Dosje javnega naročila 003238/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Gradnje: Obnova športnih igrišč za OŠ MPT in CVIU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 204.377,82 EUR

JN003238/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.05.2021
JN003238/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2021
JN003238/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.07.2021
JN003238/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2021
JN003238/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 29.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003238/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Elma Dervišević
elma.dervisevic@velenje.si
+386 38961701
+386 38961654

Internetni naslovi
https://www.velenje.si/e-obcina

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2723
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova športnih igrišč za OŠ MPT in CVIU
Referenčna številka dokumenta: JN-0321/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212221
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Obnova športnih igrišč za OŠ MPT in CVIU in zajema gradbena in obrtniška dela.

Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.

Rok za izvedbo del, vključno s podpisom prevzemnega zapisnika je največ 60 dni od uvedbe v delo oziroma najkasneje do 28. 8. 2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212221
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Obnova športnih igrišč za OŠ MPT in CVIU in zajema gradbena in obrtniška dela.

Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.

Rok za izvedbo del, vključno s podpisom prevzemnega zapisnika je največ 60 dni od uvedbe v delo oziroma najkasneje do 28. 8. 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.06.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.06.2021   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2021   10:00

Dodatne informacije:
Ogled lokacije izvedbe javnega naročila je možen po predhodnem dogovoru, in se bo opravil najkasneje do
25. 5. 2021. Kontaktna oseba je Peter Kovač, e-pošta: peter.kovac@velenje.si , tel.: 03-8961-646.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.05.2021