Dosje javnega naročila 003017/2021
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Gradnje: Rekonstrukcija mostu Log Čezsoški
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003017/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.05.2021
JN003017/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003017/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Jožica Kavs
obcina.neg@bovec.si
+386 53841900
+386 53841915

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://obcina.bovec.si/seznam-javnih-narocil/objavljeno/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2424
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija mostu Log Čezsoški
Referenčna številka dokumenta: 4303-05/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicija zajema obnovo mostu in ojačitev konstrukcije z razširitvijo uvoza na levem bregu Soče, kar bo omogočilo dostop tovornih vozil (gasilci, komunalna vozila itd.) v smeri Log Čezsoški. Razširitev mostu se izvede kot samostojna konstrukcija,ki ni vezana na nosilno konstrukcijo mostu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI04 - Zahodna Slovenija, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Log Čezsoški
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicija zajema obnovo mostu in ojačitev konstrukcije z razširitvijo uvoza na levem bregu Soče, kar bo omogočilo dostop tovornih vozil (gasilci, komunalna vozila itd.) v smeri Log Čezsoški. Razširitev mostu se izvede kot samostojna konstrukcija,ki ni vezana na nosilno konstrukcijo mostu.
Dela se morajo izvesti do 30.9.2022. Do oktobra 2021 morajo biti izvedena gradbena dela pod točkama A. in B. iz popisa del, ostalo do oktobra 2022.
Nekatera dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč se zaradi drsti rib ne izvajajo med 1.10 tekočega leta in 30.6. prihodnjega leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.06.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.06.2021   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2021   16:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v vzorcu pogodbe je v 17. členu zahtevana garancijska doba 10 let za most, vodotesnost objekta in hidroizolacije.

Naročnika bi radi opozorili, da izvajalec že tako po 662. členu OZ odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del, zato naročnika prosimo, da umakne zahtevo po 10 letnem kritju s finančnim instrumentom.

Zahteva naročnika po garanciji za most, vodotesnost objekta in hidroizolacije bo zlasti glede na ročnost garancije 10 let bistveno omejevala konkurenco ponudnikov v postopku javnega naročila, ker poslovne banke garancije s tako dolgo ročnostjo (večinoma več) ne izdajajo, zato jih ponudniki ne bodo mogli ponuditi v predmetnem postopku. Tudi v kolikor bodo nekateri ponudniki tako garancijo lahko pridobili, bo ta zaradi splošno znanih visokih stroškov take garancije, ki rastejo sorazmerno z ročnostjo garancije, bistveno povečala ponudbene cene in je zato zahteva negospodarna.

Naročnika prosimo, da zmanjša skupno garancijsko dobo, za katero mora izvajalec predložiti garancijo, na 5 let.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Naročnik je spremenil pogoje glede predložitve garancije za odpravo napak v garancijski dobi, kot je razvidno iz spremenjene razpisne dokumentacije.Datum objave: 17.05.2021   16:01
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Naročnika vljudno naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 7 delavnih dni, saj je popis obsežen.
S tem bo vsem ponudnikom zagotovi dovolj časa, da pripravimo kakovostno in konkurenčno ponudbo.
Smatramo, da je tudi v vašem interesu da pridobite za izvedbo del čimveč konkurenčnih ponudb in na ta način poskrbite za večjo gospodarnost (naših) sredstev.

Hvala za razumevanje.

lep pozdrav


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Zaradi obsežnosti popisa del, naročnika prosimo za prestavitev roka oddaje ponudbe vsaj za 7 dni.

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Naročnik je rok za oddajo ponudb podaljšal, kot je razvidno iz spremenjene razpisne dokumentacije.


Datum objave: 17.05.2021   16:03
VPRAŠANJE
Glede zahteve za referenco rekonstrukcije premostitvenega objekta, kako se upošteva zahteva za višino objekta najmanj 20 m? Ali cestni premostitveni AB objekt z razdaljo med krajnima opornikoma vsaj 60 m zadostuje pogojem ne glede na višino objekta?

ODGOVOR


Glede zahteve za reference se upošteva, da je referenca primerna, če izvedeno delo obsega rekonstrukcijo cestnega AB premostitvenega objekta z razdaljo med krajnima opornikoma vsaj 60 m ne glede na višino objekta.
V kolikor boste kot referenco za izvedeno tovrstno delo iz točke a. navedli drug gradbeno inženirski objekt, pa mora le-ta zadostovati pogoju glede višine objekta vsaj 20 m.

Datum objave: 17.05.2021   16:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanimiva zahteva glede referenčnih del tako za gospodarski subjekt kot za zahtevanega vodjo del.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je spremenil pogoje za vodjo del, kot je razvidno iz spremenjene razpisne dokumentacije.


Datum objave: 03.06.2021   13:08
VPRAŠANJE
Ali je v popisu C. Obnovitvena dela, postavka 'Sanacija mostu' B.4. pravilna enota m3?
Sploh glede na to, da je pri naslednji postavki enota m2.
Postavka B.4.: 'Odstranjevanje poškodovanega betona z vseh spodnjih površin prekladne konstrukcije z vodnim curkom pod pritiskom 2500 barov v globini 5 cm, vključno s čiščenjem površine odra, prenosom odpadkov in odvozom na stalno deponijo do razdalje 10 km vključno s stroški deponije.'
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Navedba m3 je pravilna.

Datum objave: 03.06.2021   13:11
VPRAŠANJE
Popis se v sklopu C. Obnovitvena dela v postavkah A.9. in A.11. sklicuje na soglasje. Ali je to soglasje objavljeno? Prosim za objavo tega soglasja. Hvala.

ODGOVOR
Na naši spletni strani https://obcina.bovec.si/seznam-javnih-narocil/objavljeno/ so objavljeni projektni pogoji in mnenja na katera se nanašajo navedbe v popisu del.