Dosje javnega naročila 003195/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Blago: Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema
ZJN-3: Omejeni postopek

JN003195/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.05.2021
JN003195/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003195/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 096-250580
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
Ana Vizovišek
ana.vizovisek@kranj.si
+386 42373220

Internetni naslovi
https://www.kranj.si/

KRANJSKI VRTCI
Ulica Nikole Tesle 2
4000
SI
Kranj
Slovenija
info@kranjski-vrtci.si
+386 42019200

Internetni naslovi
http://www.kranjski-vrtci.si/

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
Šolska ulica 2
4000
SI
Kranj
Slovenija
os.strazisce@guest.arnes.si
+386 42700300

Internetni naslovi
https://www.os-strazisce-kr.si/

OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Ulica Tončka Dežmana 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
os.jakoba-aljaza@guest.arnes.si
+386 42801510

Internetni naslovi
https://www.o-ja.kr.edus.si/

OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ
Zasavska cesta 53A
4000
SI
Kranj
Slovenija
vevericek@osorehek.si
+386 42019500

Internetni naslovi
https://www.osorehek.si/

OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ
Predoslje 17A
4000
SI
Kranj
Slovenija
os-predoslje@guest.arnes.si
+386 42810400

Internetni naslovi
https://www.os-predoslje.si/

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. divizije 7A
4000
SI
Kranj
Slovenija
o-sjkranj.kr@osjenka.si
+386 42559700

Internetni naslovi
https://www.osjenka.si/

OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ
Ulica Tuga Vidmarja 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
o-mc.kr@guest.arnes.si
+386 42013660

Internetni naslovi
https://www.osmatijecopa.si/

Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
4202
SI
Naklo
Slovenija
info@bc-naklo.si
+386 42772100

Internetni naslovi
http://www.bc-naklo.si/

OSNOVNA ŠOLA NAKLO
Glavna cesta 47
4202
SI
Naklo
Slovenija
tajnistvo@os-naklo.si
+386 42770100

Internetni naslovi
https://www.os-naklo.si/

OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207
SI
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija
tajnistvo@osdj-cerklje.si
+386 42526010

Internetni naslovi
http://699.ablak.arnes.si/

OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR
Pipanova cesta 43
4208
SI
Šenčur
Slovenija
tajnistvo@os-sencur.si
+386 42519250

Internetni naslovi
https://www.os-sencur.si/

DOM UPOKOJENCEV KRANJ
Cesta 1. maja 59
4000
SI
Kranj
Slovenija
kranj@ssz-slo.si
+386 42801300

Internetni naslovi
https://www.du-kranj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://dns.eponudbe.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://dns.eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 1: Meso in mesni izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 2: Ribe in morski sadeži (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
03312000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe in morski sadeži (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 3: Mleko in mlečni izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03333000
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 4: Moke, mlevski izdelki, jušne zakuhe, testenine in riž (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211300
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Moke, mlevski izdelki, jušne zakuhe, testenine in riž (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 5: Kruh, pekovski in fini izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh, pekovski in fini izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 6: Sadje, zelenjava in stročnice (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadje, zelenjava in stročnice (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 7: Jajca (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 8: Zamrznjeni izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
15311000
15331170
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 9: Konzervirani izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15131000
15235000
15331400
15331500
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirani izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 10: Sadni sokovi in sirupi (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi in sirupi (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 11: Osnovna in ostala živila (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142100
15400000
15800000
15831600
15871100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osnovna in ostala živila (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 12: Dietni izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietni izdelki (vključno z živili iz shem kakovosti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2021   12:00

Dodatne informacije:
Določeni naročniki, bodo k izvajanju dinamičnega nabavnega sistema pristopili kasneje, in sicer:
- Osnovna šola Stražišče Kranj - leta 2022
- Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj - leta 2022
- Osnovna šola Orehek Kranj - leta 2023
- Osnovna šola Predoslje Kranj - leta 2023
- Biotehniški center Naklo - leta 2022
- Dom upokojencev Kranj - 2024

Ostali, ki niso omenjeni, pristopijo v letošnjem letu.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN).
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročila določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).
Višina takse je 4.000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto) plačilo takse za predrevizijski postopek.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.05.2021   11:11
VPRAŠANJE 1
Spoštovani,
ali so za ponudnika predvidene kakšne sankcije, če se v prvi fazi prijavi na kategorijo, na katero kasneje, v drugi fazi, ko so razvidni dejansko artikli, ne odda ponudbe?
Hvala za pojasnilo.
S spoštovanjem.

ODGOVOR 1
Ne, ponudba v posamezni drugi fazi zavezuje ponudnika samo, če jo odda, posamezna oddaja pa ni obveza ponudnika. Ponudnik s prijavo in uvrstitvijo na seznam posamezne kategorije pridobi pravico, da je pozvan k oddaji ponudbe, ne pa dolžnost oddati ponudbo.

Datum objave: 25.05.2021   11:13
VPRAŠANJE 2
Spoštovani
V dokumentu SPECIFIKACIJA navajate, da v kategorijo 6 spadajo spodaj napisane podkategorije. Zanima nas v katero podkategorijo spada ZELENJAVA?
KATEGORIJA 6: Sadje, zelenjava in stročnice (vključno z živili iz shem kakovosti)
- Kislo zelje, repa
- Sveže zelje, repa
- Sveže sadje
- Krompir
- Suho sadje
- Oreški
- Stročnice
- Olupljena in vakuumsko pakirana zelenjava

ODGOVOR 2
Naročnik je zgolj primeroma naštel skupine (podkategorije) živil, po katerih bo povpraševal (običajno bo zaključeno povpraševanje posamezna podkategorija). Zelenjava ni našteta posebej, ponudnik pa se prijavi na celotno kategorijo, ne glede na to da bo potem ob povpraševanju oddal npr. ponudbo zgolj ob povpraševanju za krompir.

Datum objave: 25.05.2021   11:28
VPRAŠANJE 3
Spoštovani,
1. Ali pravilno razumemo, da se bo ponudba s cenami oddajala v 2. fazi? Kdaj predvidevate, da bo 2. faza?
2. Prosimo, da se navede, da mora oddati naročnik naročila ponudniku v naročniško službo najkasneje do 10.00 ure dopoldan za dostavo za naslednji dan. Težava se pojavi, ker mnogi naročniki prepozno naročajo, želijo pa dostavo naslednji dan zjutraj. Menimo, da ima naročnik dovolj časa, da bi zmogel oddati naročilo do 10ih dopoldan. Tudi ponudniki imamo omejen delovni čas. Zaradi optimizacije delovnega procesa ni sprejemljiva pozna oddaja naročil.
3. V RD zahtevate v primeru nujne dobave dostavo v roku 1 ure. Prosimo, da čas dostave podaljšate npr. za 2 uri, da lahko ponudniki korektno opravimo z naročilom. Težava so predvsem cestne razmere.
4. Ali priznate IFS, ki ga ima proizvajalec, ponudnik kot distributer pa ne?
5. Ali priznate IK, ki ga ima proizvajalec, ponudnik kot distributer pa ne?
6. Kako postopate v primeru, da ponudnik ne odda ponudbe na odpiranje konkurence oz. na 2. fazo ? Ali so predvidene kakšne sankcije? Ali se upoštevajo ceniki iz preteklega obdobja? Ali velja zgolj, da ponudnik za obdobje tekočega odpiranja konkurence odstopa od ponudbe?
7. Ali pravilno razumemo, da je fiksnost cen 12 mesecev in se bo po izteku tega obdobja izvajalo odpiranje konkurence oz. 2. faza?
8. V vzorcu pogodbe str. 3 navajate »Naročnik in dobavitelj se sporazumeta, da se cene lahko povišajo, če dobavitelj izkaže, da so se njegovi upravičeni in od njega neodvisni vhodni stroški dvignili za več kot 10% na letni ravni.«. V kakšnem smislu je mišljena ta navedba. Prosimo za podrobnejše pojasnilo. 10% povišanje je previsoko, prosimo, da ga znižate.
9. V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov. Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam. Prilaganje dobavnic za nas kot izdajatelja eRačuna v prvi vrsti pomeni dodatno časovno zamudo, poleg tega pa nas banka, preko katere pošiljamo eRačun dodatno bremeni - finančno, oziroma zaračuna tak eRačun s prilogami po višji klavzuli.
10. V razpisni dokumentaciji omenjate kot uporabnike le otroke, razpis pa je tudi za upokojence. Primerno bi bilo, da je dokumentacija tudi spisana, da so navedbe tako za ene kot druge.
11. Glede zahteve za navedbo alergenov: dovolite za kategorijo 1, da vam ponudniki pošljemo svojo tabelo z artikli ter navedbo alergenov.
12. V vzorcu pogodbe zahtevate v 4. členu " računalniško vodil naročila in predajo artiklov, materialno in finančno realizacijo ter poročal o tem vsake tri mesece, in sicer ločeno za vsak sklop. Zahtevane podatke bo poslal do 10. v mesecu, po vsakem zaključenem četrtletju"
Prosimo, da to zahtevo umaknete, saj dobite dobavnico ob vsaki dobavi ter zbirni račun vsak mesec. Glede na vse te dokumente lahko sami vodite takšno analizo, ne pa da dobaviteljem naročate še dodatno delo! Mar nimate svoje računovodske oziroma nabavne službe, da vodi evidenco? To mora delati naročnikova finančna ali računovodska ali nabavna služba ne pa ponudniki. Izgleda tako, kot da moramo ponudniki za naročnika voditi še računovodske posle. To ni naše delo. Ponudniki vam ob dobavi pustimo dobavnice in mesečno pošiljamo račune, kjer je zagotovo dovolj podatkov glede realizacije. Naročnik naj si sam ustvari tabelo in vodi ustrezne tabele za pregled finančne realizacije.
13. v vzorcu pogodbe navajate »6) Naročnik sme izvajati tudi nenapovedane oglede prostorov v katerih se izvaja proizvodnja (npr. pridelava, predelava, skladiščenje idr.) artiklov, ki jih dobavitelj na podlagi izvedenega povpraševanja dobavlja naročniku, z namenom ugotavljanja skladnosti s certifikati, ki jih je dobavitelj predložil kot dokazilo o izpolnjevanju naročnikovih zahtev v posameznem povpraševanju. Naročnik sme ob tem pregledati tudi vso dobaviteljevo dokumentacijo povezano s predloženimi certifikati. Dobavitelj bo naročniku omogočil nemoten ogled in zbiranje slikovnega in drugega dokaznega materiala. V primeru ugotovljenih kršitev lahko naročnik razdre pogodbo in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo, če je bilo dano. Naročnik se zavezuje vse ugotovitve varovati kot poslovno skrivnost.«
Glede na težave s covidom na to zahtevo ne moremo pristati za kategorijo 1. Težava je s prenosom okužb. V proizvodnji moramo omogočiti zdravstveno neoporečnost. Z nenapovedanimi obiski pa se žal tega ne more zagotoviti ne moremo preveriti zdravstvenega stanja obiskovalcev.
Prosimo, da se to briše.
Prav tako ne moremo pristati na zahtevo, glede zahteve »in zbiranje slikovnega in drugega dokaznega materiala.« Mnogokrat uidejo takšne stvari izpod nadzora in se večkrat tudi narobe interpretirajo.
Prosimo, da se to briše.
Glede na vse zapisano še opozarjamo, da imamo ponudniki za kategorijo 1 redne kontrole s strani VURSA, kar pa bi moralo biti tudi zagotovilo, da se pravilno dela.
14. V vzorcu pogodbe 6. člen navajate: »3) Rok za rešitev reklamacije je dve uri od posredovanja reklamacijskega zapisnika ali v daljšem roku, če tako določil naročnik. Vse elemente na dobavnici (prevzemnici) lahko naročnik reklamira takoj ali v roku dveh delovnih dni od prevzema živil.«
Ali je tukaj mišljeno, da se dostavi v roku 2 ur blago, ki je stvar reklamacije?
Ali je bilo morda mišljeno, da se papirno reši reklamacija? Če je zgolj papirno reševanje reklamacije, prosimo, da se rok podaljša na več dni.
Rok za rešitev reklamacije v dveh urah od posredovanja reklamacijskega zapisnika ne more biti odvisen od posredovanja lahko se to posreduje npr. na email in ponudnik tega ne vidi pravočasno ter posledično tega v tako kratkem času ne more rešiti. Naročniki tudi kličejo ter pišejo izven ponudnikovega delovnega časa tudi v tem primeru se zadeve ne da rešiti v 2 urah.
Takšna zahteva je dopustna le v primeru, da naročniki posredujejo reklamacijo v delovnem času ponudnika in sicer telefonsko, da pridejo v stik z ponudnikom in zgolj za nadomestno dostavo blaga, ki je stvar reklamacije.
Primerno bi bilo, da naročnik upošteva, da dela ponudnik z mnogimi drugimi naročniki in, da je papirne reklamacije res težko reševati v zgolj dveh urah običajno je potrebno preveriti več zadev in kontaktirati več oseb, da se reklamacija korektno reši.
15. V vsakem primeru glede reklamacij ni dovolj, da naročnik zgolj posreduje reklamacijo na elektronski naslov, prejem mora biti obvezno potrjen s strani ponudnika.
16. V vzorcu pogodbe 6. člen navajate: 8) V kolikor se kršitve iz tega člena pojavijo več kot 2x v istem mesecu (več kot 2x potrjena reklamacija) je to lahko razlog za odpoved pogodbe ter unovčitev finančnega zavarovanja.«
Ali je to mišljeno za vsako šolo, vrtec, dom upokojencev posebej ali za vse skupaj? Primerno bi bilo, da se reklamacije štejejo za vsako šolo ali vrtec ali dom upokojencev posebej.
Ponudniki se zelo trudimo, da dobavljamo kvalitetno blago kot ga zahtevajo naročniki. Res pa se vsake toliko zgodi tudi kakšna neustrezna dobava. Zagotovo pa to ni namerno.
Prosimo, da dopustite tudi kakšno reklamacijo več sploh pri dobavah, ki se vršijo vsak dan.
17. Ali se bo menica z menično izjavo izstavljala za vsako šolo, vrtec, dom upokojencev posebej?
18. Ali se bo delalo cenike za vsako šolo, vrtec, dom upokojencev posebej? Glede na raznovrstnost generacij in njihove potrebe bi bilo to primernejše.
19. Ali zahtevate v kategoriji 1, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
Hvala za odgovore

ODGOVOR 3
Ad 1) Razumete pravilno. Posamezna druga faza bo potekala po poteku roka za oddajo prijav za 1. fazo, ko bo naročnik naredil seznam kandidatov v posamezni kategoriji. Naročnik računa, da bodo povpraševanja po kategorijah potekala v juliju oz. avgustu, tako da se bodo dobave lahko začele vršiti z začetkom šolskega leta.
Ad 2) Zahteva se spremeni na 10. uri dopoldan za naslednji dan.
Ad 3) Se podaljša na 5 ur.
Ad 4) Priznamo IFS vezan na proizvajalca.
Ad 5) Priznamo IK za vse, saj je to shema, ki je vezana na izdelek.
Ad 6) Glejte predhodno pojasnilo naročnika na vprašanje 1.
Ad 7) Obdobje povpraševanja bo določeno v posamezni 2. fazi (lahko bo to letno, lahko pa tudi sezonsko krajše odvisno od kategorije npr. sezonsko sadje je smiselno preverjati pogosteje). Cene bodo fiksne za čas povpraševanja. Po izteku trajanja obdobja povpraševanja naročnik ponovno odpre konkurenco.
Ad 8) Skladno s podzakonskim predpisom (UL RS, št 1/2004) so cene na letni ravni v osnovi lahko fiksne (ponudniki morajo vanje vključiti manjše variacije na trgu). Naročnik pa je predvidel, da lahko dobavitelj v primeru večjih nihanj (npr. dvig cen svinjskega mesa glej stališče MJU), če jih objektivno izkaže, doseže korekcijo sicer fiksnih cen. Glede na trajanje posamezne pogodbe (največ eno leto) so tako ponudniki zaščiteni pred nepredvidenimi večjimi nihanji vhodnih stroškov, na drugi strani pa je naročnikom zagotovljena stabilnost oz. fiksnost cen. Naročnik zato meni, da je prag primeren.
Ad 9) Naročnik umika zahtevo.
Ad 10) Naročnika so določeni uporabniki pooblastili za izvedbo postopka naknadno, tako da je mogoče, da je dokumentacija v tem delu nekonsistentna. Ne glede na to gre šteti, da se kot uporabnike šteje tako otroke, kot tudi upokojence, pa tudi druge odrasle (npr. zaposlene v zavodih pooblastiteljic, ki so prav tako uporabniki na podlagi tega razpisa).
Ad 11) Kot je navedeno v vzorcu pogodbe bo najkasneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe v tabeli popisov živil v ločenem stolpcu navedel vse alergene za posamezna živila v okviru sklopov, za katere je izbran, o morebitni spremembi pa bo naročnika nemudoma pisno obvestil.
Ad 12) Naročnik zahtevo umika iz vzorca pogodbe.
Ad 13) Naročnik zahtevo umika iz vzorca pogodbe.
Ad 14) Naročnik pričakuje, da bo ponudnik naročniku v pogodbi podal oziroma naknadno sporočil kontakt elektronskega naslova, ki ga bo redno spremljal. V primeru nujne urgence bo naročnik na reklamacijo telefonsko opozoril dobavitelja. Naročnik ne bo spreminjal rokov reklamacij.
Ad 15) Naročnik pričakuje, da bo ponudnik naročniku v pogodbi podal oziroma naknadno sporočil kontakt elektronskega naslova, ki ga bo redno spremljal. V primeru nujne urgence bo naročnik na reklamacijo telefonsko opozoril dobavitelja.
Ad 16) Predvideno je, da bo vsak naročnik (zavod) imel sklenjeno ločeno (dvostransko) pogodbo med njim in dobaviteljem. Kršitev se nanaša na posamezno pogodbo ter posamezno kategorijo znotraj pogodbe in se med pogodbami ne sešteva. Dopuščena je reklamacija dvakrat mesečno, tretja je sankcionirana. Navedeno predstavlja zgolj pravico naročnika uveljavljati sankcije dejansko uveljavljanje je prepuščeno naročniku.
Ad 17) Da, na posamezno pogodbo (glejte predhodno pojasnilo).
Ad 18) Nekatera povpraševanja bodo ločena, nekatera (kjer jih bo mogoče ali smiselno združevati), pa skupna. Ne glede na to bodo za vsak artikel, tudi če bo povpraševanje skupno, razvidne predvidene količine za posameznega naročnika.
Ad 19) V 2. fazi bodo točno navedena zahtevana živila in pri vsakem živilu bo opredeljeno ali naročnik želi v kosu, rezano na rezine, kocke,.

Datum objave: 25.05.2021   13:25
VPRAŠANJE 4
Pozdravljeni,
zanima nas, ali imate v sklopu kruha tudi podkategorijo ekološkega kruha? Ali je pod izločen sklop in če, za katere zavode je kaj? Kakšen bo, če bo, predračun oz. nabor izdelkov?
Hvala lepa.

ODGOVOR 4
Seznam bo viden v 2. fazi.

Datum objave: 25.05.2021   13:26
VPRAŠANJE 5
V obrazcu specifikacije na strani 6 navajate, da bodo določeni naročniki k izvajanju dinamičnega nabavnega sistema pristopili kasneje.
Med njimi niste navedli
- OŠ SIMONA JENKA KRANJ, ki ima sporazum za mlečne izdelke sklenjen od 1.2.202 DO 31.12.2024 in pa
- KRANJSKI VRTCI, ki imajo sporazum za mlečne izdelke sklenjen do 31.12.2021.

ODGOVOR 5
Kranjski vrtci bodo začeli mlečne izdelke kupovati šele po preteku obdobja, ki ste ga navedli.
OŠ Simona Jenka nima sklenjenega okvirnega sporazuma, temveč vzpostavljen DNS obstoječe pogodbe na podlagi predhodnega DNS-a OŠ Simona Jenka bodo ostale v veljavi do njihovega izteka, novih povpraševanj pa naročnik na podlagi starega DNS-a ne bo več izvajal, temveč ga bo s pravnomočnostjo tega postopka z obrazcem EU-3 zaključil.

Datum objave: 25.05.2021   15:29
VPRAŠANJE 6
Želeli bi, da inforamativno objavite predračune, da ponudniki vidimo, na katere sklope se bomo sploh lahko prijavili.

ODGOVOR 6
Znotraj sklopov (kategorij) je naročnik naštel še podkategorije za lažjo identifikacijo. Naročnik v tem trenutku še ne razpolaga s seznamom in količino vseh vrst artiklov v posamezni kategoriji.Datum objave: 25.05.2021   15:30
VPRAŠANJE 7
Spoštovani,

kako bo potekala II. faza razpisa? Glede na to, da ponudniki ne vemo kakšna bo specifikacija blaga po kategorijah v II. fazi, ali bo možno uveljavljati pravico do vpogleda po 35. člen ZJN-3 tudi po II. fazi razpisa (na odločitev II. faze)?

S spoštovanjem.

ODGOVOR 7
Druga faza bo potekala elektronsko znotraj sistema dns.eponudbe.si. Opis poteka je naveden v točki 1 Navodil ponudnikom, pod »Opis (potek) postopka in trajanje naročila«. Pravica do vpogleda v dokumentacijo bo zagotovljena skladno z veljavno zakonodajo, po pravilih ZJN-3 in ZDIJZ.Datum objave: 25.05.2021   15:31
VPRAŠANJE 8
Glede na to, da prihaja poletje in je čas dopustov nas informativno zanima, kdaj predvidevate izvesti II. fazo postopka.

ODGOVOR 8
Posamezna druga faza bo potekala po poteku roka za oddajo prijav za 1. fazo, ko bo naročnik naredil seznam kandidatov v posamezni kategoriji. Naročnik predvideva, da bodo povpraševanja po kategorijah potekala v juliju oz. avgustu, tako da se bodo dobave lahko začele vršiti z začetkom naslednjega šolskega leta.Datum objave: 25.05.2021   15:32
VPRAŠANJE 9
Zanima nas, če bodo za vse ustave, ki jh navajate , enoten predračun ali bodo različni. Ž
Hvala za odgovor.

ODGOVOR 9
Nekatera povpraševanja bodo ločena, nekatera (kjer jih bo mogoče ali smiselno združevati), pa skupna. Ne glede na to bodo za vsak artikel, tudi če bo povpraševanje skupno, razvidne predvidene količine za posameznega naročnika.Datum objave: 25.05.2021   15:33
VPRAŠANJE 10
Spoštovani,

nekateri naročniki bodo kasneje pristopili k razpisu Mestne občine Kranj. Npr. OŠ Stražišče Kranj je leta 2019 podpisal okvirne sporazume za obdobje 48 mesecev, torej bo pristopil k razpisu leta 2023 in ne 2022, kot piše v razpisni dokumentaciji?
Prosimo za pojasnilo.
Na kakšen način bodo pristopali novi naročniki?
Ali bo Mestna občina Kranj vsako leto povabila k predložitvi ponudb po kategorijah z upoštevanjem novo priključenih naročnikov?

Hvala. S spoštovanjem.

ODGOVOR 10
Naročnik je v točki VI.3 Dodatne informacije objave tega javnega naročila navedel, s katerim datumom bodo posamezni naročniki začeli uporabljati nov sistem (praviloma s potekom obstoječih pogodbenih razmerij). Pred zaključkom obstoječih pogodbenih razmerij bodo ti naročniki izvedli povpraševanje na podlagi tega DNS sistema in sklenili pogodbo za naslednje obdobje (po zaključku obstoječega razmerja) samostojno, če bo obdobje sovpadlo z obdobji, ko bodo povpraševanja izvajali tudi ostali naročniki, pa bo ta naročnik upoštevan v skupnem povpraševanju (kot je naročnik že pojasnil v prejšnjem pojasnilu, bodo, tudi če bo povpraševanje skupno, razvidne predvidene količine za posameznega naročnika)Datum objave: 25.05.2021   15:34
VPRAŠANJE 11
Pozdravljeni,

ali bo možno postavljanje vprašanj v II. fazi razpisa?

Lep pozdrav.

ODGOVOR 11

Postavljanje vprašanj bo mogoče.


Datum objave: 25.05.2021   15:35
VPRAŠANJE 12
Spoštovani,

na kakšen način bo sestavljen popis blaga? Ali bo za vsakega naročnika posebej, ali bo skupen za vse naročnike?

Hvala za pojasnilo. S spoštovanjem.

ODGOVOR 12

Nekatera povpraševanja bodo ločena, nekatera (kjer jih bo mogoče ali smiselno združevati), pa skupna. Ne glede na to bodo za vsak artikel, tudi če bo povpraševanje skupno, razvidne predvidene količine za posameznega naročnika.


Datum objave: 25.05.2021   15:36
VPRAŠANJE 13

V prvi fazi ni objavljenih predračunov zato ne vemo po katerih artiklih bo povpraševanje, ali bo možnost da kljub temu da imamo sposobnost za sklop ne oddamo ponudbe?

ODGOVOR 13

Ponudnik s prijavo in uvrstitvijo na seznam posamezne kategorije pridobi pravico, da je pozvan k oddaji ponudbe, ne pa dolžnost oddati ponudbo. Glejte prejšnja istovrstna pojasnila v zvezi s tem vprašanjem.


Datum objave: 25.05.2021   15:37
VPRAŠANJE 14

zanima nas, če bo za vsakega naročnika posebej predračun ali en predračun za vse naročnike?

ODGOVOR 14

Nekatera povpraševanja bodo ločena, nekatera (kjer jih bo mogoče ali smiselno združevati), pa skupna. Ne glede na to bodo za vsak artikel, tudi če bo povpraševanje skupno, razvidne predvidene količine za posameznega naročnika.


Datum objave: 25.05.2021   15:37
VPRAŠANJE 15
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji ni razvidno katere artikle ( vrsto artiklov) potrebujete.
Ni excelove tabele.

Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR 15

Seznam bo viden v 2. fazi. Glejte predhodna pojasnila na to temo.


Datum objave: 25.05.2021   15:39
VPRAŠANJE 16
Ali se lahko znotraj kategorije (sklopa) prijavimo samo za dobavo posamezne podkategorije? Npr. znotraj kategorije sadje in zelenjava bi ponudili samo krompir

ODGOVOR 16

Naročnik bo predvidoma pripravil povpraševanja tako, da bo omogočal oddajo po zaključenih skupinah artiklov tako, da bo dosegel čim širši nabor možnih ponudnikov, hkrati pa ne tako, da bo imel potencialno od 100 artiklov 100 različnih ponudnikov, saj bi stroški logistike nabave v tem primeru presegli koristi potencialnih prihrankov na nivoju posameznega artikla. Praviloma bo torej prijava na posamezne podkategorije mogoča.


Datum objave: 25.05.2021   15:39
VPRAŠANJE 17
Pozdravljeni.

Ali se lahko prijavimo le za dobavo enega živila znotraj posameznega sklopa?

ODGOVOR 17

Glejte predhodno pojasnilo naročnika. Naročnik možnost izvedbe takšnega povpraševanja ima, vendar bo tak način nabave izvajal zgolj izjemoma, saj bi stroški logistike nabave v tem primeru presegli koristi potencialnih prihrankov na nivoju posameznega artikla.Datum objave: 25.05.2021   15:40
VPRAŠANJE 18
Spoštovani!

Glede na objavljeno dokumentacijo, gre v tej fazi samo za preverjanje sposobnosti ponudnikov.
Prijava se izvede preko portala EPONUDBE.
Prosimo za informacijo ali je ponudnik, ki se prijavi in je kasneje pozvan/povabljen k oddaji ponudbe, le to tudi dolžan oddati, oz. ali se lahko šele pri dejanskem povabilu odloči ali bo ponudbo ( predračun) oddal ali ne? Gre namreč za enega naročnika z več samostojnimi prejemniki.
Hvala za informacijo in lep pozdrav.ODGOVOR 18

Ponudnik s prijavo in uvrstitvijo na seznam posamezne kategorije pridobi pravico, da je pozvan k oddaji ponudbe, ne pa dolžnost oddati ponudbo.


Datum objave: 25.05.2021   15:41
VPRAŠANJE 19
Pozdravljeni,

Ker gre za razpis v dveh fazah nas zanima ali bo v drugi fazi možno postavljati vprašanja glede izdelkov?

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,

ODGOVOR 19

Postavljanje vprašanj bo mogoče.


Datum objave: 25.05.2021   15:41
VPRAŠANJE 20
Spoštovani,
prosimo vam, da nam podate bolj konkretne podatke/usmeritve na kakšen način bo potekal tale dinamični nabavni sistem. Poleg tega bi za prijavo potrebovali specifikacije - bolj detaljne - po artiklih, da vidimo za katere artikle bomo lahko oddajali prijave in za katere ne.
Nas pa še zanima - ali bo vsak izmed naročnikov imel svoje povpraševanje, ali bo, ko bomo oddajali ponudbo veljala le ta za vse naročnike iz razpisa?

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR 20

Naročnik je na to vprašanje že podal vsebinska pojasnila glejte predhodna pojasnila v zvezi z vašim vprašanjem.


Datum objave: 01.06.2021   13:44
VPRAŠANJE 21
Zanima nas, ali bomo lahko v drugi fazi dali ponudbe za artikle z drugačnimi gramaturami, kot bodo navedene v predračunu? Ali bo predvideno kakšno odstopanje v teži artiklov? Cene bomo seveda preračunali na zahtevano enoto mere.

ODGOVOR 21
V drugi fazi bo za vsako posamezno živilo naveden dovoljen razpon v teži oz. bo cena na kilogram ali liter. Cene bodo morale biti podane na enoto mere.
Datum objave: 01.06.2021   13:44
VPRAŠANJE 22
Spoštovani,

vezano na vprašanje in odgovor na datum objave: 25.05.2021 15:30
VPRAŠANJE 7
Spoštovani, kako bo potekala II. faza razpisa? Glede na to, da ponudniki ne vemo kakšna bo specifikacija blaga po kategorijah v II. fazi, ali bo možno uveljavljati pravico do vpogleda po 35. člen ZJN-3 tudi po II. fazi razpisa (na odločitev II. faze)? S spoštovanjem.
ODGOVOR 7
Druga faza bo potekala elektronsko znotraj sistema dns.eponudbe.si. Opis poteka je naveden v točki 1 Navodil ponudnikom, pod »Opis (potek) postopka in trajanje naročila«. Pravica do vpogleda v dokumentacijo bo zagotovljena skladno z veljavno zakonodajo, po pravilih ZJN-3 in ZDIJZ.

Vprašanje:
Ali bo naročniku omogočena pritožba glede na odločitev po II.fazi razpisa? Kakšen bo rok za pritožbo (8 delovnih dni od objave odločitve po ZJN-3?)? Glede na to, da bo po II. fazi razpisa omogočen vpogled po ZDIJZ, kjer je rok za odločitev o zahtevi (23. člen ZDIJZ) 20 delovnih dni.

Hvala za dodatna pojasnila. S spoštovanjem.

ODGOVOR 22
Skladno z določilom tretjega odstavka 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročnanja je pravno varstvo zagotovljeno tudi v postopkih dinamičnih nabavnih sistemov, v odvisnosti od vrednosti posameznega povpraševanja lahko v predrevizijskem, revizijskem ter sodnem postopku.

Datum objave: 04.06.2021   15:11
VPRAŠANJE 23
Med odgovori smo zasledili, da bo upoštevan tudi IFS Certifikat. V razpisni dokumentaciji je jasno navedeno, da se upoštevajo certifikati iz Sheme kakovosti med katere ne sodi IFS. Certifikat IFS se nanaša na proizvodnjo in nima nobene veze s kakovostjo izdelkov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR 23
Kot je navedeno v specifikacijah, veljajo navedene sheme kakovosti po zakonu o kmetijstvu za sklope, kjer so sheme pogoj. Za ostale sklope bodo kot merilo upoštevane tudi privatne sheme (med njih sodi tudi IFS). Točkovanje (utež) posameznega merila bo določena v posameznem povpraševanju, ob vsakokratnem odpiranju konkurence.
Datum objave: 04.06.2021   15:20
VPRAŠANJE 24
Pozdravljeni!

1. Na PJN ste podali odgovor:
"Nekatera povpraševanja bodo ločena, nekatera (kjer jih bo mogoče ali smiselno združevati), pa skupna. Ne glede na to bodo za vsak artikel, tudi če bo povpraševanje skupno, razvidne predvidene količine za posameznega naročnika."

Zanima nas ali bo v primeru, ko boste določena povpraševanja smiselno združevali, predračun pripravljen tako, da lahko ponudbo oddamo le za posamezni zavod ali bomo v takem primeru zavezani oddati ponudbo za vse zavode, ki bodo imeli smiselno združeni predračun? To se nam ne zdi korektno, saj se ne moremo prijaviti na vse zavode in gre s tem na nek način omejevanja konkurence.

2. Merila
a) V razpisni dokumentaciji ste zapisali sledeče:
"Ekonomsko najugodnejša ponudba (pri čemer bo naročnik upošteval merili cena in kakovost). Točkovanje (utež) posameznega merila bo določena v posameznem povpraševanju, ob vsakokratnem odpiranju konkurence." Prosimo za točno definiranje meril v fazi prijave, saj morajo biti merila znana v naprej v skladu z ZJN-3.

b) Prosimo, da natančno definirate, kaj predstavlja kakovost, ki prinaša dodatne točke, pri točkovanju ponudbe. V kolikor iščete kakovost izdelka, IFS, BRC, FSSC in podobni certifikati tega ne odražajo. Prosimo, da točno v naprej definirate, kaj je merilo in kaj se bo točkovalo in na kakšen način.

c) Zanima nas tudi ali bodo naročniki pri posameznem razpisanem sklopu oz. podsklopu zbrali več ponudnikov ali samo enega na osnovi meril, ki morajo biti znana v naprej? Ali bo naročanje kaskadno (%)?

3. Preverjanje ponudb v fazi predračunov
Prosimo za dodatno pojasnilo, kako bo naročnik preverjal v fazi ocenjevanja ponudb (predračunov) ali so ponujeni izdelki ustrezni? Ali se bo izvedlo vzorčenje ob sumu na neustrezni izdelek? Prosimo tudi za informacijo ali bo ponudnik, ki bo v predračun zapisal izdelek z blagovno znamko na primer: "X", dostavil pa bo na vzorčenje izdelek "Y" izločen iz ocenjevanja? Gre za tehnično spreminjanje ponudbe, zato bi potrebovali razjasnitev v naprej. Ali bo taka ponudba za naročnika sprejemljiva ali bo zavrnjena? V kolikor boste ravnali po ZJN 3, bi bilo smiselno tako ponudbo zavrniti. Prosimo za razjasnitev.

4. Pozivi na oddajo predračunov in odgovori na vprašanja
Lepo prosimo, ko boste pozivali k oddaji predračunov in podajali odgovore na morebitna zastavljena vprašanja, da razmislite o bolj preglednem načinu, saj je izredno moteče, da v elektronsko pošto dobivamo na dan tudi več kot 50 sporočil. Prosimo za sistemsko rešitev, saj je tak način izredno nepregleden in moteč in s tem je možnost napak še večja.

Hvala za odgovore.

ODGOVOR 24

Ad1) Eden od namenov skupnega javnega naročila je možnost združevanja količin z namenom doseganja ugodnejših pogojev na trgu. Seveda bo naročnik to uporabil pri kategorijah, kjer bo to smiselno. Naročnik namreč zasleduje cilje možnosti lokalne pridelave in se s tem zaveda možnosti dobav manjših količin s strani lokalnih pridelovalcev, zato bo to v konkretnih primerih tudi upošteval.

Ad2)
a) Naročnik je v tej fazi podal toliko podatkov, kolikor jih ima na voljo. Tako je podal in v vrstnem redu pomembnosti naštel merila. Točno vrednotenje meril bo opredeljeno ob posameznem povpraševanju in bo lahko utež različna od kategorije do kategorije. Merila so torej navedena, uteži pa bodo opisane v fazi postopka, kjer je to (glede na dejstvo večfaznosti postopka) smiselno.
b) Upoštevale se bodo sheme iz Zakona o kmetijstvu in privatne sheme.
c) Izbran bo samo en ponudnik naročanje ne bo kaskadno.

Ad3) Naročnik ima pravico preveriti resničnost navedb v ponudbi to je urejeno v ZJN-3 in postopek DNS se v tem delu v ničemer ne razlikuje. Prav tako je iz prakse DKOM (glejte npr. sklep DKOM št. 018-037/2015) jasno, da ponudba izdelka X, s predloženim vzorcem Y predstavlja napako, ki je v povpraševanju ni mogoče sanirati drugače kot z izločitvijo te ponudbe.

Ad4) Naročnik bo preučil tehnične možnosti in skušal optimizirati število obvestil. Za različne pozive je predvideno obvestilo v obliki e-sporočila, vprašanja pa lahko naročnik agregira in tako zreducira število obvestil.

Datum objave: 04.06.2021   15:21
VPRAŠANJE 25

kako je z veljavnostjo pogodbe pri naročnikih, ki bodo pozneje pristopili k dinamičnemu naročanju ali bo obdobje zanje krajše in se bo za vse naročnike končalo istočasno ne glede na to kdaj so pristopili, ali se zanje podaljša (naročnik ki pristopi v letu 2023 bo pogodba veljala 4 leta do 2027)?

ODGOVOR 25

Obdobje bo za te naročnike krajše. Naročnik hrakti pripominja, da je mogoče skladno z veljavno zakonodajo in uradnim stališčem Ministrstva za javno upravo sicer DNS tudi podaljšati z novo objavo, kar poenostavi sodelovanje z že obstoječimi kandidati.

Datum objave: 07.06.2021   09:49
VPRAŠANJE 26
Spoštovani,

V dokumentu SPECIFIKACIJE imate na strani 7. točno določene kriterije kakovosti kot sledi spodaj:

Sheme kakovosti so:
- ekološki, integrirani,
- višja kakovost,
- dobrote z naših kmetij (trenutno se še ne izvaja),
- zajamčena tradicionalna posebnost,
- označba porekla,
- izbrana kakovost in
- geografska označba.

Na vprašanje potencialnega ponudnika ste odgovorili, da boste upoštevali tudi certifikat IFS. Naveden certifikat ( kakor tudi podobni certifikati FSSC, SQ, .nima nobene veze s kakovostjo izdelka ), ki ste jo tudi samo določili, zato pričakujem, da boste vaš odgovor preklicali in upoštevali sheme kakovosti, kot izhaja tudi iz vaših navodil.


ODGOVOR 26

Kot je navedeno v specifikacijah, veljajo navedene sheme kakovosti po zakonu o kmetijstvu za sklope, kjer so sheme pogoj. Za ostale sklope bodo kot merilo upoštevane tudi privatne sheme (med njih sodi tudi IFS). Točkovanje (utež) posameznega merila bo določena v posameznem povpraševanju, ob vsakokratnem odpiranju konkurence.