Dosje javnega naročila 002893/2021
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: IZGRADNJA PEŠ MOSTU PREKO REKE SAVE V KRŠKEM
ZJN-3: Odprti postopek

JN002893/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.05.2021
JN002893/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.06.2021
JN002893/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2021
JN002893/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002893/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 74981278
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/398365/RD_Pes_most_cez_Savo_Krsko_2021_05_07.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2289
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA PEŠ MOSTU PREKO REKE SAVE V KRŠKEM
Referenčna številka dokumenta: JNV-GI-0001/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZGRADNJA PEŠ MOSTU PREKO REKE SAVE V KRŠKEM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
IZGRADNJA PEŠ MOSTU PREKO REKE SAVE V KRŠKEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 17
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami/pojasnili le-te.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami/pojasnili le-te.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.06.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.06.2021   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo izvedeno v sistemu e-JN, https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.05.2021   07:08
VPRAŠANJE
Prosim, vas da objavite projekt mostu, da bomo lahko izdelali ponudbo.

ODGOVOR
Je objavljeno na spletni strani naročnika: https://www.krsko.si/objava/466475Datum objave: 12.05.2021   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.
V 15. členu vzorca pogodbe beremo, da mora dati izvajalec garancijo za dobro izvedbo konstrukcije ter ostalih konstrukcijskih elementov v dolžini 10 let.
Naročnika bi radi opozorili, da izvajalec že tako po 662. členu OZ odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost (sem spada izvedba konstrukcije in konstrukcijskih elementov), če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del, zato naročnika prosimo, da umakne zahtevo po 10 letnem kritju s finančnim instrumentom.
Zahteva naročnika po garanciji za konstrukcijsko trdnost bo zlasti glede na ročnost garancije 10 let bistveno omejevala konkurenco ponudnikov v postopku javnega naročila, ker poslovne banke garancije s tako dolgo ročnostjo (večinoma več) ne izdajajo, zato jih ponudniki ne bodo mogli ponuditi v predmetnem postopku. Tudi v kolikor bodo nekateri ponudniki tako garancijo lahko pridobili, bo ta zaradi splošno znanih visokih stroškov take garancije, ki rastejo sorazmerno z ročnostjo garancije, bistveno povečala ponudbene cene in je zato zahteva negospodarna.

Naročnika prosimo, da zmanjša skupno garancijsko dobo za dobro izvedbo, za katero mora izvajalec predložiti garancijo, na 5 let.

Hvala, lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal vzorca pogodbe.Datum objave: 19.05.2021   09:16
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi obrazec ESPD.

Lp

ODGOVOR
Naročnik je objavil ESPD na spletni strani naročnika: https://www.krsko.si/objava/466475Datum objave: 19.05.2021   14:12
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da pri postavkah v sklopu 9.1 Ureditev prometa v času gradnje post. N13-0001 in N13-0002 -cestne zapore na državni in lokalni cesti, določi fiksno ceno. Za ti dve postavki morajo imeti ponudniki enake cene. takšna je dosedanja praksa.

ODGOVOR
Čas trajanja zapore je odvisen od organizacije del posameznega izvajalca in je lahko med ponudniki različen.
Izvajalec vzdrževanja državnih cest je koncesionar CGP d.d., izvajalec vzdrževanja občinskih cest v občini Krško je koncesionar Kostak d.d., kjer lahko ponudniki pridobijo potrebne podatke o stroških postavitve zapore.«
Datum objave: 31.05.2021   08:30
VPRAŠANJE
Še enkrat opozarjamo naročnika o fiksni ceni postavitve zapore. V popisu je navedeno 270 dni. Oba koncesionarja bosta tudi ponudnika in bosta dala različne ponudbe različnim ponudnikom. Zato mora biti cena fiksna za vse ponudnike enaka. S prosto oceno zapore imata prednost pred drugimi ponudniki.

ODGOVOR
270 dni je ocena projektanta. Ponudnik naj trajanje zapore predvidi na podlagi lastne ocene glede na organizacijo dela na gradbišču. Koncesionarja imata veljaven cenik.Datum objave: 31.05.2021   12:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V zvezi z barvanjem nas zanima sledeče:

Kovinski lok je tudi pobarvan z notranje strani?
Kako se bo barvalo z notranje strani konstrukcijo, ker med posameznimi prekati ni prehoda?
Po izvedenih varjenih terenskih delih- varjenju na terenu kako se bo izvedlo notranjo AKZ?

V zvezi z varjenjem nas zanima sledeče:
ker je prekladna konstrukcija visoka 1 m in široka tudi 8 m me zanima kako je mišljeno da se konstrukcija na robovih vari, ker ko je konstrukcija zaprta so najbolj oddaljena mesta nedostopna?
V PZI ne najdemo debelin in tipov zvara(sočelni, kotni, na kateri strani pločevine....) prosim dodati, če smo spregledali.

Hvala

ODGOVOR
1. Konstrukcija loka in centralnega nosilca je predvidena kot zrakotesna, AKZ notranje površine se izvede kot 2K epoksidni temeljni premaz bogat s cinkom, npr. SikaCor® Zinc R Rapid.
2. Notranje površine zunanjih celic jeklenega nosilca se izvedejo v sistemu, ki zagotavlja AKZ C4. Najprej se izvede AKZ dostopnih notranjih površin zunanjih celic, po izvedeni AKZ zaščiti pa se zavarijo poševne bočne stranice.
3. Najprej se izdela konstrukcija brez poševnih bočnih stranic, po izvedeni AKZ zaščiti notranje površine zunanjih celic pa se zavarijo še nekonstruktivne bočne stranice.
4. Vsi prečni zvari so sočelni, vzdolžni zvari so odvisni od debeline pločevin, do vključno t=12mm so kotni, pri debelejših pločevinah polovični "v". Vsi zunanji prečni zvari na prekladni konstrukciji se po varjenju pobrusijo.
Datum objave: 01.06.2021   15:14
VPRAŠANJE
- Spoštovani!
Prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe in postavljanje vprašanj tako zahtevnega objekta za 1 teden.
Hvala in lep pozdrav

- Naročnika prosimo da podaljša rok oddaje ponudbe vsaj za 10 dni. Zaradi nestabilnih razmer na trgu imamo ponudniki težave pri pridobivanju ponudb za materiale. Dobavitelji sami imajo težave z podajanjem cene in zagotovitvijo dobave materialov.
- Prosimo naročnika da podaljša rok oddaje ponudbe. na vprašanja zelo pozno odgovarjate.
- Spoštovani, zaradi kompleksnosti mostu in priprave ponudbe vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 1 teden.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 15.6.2021.Datum objave: 01.06.2021   15:20
VPRAŠANJE
V 3. členu vzorca pogodbe imate napisano:Pogodbena cena je fiksna in se ne spreminja tekom veljavnosti pogodbe. Navedeno pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del, da se izvajalec odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključena je uporaba 656. člena Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 uradno prečiščeno besedilo in 30/10 - Odl. US) ter da so v navedeni pogodbeni ceni zajeti vsi materialni in drugi stroški za izvedbo dogovorjenih del, pa tudi dela, ki v trenutku sklepanja te pogodbe niso bila predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za uspešno izvedbo predmeta te pogodbe. Cena iz prejšnjega odstavka tega člena ostaja fiksna tudi ob morebitnem dvigu stopnje davka na dodano vrednost, kar pomeni, da strošek dviga davčne stopnje v celoti prevzame izvajalec iz te pogodbe.

Trenutna situacija na tržišču je zelo nestabilna. Cene vhodnih materialov se dnevno spreminjajo, kar pomeni izredne razmere in spremenjene okoliščine. Dobavitelji dajejo ponudbe z veljavnost ponudbe do 3 dni. Tako da zahtevamo, glede na spremenjene okoliščin na trgu, da se črta 3 . člen vzorca pogodbe in da upoštevate veljavnost trenutnih tržnih cen. Dvig stopnje DDV ne more kriti izvajalec. To je sprememba finančne zakonodaje, na katero izvajalec ne more vplivati. V obrazcu ponudba je nemogoče zahtevati veljavnost ponudbe do 30.9.2021. Ponudnik ne more garantirati cene do tega datuma, ker se dnevno dvigujejo cene. Prosim, da upoštevate naše pripombe in da pripravljalec vzorca pogodbe malo razišče trenutne razmere na gradbenem tržišču. Takšen vzorec je ekonomsko zelo škodljiv za izvajalca.

ODGOVOR
Naročnik se zaveda stanja na trgu. Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in objavil spremenjen vzorec pogodbe, pri čemer bo skrajšal rok veljavnosti ponudbe na 30.8.2021 in spremenil stavek glede DDV, da vkolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, takšno tveganje nosi naročnik. Glede ostalih predlogov, naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.Datum objave: 08.06.2021   09:47
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da objavi, kako si je projektant zamislil izvedbo treh začasnih podpornih stebrov. Nikjer v objavljenih projektih tega ni opisano.

ODGOVOR
Tehnologija gradnje je shematsko prikazana in opisana v risbi 22 - Shema tehnologije gradnje mostu, ki je sestavni del projektne dokumentacije. Točen način pa mora biti obdelan v tehnoloških načrtih, ki jih glede na razpoložljivo opremo v sodelovanju s projektantom pripravi izvajalec.