Dosje javnega naročila 003002/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba meritev geotehničnega monitoringa na vkopnih brežinah MMP Gruškovje in izvedba spomladanskega okrnjenega in rednega letnega jesenskega geotehničnega monitoringa pilotnih sten na MMP Sočerga
ZJN-3: Odprti postopek

JN003002/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.05.2021
JN003002/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2021
JN003002/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003002/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 092-238950
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2234
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba meritev geotehničnega monitoringa na vkopnih brežinah MMP Gruškovje in izvedba spomladanskega okrnjenega in rednega letnega jesenskega geotehničnega monitoringa pilotnih sten na MMP Sočerga
Referenčna številka dokumenta: ODGEMON-36/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba meritev geotehničnega monitoringa na vkopnih brežinah MMP Gruškovje in izvedba spomladanskega okrnjenega in rednega letnega jesenskega geotehničnega monitoringa pilotnih sten na MMP Sočerga v letih 2021 2025
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba meritev geotehničnega monitoringa na vkopnih brežinah MMP Gruškovje v letih 2021-2025
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MMP Gruškovje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba meritev geotehničnega monitoringa na vkopnih brežinah MMP Gruškovje v letih 2021-2025
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba spomladanskega okrnjenega in rednega letnega jesenskega geotehničnega monitoringa pilotnih sten na MMP Sočerga v letih 2021-2025
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MMP Sočerga
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba spomladanskega okrnjenega in rednega letnega jesenskega geotehničnega monitoringa pilotnih sten na MMP Sočerga v letih 2021-2025
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je zahtevano v dokumentaciji naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.06.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.06.2021   12:30
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2021   10:07
VPRAŠANJE
Prosim za informacijo, kdaj je termin obveznega ogleda? lp

ODGOVOR
Na MMP Sočerga je ogled 18.5. ob 10.00 uri, in na MMP Gruškovje je ogled 20.5. ob 10.00 uri.Datum objave: 20.05.2021   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da smo med leti 2011 in 2019 izvajali opazovanje deformacij na MMP Sočerga in v letih med 2017 in 2019 na MMP Gruškovje, nas zanima ali je res nujno potrebna udeležba na ogledu lokacij pod nadzorstvom upravnika opravil?
V primeru, da je to nujno potrebno, predvsem pa, da to velja kot izločitveni faktor pri oddaji ponudbe, prosimo za dodatni (nov) termin ogleda na MMP Sočerga.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ogled lokacije je obvezen in potrdilo o ogledu lokacije je obvezna priloga ponudbe.
Naročnik objavlja še dva termina ogleda, in sicer ponedeljek 24.5. ob 10.00 uri na MMP Sečovlje in torek 25.5. ob 10.00 uri MMP Gruškovje.Datum objave: 20.05.2021   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kot razumemo in razberemo iz vašega odgovora se ponudniki zberemo na MMP Sečovlje in izvedemo ogled na MMP Sočerga??


ODGOVOR:
Pri odgovoru glede terminov ogleda je napaka. Ogled je dne 24.5. ob 10.00 uri na MMP Sočerga.