Dosje javnega naročila 002941/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Servis in kalibracija tehtnic v TE Šoštanj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.700,64 EUR

JN002941/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.05.2021
JN002941/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.05.2021
JN002941/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2021
JN002941/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.07.2021
JN002941/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2021
JN002941/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002941/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/398560/Servis_in_kalibracija_tehtnic.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2338
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Servis in kalibracija tehtnic v TE Šoštanj
Referenčna številka dokumenta: 40 01-342/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50411000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Servis in kalibracija tehtnic v TE Šoštanj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: TEHTNICE PRODUKTOV, PREMOGA IN INTERVENCIJE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50411000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Servis in kalibracija tehtnic v TE Šoštanj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: TEHTNICE OSTALO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50411000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Servis in kalibracija tehtnic v TE Šoštanj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2021   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim vas za infromacijo, ali lahko v ponudbi priložimo reference podizvajalca (za enega od sklopov), s katerim bomo pri ponudbi nastopili?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Kot je navedeno na prilogi št. 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se reference zahtevajo le v primeru sklopa 1. Na navedeni prilogi je navedeno: »Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem javnem naročilu dejansko dobavljal blago/izvajal storitve, v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.«Datum objave: 18.05.2021   11:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je na obrazcu št. 3 oz PRILOGA št. 3, kjer je potrebno navesti PODATKE O PONUDNIKU/SOPONUDNIKU, mišljeno, da navedemo tudi svojega podizvajalca?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Podatke o morebitnih podizvajalcih navedete v prilogah, ki se nanašajo na podizvajalce (Priloga št. 7, Priloga št. 7a, Priloga št. 8) in ne na prilogo št. 3.Datum objave: 20.05.2021   11:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za infromacijo, ali za SKLOP 2 : TEHTNICE OSTALO ni potrebno oddati nobenih referenc?
Hvala.

ODGOVOR
Za sklop 2 ni potrebno podati reference.Datum objave: 20.05.2021   11:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za infromacijo, ali se s ponudbo lahko prijavimo samo na posamični sklop?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Kot je v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila navedeno, ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezni sklop javnega naročila.Datum objave: 21.05.2021   07:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naprošamo za več informacij glede tehtnic (proizvajalec, tip, merilno območje, razdelek(d)) in uteži (masa uteži).

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Zap.št.:
10* KERN ABJ min 0,01g max 83g e= 0,001 g d= 0,0001 g
11* TGA 701 (vgrajena) LECO min 0,01g max 30 g e=1mg d 0,1 mg
12* TGA 701 (vgrajena) LECO min 0,01g max 30 g e=1mg d 0,1 mg
13* Mettler Toledo AG204 min 0,01g max 210 g e=1 mg d=0,1 mg
14* Mettler Toledo PG 8000-S min 5g max 8100 g e=1 mg d=0,1 mg
15* Sartorius CP64-0CE min 0,01g max 30 g e=0,001g d= 0,0001g
16* UTEŽ Mettler Toledo
17* Utež Mettler Toledo
18* Utež Mettler Toledo
19* Utež Mettler Toledo
20* Mettler Toledo ML 6002 min 0,5g max 6200 g e= 0,1g d= 0,01g
21* Radwag APP10.3y min 0,5kg max 10 kg e= 0,1g d= 0,01g
Datum objave: 21.05.2021   07:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naprošamo vas za infromacijo, ali pri vseh tehtnicah potrebujete kalibracijo, ali overitev tehtnic?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pri tehtnicah, kjer je posebej zapisano akreditacija, potrebujemo potrdila o skladnosti in pripadajoča poročila tj. Sklop 1, tehtnici zap št. 1 in 4, Sklop 2, tehtnice zap.št. 10 21.Datum objave: 21.05.2021   07:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na napisano:


*rok za kalibracijo je 24 mesecev. Kalibracijo izvede akreditiran laboratorij. Obvezna priloga certifikatov o kalibraciji oz. potrdil o skladnosti meril je tudi pripadajoče poročilo o overitvi. Rok za kalibracijo je določen s strani naročnika.
Naročnik dovoljuje, da dobavitelj (izvajalec kalibracije) na nalepko oz. certifikat o kalibraciji navede rok naslednje kalibracije, ki ga določi naročnik (npr. 12 mesecev oz. 24 mesecev).


Ali prav razumemo, da pri vseh tehtnicah potrebujete tako overitev kot kalibracijo?


Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da, pri tehtnicah, ki so posebej označene in je v oklepaju navedena akreditacija tj. Sklop 1, tehtnici zap.št. 1 in 4, Sklop 2, tehtnice zap.št. 10 21.Datum objave: 21.05.2021   07:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naprošamo vas še za definicijo merilnega območja in roka kalibracije za tehtnice pod SKLOP 2: TEHTNICE OSTALO
za zaporedne številke OD 1. DO 9;
TEHTNICA KG II,
TEHTNICA SK 200,
TEHTNICA ST FW 15/2,
TEHTNICA GSC 6000,
TEHTNICA BETA
TEHTNICA MAXIMA 10

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Rok kalibracije: 24 mesecev.
TEHTNICA KG II, nosilnost 200 kg; (ser. št. 493459, 84-12426, 84-1194, 84-11303)
TEHTNICA SK 200, nosilnost 200 kg,
TEHTNICA ST FW 15/2, nosilnost 15 kg,
TEHTNICA GSC 6000, nosilnost 6 kg,
TEHTNICA BETA, nosilnost 20 kg,
TEHTNICA MAXIMA 10, nosilnost 10 kg.
Datum objave: 21.05.2021   07:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kako se smatra zapis v excell tabeli, kjer pod postavko navajate / AKREDITACIJA/, in kjer tega ne navajate?

Hvala.

ODGOVOR
Kjer je v oklepaju dopisano, akreditacija, je le-to obvezno/potrebno, drugod ni posebej zahtevano.