Dosje javnega naročila 003330/2021
Naročnik: VRTEC MOJCA, Levičnikova ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Mojca za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 526.140,04 EUR

JN003330/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.05.2021
JN003330/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2021
JN003330/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.08.2021
JN003330/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003330/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 099-261698
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Viktorija Strajnar, Mestna uprava, Služba za javna naročila MOL, Dalmatinova 1, LJubljana
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/399699/OBJAVA_CISCENJE_-_VRTEC_MOJCA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2512
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Mojca za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: JN7560-21-600015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Mojca za obdobje treh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN7560-21-600015
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Delovne razmere pri ponudniku0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2021   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, Vrtca Mojca, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2021   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je morda prišlo do napake pri navajanju datumskega obdobja izvajanja storitev. Navajate namreč, da se bo okvirni sporazum sklenil od 2. 9. 2021 do 30. 8. 2024, kar je po našem mnenju nesmiselno, saj ne zajema celih mesecev. Menimo, da bi bilo bolje, da bi se sporazum sklenil za obdobje od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024.

Lp.

ODGOVOR
Naročnik popravlja datum obdobja sklenitve OS, in sicer bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum predvidoma od 1.9.2021 do 31.8.2024. Datum bo ob podpisu z izbranim ponudnikom opredeljen tudi v okvirnem sporazumu.