Dosje javnega naročila 003168/2021
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev površin za aktivno preživljanje prostega časa ob stanovanjski soseski Cesta v Gorice v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003168/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.05.2021
JN003168/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2021
JN003168/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2021
JN003168/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003168/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2637
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev površin za aktivno preživljanje prostega časa ob stanovanjski soseski Cesta v Gorice v Ljubljani
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev površin za aktivno preživljanje prostega časa ob stanovanjski soseski Cesta v Gorice v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev površin za aktivno preživljanje prostega časa ob stanovanjski soseski Cesta v Gorice v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Iz razlogov, navedenih v pogodbi
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.06.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.06.2021   11:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2637


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2021   07:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da omili referenčni pogoj za vodjo del in postavi tak pogoj, kot ga je za tehnično sposobnost ponudnika:
imeti vsaj dve referenci, da je opravljal funkcijo odgovornega vodja posameznih del za področje gradbeništva in sicer, da je vodil izvedbo zemeljskih in asfalterskih del v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe, vsako v vrednosti najmanj 50.000,00 brez DDV.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


Naročnik spreminja referenco za vodjo del, in sicer zahteva, da mota imeti vodja del vsaj eno referenco, da je opravljal funkcijo odgovornega vodje posameznih del za področje gradbeništva, in sicer da je vodil izvedbo zemeljskih in asfalterskih del v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe in da je vrednost referenčnih del znašala vsaj 50.000,00 EUR brez DDV.

Ostale reference (tehnične in kadrovske) ostajajo nespremenjene.

JSS MOL

Datum objave: 28.05.2021   07:04

OBVESTILO PONUDNIKOM:

Naročnik spreminja referenco za vodjo del, in sicer zahteva, da mota imeti vodja del vsaj eno referenco, da je opravljal funkcijo odgovornega vodje posameznih del za področje gradbeništva, in sicer da je vodil izvedbo zemeljskih in asfalterskih del v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe in da je vrednost referenčnih del znašala vsaj 50.000,00 EUR brez DDV.

Ostale reference (tehnične in kadrovske) ostajajo nespremenjene.

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je bilo posredovano tudi v objavo na Portal javnih naročil.

JSS MOL