.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
05.07.2021 Sprejet je sklep o ustavitvi postopka 018-106_MJU.pdf
23.06.2021 Drugo Več informacij
23.06.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
09.07.2021 Državna revizijska komisija je objavila popravek Popravek_na_portalu_eRevizija_-_RS_.pdf
23.06.2021 Drugo Več informacij
23.06.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
09.07.2021 Državna revizijska komisija je objavila popravek Popravek_na_portalu_eRevizija_-_RS_.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN003006/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 092-237895
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=214
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja in razširitev centralne strojne infrastrukture, v šestih sklopih
Referenčna številka dokumenta: ODCSI-9/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja in razširitev centralne strojne infrastrukture, v šestih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in nadgradnja strežnikov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in nadgradnja strežnikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup strežniških rezin
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup strežniških rezin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in nadgradnja tračnih sistemov
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in nadgradnja tračnih sistemov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in nadgradnja SAN stikal
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in nadgradnja SAN stikal
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in nadgradnja diskovnih sistemov
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in nadgradnja diskovnih sistemov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja sistema strežniških rezin
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja sistema strežniških rezin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik bo v skladu s 50. členom ZJN-3 predmetno javno naročilo oddal z uporabo elektronske dražbe, preko informacijskega
sistema e-JN, v vseh šestih sklopih.
Navodilo za uporabo informacijskega sistema e-JN se nahaja na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si.
Informacije v zvezi s postopkom elektronske dražbe so podrobneje opredeljene v točki 6 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2021   12:30
Kraj: V sistemu e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.05.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2021   08:46
Razpisna dokumentacija je objavljena.Datum objave: 25.05.2021   13:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehničnih specifikacijah za sklop 4, SAN stikala pod šifro 4-SANASW8SFP16G (Aktivacija 8 SAN portov 16 Gb/s z licenco) ni podane informacije za kateri model SAN stikala je zahtevana aktivacija.

Za različne modele SAN stikal so predvidene različne aktivacije, ki se med seboj razlikujejo po količini aktivacije SAN portov in ceni zato vas prosimo, da javite za kateri model (tip) SAN sikal je zahtevana aktivacija SAN portov, da lahko v ponudbo vključimo pravi tip aktivacije.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Aktivacija SAN portov je predvidena na obstoječih Brocade stikalih DS-6510B.

V Tehničnih specifikacijah za Sklop 4, se pri postavki šifra: 4-SANASW8SFP16G, pri opisu zahtev 1. točka spremeni tako, da se glasi: Aktivacija 12 SAN portov na obstoječih Brocade 6510 SAN stikalih z licenco za programsko opremo (SWL) in SFP priključki hitrosti 16 Gb/s tipa Multimode. Vsi SFP priključki morajo biti avtentični in originalni.

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 25.05.2021   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tehničnih specifikacijah v sklopu 4 (SAN STIKALA) so v splošnih in garancijskih zahtevah v točki št.1 zahtevani napajalni kabli, UTP kabli in FC kabli.

Glede na to, da so v nadaljevanju tehničnih zahtev ločeno zahtevani FC kabli (1m, 3m, 5m, 10m, 15m in 20m) predvidevamo, da so v splošnih in garancijskih zahtevah zahtevani le napajalni kabli in UTP kabli za upravljanje stikal in ne FC kabli za priklop na FC porte. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR:
Naročnik potrjuje, da so v splošnih in garancijskih zahtevah za Sklop 4 zahtevani le napajalni kabli in UTP kabli za upravljanje stikal in ne FC kabli za priklop na FC porte.

VPRAŠANJE:
Prosimo še za potrditev, da so za vsa SAN stikala in pri aktivaciji SAN portov zahtevani avtentični (originalni) SFP optični tranceiveji tipa Multimode, saj je le z avtentičnimi SFP optičnimi tranceiverji delovane povezav SAN stikal polno podprto s strani proizvajalca SAN stikal.

Hvala.

ODGOVOR
Da, vsi SFP priključki morajo biti avtentični in originalni.

Skladno s tem se dopolni dokument Tehnične specifikacije za Sklop 4 in sicer se pri opisu zahtev za vsa tri stikala pri 2. točki doda stavek »Vsi SFP priključki morajo biti avtentični in originalni.«

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.

Datum objave: 25.05.2021   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri sklopu 4 - SAN stikala zahtevate tudi aktivacijo 8 SAN portov 16 Gb/s z licenco za programsko opremo (4-SANASW8SFP16G).

Prosimo za pojasnilo za kateri tip SAN stikal potrebujete to aktivacijo.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Aktivacija SAN portov je predvidena na obstoječih Brocade stikalih DS-6510B.Datum objave: 25.05.2021   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 5:

Ali ima naročnik za opremo, ki se v tem sklopu nadgrajuje, že podaljšano garancijo , da bo enaka z garancijami novih nadgradenj za katere zahtevate garancijo 5 let?

ODGOVOR
Ne.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 5:
Nadgrajujete obstoječo opremo z novo opremo, za katero zahtevate garancijo 5 let. Ali je potrebno za obstoječo opremo, ki se nadgrajuje pri oddajanju naše ponudbe upoštevati tudi podaljšanje garancije za naslednjih 5 let?
In če je potrebno podaljšati tudi te garancije.. kakšne so zahteve za odzivne čase in roke popravila?

ODGOVOR
Ne.
Datum objave: 25.05.2021   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo vprašanje pri sklopu 4 (SAN Stikala) pri aktivaciji 8 SAN portov.

V kolikor gre za Brocade 6510, ki jih omenjate kot obstoječe v specifikacijah, je pri tem modelu predvidena nadgradnja/aktivacija z 12 porti.

Ali lahko ponudimo licenco za aktivacijo 12 portov in 8x 16 Gb/s SFP-jev ?

Hvala za vaš odgovor

ODGOVOR
Ne, ponuditi je potrebno licence za aktivacijo 12 portov vključno s 12-imi SFP-ji za stikala Brocade 6510.
V Tehničnih specifikacijah za Sklop 4, se pri postavki šifra: 4-SANASW8SFP16G, pri opisu zahtev 1. točka spremeni tako, da se glasi: Aktivacija 12 SAN portov na obstoječih Brocade 6510 SAN stikalih z licenco za programsko opremo (SWL) in SFP priključki hitrosti 16 Gb/s tipa Multimode. Vsi SFP priključki morajo biti avtentični in originalni.

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 27.05.2021   20:48
DOPOLNITEV ODGOVORA OBJAVLJENEGA DNE 25.5.2021 ob 13.12 in 13.20 uri:

V Tehničnih specifikacijah za Sklop 4 se pri postavki šifra: 4-SANASW8SFP16G z nazivom Aktivacija 8 SAN portov 16Gb/s z licenco, spremenita tudi šifra postavke in naziv, ki se glasita:
- šifra: 4-SANASW12SFP16G
- naziv: Aktivacija 12 SAN portov 16 Gb/s z licenco za programsko opremo

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Tudi v kolikor ponudnik tega v obrazcu ne popravi, vendar iz opisa v konfiguraciji in predloženih dokazil izhaja izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je oddal v tem delu ponudbo v skladu s spremembo tehničnih specifikacij naročila, objavljeno v tem odgovoru.
Datum objave: 27.05.2021   20:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V negotovih časih zaradi pandemije in popolnoma porušenih proizvodnih in logističnih procesih, kjer neprestano vlada pomanjkanje diskov, procesorjev in različnih sestavnih delov in kjer se kratkoročno ne vidi izhoda iz nastale situacije BREZKOMPROMISNO zahtevate dobavni rok 30 DNI od izdaje naročila. Vsaka vam čast!
Vaša predrznost gre celo tako daleč, da za vsak dan zamude zahtevate plačilo kazni 0,5% SKUPNE POGODBENE VREDNOSTI z DDV za posamezen sklop !!!! ???? ( in še bančno garancijo) Halo??
Globoko upamo, da je to zgolj pomota in vas prosimo za pojasnilo in spremembo dobavnega roka na najmanj 75 dni in drastično znižanje kazni.

ODGOVOR

Naročnik si pridržuje možnost zaračunati pogodbeno kazen, če je krivda za zamudo dobave na strani dobavitelja in ni posledica višje sile.

Glede na trenutno globalno situacijo na IT trgu, se bo pogodbena kazen znižala tako, da se ta nanaša na vrednost posameznega sukcesivnega naročila namesto na skupno pogodbeno vrednost ter zmanjšal odstotek višine pogodbene kazni. Prav tako bo naročnik dobavni rok iz 30 dni podaljšal na 75 dni.

V osnutku pogodbe se spremeni 21. člen, 1. odstavek, tako da se glasi:
V primeru zamude roka dobave, po krivdi dobavitelja, lahko naročnik dobavitelju za vsak zamujen dan, zaračuna pogodbeno kazen v višini četrt odstotka (0,25 %) vrednosti posameznega sukcesivnega naročila z DDV za sklop, znotraj katerega je prišlo do zamude.

V 21. členu osnutka pogodbe, se za 4. odstavkom doda nov peti odstavek, ki glasi:
Pogodbena kazen se lahko obračuna do vključno desetih dni zamude. Za nadaljnjo zamudo lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V osnutku pogodbe se spremeni 12. člen, 2. odstavek, tako se glasi:
Rok dostave za posamezno sukcesivno naročilo je 75 dni od prejema zahtevka za dobavo opreme s strani naročnika.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis pogodbe v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.Datum objave: 27.05.2021   20:56
VPRAŠANJE
prosimo naročnika za pojasnilo kaj pomeni člen v pogodbi:

V primeru zamude garancijskih rokov, po krivdi dobavitelja, lahko naročnik dobavitelju za vsak zamujen dan zaračuna pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5 %) pogodbene vrednosti z DDV za sklop, znotraj katerega je prišlo do zamude.

ODGOVOR
Člen ureja zamude rokov, ki so določeni za izvajanje garancije (npr. odzivni čas).Datum objave: 27.05.2021   20:58
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da natančneje ( na primeru) pojasni pravno kompleksen člen:

V primeru nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti, ki ne pomeni zamude v izpolnitvi, vključno z garancijskimi obveznostmi, lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV za sklop, znotraj katerega je prišlo do nepravilne izpolnitve

ODGOVOR
To so vse nepravilne izpolnitve, ki ne sodijo v 1. odstavek predmetnega člena, kot na primer nepravilno izvajanje garancijske obveznosti, ki so opredeljene v Tehničnih specifikacijah za posamezni sklop (npr. storitve nadgradnje, dostop do tehnične podpore).Datum objave: 27.05.2021   20:59
VPRAŠANJE

V Sklopu 5 naročnik nadgrajuje že nekaj let staro opremo z novo, za katero zahteva garancijo 5 let. Torej bo čez leto ali dve osnovna oprema postala tehnično stara, prestara in energetsko izjemno požrešna glede na hiter razvoj IT tehnologij.
Posledično pomeni, da bo moral naročnik v naslednjih letih ponovno v razpis , da bo zamenjal opremo, ki je že danes pri koncu življenske dobe. Torej spet trošenje javnega denarja za nekaj, kar lahko zavestno prepreči in prihrani že danes s svojo spremembo zahtev v RD:

Ali je naročnik pripravljen spremeniti predračun in druge svoje zahteve na način, da se dopolnjevanje starega sistema in ponujanje kompletno novega lahko cenovno soočita, ker trenutno oba izpolnjujeta zahteve iz RD? ( razen vaše posebne zahteve po nadgrajevanju starega?)

Ali bo naročnik upošteval kot pravilno tudi ponudbo, ki bi vsebovala kompletno zamenjavo obstoječe opreme ( po RD) z novo, ki bo izpolnjevala vse zahteve iz RD, ponujala dodatne funkcionalnosti, bila manjša po velikosti, z boljšim izkoristkom , pri čemer bo svojo končno ceno vpisal v enem znesku v eno izmed rubrik trenutnega predračuna?

Ali se naročnik zaveda, da obstoja možnost, da bo v tem sklopu , ki nima konkurence opremo bogato preplačal?

ODGOVOR
Predmet naročila je oblikovan v skladu s potrebami naročnika. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.Datum objave: 27.05.2021   21:02
VPRAŠANJE
Tračna knjižnica vaša zahteva:
Osnovni modul tračne knjižnice mora biti 6U višine, primeren za vgradnjo v standardno 19'' omaro (horizontalni položaj) in omogočati vgradnjo vsaj 6 LTO-8 tračnih pogonov s polovično višino (HH)

Torej določili ste max kriterij : osnovna enota plus 6 nadgradenj se mora zložiti v omaro 42 U.

- Prosimo za pojasnilo zakaj zahtevate natančno 6U ? Zakaj recimo 3U ali 4U ali 5 U niso dovolj dobra višina opreme? V čem višina škatle vpliva na delovanje opreme? Imate za trditev, da mora oprema imeti natančno 6U, ker drugače ne bo delovala , kakšno specialno pridobljeno mnenje?

ODGOVOR
Tračna knjižnica sestavljena iz enega 6U osnovnega modula in dodatnih šestih 6U razširitvenih modulov mora omogočati skupno vsaj 560 rež za kasete in vsaj 42 pogonov s tem, da to predstavlja eno fizično knjižnico.
Ponudnik lahko ponudi tudi opremo nižje višine od 6U, s tem, da zadosti vsem pogojem.
Datum objave: 27.05.2021   21:07
VPRAŠANJE
Sklop tračne enote 3-TSOM2D6 Tračna knjižnica - osnovni modul 6U

- V 42 U omaro zahtevate da se zloži osnovni modul in 6 razširitvenih modulov. Lahko prosim pojasnite zakaj moduli ne smejo biti drugačnih višin od zahtevanih, če ste jasno zapisali, da je KONČNO merilo spraviti osnovno enoto in 6 razširitvenih modulov v 42U omaro ?

ODGOVOR
Odgovor naročnika je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 27.5.2021 ob 21.02 uri.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu Tračne enote, pri eni zmed zahtev, zahtevate 6 U višino osnovnega modela tračne . Ali je lahko osnovni model sestavljen iz dveh enot po 3 U?

In če odgovorite negativno, kaj je tako pomemben razlog, da ne bi smela biti osnovna enota sestavljena iz dveh enot po 3U?

Dve enoti po 3U sestavljata OSNOVNO enoto z namenom še večje fleksibilnosti in kombinacij pri nadgradnjah in posledično nižje porabe elektrike in hlajenja in potrebnega prostora v omarah.

ODGOVOR
Odgovor naročnika je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 27.5.2021 ob 21.02 uri.


VPRAŠANJE
Sklop Tračna knjižnica:

- Lahko naročnik pojasni ali bo vztrajal na zahtevanih karakteristikah in ne bo dovolil po višini drugačnih komponent in s tem tvegal revizijski postopek ?

- Prosim naročnika za pojasnilo, katera je tista kombinacija ali zahteva v razpisni dokumentaciji , katero se z osnovno opremo in nadgradnjami manjše višine ne bi dalo doseči?

- prosim naročnika za pojasnilo , ali razume ostanek prostora v omari in možnost vgradnje še dodatne opreme, kot tehnično pomanjkljivost in nujno potrebo po izločitvi takšne ponudbe?

- Lahko naročnik pojasni ali mu pomeni višina osnove škatle natančno 6U tako pomemben razlog, da bo na tem vztrajal in ne bo dovolil po višini drugačnih komponent in s tem tvegal revizijski postopek ?

ODGOVOR
Odgovor naročnika je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 27.5.2021 ob 21.02 uri.Datum objave: 27.05.2021   21:10
VPRAŠANJE
Sklop 1: Strežniki zahteva:

Disk SSD, kapacitete 480 GB (ali večji), 2.5'', 12G(konfiguriran po zahtevah naročnika)

Verjamemo, da s to zahtevo ne zapirate razpisa na točno določenega partnerja, zato pričakujemo, da dovolite tudi diske 480GB SSD 6G ?

ODGOVOR
Da.

V Tehničnih specifikacijah za Sklop 1, se pri postavki šifra: 1-S-HDD480SSD z nazivom Disk za strežnik 480GB SSD 2,5, spremenita šifra postavke in naziv, ki se glasita:
- šifra: 1-S-HDD400SSD
- naziv: disk za strežnik 400GB SSD 2,5

Pri opisu zahtev pa se spremeni 1. točka tako, da se glasi: Disk SSD, kapacitete 400 GB (ali večji), 2.5'', 6G ali 12G (konfiguriran po zahtevah naročnika).

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Tudi v kolikor ponudnik tega v obrazcu ne popravi, vendar iz opisa v konfiguraciji in predloženih dokazil izhaja izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je oddal v tem delu ponudbo v skladu s spremembo tehničnih specifikacij naročila, objavljeno v tem odgovoru.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 27.05.2021   21:13
VPRAŠANJE
V sklopu št.1, za strežnik 1-S-1P12C256R-TWR:
- zahtevate v tehničnih specifikacijah skupno 128 GB RAM pomnilnika, v samem poimenovanju strežnika, pa je zapisano, da naj ima strežnik skupno 256 GB RAM pomnilnika. Katera skupna količina RAM-a se zahteva?
- je v naslovu navedeno, da se zahteva »tower« (»TWR«) ohišje, v specifikacijah pa se zahteva rack izvedba višine največ 1U in vodila z organizatorji kablov. Katero strežniško ohišje se zahteva?

ODGOVOR:
Zahteva se 256 GB RAM pomnilnika in tower ohišje.

V Tehničnih specifikacijah za Sklop 1, se pri postavki šifra: 1-S-1P12C256R-TWR z nazivom: Strežnik tower z 1 procesorjem z 12 jedri in 256GB RAM-a, pri opisu zahtev spremenijo naslednje točke, ki glasijo:
- 3. točka: Tower izvedba ohišja.
- 5. točka: Pomnilnik DIMM DDR4 2400 MHz velikosti 256 GB.

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 27.05.2021   21:17
VPRAŠANJE
V sklopu št.1, za strežnik 1-S-2P28C768R je v naslovu navedeno, da zahtevate strežnik z 768 GB RAM pomnilnika, v tehničnih specifikacijah pa zahtevate 512 GB RAM pomnilnika. Katera skupna količina RAM-a se zahteva?

ODGOVOR
Zahteva se 512 GB RAM pomnilnika.

V Tehničnih specifikacijah za Sklop 1, se pri postavki šifra: 1-S-2P28C768R z nazivom: Strežnik z 2 procesorjema z 28 jedri in 768GB RAM-a, spremenita šifra postavke in naziv, ki se glasita:
- šifra: 1-S-2P28C512R
- naziv: Strežnik z 2 procesorjema z 28 jedri in 512GB RAM-a

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Tudi v kolikor ponudnik tega v obrazcu ne popravi, vendar iz opisa v konfiguraciji in predloženih dokazil izhaja izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je oddal v tem delu ponudbo v skladu s spremembo tehničnih specifikacij naročila, objavljeno v tem odgovoru.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 27.05.2021   21:20
VPRAŠANJE
Za strežnik 1-S-2P28C196R (SKLOP1) zahtevate strežniško ohišje višine največ 2U, ki omogoča vgradnjo najmanj 18ih diskov 3.5'' ali 36ih diskov 2.5''. Žal na svetovnem tržišču ne obstaja strežniški sistem višine 2U, ki omogoča vgradnjo najmanj 36ih diskov 2.5''. Ali lahko ponudimo sistem, ki omogoča vgradnjo manjšega števila trdih diskov velikosti 2.5'' in kakšno je minimalno zahtevano število diskov tega formata?

ODGOVOR
Da, ponudnik lahko ponudi sistem, ki omogoča vgradnjo najmanj 30 diskov velikosti 2,5.

V Tehničnih specifikacijah za Sklop 1, se pri postavki šifra: 1-S-2P28C196R-DISK z nazivom: Strežnik z dodatnimi diski 2 procesorja 28 jedrna s 196GB RAM-a, pri opisu zahtev 3. točka spremeni tako, da se glasi:
Rack izvedba višine največ 2U in vodila z organizatorji kablov za vgradnjo v strežniško rack omaro. Konfiguracija mora glede na izbrane diske omogočati vgradnjo najmanj 18-ih diskov velikosti 3.5'' ali najmanj 30-ih 2.5'' diskov. Vrsto diskov določi naročnik ob naročilu kot opcijo.

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 27.05.2021   21:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehničnih specifikacijah za sklop 5 (diskovni sistemi) na strani 9 je pod šifro 5-DSUNY56-DP25 - Unity 500/600 nadgradnja - diskovna polica 25x 2.5'' v točki 2 zahtevana možnost vgradnje najmanj 15 diskov (SAS ali NL-SAS) velikosti 3,5''.
Predvidevamo, da gre za napako in da je zahtevana možnost vgradnje najmanj 25 diskov (SAS ali NL-SAS) velikosti 2.5''. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
V Tehničnih specifikacijah za Sklop 5, se pri postavki šifra: 5-DSUNY56-DP25, z nazivom Unity 500/600 nadgradnja - diskovna polica 25x 2.5'', pri opisu zahtev 2. točka spremeni tako, da se glasi:
Možnost vgradnje najmanj 25 diskov (SAS ali NL-SAS) velikosti 2,5''.

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.


VPRAŠANJE
Na isti strani je pod šifro 5-DSUNY56-DP35 - Unity 500/600 nadgradnja - diskovna polica 15x 3.5'' v točki 2 zahtevana možnost vgradnje najmanj 25 diskov (SAS ali NL-SAS) velikosti 2,5''.
Predvidevamo, da gre tudi tu za napako in da je zahtevana možnost vgradnje najmanj 15 diskov (SAS ali NL-SAS) velikosti 3.5''. Prosimo za potrditev.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
V Tehničnih specifikacijah za Sklop 5, se pri postavki šifra: 5-DSUNY56-DP35, z nazivom: Unity 500/600 nadgradnja - diskovna polica 15x 3.5'', pri opisu zahtev 2. točka spremeni tako, da se glasi:
Možnost vgradnje najmanj 15 diskov (SAS ali NL-SAS) velikosti 3,5''

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.

Datum objave: 27.05.2021   21:27
VPRAŠANJE
Kot posledica pandemije COVID se proizvajalci IT opreme srečujejo z resnimi težavami pri nabavi in proizvodnji komponent. Konkretno se je zaradi pandemije povečalo povpraševanje pri proizvodnji polprevodnikov, kar z omejenimi proizvodnimi viri povzroča resne težave pri proizvodnji in dobavah IT opreme. Zaradi težave v proizvodnih verigah so dobavni roki IT opreme bistveno daljši kot v času pred pandemijo, zato predlagamo, da se zahtevan rok izvedbe dobave opreme podaljša vsaj za 60 dni glede na zahtevanih 60 dni, torej skupaj vsaj na 120 dni.
Zahvaljujemo se vam za vaše razumevanje in pomoč v upanju, da se bodo tekom veljavnosti sporazuma dobavni roki izboljšali.

ODGOVOR
Odgovor naročnika je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 27.5.2021 ob uri 20.54 uri.
Naročnik bo dobavni rok podaljšal na 75 dni.
Datum objave: 27.05.2021   21:37
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo vas za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Ali je potrebno ponuditi garancijo proizvajalca, ki omogoča naročniku, da obdrži okvarjene diske v lasti in jih ne vrača proizvajalcu?

ODGOVOR
Ne. Naročnik po zamenjavi in pred vračilom diska opravi ustrezne postopke za zavarovanje oz. izbris podatkov (razmagnetenje).

2. V Sklopu 1 zahtevate dodatne diske velikosti 2,5 in 3,5-inch in to v več različnih strežnikov. Ali je zahteva, da morata biti obe velikosti diskov hkrati vgrajeni v strežnik?

ODGOVOR
Da, v kolikor je to tehnično možno glede na ponujeni model strežnika oz. konfiguracijo. Naročnik tip diskov specificira ob naročilu strežnika, lahko jih pa tudi naknadno naroči in vgradi v obstoječe strežnike.

3. V Sklopu 1 pri strežniku 1-S-1P12C256R-TWR zahtevate rack izvedbo višine 1U. To ni izvedljivo, saj so tower strežniki z rack vodili visoki več kot 1U (npr. 5U). Ali gre za napako?

ODGOVOR
Da, gre za napako.
Odgovor naročnika je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 27.5.2021 ob 21.13 uri.

4. V Sklopu 1 pri določenih strežnikih zahtevate razširljivost pomnilnika do najmanj 2TB. Ali se želena maksimalna razširljivost lahko doseže z odstranitvijo obstoječih pomnilniških modulov in namestitvijo novih, drugačnega tipa?

ODGOVOR
Da.

5. V Sklopu 1 pri določenih strežnikih zahtevate razširljivost pomnilnika do najmanj 4TB. Ali se želena maksimalna razširljivost lahko doseže z odstranitvijo obstoječih pomnilniških modulov in namestitvijo novih, drugačnega tipa?

ODGOVOR
Da.

6. V Sklopu 1 pri strežniku 1-S-2P28C768R v naslovu zahtevate 768GB RAM-a v specifikaciji pa navajate zahtevo po 512GB pomnilnika. Kateri podatek je pravilen?

ODGOVOR
Zahteva se 512 GB RAM pomnilnika.

Odgovor naročnika je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 27.5.2021 ob 21.17 uri.

7. V Sklopu 1 pri strežniku 1-S-2P28C196R in 1-S-4P24C1024R v 5. točki navajate zahtevo po originalnem ustreznem optičnem modulu SFP+/SFP28. Ali moramo priložiti obe vrsti modulov vsakega po 1 kos ali vsakega po dva kosa? Prosim, če natančno navedete količine modulov SFP+ in/ali SFP28?

ODGOVOR
Priložiti je potrebno dva enaka kosa, katerih tip bo naročnik specificiral ob naročilu, tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

8. V sklopu 2 zahtevate prepustnost Fibre channel povezav skupaj najmanj 256Gbps. Želite tudi priklop na 16Gbps obstoječe vmesnike. To lahko dosežete s 16-timi vmesniki hitrosti 16Gbps, kar pomeni veliko kabliranja in zasedanja vmesnikov s starejšo tehnologijo oz. prepustnostjo. Ali vam lahko ponudimo povezljivost s še enkrat hitrejšimi vmesniki hitrosti 32Gbps (npr. 32Gbps x 8 vmesniki), glede na to, da v Sklopu 4 kupujete 32Gbps SAN stikala?

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi povezljivost s še enkrat hitrejšimi vmesniki hitrosti 32Gbps, vendar mora zagotavljati agregirano hitrost, kot je določena v tehničnih specifikacijah, tudi pri priklopih na 16Gbps stikala (npr. 32Gbps x 16 vmesnikov).

9. V Sklopu 2 na več mestih navajate opremo za strežnik SR8, ki v zahtevah ne obstaja. Ali gre za napako?

ODGOVOR:
Da, gre za napako. Navedbe za strežnik SR8 se nanašajo na strežnik 2-SR12. Prav tako se ostale navedbe smiselno nanašajo na opremo, ki je v tem sklopu: PPSO na 2-PPSO, SR28 na 2-SR28, 4SR24 na 2-4SR24.

Naročnik bo v Tehničnih specifikacijah za Sklop 2 oznake opreme uredil in spremenil na način:
- oznako »SR8« z oznako »2-SR12«,
- oznako »PPSO« z oznako »2-PPSO«,
- oznako »SR28« z oznako «2-SR28«,
- oznako »4SR24« z oznako »2-4SR24«.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 27.05.2021   21:42
VPRAŠANJE
Vprašanje za vse sklope
1. V sklopnih navodilih ponudnikom in osnutku pogodbe imate kontroverzne informacije. Zanima nas ali je enkratno naročilo ali je sukcesivno?
2. V osnutku pogodbe 12. člena imate naveden »Rok dostave za posamezno sukcesivno naročilo je 30 dni od prejema zahtevka za dobavo opreme s strani naročnika.«. Glede na trenutne razmere corona virusa in pomanjkanja čipov na svetovnem trgu imajo vsi oziroma večina svetovnih proizvajalcev drastično povečala dobavne roke, tudi do 250 dni. Zanima nas ali se boste prilagodili tem razmeram?

ODGOVOR
1. Naročilo je sukcesivno.
2. Da, naročnik bo dostavni rok podaljšal iz 30 dni na 75 dni, kar je navedel pri odgovoru objavljenem dne 27.5.2021 ob 20.54 uri.
Datum objave: 27.05.2021   21:44
VPRAŠANJE
Vprašanje za 1. sklop
1. Zanima nas ali lahko pri strežniku 1-S-2P4C32R-FW ponudimo 2. generacijo Intel procesorjev, kateri so v 2U ohišju in omogočajo večje število PCIe kartic za morebitne kasnejše nadgradnje?
2. Zanima nas ali lahko pri strežniku 1-S-2P4C32R-FW ponudimo strežnik kateri nima zaščite pred zlorabo mikrokode, kajti menimo da je MJU omrežje izredno varno zasnovano in tovrstna omejitev ni ključnega pomena? Ranljivi produkti nekaterih proizvajalcev so z uvedbo "silicon-based Root of Trust" naredili precejšno zmedo na strežniškem segmentu.


ODGOVOR
1. in 2: Ne.

Predmet naročila je oblikovan v skladu s potrebami naročnika. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.
Datum objave: 27.05.2021   21:47
VPRAŠANJE
Vprašanje za 3. sklop
1. Pri knjižnicah z oznako 3-TSOM1D3 zahtevate 2x RJ 45 port pri 3-TSOM2D6 pa le 1x RJ45. Čemu mora biti namenjen dodatni RJ45 port pri 3-TSOM1D3?

ODGOVOR:
Pri 3-TSOM1D3 je dovolj 1x RJ 45 ethernet management port in 1x USB port

V Tehničnih specifikacijah za Sklop 3, se pri postavki šifra: 3-TSOM1D3 z nazivom: Tračna knjižnica - osnovni modul 3U, pri opisu zahtev 7. točka spremeni tako, da se glasi:
Osnovni modul mora imeti poleg 2 redundančnih priključkov za električno napajanje še priključke: 1x RJ-45 Ethernet (management port), 1x USB, 1x port za povezavo z razširitvenim modulom

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.


2. Pri knjižnicah z oznako 3-TSOM2D6 zahtevate 2x USB port pri 3-TSOM1D3 pa le 1x USB port. Čemu mora biti namenjen dodatni USB port pri 3-TSOM2D6?

ODGOVOR:
Pri 3-TSOM2D6 je dovolj 1x RJ 45 ethernet management port in 1x USB port

V Tehničnih specifikacijah za Sklop 3, se pri postavki šifra: 3-TSOM2D6 z nazivom Tračna knjižnica - osnovni modul 6U, pri opisu zahtev 7. točka spremeni tako, da se glasi:
Osnovni modul mora imeti poleg 2 redundančnih priključkov za električno napajanje še priključke: 1x RJ-45 Ethernet (management port), 1x USB, 1x port za povezavo z razširitvenim modulom

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.


Datum objave: 27.05.2021   21:52
VPRAŠANJE
Vprašanje za 4. sklop
Za katera Brocade stikala gre pri postavki 4-SANASW8SFP16G, kjer želite aktivacijo 8 SAN portov 16 Gb/s z licenco za programsko opremo?


ODGOVOR
Brocade stikala DS-6510B.

Odgovor naročnika je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 25.5.2021 ob 13.12 uri in v dopolnitvi odgovora, ki je bil objavljen dne 27.5.2021 ob 20.48 uri.
Datum objave: 27.05.2021   21:55
VPRAŠANJE
V sklopu št.1, za strežnik 1-S-1P12C256R:
- zahtevate v tehničnih specifikacijah skupno 128 GB RAM pomnilnika, v samem poimenovanju strežnika, pa je zapisano, da naj ima strežnik skupno 256 GB RAM pomnilnika. Katera skupna količina RAM-a se zahteva?

ODGOVOR
Zahteva se 256 GB RAM pomnilnika.

V Tehničnih specifikacijah za Sklop 1, se pri postavki šifra: 1-S-1P12C256R z nazivom: Strežnik z 1 procesorjem z 12 jedri in 256GB RAM-a , pri opisu zahtev 5. točka spremeni tako, da se glasi:
Pomnilnik DIMM DDR4 2400 MHz velikosti 256 GB.

Ponudniki navedeno upoštevajo v obrazcu Konfiguracija.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 27.05.2021   21:57
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji zahtevate izjavo o kadru (Obrazec 6 ODCSI_9_2021), ki jo mora potrditi proizvajalec, principal ali zastopnik opreme. Ali lahko izjavo potrdi kar ponudnik sam in priloži dokazila, saj gre za občutljive podatke, ki so del poslovne skrivnosti?

ODGOVOR
Ne. V kolikor gre za občutljive podatke, naj jih ponudnik označi kot poslovno skrivnost. Naročnik zagotovi varovanje podatkov skladno z ZJN-3.Datum objave: 27.05.2021   22:02
VPRAŠANJE
Prebiramo dokumentacijo in smo na nek način zgroženi nad dobavnimi roki in vsemi možnimi kaznimi, ki gredo v desettisoče eur. Vsako zamudo ste vezali na pogodbeno ceno kompletnega sklopa, četudi bo zamujal zgolj paket 10 LTO kaset... ?

Naj vas obvestimo, da se tudi ponudniki znamo prilagajati ter vam vse zahtevane kazni enostavno prištejemo v našo ponudbeno ceno. Upam, da smo se razumeli.

Prosim vas za odgovor ali boste kazni znižali na standarne in običajne zneske in jih pravno sporno ne duplirali tudi s pogoji vnovčitve bančne garancije?


ODGOVOR
Odgovor naročnika je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 27.5.2021 ob 20.54 uri.

Naročnik bo pogodbeno kazen znižal.
Naročnik prvenstveno obračuna pogodbeno kazen do vključno desetih dni zamude. Za nadaljnjo zamudo lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Datum objave: 28.05.2021   10:26
VPRAŠANJE
10. V Sklopu 2 zahtevate vse diske z vmesnikom 12G, kar precej podraži celotno konfiguracijo in je pri določenih modelih diskov nesmiselna. Priklop na vodilo hitrosti 12G omogočajo le diski s SAS vmesnikom. Med njimi so tudi diski večjih kapacitet, ki ne omogočajo hitrega branja in pisanja in jim zadostuje že vmesnik 6G. Vam lahko za trde diske ponudimo modele s povezljivostjo 6G?

ODGOVOR
V Sklopu 2 naročnik nikjer ne zahteva diskov z vmesnikom 12G.
V kolikor se vprašanje nanaša na Sklop 1: Odgovor naročnika je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 27.5.2021 ob 21.10 uri.


VPRAŠANJE
11. V Sklopu 2 zahtevate vse diske z vmesnikom 12G, kar precej podraži celotno konfiguracijo in je pri določenih modelih diskov nesmiselna. Priklop na vodilo hitrosti 12G omogočajo le diski s SAS vmesnikom. Med njimi zahtevate tudi SSD disk kapacitete 480GB SAS 12G, ki ga lahko ponudi le en proizvajalec. Vam lahko ponudimo disk kapacitete 400GB SAS 12G?

ODGOVOR
V Sklopu 2 naročnik nikjer ne zahteva diskov z vmesnikom 12G.
V kolikor se vprašanje nanaša na Sklop 1: Odgovor naročnika je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 27.5.2021 ob 21.10 uri.Datum objave: 28.05.2021   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pred našimi nadaljnimi koraki vas prosimo za popravek vaše razpisne dokumentacije ter skladno z veljavno zakonodajo spremembo vsebine sklopa 5 oziroma njegovo razdelitev.

Naročnik je tehnično specifikacijo za sklop 5 Diskovni sistemi oblikoval na način, da je predmet naročila nakup novih diskovnih sistemov, kot tudi nadgradnja obstoječih UNITY 500 in UNITY 600 sistemov. Takšno ravnanje naročnika predstavlja kršitev 73. člena ZJN-3, saj bi naročnik moral predmet Diskovni sistemi razdeliti na sklop, katerega predmet je nakup novih diskovnih sistemov in sklop, katerega predmet je nadgradnja obstoječih.
V zvezi s tem ni sporno, da je delitev na tako oblikovana sklopa tehnično možna, prav tako pa bi bila takšna delitev tudi gospodarna, saj bi povečala konkurenco za sklop nakupa novih diskovnih sistemov. S tem, ko je naročnik oba predmeta združil v enotno naročilo je dejansko omejil konkurenco zgolj na ponudnike proizvajalca obstoječih diskovnih sistemov, ki bodo predmet nadgradnje in s tem omejil možnost ponujanja novih diskovnih sistemov. Ravnanje naročnika neupravičeno omejujejo konkurenco in zapira nabor potencialnih ponudnikov le na ponudnike diskovnih sistemov, ki so predmet nadgradnje. Takšno ravnanje naročnika pa je nezakonito.

Navedbam vlagatelja tako pritrjuje praksa tudi praksa DKOM, glej npr. odločitev Številka: 018-164/2019-8: Naročniki morajo torej v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZJN-3 in ob upoštevanju določb Direktive 2014/14/EU zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in večjo dostopnost javnega naročila malim in srednjim podjetjem tako, da javno naročilo razdelijo na sklope, če to omogoča predmet naročila, če to prispeva k gospodarni in učinkoviti izvedbi naročila in če ne obstajajo utemeljeni razlogi, na podlagi katerih je naročilo bolj smiselno oddati kot celoto.
V predmetnem primeru so vsi pogoji iz citirane odločitve DKOM izpolnjeni, zato bi naročnik moral javno naročilo v tem delu razdeliti na dva ločena sklopa.
Enako DKOM tudi v drugih podobnih zadevah npr:
Številka: 018-054/2020-16: V predmetnem postopku pravnega varstva je zato treba, ob upoštevanju navedb vlagateljev in naročnika, odgovoriti na vprašanje, ali je predmet naročila tak, da ga je mogoče razdeliti na dve manjši zaključeni celoti, ali bi delitev lahko vplivala na gospodarnost izvedbe naročila ter ali ima naročnik morebitne druge utemeljene razloge, da predmeta naročila ni razdelil na manjši enoti.
..
V zvezi z argumentom naročnika, da bi bila delitev naročila na več sklopov negospodarna in neracionalna, ker naj bi se tako povečali stroški naročnika zaradi usklajevanja z več izvajalci, Državna revizijska komisija po drugi strani ugotavlja, da gre za pavšalne in nedokazane trditve naročnika, ter pristavlja, da oblikovanje dveh sklopov v skladu s predlogom vlagateljev ne bi pripeljalo do položaja, v katerem bi moral naročnik vzpostavljati pogodbena razmerja z velikim številom dobaviteljev oz. izvajalcev, kot je mogoče razumeti naročnikove pomisleke. Naročnik se niti ni opredelil do vprašanja oz. ni v ničemer izkazal, da bi tovrstni domnevni stroški pretehtali nad možnimi in verjetnejšimi prihranki iz naslova potencialno konkurenčnejših ponudb za enega od obeh možnih sklopov v primeru oddaje naročila po sklopih.

Na podlagi navedenega je treba ugotoviti, da predmet naročila po svoji naravi omogoča razdelitev na manjše sklope, ki bi lahko prispevala k gospodarni izvedbi naročila. Vendar pa naročnik uveljavlja še druge razloge v prid utemeljitvi smiselnosti oddaje enovitega javnega naročila.

Številka: 018-191/2020-17
Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da razdelitev javnega naročila v sklope lahko zagotovi večjo konkurenco, saj lahko ponudbe za te manjše dele predmeta javnega naročila odda večje število gospodarskih subjektov, ki drugače niso zmožni oddati ponudbe za celoten predmet javnega naročila. Večanje konkurence lahko vpliva na gospodarnost izvedbe javnega naročila, saj konkurenca med gospodarski subjekti lahko pomeni nižje cene predmeta javnega naročila, vendar je to le en od vidikov zagotavljanja gospodarnosti izvedbe javnega naročila. Ni namreč mogoče upoštevati gospodarnosti izvedbe javnega naročila le z vidika, da bi nek gospodarski subjekt lahko ponudil nižjo ceno dela predmeta javnega naročila. Izvedba javnega naročila v večjem številu sklopov namreč lahko za naročnika pomeni tudi več opravil in več stroškov, gospodarski subjekti pa bi pri oblikovanju cen izgubili možnost upoštevanja obsega predmeta (npr. količinski popusti), lahko pa to tudi vpliva na drugačno odločanje gospodarskih subjektov, ki bi bili zainteresirani za celotno javno naročilo in za pridobitev le posameznih sklopov nimajo interesa (»premalo« zanimivo javno naročilo). Pri oblikovanju cene tako ni nepomembno, ali bi gospodarski subjekt lahko naročniku ponudil eno storitev ali del blaga oziroma le del predmeta javnega naročila ali pa bi bilo združenih več storitev ali več blaga oziroma več delov predmeta javnega naročila in bi gospodarski subjekt tako lahko ponudil ugodnejšo ceno za takšne »pakete« (prim. tudi zadevi št. 018-214/2012 in 018-424/2013, na kateri se naročnik sklicuje v sklepu št. 845080105-032-20/4 z dne 23. 11. 2020, str. 3334 in dokumentu št. 845080105-032-20/6 z dne 11. 1. 2021, str. 56). Tako tudi ne more biti že relevantno, da bi bil kateri del predmeta javnega naročila, npr. storitve kabelske televizije, ki jih je vlagatelj posebej izpostavil (zahtevek za revizijo, str. 4), sam po sebi zelo nizke vrednosti glede na celoten predmet javnega naročila (zahtevek za revizijo, str. 4), ali pa bi kateri del predmeta javnega naročila (npr. storitve kabelske televizije; zahtevek za revizijo, str. 9) po vlagateljevem stališču (zahtevek za revizijo, str. 9) predstavljal »povsem marginalno zahtevo«. Če bi bila izvedba javnega naročila, ki bi bilo razdeljeno v sklope, predraga, razdelitev javnega naročila v sklope ne bi prispevala k večji gospodarnosti, temveč bi bil dosežen ravno nasprotni učinek.

Razdelitev javnega naročila v sklope mora prispevati tudi k večji učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Če bi bila izvedba javnega naročila, ki bi bilo razdeljeno v sklope, tehnično prezahtevna ali pa bi potreba po usklajevanju različnih izvajalcev za sklope lahko resno ogrozila pravilno izvedbo javnega naročila, bi razdelitev javnega naročila v sklope dosegla ravno nasprotni učinek večji učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Učinkovitost izvedbe javnega naročila bi se namreč zmanjšala.


ODGOVOR
Naročnik zavrača vse očitke, saj s tako oblikovanim sklopom ni omejena konkurenca, ne zmanjšuje se nabor potencialnih ponudnikov, prav tako se tudi ne omejuje manjših ponudnikov. Naročnik nikjer ne prepoveduje in ne zahteva, da mora biti ponujena oprema od istih proizvajalcev.

Naročnik je sklop oblikoval tako, ker je upošteval specifičnost obstoječega okolja in je tako oblikovan sklop bolj smotrn in gospodaren. Tudi po odločitvi DKOM, ki ste jo navedli, je večanje konkurence le en vidik zagotavljanja gospodarnosti izvedbe javnega naročila. Izvedba javnega naročila v več sklopih pomeni za naročnika več opravil in več stroškov. Pri novi opremi gre za povezavo in integracijo z obstoječimi sistemi, ki se bodo nadgrajevali v obstoječem okolju, zato je za naročnika v primeru težav s sistemi bistveno bolj optimalno, če ima za vso opremo, tako novo , kot za nadgradnje, eno pogodbo. Tako ima v primeru težav na diskovnih sistemih, ki so običajno kritične za delovanje sistema, enega sogovornika, ter eno vstopno točko za odpravljanje napak. Posledično gre tudi za bolj enostavno uveljavljanje potencialnih garancijskih zahtevkov, kar za naročnika pomeni manj administracije, manj obremenitev, enostavnejše upravljanje,

Naročnik se je glede na predmet naročila odločil gospodarno in v skladu z ZJN-3.

Predmet naročila je oblikovan v skladu s potrebami naročnika. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.