Dosje javnega naročila 003060/2021
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA TEKOČINSKEGA KROMATOGRAFA ULTRA VISOKE LOČLJIVOSTI SKLOPLJEN S TANDEM KVADRUPOL MASNIM SPEKTROMETROM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003060/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2021
JN003060/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003060/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mojca Jelnikar
mojca.jelnikar@bf.uni-lj.si
+386 13203038
+386 12565782

Internetni naslovi
http://www.bf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.bf.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila/
ESPD: https://www.bf.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2476
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA TEKOČINSKEGA KROMATOGRAFA ULTRA VISOKE LOČLJIVOSTI SKLOPLJEN S TANDEM KVADRUPOL MASNIM SPEKTROMETROM
Referenčna številka dokumenta: 402-3/2021-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38433000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA TEKOČINSKEGA KROMATOGRAFA ULTRA VISOKE LOČLJIVOSTI SKLOPLJEN S TANDEM KVADRUPOL MASNIM SPEKTROMETROM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
402-3/2021-3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.05.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2021   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za podaljšanje roka za vprašanja za vsaj 2dni, kar bi nam omogočili pripravo ustrezne ponudbe z vrhunskim UHPLC TQ aparatom.

Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

rok ostaja enak kot je bil prvotno določen.

lep pozdrav


Datum objave: 18.05.2021   11:56
VPRAŠANJE
Pri specifikaciji za Tandem kvadrupol masni spektrometer pri ostalih zahtevah ste zelo natančno specificirali specifikacijo in sicer: Ponujena konfiguracija mora vsebovati tudi generator dušika na osnovi membranske tehnologije s kapaciteto do 35L/min, pri 116 psi in 99.5% čistoče plina, ob uporabi obstoječe instalacije stisnjenega zraka.

Vsak tandem kvadrupol masni spektrometer različnih proizvajalcev ima svoje zahteve po dušiku, ki jih mora generator dušika zadovoljiti, tako pri kapaciteti N2 in tlaku. Brez ustreznosti generatorja dušika MS detektor ne deluje pravilno. Prosimo vas, da iz specifikacij odstranite zgoraj navedeno zahtevo in jo spremenite v zahtevo, da mora ponujena konfiguracija vsebovati ustrezen generator dušika, ki omogoča pravilno delovanje tandem kvadrupol masnega spektrometra. V kolikor specifikacije ne spremenite, namreč preferirate samo enega ponudnika.

ODGOVOR

Kapaciteta je določena glede na razpoložljivo obstoječo inštalacijo brezoljnega komprimiranega zraka. Instalacija zagotavlja tlak 8,3 bara in pretok do cca100 L/ min zraka. Seveda je pa pri večji porabi dušika potreben primeren generator, prostor in zvočna izolacija.


VPRAŠANJE
V razpisu za dobavo tekošinskega kromatografa ultra visoke ločljivosti sklopljen s tandemski kvadrupol masnim spektrometrom zahtevate poleg MS detektorja tudi detektor na niz diod za katerega vas prosimo za spremembo specifikacij in sicer:

1. Zahtevate optično resolucijo 1.2 nm ali boljše. Prosimo za spremembo na 1.4 ali boljše.

2. Zahtevate da šum bazne linije ne sme biti višji od 3 x 10-6AU pri 230nm. Prosimo da nam dovolite ponuditi detektor s šumom 4 x 10-6AU pri 230nm.

3. Zahtevate da mora biti vključena analitska pretočna celica 10mm z volumnom celice 500nL. Prosimo da nam dovolite ponuditi pretočno celico 10mm z volumnom celice 1000nL

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Namen tovrstnega razpisa je pridobiti ponudbe s čim boljšo »kapaciteto« za omejena sredstva. Na razpisanem sistemu si želimo tudi dobro pokriti področje UV-VIS s čim boljšo resolucijo, zato ostajamo pri zahtevah razpisa.